PDA

View Full Version : ประกาศจากเว็บไซต์วัดท่าขนุน


 1. ท่านสามารถแจ้งปัญหาในการใช้งานเว็บบอร์ดได้ที่นี่
 2. วิธีกลับไปตรวจสอบข้อความของท่านที่ได้แสดงไปแล้ว
 3. ประกาศสำหรับผู้ที่ถูกแจ้งเตือน
 4. รายชื่อผู้ที่ถูกลบออกจากระบบ
 5. รายชื่อผู้ที่ตั้งชื่อผิดกฎเว็บวัดท่าขนุน สามารถแจ้งเปลี่ยนชื่อได้ที่นี่
 6. บอกเล่าเก้าสิบ
 7. ขั้นตอนการลงทะเบียนยืนยันตัวตน
 8. ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาในเทศกาลสงกรานต์ จากวัดท่าขนุน
 9. ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาในวันวิสาขบูชา จากวัดท่าขนุน
 10. ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จากวัดท่าขนุน
 11. วัตถุมงคลของพระอาจารย์เล็ก วัดท่าขนุน
 12. เชิญรับชมการถ่ายทอดสดภาพงานตักบาตรเทโวและงานทอดกฐินสามัคคีที่วัดท่าขนุน
 13. การเดินทางไปวัดท่าขนุน
 14. ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดเสียงกรรมฐานตอนเย็นจากบ้านเติมบุญ
 15. ประวัติพระครูวิลาศกาญจนธรรม (เล็ก สุธมฺมปญฺโญ)
 16. ครูบาอาจารย์ในสายธรรม
 17. ความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับ e-donation
 18. รวมเสียงธรรมโดยพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
 19. ขอเชิญรับชมรับชมการถ่ายทอดสดงานหล่อพระปางห้ามสมุทรทรงเครื่องจักรพรรดิ ณ วัดท่าขนุน