กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน > ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๑

Notices

ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๑

ตอบ
 
คำสั่งเพิ่มเติม
  #21  
เก่า 26-04-2020, 13:53
เผือกน้อย เผือกน้อย is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: May 2012
ข้อความ: 351
ได้ให้อนุโมทนา: 169,189
ได้รับอนุโมทนา 72,635 ครั้ง ใน 2,691 โพสต์
เผือกน้อย is on a distinguished road
Default

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. อาจารย์ประจำวิชา โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยห้องเรียน วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และเพื่อนนิสิต มีพระโสภณคณาภรณ์ เป็นประธาน
ร่วมกันรดน้ำศพ พระครูปลัดจำเริญ คุณสมฺปนฺโน อดีตนายกองค์กรนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ณ สำนักสงฆ์ธรรมอุทยานรักการล้ำเลิศ ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 8 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ เผือกน้อย ในข้อความที่เขียนด้านบน
สุธรรม (26-04-2020)
  #22  
เก่า 26-04-2020, 13:57
เผือกน้อย เผือกน้อย is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: May 2012
ข้อความ: 351
ได้ให้อนุโมทนา: 169,189
ได้รับอนุโมทนา 72,635 ครั้ง ใน 2,691 โพสต์
เผือกน้อย is on a distinguished road
Default

วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

คณะสงฆ์อำเภอทองผาภูมิ นำโดยพระครูวรกาญจนโชติ เจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ เปิดการสอบนักธรรมชั้นตรีสนามหลวง วิชาธรรมวิภาค แล้วมอบหมายให้พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. ประธานกำกับห้องสอบห้องที่ ๓ อ่านปัญหาและแนะนำการปฏิบัติตนในห้องสอบ เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 7 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ เผือกน้อย ในข้อความที่เขียนด้านบน
สุธรรม (26-04-2020)
  #23  
เก่า 26-04-2020, 14:00
เผือกน้อย เผือกน้อย is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: May 2012
ข้อความ: 351
ได้ให้อนุโมทนา: 169,189
ได้รับอนุโมทนา 72,635 ครั้ง ใน 2,691 โพสต์
เผือกน้อย is on a distinguished road
Default

วันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

คณะสงฆ์อำเภอทองผาภูมิ นำโดยพระครูวรกาญจนโชติ เจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ เปิดการสอบนักธรรมชั้นตรีสนามหลวง
วิชาพุทธประวัติ ได้มอบหมายให้พระครูสุจิณบุญกาญจน์ เจ้าคณะตำบลห้วยเขย่ง นำบูชาพระรัตนตรัยและให้โอวาทผู้เข้าสอบ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. ประธานกำกับห้องสอบห้องที่ ๓ อ่านปัญหาและแนะนำการปฏิบัติตนในห้องสอบ
เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 7 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ เผือกน้อย ในข้อความที่เขียนด้านบน
สุธรรม (26-04-2020)
  #24  
เก่า 26-04-2020, 14:06
เผือกน้อย เผือกน้อย is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: May 2012
ข้อความ: 351
ได้ให้อนุโมทนา: 169,189
ได้รับอนุโมทนา 72,635 ครั้ง ใน 2,691 โพสต์
เผือกน้อย is on a distinguished road
Default

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

คณะสงฆ์อำเภอทองผาภูมิ นำโดยพระครูวรกาญจนโชติ เจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ เปิดการสอบนักธรรมชั้นตรีสนามหลวง
วิชาพระวินัยบัญญัติ ได้มอบหมายให้พระครูสีลกาญจนคุณ เจ้าคณะตำบลหินดาด นำบูชาพระรัตนตรัยและให้โอวาทผู้เข้าสอบ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. ประธานกำกับห้องสอบห้องที่ ๓ อ่านปัญหาและแนะนำการปฏิบัติตนในห้องสอบ
เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โดยมีพระธรรมโพธิมงคล อดีตเจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี เมตตามาตรวจเยี่ยมสนามสอบ และให้คำชมเชยเป็นอย่างสูง

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 7 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ เผือกน้อย ในข้อความที่เขียนด้านบน
สุธรรม (26-04-2020)
  #25  
เก่า 26-04-2020, 14:21
เผือกน้อย เผือกน้อย is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: May 2012
ข้อความ: 351
ได้ให้อนุโมทนา: 169,189
ได้รับอนุโมทนา 72,635 ครั้ง ใน 2,691 โพสต์
เผือกน้อย is on a distinguished road
Default

วันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน เจ้าคณะตำบลท่าขนุน เขต ๒
ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน
เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ ๒๓ (วัดท่าขนุน) เก็บตัวเข้ากรรมฐาน ๓ วัน
จะออกมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับผู้ตักบาตรเทโว และถวายกฐินสามัคคีวัดท่าขนุน
ในวลา ๐๘.๓๐ น. ของวันที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย เผือกน้อย : 26-04-2020 เมื่อ 14:24
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 8 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ เผือกน้อย ในข้อความที่เขียนด้านบน
ศรัณย์ (07-10-2022), สุธรรม (26-04-2020)
  #26  
เก่า 26-04-2020, 14:26
เผือกน้อย เผือกน้อย is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: May 2012
ข้อความ: 351
ได้ให้อนุโมทนา: 169,189
ได้รับอนุโมทนา 72,635 ครั้ง ใน 2,691 โพสต์
เผือกน้อย is on a distinguished road
Default

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน
ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน ได้ออกจากการเก็บตัวเข้ากรรมฐาน ๓ วัน
นำพระภิกษุวัดท่าขนุนจำนวน ๔๘ รูป รับบิณฑบาตในวันเทโวโรหณะ จากยอดเขาพระพุทธเจติยคีรี
ลงมาถึงศาลา ๑๐๐ ปีหลวงปู่สายวัดท่าขนุน มีประชาชนในชุมชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมใส่บาตรประมาณ ๑,๘๐๐ คน

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun
รูป
ชนิดของไฟล์: jpg 44789899_1922430281176091_8948443861613543424_n.jpg (124.2 KB, 39 views)
ชนิดของไฟล์: jpg 43425660_1922430287842757_7930585334570549248_n.jpg (106.3 KB, 39 views)
ชนิดของไฟล์: jpg 43551125_1922430321176087_806870693873451008_n.jpg (111.2 KB, 39 views)
ชนิดของไฟล์: jpg 43736604_1922430364509416_1510414834066259968_n.jpg (124.7 KB, 39 views)
ชนิดของไฟล์: jpg 44701914_1922430431176076_7340200130789769216_n.jpg (96.9 KB, 39 views)
ชนิดของไฟล์: jpg 44767746_1922430467842739_580583658914578432_n.jpg (129.6 KB, 39 views)
ชนิดของไฟล์: jpg 44853559_1922430534509399_8267114357427535872_n.jpg (84.6 KB, 39 views)
ชนิดของไฟล์: jpg 44874531_1922430551176064_7821917254617923584_n.jpg (103.7 KB, 39 views)
ชนิดของไฟล์: jpg 44851544_1922430664509386_4304860005842026496_n.jpg (99.5 KB, 39 views)
ชนิดของไฟล์: jpg 44823579_1922430594509393_425905329486692352_n.jpg (85.5 KB, 39 views)
ชนิดของไฟล์: jpg 43765114_1922430694509383_6532531204359454720_n.jpg (99.4 KB, 39 views)
ชนิดของไฟล์: jpg 44778802_1922430767842709_8307560481065795584_n.jpg (87.4 KB, 39 views)

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย เผือกน้อย : 26-04-2020 เมื่อ 14:45
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 7 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ เผือกน้อย ในข้อความที่เขียนด้านบน
สุธรรม (26-04-2020)
  #27  
เก่า 26-04-2020, 14:39
เผือกน้อย เผือกน้อย is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: May 2012
ข้อความ: 351
ได้ให้อนุโมทนา: 169,189
ได้รับอนุโมทนา 72,635 ครั้ง ใน 2,691 โพสต์
เผือกน้อย is on a distinguished road
Default

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน
ประธานชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน
นำพระภิกษุวัดท่าขนุนจำนวน ๔๘ รูป รับการทอดกฐินสามัคคี ณ ศาลา ๑๐๐ ปีหลวงปู่สายวัดท่าขนุน
มีประชาชนในชุมชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมทอดกฐินประมาณ ๑,๘๐๐ คน

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun
รูป
ชนิดของไฟล์: jpg 43655136_1922439207841865_7044090873356746752_n.jpg (94.5 KB, 39 views)
ชนิดของไฟล์: jpg 44787628_1922439211175198_7371266303551602688_n.jpg (94.6 KB, 39 views)
ชนิดของไฟล์: jpg 44877152_1922439261175193_7599815716828610560_n.jpg (100.1 KB, 39 views)
ชนิดของไฟล์: jpg 44769086_1922439271175192_930970518306160640_n.jpg (100.3 KB, 39 views)
ชนิดของไฟล์: jpg 44806563_1922439334508519_7744942056170061824_n.jpg (98.3 KB, 39 views)
ชนิดของไฟล์: jpg 44862246_1922439344508518_7133072442427179008_n.jpg (101.4 KB, 39 views)
ชนิดของไฟล์: jpg 43627387_1922439414508511_6914396974280081408_n.jpg (102.9 KB, 39 views)
ชนิดของไฟล์: jpg 44868766_1922439431175176_8721741718065512448_n.jpg (91.5 KB, 39 views)
ชนิดของไฟล์: jpg 44759933_1922439497841836_7607309953723793408_n.jpg (97.2 KB, 39 views)
ชนิดของไฟล์: jpg 44832303_1922439521175167_5405831647620759552_n.jpg (93.8 KB, 38 views)
ชนิดของไฟล์: jpg 44819211_1922439587841827_3717179720924659712_n.jpg (96.4 KB, 38 views)
ชนิดของไฟล์: jpg 44775388_1922439604508492_534030293644869632_n.jpg (97.8 KB, 38 views)

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย เผือกน้อย : 26-04-2020 เมื่อ 15:09
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 7 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ เผือกน้อย ในข้อความที่เขียนด้านบน
สุธรรม (26-04-2020)
  #28  
เก่า 26-04-2020, 14:47
เผือกน้อย เผือกน้อย is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: May 2012
ข้อความ: 351
ได้ให้อนุโมทนา: 169,189
ได้รับอนุโมทนา 72,635 ครั้ง ใน 2,691 โพสต์
เผือกน้อย is on a distinguished road
Default

วันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ทำการอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลเพื่อแจกในงานกฐิน
ให้กับพระครูปลัดนัทกฤต ทีปงฺกโร ณ วัดบ้านห้วยน้ำขาว ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 7 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ เผือกน้อย ในข้อความที่เขียนด้านบน
สุธรรม (26-04-2020)
  #29  
เก่า 26-04-2020, 14:51
เผือกน้อย เผือกน้อย is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: May 2012
ข้อความ: 351
ได้ให้อนุโมทนา: 169,189
ได้รับอนุโมทนา 72,635 ครั้ง ใน 2,691 โพสต์
เผือกน้อย is on a distinguished road
Default

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน
ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน ได้จัดงานเจริญพระพุทธมนต์เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องจากเป็นเทศกาลกฐิน จึงมีประชาชนในชุมชนมาร่วมสวดมนต์ประมาณ ๑๐๐ รูป/คน

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 7 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ เผือกน้อย ในข้อความที่เขียนด้านบน
สุธรรม (26-04-2020)
  #30  
เก่า 26-04-2020, 14:56
เผือกน้อย เผือกน้อย is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: May 2012
ข้อความ: 351
ได้ให้อนุโมทนา: 169,189
ได้รับอนุโมทนา 72,635 ครั้ง ใน 2,691 โพสต์
เผือกน้อย is on a distinguished road
Default

วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ
คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีเขตอำเภอทองผาภูมิ
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการงานสภาวัฒนธรรม ในระดับตำบล อำเภอ
และจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องสังขละบุรี โรงแรมริเวอร์แคว ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ในการนี้ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ได้ถวายเข็มเชิดชูเกียรติของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม แก่พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี

เข็มเชิดชูเกียรติระดับอำเภอเข็มเชิดชูเกียรติระดับจังหวัด#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย เผือกน้อย : 27-04-2020 เมื่อ 14:06
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 8 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ เผือกน้อย ในข้อความที่เขียนด้านบน
สุธรรม (26-04-2020)
  #31  
เก่า 26-04-2020, 14:58
เผือกน้อย เผือกน้อย is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: May 2012
ข้อความ: 351
ได้ให้อนุโมทนา: 169,189
ได้รับอนุโมทนา 72,635 ครั้ง ใน 2,691 โพสต์
เผือกน้อย is on a distinguished road
Default

วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน
ทำการติดตั้งถังแยกขยะ จำนวน ๒๐ ชุด (๘๐ ใบ) ทั่วบริเวณวัด เพื่อความสะดวกในการคัดแยกและกำจัดขยะ
ตลอดจนเป็นตัวอย่างให้ชุมชนได้นำแบบอย่างไปใช้งานด้วย#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 10 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ เผือกน้อย ในข้อความที่เขียนด้านบน
สุธรรม (26-04-2020)
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is งดใช้

Forum Jump


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:01ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว