กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ห้องธรรมะพระอาจารย์ > พระครูวิลาศกาญจนธรรม (หลวงพ่อเล็ก สุธมฺมปญฺโญ) > เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน

Notices

ตอบ
 
คำสั่งเพิ่มเติม
  #21  
เก่า 12-09-2021, 00:11
หยาดฝน's Avatar
หยาดฝน หยาดฝน is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 2,879
ได้ให้อนุโมทนา: 317
ได้รับอนุโมทนา 63,903 ครั้ง ใน 3,001 โพสต์
หยาดฝน is on a distinguished road
Default

ตั้งใจว่า..มนุษย์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย ผู้เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ผู้ที่ชีวิตของท่านทั้งหลายเหล่านั้น มีความสุขความเจริญดีอยู่แล้ว ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้น จงมีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วยเถิด

หายใจเข้า... สว่างไสวไปทั่วดาราจักร
หายใจออก... สว่างไสวไปทั่วดาราจักร

หายใจเข้า... ความสว่างแผ่กว้างออกไปสู่ดาราจักรอื่น ๆ
หายใจออก... ความสว่างแผ่กว้างออกไปสู่ดาราจักรอื่น ๆ

หายใจเข้า... สว่างไปทั้งเอกภพ ที่ประกอบไปด้วยดาราจักรน้อยใหญ่มากมายนับไม่ถ้วน
หายใจออก... ความสว่างครอบคลุมทั้งเอกภพนี้

หายใจเข้า... ความสว่างไสวแผ่กว้างออกไป กว้างออกไป
หายใจออก... ความสว่างไสวแผ่กว้างออกไป กว้างออกไป
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 10 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ หยาดฝน ในข้อความที่เขียนด้านบน
เด็กบางบัวทอง (12-09-2021), แดนธรรม (12-09-2021), เถรี (12-09-2021), ทิดเดช (12-09-2021), ปราโมทย์ (12-09-2021), เผือกน้อย (13-09-2021), ไพเดช (12-09-2021), วุฒิชัย (12-09-2021), สายท่าขนุน (14-09-2021), สุธรรม (12-09-2021)
  #22  
เก่า 12-09-2021, 00:12
หยาดฝน's Avatar
หยาดฝน หยาดฝน is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 2,879
ได้ให้อนุโมทนา: 317
ได้รับอนุโมทนา 63,903 ครั้ง ใน 3,001 โพสต์
หยาดฝน is on a distinguished road
Default

ให้ตั้งใจว่า..มนุษย์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย ผู้เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น พึงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกัน เสียสละให้ปัน ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้ที่ตกอยู่ในความทุกข์ยากยิ่งกว่าตนให้พ้นทุกข์ เพื่อยังโลกทั้งหลายไปสู่สันติสุขอันสมบูรณ์ด้วยเถิด

หายใจเข้า... ความสว่างแผ่กว้างออกไปทุกดวงดาว
หายใจออก... ความสว่างแผ่กว้างออกไปทุกดวงดาว

หายใจเข้า... สว่างไสวถึงสรรพสัตว์ทุกภพ ทุกภูมิ ทุกหมู่ ทุกเหล่า
หายใจออก... ความสว่างไสวไปถึงสรรพสัตว์ทุกภพ ทุกภูมิ ทุกหมู่ ทุกเหล่า

ขอให้เขาทั้งหลายพ้นจากกองทุกข์ ขอให้เขาทั้งหลายอยู่ดีมีสุข ขอให้เขาทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วยเถิด
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 10 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ หยาดฝน ในข้อความที่เขียนด้านบน
เด็กบางบัวทอง (12-09-2021), แดนธรรม (12-09-2021), เถรี (12-09-2021), ทิดเดช (12-09-2021), ปราโมทย์ (12-09-2021), เผือกน้อย (13-09-2021), ไพเดช (12-09-2021), วุฒิชัย (12-09-2021), สายท่าขนุน (14-09-2021), สุธรรม (12-09-2021)
  #23  
เก่า 12-09-2021, 00:14
หยาดฝน's Avatar
หยาดฝน หยาดฝน is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 2,879
ได้ให้อนุโมทนา: 317
ได้รับอนุโมทนา 63,903 ครั้ง ใน 3,001 โพสต์
หยาดฝน is on a distinguished road
Default

หลังจากนั้นดึงเอาความสว่างทั้งหมด ย้อนกลับมาที่องค์พระบนศีรษะของเรา

หายใจเข้า... ภาพพระสว่างขึ้น
หายใจออก... ภาพพระสว่างขึ้น
หายใจเข้า... ภาพพระสว่างขึ้น
หายใจออก... ภาพพระสว่างขึ้น

กลับมาอยู่ที่ภาพพระบนศีรษะเท่านั้น
ถ้าส่งกำลังใจแผ่กว้างเกินไปแล้วกำลังไม่ถึง จะรู้สึกเฝือ ไปต่อไม่ได้ เอาแค่ภาพพระบนศีรษะของเรา

หายใจเข้า... สว่างขึ้น
หายใจออก... สว่างขึ้น
หายใจเข้า... ภาพพระสว่างขึ้น ตัวเราสว่างขึ้น
หายใจออก... ภาพพระสว่างขึ้น ตัวเราสว่างขึ้น
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 10 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ หยาดฝน ในข้อความที่เขียนด้านบน
เด็กบางบัวทอง (12-09-2021), แดนธรรม (12-09-2021), เถรี (12-09-2021), ทิดเดช (12-09-2021), ปราโมทย์ (12-09-2021), เผือกน้อย (13-09-2021), ไพเดช (12-09-2021), วุฒิชัย (12-09-2021), สายท่าขนุน (14-09-2021), สุธรรม (12-09-2021)
  #24  
เก่า 12-09-2021, 00:16
หยาดฝน's Avatar
หยาดฝน หยาดฝน is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 2,879
ได้ให้อนุโมทนา: 317
ได้รับอนุโมทนา 63,903 ครั้ง ใน 3,001 โพสต์
หยาดฝน is on a distinguished road
Default

หลังจากนั้นให้น้อมจิตน้อมใจ กราบลงตรงภาพพระบนศีรษะของเรา นั่นคือพระพุทธนิมิตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จมาโปรดเรา เราเห็นพระองค์ท่านคือ อยู่ใกล้กับพระองค์ท่าน เราอยู่ใกล้กับพระองค์ท่านคือ เราอยู่บนพระนิพพาน

ให้ตั้งใจว่า..วันนี้ถ้าเราหมดอายุขัย ตายลงไปก็ดี หรือเจ็บไข้ได้ป่วย เกิดอุบัติเหตุใด ๆ จนถึงแก่ชีวิตก็ตาม เราขอมาอยู่กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระนิพพานนี้แห่งเดียว
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 10 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ หยาดฝน ในข้อความที่เขียนด้านบน
เด็กบางบัวทอง (12-09-2021), แดนธรรม (12-09-2021), เถรี (12-09-2021), ทิดเดช (12-09-2021), ปราโมทย์ (12-09-2021), เผือกน้อย (13-09-2021), ไพเดช (12-09-2021), วุฒิชัย (12-09-2021), สายท่าขนุน (14-09-2021), สุธรรม (12-09-2021)
  #25  
เก่า 12-09-2021, 00:17
หยาดฝน's Avatar
หยาดฝน หยาดฝน is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 2,879
ได้ให้อนุโมทนา: 317
ได้รับอนุโมทนา 63,903 ครั้ง ใน 3,001 โพสต์
หยาดฝน is on a distinguished road
Default

แล้วกำหนดใจ..นึกถึงลมหายใจเข้าออก

ถ้ายังมีลมหายใจเข้าออก กำหนดลมหายใจเข้าออก
ถ้ายังมีคำภาวนา กำหนดคำภาวนา
ถ้าลมหายใจเบาลง รู้ว่าลมหายใจเบาลง
ถ้าคำภาวนาหายไป กำหนดรู้ว่าคำภาวนาหายไป
ถ้าลมหายใจหายไป กำหนดรู้ว่าลมหายใจหายไป

กำหนดใจแน่วนิ่งอยู่ที่ภาพพระซึ่งสว่างไสวครอบคลุมเราทั้งตัว เราขออยู่กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระนิพพานนี้เท่านั้น
แล้วกำหนดใจภาวนาไปจนกว่าจะได้รับสัญญาณบอกว่าหมดเวลา
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 10 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ หยาดฝน ในข้อความที่เขียนด้านบน
เด็กบางบัวทอง (12-09-2021), แดนธรรม (12-09-2021), เถรี (12-09-2021), ทิดเดช (12-09-2021), ปราโมทย์ (12-09-2021), เผือกน้อย (13-09-2021), ไพเดช (12-09-2021), วุฒิชัย (12-09-2021), สายท่าขนุน (14-09-2021), สุธรรม (12-09-2021)
  #26  
เก่า 12-09-2021, 00:19
หยาดฝน's Avatar
หยาดฝน หยาดฝน is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 2,879
ได้ให้อนุโมทนา: 317
ได้รับอนุโมทนา 63,903 ครั้ง ใน 3,001 โพสต์
หยาดฝน is on a distinguished road
Default

(สัญญาณบอกว่าหมดเวลา)

พุทโธ พุทโธ พุทโธ..
ได้ยินหนอ ได้ยินหนอ ได้ยินหนอ..

ค่อย ๆ ลืมตานะจ๊ะ คลายสมาธิออกมาช้า ๆ รักษาอารมณ์ใจของเราไว้ ไม่ว่าจะขยับเขยื้อนเคลื่อนไหว หรือว่าเราจะสวดมนต์ไหว้พระ รักษาความสงบให้ได้เท่ากับตอนที่เรานั่งอยู่จ้ะพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
เทศน์ช่วงทำกรรมฐานเช้า
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
(ถอดจากเสียงเป็นอักษร โดย เผือกน้อย)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 10 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ หยาดฝน ในข้อความที่เขียนด้านบน
เด็กบางบัวทอง (12-09-2021), แดนธรรม (12-09-2021), เถรี (12-09-2021), ทิดเดช (12-09-2021), ปราโมทย์ (12-09-2021), เผือกน้อย (13-09-2021), ไพเดช (12-09-2021), วุฒิชัย (12-09-2021), สายท่าขนุน (14-09-2021), สุธรรม (12-09-2021)
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is งดใช้

Forum Jump


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:57ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว