กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน

Notices

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน สำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ของวัดเท่านั้น

ตอบ
 
คำสั่งเพิ่มเติม
  #1  
เก่า 10-03-2021, 20:37
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,687
ได้ให้อนุโมทนา: 211,250
ได้รับอนุโมทนา 779,908 ครั้ง ใน 11,288 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default กำหนดการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม รุ่นที่ ๑-๒๕๖๔

กำหนดการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๔
วันเสาร์ที่ ๑๐ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔


วันเสาร์ที่ ๑๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ (วันหยุดราชการ)

เวลา ๐๘.๐๐ น. ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครบวชเนกขัมมะ
เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีบวชเนกขัมมะเฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมช่วงเช้า (เดินจงกรม - ภาวนา)
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสามเณรทั้งวัด
เวลา ๑๓.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมช่วงบ่าย (เดินจงกรม - ภาวนา)
เวลา ๑๕.๐๐ น. พักผ่อน ทำธุระส่วนตัว
เวลา ๑๖.๓๐ น. ร่วมกันทำความสะอาดวัด
เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรค่ำรอบแรก
เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรค่ำรอบสอง
เวลา ๒๐.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ (วันหยุดราชการ)
เวลา ๐๔.๐๐ น. พระอาจารย์นำเจริญกรรมฐาน
เวลา ๐๔.๓๐ น. ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๖.๐๐ น. พระภิกษุสามเณรออกบิณฑบาตพิเศษวันอาทิตย์ อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติธรรมไปใส่บาตรได้
เวลา ๐๘.๓๐ น. ปฏิบัติธรรมช่วงเช้า (เดินจงกรม - ภาวนา)
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุ - สามเณรทั้งวัด
เวลา ๑๓.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมช่วงบ่าย (เดินจงกรม - ภาวนา)
เวลา ๑๕.๐๐ น. พักผ่อน ทำธุระส่วนตัว
เวลา ๑๖.๓๐ น. ร่วมกันทำความสะอาดวัด
เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรค่ำรอบแรก
เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรค่ำรอบสอง
เวลา ๒๐.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันจันทร์ที่ ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ (ครม.อนุมัติให้เป็นวันหยุดราชการ)
เวลา ๐๔.๐๐ น. พระอาจารย์นำเจริญกรรมฐาน
เวลา ๐๔.๓๐ น. ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๖.๐๐ น. พระภิกษุสามเณรออกบิณฑบาต อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติธรรมไปใส่บาตรในตลาดได้
เวลา ๐๘.๓๐ น. ปฏิบัติธรรมช่วงเช้า (เดินจงกรม - ภาวนา)
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุ - สามเณรทั้งวัด
เวลา ๑๓.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมช่วงบ่าย (เดินจงกรม - ภาวนา)
เวลา ๑๕.๐๐ น. พักผ่อน เที่ยวงานถนนคนนั่งยองทองผาภูมิ
เวลา ๑๖.๓๐ น. ร่วมกันทำความสะอาดวัด
เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรค่ำรอบแรก
เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรค่ำรอบสอง
เวลา ๒๐.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอังคารที่ ๑๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ (วันหยุดราชการ งดบิณฑบาต)

เวลา ๐๔.๐๐ น. พระอาจารย์นำเจริญกรรมฐาน
เวลา ๐๔.๓๐ น. ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๖.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแก่พระภิกษุสามเณรทั้งวัด
เวลา ๐๘.๐๐ น. สนทนาธรรมกับพระอาจารย์
เวลา ๐๙.๐๐ น. ฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญวันสงกรานต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสามเณรทั้งวัด
เวลา ๑๓.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมช่วงบ่าย (เดินจงกรม - ภาวนา)
เวลา ๑๕.๐๐ น. พักผ่อน ทำธุระส่วนตัว
เวลา ๑๖.๓๐ น. ร่วมกันทำความสะอาดวัด
เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรค่ำรอบแรก
เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรค่ำรอบสอง
เวลา ๒๐.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันพุธที่ ๑๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ (วันหยุดราชการ งดบิณฑบาต)

เวลา ๐๔.๐๐ น. พระอาจารย์นำเจริญกรรมฐาน
เวลา ๐๔.๓๐ น. ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๖.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแก่พระภิกษุสามเณรทั้งวัด
เวลา ๐๘.๐๐ น. สนทนาธรรมกับพระอาจารย์
เวลา ๐๙.๐๐ น. ฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญวันสงกรานต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสามเณรทั้งวัด
เวลา ๑๒.๓๐ น. สวดพระอภิธรรม - บังสุกุลอัฐิเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ
เวลา ๑๓.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมช่วงบ่าย (เดินจงกรม - ภาวนา)
เวลา ๑๕.๐๐ น. แข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย
เวลา ๑๖.๓๐ น. ร่วมกันทำความสะอาดวัด
เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรค่ำรอบแรก
เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรค่ำรอบสอง
เวลา ๒๐.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ (วันหยุดราชการ งดบิณฑบาต)

เวลา ๐๔.๐๐ น. พระอาจารย์นำเจริญกรรมฐาน
เวลา ๐๔.๓๐ น. ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๖.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแก่พระภิกษุสามเณรทั้งวัด
เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีลาศีล ๘ รับศีล ๕ และรับวุฒิบัตรผู้ปฏิบัติธรรม
เวลา ๐๙.๐๐ น. ฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญวันสงกรานต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสามเณรทั้งวัด
เวลา ๑๓.๐๐ น. สรงน้ำพระพุทธรูป รูปหล่อหลวงปู่พุก รูปหล่อหลวงปู่สาย
เวลา ๑๕.๐๐ น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : งดเล่นสาดน้ำ งดอุ้มพระสงฆ์สรงน้ำ กรุณาใส่หน้ากากอนามัยทุกคน
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 36 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #2  
เก่า 12-03-2021, 13:48
ตัวเล็ก's Avatar
ตัวเล็ก ตัวเล็ก is offline
กรรมการเว็บ - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 9,300
ได้ให้อนุโมทนา: 180,604
ได้รับอนุโมทนา 519,908 ครั้ง ใน 22,550 โพสต์
ตัวเล็ก is on a distinguished road
Default

ปัจจุบันระบบลงทะเบียนปฏิบัติธรรมเปิดให้ใช้งานแล้วอย่างเป็นทางการ
โดยท่านสามารถสมัครได้ด้วยตนเองผ่านระบบลงทะเบียนปฏิบัติธรรม ตามลิ้งค์นี้
https://meditation.watthakhanun.com


ท่านที่เคยบวชเนกขัมมะกับทางวัดแล้ว จะกรอกเพียง ๓ จุด คือ
๑. ชื่อ
๒. นามสกุล และ
๓. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

ทางผู้พัฒนาระบบได้สร้างให้รองรับทั้งการลงทะเบียนผ่าน
๑. คอมพิวเตอร์ และ
๒. โทรศัพท์มือถือ
หากท่านใดสะดวกทดสอบช่องทางใด เชิญลงทะเบียนได้ตามสะดวกนะครับ

******************************************

แจ้งเพิ่มสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมรุ่นเก่า ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นไปต้องรบกวนให้กรอกข้อมูลใหม่ด้วยนะครับ

และสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว หากข้อมูลส่วนรูปถ่ายยังไม่ครบ เจ้าหน้าที่จะติดต่อรายบุคคลเพื่อขอรูปภาพใหม่ครับ

ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

********************************************************************
ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรม (สำหรับผู้มีข้อมูลเดิมในฐานข้อมูลเดิม)


๑. กรอกข้อมูลชื่อ
๒. กรอกข้อมูลนามสกุล
๓. เลือกประเภทบัตรยืนยันตัวตน
๔. กรอกเลขที่ตามประเภทบัตรที่เลือก
๕. กดลงทะเบียน

หากลงทะเบียนสำเร็จจะแสดงข้อความ "แจ้งเตือน คุณ..... ลงทะเบียนสำเร็จ"
(สำหรับผู้มีข้อมูลเดิมในฐานข้อมูลเดิม)

********************************************************************
ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรม (สำหรับคนที่ชื่อไม่ตรงกับฐานข้อมูลเดิม)

หากลงทะเบียนแล้วระบบพบว่าข้อมูลต่างออกไปจากที่เคยลงทะเบียนไว้ ระบบจะแสดงหน้าจอแจ้งเตือน เพื่อปรับปรุงข้อมูลจากนั้นผู้ใช้งานต้องระบุข้อมูลเพื่อการตรวจสอบให้ถูกต้อง

๑. กรอกข้อมูลชื่อ เดิมที่เคยลงทะเบียนไว้กับวัดก่อนหน้า
๒. กรอกข้อมูลนามสกุล เดิมที่เคยลงทะเบียนไว้กับวัดก่อนหน้า
๓. เลือกประเภทบัตรยืนยันตัวตน
๔. กรอกเลขที่ตามประเภทบัตรที่เลือก
๕. กรอกวัน เดือน ปี เกิด โดยเลือกจากปฏิทิน
๖. กดตรวจสอบข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง จะแสดงหน้าจอเพื่อให้ผู้ลงทะเบียนปรับปรุงข้อมูลต่อไป"


ในขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูลผู้ลงทะเบียนจะต้องกรอกข้อมูลในช่องกรอกให้ครบถ้วน (*)
รูปที่ใช้ในการสมัครปฏิบัติธรรมควรเป็นรูปหน้าตรงขนาด ๑ นิ้วขึ้นไป

ขั้นตอนแรก เป็นระบุข้อมูลส่วนบุคคล
ขั้นตอนที่สอง ระบุข้อมูลที่อยู่
ขั้นตอนที่สาม ระบุข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการติดต่อ
ขั้นตอนที่สี่ ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกไปแล้ว


เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนจะปรากฏหน้าจอตรวจสอบข้อมูล


๑. กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลกดปุ่ม "ย้อนกลับ"
๒. กรณีต้องการล้างข้อมูลที่กรอกมาทั้งหมดกดปุ่ม "ล้างข้อมูล"
๓. หากข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์กดปุ่ม "ยืนยันข้อมูล"

เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้นจะระบบจะกลับไปยังหน้าหลัก และแสดงข้อความ "ปรับปรุงข้อมูลเรียบร้อย และลงทะเบียนเสร็จสิ้น" ตามภาพด้านล่างครับ********************************************************************
ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมใหม่ (สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมใหม่)


๑. กรอกข้อมูลชื่อ
๒. กรอกข้อมูลนามสกุล
๓. เลือกประเภทบัตรยืนยันตัวตน
๔. กรอกเลขที่ตามประเภทบัตรที่เลือก
๕. กดลงทะเบียน


จากนั้นระบบจะแจ้งข้อความ "แจ้งเตือน คุณ..... ไม่พบประวัติในระบบ กรุณาลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมใหม่"
(สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมใหม่)ในขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูลผู้ลงทะเบียนจะต้องกรอกข้อมูลในช่องกรอกให้ครบถ้วน (*)
รูปที่ใช้ในการสมัครปฏิบัติธรรมควรเป็นรูปหน้าตรงขนาด ๑ นิ้วขึ้นไป

ขั้นตอนแรก เป็นระบุข้อมูลส่วนบุคคล
ขั้นตอนที่สอง ระบุข้อมูลที่อยู่
ขั้นตอนที่สาม ระบุข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการติดต่อ
ขั้นตอนที่สี่ ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกไปแล้ว


สำหรับขั้นตอนการระบุที่อยู่สามารถเลือกที่แว่นขยายและระบบจะแสดงหน้าต่าง

ผู้ใช้งานสามารถระบุรหัสไปรษณีย์ และเลือกข้อมูล ตำบล, อำเภอ, จังหวัดได้ทันที


เมื่อเลือกแล้วระบบจะกรอกข้อมูลที่เลือกแล้วให้ทันที

จากนั้นเมื่อกรอกข้อมูลครบทุกขั้นตอนแล้วผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลที่กรอกไว้แล้วได้
๑. กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลกดปุ่ม "ย้อนกลับ"
๒. กรณีต้องการล้างข้อมูลที่กรอกมาทั้งหมดกดปุ่ม "ล้างข้อมูล"
๓. หากข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์กดปุ่ม "ยืนยันข้อมูล"

เมื่อบันทึกเสร็จสิ้นระบบจะแสดงหน้าต่าง และข้อความ "คุณ ...... ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว"

กรณีต้องการลงทะเบียนเพิ่มเติมผู้ใช้งานสามารถดำเนินการได้ทันทีภายหลังการลงทะเบียนคนก่อนหน้าเสร็จสิ้น


หากผู้ปฏิบัติธรรมท่านใดพบปัญหาการใช้งานระบบลงทะเบียนปฏิบัติธรรม รบกวนแจ้งทีมงานที่หน้ากระทู้นี้ เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยครับ
__________________
มารใช้ คนทุกคน ของทุกชิ้น สัตว์ทุกตัว เป็นเครื่องมือในการขวางเรา โดยเฉพาะคนที่เรารักมากที่สุด
(-/\-) (-/\-) (-/\-)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 28 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ตัวเล็ก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is งดใช้

Forum Jump


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:07ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว