กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สะพานบุญ

Notices

สะพานบุญ สำหรับงานบอกบุญของเว็บวัดท่าขนุนเท่านั้น

ตอบ
 
คำสั่งเพิ่มเติม
  #1  
เก่า 01-07-2022, 15:41
นางมารน้อย นางมารน้อย is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Nov 2015
ข้อความ: 8
ได้ให้อนุโมทนา: 431
ได้รับอนุโมทนา 3,868 ครั้ง ใน 243 โพสต์
นางมารน้อย is on a distinguished road
Default บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน

วัตถุประสงค์ของกระทู้บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะ

๑. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ไม่สะดวกในการมาบูชาวัตถุมงคลและซื้อหนังสือธรรมะที่วัดท่าขนุนด้วยตนเอง
๒. เพื่อเป็นการกระจายวัตถุมงคลและหนังสือธรรมะอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ในการบูชาวัตถุมงคลและซื้อหนังสือธรรมะของผู้มีจิตศรัทธาแต่มีภูมิลำเนาที่อยู่ห่างไกล
๓. เพื่อเป็นศูนย์กลางข่าวสารข้อมูลความเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง และอ้างอิงได้ในทุกหัวข้อที่เกี่ยวกับวัตถุมงคลและหนังสือธรรมะของวัดท่าขนุน
๔. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในการดำเนินงานด้านการจำหน่ายวัตถุมงคลและหนังสือธรรมะของทางวัดท่าขนุน
๕. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยไม่อิงผลประโยชน์อื่นใด นอกจากความปรารถนาในพระนิพพานเป็นที่สุด

หมายเหตุจากทีมงาน :

การดำเนินงานเปิดห้องบูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะในครั้งนี้ มิได้เป็นไปตามคำร้องขอของพระครูวิลาศกาญจนธรรม หรือการหวังเพิ่มผลประโยชน์จากการหาเงินเข้าวัดแต่ประการใด หากแต่เป็นเพียงความปรารถนาผลบุญในการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธา และความประสงค์ที่จะแบ่งเบาภาระของทางวัดให้ได้มากที่สุด

อนึ่ง การเปิดให้บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะของวัดท่าขนุนทั้งหมดในห้องนี้ ได้รับการอนุญาตจากพระอาจารย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วจริง แต่หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องในการให้บูชาวัตถุมงคล ทางทีมงานขอรับผิดชอบในความผิดพลาดเสียหายต่าง ๆ แต่เพียงผู้เดียว

ปัจจัยในการบูชาวัตถุมงคลทั้งหมดจะน้อมนำถวายกับพระอาจารย์โดยตรง เพื่อนำไปร่วมบุญในกิจต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนาและของทางวัดท่าขนุนตลอดไป


กฎกติกาและระเบียบปฏิบัติสำหรับการใช้กระทู้บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะของวัดท่าขนุน

ระวัง!!! ก่อนจองกระทู้นี้ โปรดคิดให้ดี โอนเงินไม่ทันหรือทิ้งจองด้วยเหตุประการใดก็ตาม โดนแบนตลอดชีวิต..!

วัตถุมงคลและหนังสือธรรมะทั้งหมดนี้ นำมาให้บูชาและสั่งซื้อจากทางวัดท่าขนุนโดยตรง ดังนั้น
๑. ห้ามมิให้ผู้ใดทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนวัตถุมงคลหรือหนังสืออื่นใด ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากวัดท่าขนุนโดยตรงในกระทู้นี้
๒. การบูชาวัตถุมงคลและหนังสือของวัดท่าขนุนทุกประเภทให้เป็นไปเพื่อพุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ มิใช่เพื่อการเก็งกำไรหาผลประโยชน์
๓. ห้ามมิให้ผู้ใดแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการบูชาวัตถุมงคลภายในห้องนี้
๔. ก่อนจะดำเนินการบูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือต่าง ๆ ให้พิจารณาให้เรียบร้อย หากบูชาหรือสั่งซื้อไปแล้วจะไม่มีการรับเปลี่ยนคืน เว้นแต่มีความชำรุดเสียหายจากการจัดส่งของผู้ดำเนินการเท่านั้น
๕. ผู้ประสงค์ที่จะบูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือทุกประเภท ต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ด้วยตนเองตามอัตราที่กำหนด (รวมค่าจัดส่งแล้ว)
๖. การฉ้อโกงหรือยักยอกทรัพย์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการบูชาวัตถุมงคลในห้องนี้ สามารถฟ้องร้องเอาความได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ
๗. การจองวัตถุมงคลต้องพิมพ์ให้ถูกหลักภาษาและใช้เลขไทย (ไม่รับจองในกรณีที่พิมพ์ไม่ถูกต้องหรือแก้ไขข้อความการจอง) หากต้องการจองเพิ่ม ให้จองในข้อความใหม่
๘. หากประสงค์จะบูชาและสั่งซื้อหนังสือ ให้ลงชื่อจองวัตถุมงคลและหนังสือธรรมะล่วงหน้า เมื่อได้ลำดับแล้ว จึงโอนเงินและแจ้งโอนทาง Google Form แจ้งโอนเงินวัตถุมงคลและหนังสือธรรมะ ที่กำหนดไว้ ในกรณีที่โอนเงินมาโดยไม่มีชื่อในตารางท่านจะไม่ได้รับวัตถุมงคลนั้น และเงินที่โอนมาจะถือว่าเป็นเงินร่วมบุญตามศรัทธา โดยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๙. การโอนเงิน อนุญาตให้โอนได้เพียง ๑ ครั้ง ต่อ ๑ ลำดับการจอง โดยจะต้อง "โอนเงิน" และ "แจ้งโอน" ภายในวันที่ตัดยอด และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองในวันสุดท้ายที่ตัดยอด หากทำผิดกติกาดังกล่าวจะถูกระงับการจองวัตถุมงคลในเว็บวัดท่าขนุนตลอดชีพ และเงินที่โอนมาจะถือเป็นเงินร่วมบุญตามศรัทธาทั้งหมด โดยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๑๐. การโอนเงินเพื่อบูชาวัตถุมงคล ขอให้ใส่เศษสตางค์ เช่น ๕๐๐.๐๙ หรือ ๑,๐๐๐.๙๙ เป็นต้น เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจไม่พบยอดโอนของท่าน จะถือว่าท่านโอนเงินไม่ทันกำหนด ซึ่งจะมีผลให้ถูกระงับการใช้งานเว็บวัดท่าขนุนตลอดชีพ และไม่ได้รับวัตถุมงคลที่จองไว้
๑๑. การจัดส่งวัตถุมงคลและหนังสือทั้งหมด จะทำการจัดส่งเมื่อเบิกวัตถุมงคลหรือหนังสือจากวัดท่าขนุน (คาดการณ์ว่าจะไปเบิกได้ทุก ๑๕ วัน)
๑๒. การตัดสินของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกระทู้ถือเป็นที่สิ้นสุด หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้ที่หน้ากระทู้นี้


กระทู้นี้ ตัดยอด วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๔.๐๐ น.


ขั้นตอนในการบูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะ

๑. ดูรายการวัตถุมงคลที่ต้องการจอง
๒. ลงชื่อจองวัตถุมงคลและหนังสือธรรมะ ที่หน้ากระทู้นี้
๓. รอลำดับการจองในตาราง หากผิดพลาด/ต้องการแก้ไข ให้แจ้งที่หน้ากระทู้นี้
๔. หากรายการถูกต้องแล้ว ให้โอนเงิน โดยอย่าลืมโอนเป็นเศษสตางค์ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น ๕๕๐.๐๙ บาท
๕. หากโอนเรียบร้อยแล้วให้แจ้งโอนที่ลิงก์นี้ Google Form แจ้งโอนเงินวัตถุมงคลและหนังสือธรรมะ
๖. ตรวจสอบรายชื่อรับทราบการโอนเงินได้ในตารางสรุปรายการบูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือในกระทู้
๗. การจัดส่งวัตถุมงคลจะดำเนินการจัดส่งหลังจากเบิกหนังสือและวัตถุมงคลจากทางวัดมาแล้ว
๘. หากมีเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบ สามารถโพสต์แจ้งได้ที่หน้ากระทู้นี้
๙. โอนเงินบูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะได้ที่

ธนาคารกรุงไทย
เลขบัญชี ๑๓๗-๐๔๑-๔๖๙๒ (137-041-4692)
ชื่อบัญชี น.ส.อันตรา ลักษณะ


จำหน่ายหน้า Facebook ที่เพจ : กิฟท์จัง พลังเวทย์ ตามลิงก์นี้ https://www.facebook.com/thakhanunamulet
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 8 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ นางมารน้อย ในข้อความที่เขียนด้านบน
ชุณหพงศ์ (03-07-2022), ไชโย (01-07-2022), เด็กใต้ (01-07-2022), มารวย๑๒ (01-07-2022), วีรวิทย์ ล. (03-07-2022), ศุภชัยรู้แผน (01-07-2022), สุดใต้ (03-07-2022), สุธรรม (01-07-2022)
  #2  
เก่า 01-07-2022, 15:43
นางมารน้อย นางมารน้อย is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Nov 2015
ข้อความ: 8
ได้ให้อนุโมทนา: 431
ได้รับอนุโมทนา 3,868 ครั้ง ใน 243 โพสต์
นางมารน้อย is on a distinguished road
Default

รายการวัตถุมงคล ประจำเดือนกรกฎาคม

วัตถุมงคลทั้งหมด เข้าพิธีกรรมฐาน ๓ วันที่วัดท่าขนุน (พิธีที่พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์เมตตาสงเคราะห์)

วัตถุมงคลทั้งหมด เข้าพิธีกรรมฐาน ๓ วัน ๑๙-๒๐-๒๑ ต.ค. ๒๕๖๔ (สมเด็จองค์ปฐมเมตตาสงเคราะห์)

ระวัง!!! ก่อนจองกระทู้นี้ โปรดคิดให้ดี โอนเงินไม่ทันหรือทิ้งจองด้วยเหตุประการใดก็ตาม โดนแบนตลอดชีวิต..!


รายการที่ ๑
พระนาคปรกไทย ๒ ซ.ม. (ชุบทอง)ร่วมบูชาองค์ละ ๕,๑๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๒
พระไพรีพินาศ ๑.๕ ซ.ม. (ชุบทองพ่นทราย)ร่วมบูชาองค์ละ ๑,๖๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๓
พระไพรีพินาศ ๒ ซ.ม. (ชุบทองพ่นทราย)ร่วมบูชาองค์ละ ๒,๖๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๔
พระไพรีพินาศ ๓ ซ.ม. (ชุบทองพ่นทราย)ร่วมบูชาองค์ละ ๓,๖๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๕
พระขุนแผนเกราะเพชร ตะกรุดทองคำร่วมบูชาองค์ละ ๓,๖๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๖
พระขุนแผนเกราะเพชร ตะกรุดนากร่วมบูชาองค์ละ ๒,๖๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๗
พระขุนแผนเกราะเพชร ตะกรุดเงินร่วมบูชาองค์ละ ๑,๖๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๘
เหรียญรอยพระพุทธบาท หลังท้าวเวสสุวรรณ (เนื้อเงิน)ร่วมบูชาเหรียญละ ๕,๑๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๙
เหรียญ ร.๕ เนื้อเงินร่วมบูชาเหรียญละ ๕,๑๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๑๐
เหรียญ ร.๕ เนื้อชินตะกั่วร่วมบูชาเหรียญละ ๖๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๑๑
กำไลนวหรคุณ (เนื้อเงิน)ร่วมบูชาวงละ ๓,๖๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๑๒
แผ่นยันต์เกราะเพชร เนื้อทองแดงร่วมบูชาแผ่นละ ๓๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๑๓
แผ่นยันต์เกราะเพชร เนื้อทองทิพย์ร่วมบูชาแผ่นละ ๓๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๑๔
พระกริ่งสะท้านไตรภพ เนื้อทองแดงร่วมบูชาองค์ละ ๕,๑๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๑๕
เหรียญหลวงปู่สาย เนื้อเงิน (เล็ก)ร่วมบูชาเหรียญละ ๑,๓๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๑๖
เหรียญหลวงปู่สาย เนื้อเงิน (ใหญ่)ร่วมบูชาเหรียญละ ๒,๑๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๑๗
เหรียญหลวงปู่สาย เนื้อนวโลหะ (เล็ก)ร่วมบูชาเหรียญละ ๑,๑๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๑๘
เหรียญหลวงปู่สาย เนื้อนวโลหะ (ใหญ่)ร่วมบูชาเหรียญละ ๑,๖๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๑๙
ปกิณกธรรม ๕ร่วมบูชาเล่มละ ๒๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๒๐
อดีตที่ผ่านพ้น ๒ร่วมบูชาเล่มละ ๒๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๒๑
ประวัติวัดท่าขนุน (ปกแข็ง)ร่วมบูชาเล่มละ ๔๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๒๒
หลากรสในพม่าร่วมบูชาเล่มละ ๒๐๐ บาท

___________________________
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 13 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ นางมารน้อย ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is งดใช้

Forum Jump


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:13ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว