กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ประกาศ!!! กฎ กติกา มารยาทในการใช้กระดานสนทนา > ประกาศจากเว็บไซต์วัดท่าขนุน

Notices

ตอบ
 
คำสั่งเพิ่มเติม
  #1  
เก่า 17-07-2012, 11:16
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,209
ได้ให้อนุโมทนา: 726
ได้รับอนุโมทนา 53,234 ครั้ง ใน 1,807 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default ขั้นตอนการลงทะเบียนยืนยันตัวตน

ประกาศจากเว็บวัดท่าขนุน ฉบับที่ ๑/๒๕๕๕ (ถูกยกเลิกแล้วโดยประกาศฉบับที่ ๒/๒๕๕๕)

๑. ต่อไปนี้ หากมีการแสดงข้อความที่ผิดกฎของเว็บวัดท่าขนุน ท่านผู้ตั้งหรือเป็นเจ้าของกระทู้สามารถแจ้งให้ผู้ดูแลลบข้อความนั้น ๆ ในกระทู้ที่ตนเองตั้ง หากเห็นว่าไม่เหมาะสมกับหัวข้อกระทู้ของตน และหากท่านเจ้าของกระทู้ไม่สามารถตรวจตราดูแลข้อความในกระทู้ของตนได้ ผู้ดูแลจะพิจารณาในการลบข้อความนั้น ๆ หรือกระทู้นั้น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

๒. หลังจากวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ห้องคุยเรื่องทั่วไปจะสามารถใช้งานได้เฉพาะสมาชิกที่ทำการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น และการยืนยันตัวตนนั้น สามารถทำได้ดังต่อไปนี้

๒.๑ ให้เจ้าตัวนำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนมายื่นได้ที่คุณโอรส ซึ่งเป็นนายทะเบียนของเว็บวัดท่าขนุน หรือคุณตัวเล็ก เจ้าหน้าที่ทะเบียนเว็บวัดท่าขนุน โดยคุณโอรสหรือคุณตัวเล็ก จะทำการเก็บข้อมูลของสมาชิก นำรายชื่อไปแจ้งแก่มัคคนายก หลังจากนั้นภายใน ๓ วัน สมาชิกจึงจะสามารถใช้งานในห้องคุยเรื่องทั่วไปได้ โดยคุณโอรสจะเป็นผู้ที่จะทำการเก็บและดูแลหลักฐานทั้งหมด
๒.๒ ท่านที่อยู่ต่างประเทศหรืออยู่ห่างไกล สามารถสอบถามการยืนยันตัวตนโดยการส่งข้อความส่วนตัวสอบถามวิธีการจากคุณโอรสได้โดยตรง

๓. สมาชิกที่ยืนยันตัวตนจะมีสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นดังต่อไปนี้

๓.๒.๑ กล่องข้อความส่วนตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น ๕๐๐ ข้อความ
๓.๒.๒ สามารถใช้ลายเซ็นได้
๓.๒.๓ สามารถเปลี่ยนภาพแทนตัวตามที่ต้องการได้

๔. สมาชิกที่ไม่ได้ทำการยืนยันตัวตน เมื่อโพสต์ข้อความจะต้องรอการอนุมัติข้อความจากผู้ดูแลเว็บก่อน จึงจะสามารถแสดงผลให้สมาชิกท่านอื่นมองเห็นได้ ยกเว้นกระทู้ในห้องประกาศจากเว็บไซต์วัดท่าขนุนและห้องข่าวประชาสัมพันธ์ จะยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่ทุกข้อความหากผิดกฎข้อใดข้อหนึ่งของเว็บวัดท่าขนุน มัคคนายกจะนำไปพิจารณาลงโทษผู้ใช้ท่านนั้นต่อไป

๕. เตรียมพบกับกฎใหม่ของเว็บวัดท่าขนุน เร็ว ๆ นี้
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 347 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #2  
เก่า 28-07-2012, 05:16
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,209
ได้ให้อนุโมทนา: 726
ได้รับอนุโมทนา 53,234 ครั้ง ใน 1,807 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

ประกาศจากเว็บวัดท่าขนุน ฉบับที่ ๒/๒๕๕๕

๑. ยกเลิกประกาศฉบับที่ ๑/๒๕๕๕ และให้ใช้ประกาศฉบับนี้

๒. เนื่องจากมีกรณีของสมาชิกใหม่บางท่าน ที่สมัครสมาชิกเข้ามาเพื่อทำการโฆษณาเว็บพนันออนไลน์ จึงได้มีการทบทวนร่างระเบียบใหม่ดังต่อไปนี้

......๒.๑ สมาชิกที่ไม่ยืนยันตัวตนจะไม่สามารถโพสต์ข้อความใด ๆ ได้

......๒.๒ สมาชิกที่ยืนยันตัวตน ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติแล้ว จะกลับมาใช้งานทุกอย่างในระบบได้ตามปกติ

๓. สมาชิกที่ไม่ได้ log in เข้าเว็บมาเป็นระยะเวลา ๒ ปี จะถูกลบรายชื่อออกจากระบบโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

๔. หากมีการแสดงข้อความที่ผิดกฎของเว็บวัดท่าขนุน ท่านผู้ตั้งหรือเป็นเจ้าของกระทู้สามารถแจ้งให้ผู้ดูแลลบข้อความนั้น ๆ ในกระทู้ที่ตนเองตั้งได้หากเห็นว่าไม่เหมาะสมกับหัวข้อกระทู้ของตน หรือเมื่อผู้ดูแลใช้ดุลยพินิจเห็นแล้วว่าไม่สมควร จะพิจารณาในการลบข้อความนั้น ๆ หรือกระทู้นั้น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

๕. หลังจากวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป การอนุญาตให้โพสต์ข้อความในทุกห้องจะสามารถใช้งานได้เฉพาะสมาชิกที่ทำการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น


วิธีการยืนยันตัวตน
สามารถทำได้ ๓ วิธี ดังต่อไปนี้

วิธีที่ ๑. เดินมาลงทะเบียนที่คุณโอรสซึ่งเป็นนายทะเบียนของเว็บวัดท่าขนุน หรือคุณตัวเล็ก เจ้าหน้าที่ทะเบียนเว็บวัดท่าขนุน พร้อมบัตรประชาชน เจ้าหน้าที่จะทำการถ่ายรูปตัวจริงพร้อมบัตรประชาชนของท่าน และขอให้ท่านทำการ log in เข้าระบบเพื่อพิสูจน์ตัวตน (วิธีนี้จะเก็บภาพถ่ายบัตรประชาชน)

วิธีที่ ๒. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มนี้ (กดดาวน์โหลดที่นี่) พร้อมกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยตามที่มีระบุไว้ และควรนำรูปถ่ายขนาด ๑.๕ - ๒ นิ้วติดมาด้วย (ถ้าไม่มี เจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการถ่ายรูปให้) แล้วนำบัตรประชาชนของท่านมาแสดงด้วยตัวเองที่คุณโอรสหรือคุณตัวเล็ก และจะขอให้ท่านทำการ log in เข้าระบบเพื่อพิสูจน์ตัวตน

วิธีที่ ๓. ยืนยันทางอีเมล์ที่ใช้สมัครสมาชิก (วิธีนี้จะเก็บภาพถ่ายบัตรประชาชน)
วิธีการยืนยันตัวตนทางอีเมล์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๓.๑ ส่งรูปสำเนาบัตรประชาชนของท่าน ให้เห็นรูปถ่ายและข้อมูลบนบัตรชัดเจน (ขอเป็นรูปสี) แนะนำให้ระบุในสำเนาบัตรว่า "ใช้สำหรับยืนยันตนกับเว็บวัดท่าขนุนเท่านั้น" โดยต้องไม่ปิดบังข้อมูลสำคัญบนบัตร เช่น รูปถ่าย และเลขที่บัตรประชาชน (ให้ตั้งชื่อไฟล์ด้วย user name ของตัวเอง เช่น โอรส.jpg เป็นต้น)

ภาพตัวอย่าง
๓.๒ ส่งรูปถ่ายตัวท่านเองที่ถ่ายคู่กับบัตรประชาชน เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นเจ้าของบัตรตัวจริง (ให้เห็นรูปถ่ายในบัตรและใบหน้าของท่านชัดเจน)
(ให้ตั้งชื่อไฟล์ด้วย user name ของตัวเอง เช่น โอรส๑.jpg เป็นต้น)

ภาพตัวอย่าง
๓.๓ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (กดดาวน์โหลดที่นี่) (ให้ตั้งชื่อไฟล์ด้วย user name ของตัวเอง เช่น โอรส.doc เป็นต้น)

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลเพื่อส่งหลักฐานทางอีเมล์ (เปลี่ยนข้อมูลสีน้ำเงินเป็นข้อมูลของท่าน)
ภาพตัวอย่าง

ส่งหลักฐานในข้อ ๓.๑, ๓.๒ และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มข้อ ๓.๓ โดยใช้อีเมล์ที่ใช้สมัครสมาชิกเว็บวัดท่าขนุน แนบไฟล์ส่งข้อมูลมาได้ที่ register.watthakhanun@gmail.com

หากขาดข้อมูลหรือท่านทำไม่ครบตามขั้นตอน จะถือว่าการยืนยันตัวตนไม่เสร็จสมบูรณ์
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 316 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #3  
เก่า 17-08-2012, 10:18
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,209
ได้ให้อนุโมทนา: 726
ได้รับอนุโมทนา 53,234 ครั้ง ใน 1,807 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ เด็ก น้อยด้อยธรรม อ่านข้อความ
ขอสอบถามครับผม
สมาชิกที่ยืนยันตัวตนทางอีเมล์เสร็จสมบูรณ์จะรู้ภายในระยะเวลากี่วันครับ
>ไม่เกิน ๑ สัปดาห์ก็จะทราบผลแน่นอน
และถ้ายืนยันตัวตนทางอีเมล์ไม่เสร็จสมบูรณ์จะรู้หรือไม่ครับ และต้องแก้ไขอย่างไรครับ ขอบคุณครับ
>ถ้าไม่ผ่านจะมีการแจ้งจากเจ้าหน้าที่กลับไปทางข้อความส่วนตัวหรืออีเมล์ของท่าน
>ถ้าผ่าน สถานะใต้ชื่อของท่านจะเปลี่ยนไป
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 186 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #4  
เก่า 30-08-2012, 02:09
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 2,763
ได้ให้อนุโมทนา: 153,403
ได้รับอนุโมทนา 694,545 ครั้ง ใน 9,964 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๕. หลังจากวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป การอนุญาตให้โพสต์ข้อความในทุกห้องจะสามารถใช้งานได้เฉพาะสมาชิกที่ทำการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 203 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #5  
เก่า 07-04-2013, 12:19
ตัวเล็ก's Avatar
ตัวเล็ก ตัวเล็ก is offline
กรรมการเว็บ - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 8,867
ได้ให้อนุโมทนา: 127,091
ได้รับอนุโมทนา 408,679 ครั้ง ใน 17,834 โพสต์
ตัวเล็ก is on a distinguished road
Default

สรุปยอดผู้ลงทะเบียนยืนยันตัวตน ณ วันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๕๖



ท่านใดยังไม่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.watthakhanun.com/webboard...ead.php?t=3430
__________________
มารใช้ คนทุกคน ของทุกชิ้น สัตว์ทุกตัว เป็นเครื่องมือในการขวางเรา โดยเฉพาะคนที่เรารักมากที่สุด
(-/\-) (-/\-) (-/\-)

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ตัวเล็ก : 07-04-2013 เมื่อ 13:28
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 138 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ตัวเล็ก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #6  
เก่า 07-04-2013, 22:59
ดร's Avatar
ดร ดร is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Feb 2009
ข้อความ: 13
ได้ให้อนุโมทนา: 7,316
ได้รับอนุโมทนา 9,096 ครั้ง ใน 219 โพสต์
ดร is on a distinguished road
Talking

อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ ตัวเล็ก อ่านข้อความ
สรุปยอดผู้ลงทะเบียนยืนยันตัวตน ณ วันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๕๖



ท่านใดยังไม่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.watthakhanun.com/webboard...ead.php?t=3430
ขอถามเป็นความรู้นะครับ ตัวเลขในรูปที่เขียนว่า ๑,๕๓๙,๗๖% อ่านว่าอะไรครับ
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 119 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ดร ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #7  
เก่า 07-04-2013, 23:10
สายท่าขนุน's Avatar
สายท่าขนุน สายท่าขนุน is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jan 2009
ข้อความ: 759
ได้ให้อนุโมทนา: 137,120
ได้รับอนุโมทนา 128,843 ครั้ง ใน 5,051 โพสต์
สายท่าขนุน is on a distinguished road
Wink

อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ ดร อ่านข้อความ
ขอถามเป็นความรู้นะครับ ตัวเลขในรูปที่เขียนว่า ๑,๕๓๙,๗๖% อ่านว่าอะไรครับ
ขออนุญาตตอบ เนื่องจากเป็นการแสดงผลของโปรแกรม, อ่านว่า
(จำนวนคน) ๑,๕๓๙ (คน), (คิดเป็น) ๗๖%

หมายเหตุ :
การแสดงผลนี้แสดงจำนวนคนทั้งหมด = ๕ + ๔๙๐ + ๑,๕๓๙ = ๒,๐๓๔ คน
คิดเป็นร้อยละโดยคร่าว ๕ คน ๐%, ๔๙๐ คน ๒๔% และ ๑,๕๓๙ คน ๗๖% ดังแสดงในภาพ
__________________
การรักษากำลังใจสำคัญที่สุด...ได้ดีอย่าฟู แล้วขณะเดียวกันว่า ถ้าได้ร้ายก็อย่าฟุบ ให้เห็นว่ามันเป็นปกติของมัน เรื่องของมัน
ถ้ามันดีมาพออาศัยได้ก็ดีกับมันไป ถ้าหากว่ามันไม่ดีมา เราอยู่กับมันก็ให้รู้อยู่มีสติอยู่ ถึงเวลาก็ต่างคนต่างไปอยู่แล้ว...
กำลังใจของเราพลาดแม้แค่วินาทีเดียวนี่ อาจจะหมายถึงแพ้ทั้งกระดาน

อะไรมันก็ไม่เจ็บปวดเท่ากับต้องเกิดใหม่ มันเป็นทุกข์ เป็นโทษสุด ๆ จริง ๆ
กระโถนข้างธรรมาสน์ ฉบับที่ ๕๑
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 134 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สายท่าขนุน ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #8  
เก่า 15-01-2014, 22:20
ตัวเล็ก's Avatar
ตัวเล็ก ตัวเล็ก is offline
กรรมการเว็บ - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 8,867
ได้ให้อนุโมทนา: 127,091
ได้รับอนุโมทนา 408,679 ครั้ง ใน 17,834 โพสต์
ตัวเล็ก is on a distinguished road
Default

สรุปยอดผู้ลงทะเบียนยืนยันตัวตน ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗



ท่านใดยังไม่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.watthakhanun.com/webboard...ead.php?t=3430
__________________
มารใช้ คนทุกคน ของทุกชิ้น สัตว์ทุกตัว เป็นเครื่องมือในการขวางเรา โดยเฉพาะคนที่เรารักมากที่สุด
(-/\-) (-/\-) (-/\-)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 121 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ตัวเล็ก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #9  
เก่า 30-03-2015, 22:40
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,209
ได้ให้อนุโมทนา: 726
ได้รับอนุโมทนา 53,234 ครั้ง ใน 1,807 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default ประกาศสำหรับท่านสมาชิกที่ต้องการยืนยันตัวตน

ประกาศสำหรับท่านสมาชิกที่ต้องการยืนยันตัวตน
รบกวนตรวจสอบเบื้องต้นด้วยว่า ท่านได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนตามรายละเอียดด้านล่างนี้แล้ว

๑. สมัครสมาชิกที่หน้าเว็บวัดท่าขนุนนี้

๒. กดยืนยันการสมัครสมาชิกเว็บ ผ่านทางระบบอัตโนมัติของกระดานสนทนาแห่งนี้ที่ส่งไปยังอีเมล์ที่ท่านแจ้งไว้เมื่อตอนสมัคร

กระบวนการนี้เป็นกระบวนการยืนยันการสมัครที่ทางผู้สมัครจะต้องไปกดที่ลิ้งค์ เพื่อตอบกลับมาทางระบบว่าท่านเป็นผู้สมัครจริง หากไม่ดำเนินการกระบวนการนี้ การสมัครสมาชิกของท่านจะไม่สมบูรณ์ และชื่อผู้ใช้จะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติภายใน ๗ วันหลังการสมัคร

รบกวนตรวจสอบในกล่องเมล์ขยะของท่านด้วย เพราะหลายครั้งอีเมล์ที่ส่งไปจากระบบอัตโนมัติจะถูกเก็บไว้ในกล่องเมล์ขยะ

ท่านที่ใช้อีเมล์ของ hotmail อาจมีปัญหาในการรับอีเมล์ตอบรับจากทางระบบ หากเป็นไปได้โปรดหลีกเลี่ยงการใช้อีเมล์ที่ให้บริการโดย hotmail

๓. ส่งเอกสารของท่าน ตามที่อธิบายไว้ด้านบน มายังช่องทางตามที่ได้แจ้งไว้แล้ว

๔. แต่ละท่าน สามารถมีชื่อผู้ใช้ได้เพียง ๑ ชื่อเท่านั้น หากทีมงานพบว่ามีชื่อผู้ใช้ซ้ำ ชื่อเดิมจะถูกลบทิ้งทันที

๕. กระบวนการยืนยันตัวตน จะดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน ๗ วัน หลังจากส่งเอกสารครบถ้วนแล้ว

๖. ท่านไม่จำเป็นต้องส่งข้อความส่วนตัว, โทรศัพท์, อีเมล์ หรือการแจ้งเตือนผ่านช่องทางอื่น ๆ เพื่อขอเร่งการดำเนินการ เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่มีระบบในการทำงานเช่นกัน ดังนั้น รบกวนท่านสมาชิกรอสักนิด

หากภายใน ๗ วัน ยังไม่ได้รับการแจ้งกลับ จึงติดตามอีกครั้ง

๗. ท่านที่ส่งเอกสารยืนยันตัวตนผ่านทางอีเมล์ หากทางเจ้าหน้าที่ได้รับอีเมล์แล้ว จะตอบกลับเพื่อรายงานสถานะการยืนยันตัวตนของท่านผ่านทางอีเมล์เช่นกัน

๘. เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อย โปรดใช้สอยอย่างประหยัดครับ
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 109 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #10  
เก่า 06-06-2015, 23:52
ตัวเล็ก's Avatar
ตัวเล็ก ตัวเล็ก is offline
กรรมการเว็บ - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 8,867
ได้ให้อนุโมทนา: 127,091
ได้รับอนุโมทนา 408,679 ครั้ง ใน 17,834 โพสต์
ตัวเล็ก is on a distinguished road
Default

สรุปยอดผู้ลงทะเบียนยืนยันตัวตน ณ วันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๕๘



ท่านใดยังไม่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.watthakhanun.com/webboard...ead.php?t=3430
__________________
มารใช้ คนทุกคน ของทุกชิ้น สัตว์ทุกตัว เป็นเครื่องมือในการขวางเรา โดยเฉพาะคนที่เรารักมากที่สุด
(-/\-) (-/\-) (-/\-)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 85 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ตัวเล็ก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #11  
เก่า 09-07-2015, 16:41
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,209
ได้ให้อนุโมทนา: 726
ได้รับอนุโมทนา 53,234 ครั้ง ใน 1,807 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

แจ้งเพื่อทราบนะครับ...
ท่านสมาชิกที่ยืนยันตัวตนแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น อีเมล์ หรือ รหัสผ่าน จะทำให้สถานะของท่านกลับเป็นเพียง "สมาชิก" โดยอัตโนมัติ ตามการทำงานของระบบความปลอดภัยของกระดานสนทนา

หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่านในระบบ และประสบปัญหาดังกล่าว ท่านสมาชิกแจ้งเข้ามาที่มัคคนายก หรือแจ้งไปที่อีเมล์เจ้าหน้าที่ระบบยืนยันตัวตนที่ register.watthakhanun@gmail.com ครับ


ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 99 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #12  
เก่า 22-03-2020, 18:58
ธาดา ธาดา is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2014
ข้อความ: 3
ได้ให้อนุโมทนา: 3
ได้รับอนุโมทนา 67 ครั้ง ใน 3 โพสต์
ธาดา is on a distinguished road
Default

- ลำดับการจองที่ ๙๙๐
- จองบูชาสมเด็จองค์ปฐมพลิกชีวิตเนื้อชิน จำนวน ๕ องค์
- โอนเงินแล้วจำนวน ๒,๖๐๐ บาท วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๕๑ น.
- ขอรับทางไปรษณีย์ - กรุณาส่ง
คุณธาดา นุประดิษฐ
291/2 เพอร์เฟคพาร์ค ถ.ร่มเกล้า ซ.6/1 มีนบุรี มีนบุรี กทม 10510
0892047479
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 29 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ธาดา ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #13  
เก่า 22-03-2020, 19:50
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 2,763
ได้ให้อนุโมทนา: 153,403
ได้รับอนุโมทนา 694,545 ครั้ง ใน 9,964 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ ธาดา อ่านข้อความ
- ลำดับการจองที่ ๙๙๐
- จองบูชาสมเด็จองค์ปฐมพลิกชีวิตเนื้อชิน จำนวน ๕ องค์
- โอนเงินแล้วจำนวน ๒,๖๐๐ บาท วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๕๑ น.
- ขอรับทางไปรษณีย์ - กรุณาส่ง
คุณธาดา นุประดิษฐ
291/2 เพอร์เฟคพาร์ค ถ.ร่มเกล้า ซ.6/1 มีนบุรี มีนบุรี กทม 10510
0892047479

มาแจ้งตรงนี้ ถ้าได้รับชาติหน้าก็อย่าโทษทีมงานนะครับ
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 41 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 8 คน ( เป็นสมาชิก 2 คน และ บุคคลทั่วไป 6 คน )
ปาณัท, พิมพาวรรณ
คำสั่งเพิ่มเติม

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is งดใช้

Forum Jump


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:39



ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว