กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน

Notices

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน สำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ของวัดเท่านั้น

กระทู้ถูกปิด
 
คำสั่งเพิ่มเติม
  #21  
เก่า 01-01-2012, 15:48
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,687
ได้ให้อนุโมทนา: 211,250
ได้รับอนุโมทนา 779,908 ครั้ง ใน 11,288 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๒๑. ทุน คุณสุเกษ วัฒนะโชติ โดย พระสมุห์ศราวุธ ฐานิสฺสโร

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ = ๒๗,๕๐๐ บาท

๒๑.๔๕ เพิ่มทุน วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐๐ บาท
๒๑.๔๖ เพิ่มทุน วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐๐ บาท
๒๑.๔๗ เพิ่มทุน วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 04-09-2021 เมื่อ 15:50
สมาชิก 105 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #22  
เก่า 01-01-2012, 15:50
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,687
ได้ให้อนุโมทนา: 211,250
ได้รับอนุโมทนา 779,908 ครั้ง ใน 11,288 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๒๒. ทุน คุณสวัสดิ์ - คุณชูจิตร ศิริจานุกุล โดย คุณณัฐฐา - คุณนีรชา ศิริจานุกุล

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ = ๙,๕๑๐ บาท

๒๒.๑๗ เพิ่มทุน วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 03-08-2021 เมื่อ 13:36
สมาชิก 106 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #23  
เก่า 01-01-2012, 15:51
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,687
ได้ให้อนุโมทนา: 211,250
ได้รับอนุโมทนา 779,908 ครั้ง ใน 11,288 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๒๓. ทุน นายคิงกัง - นางมุ่ยเฮียง แซ่แต้ โดย ครอบครัวตากวิริยะนันท์

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ = ๗๒,๗๖๐ บาท

๒๓.๑๓๐ เพิ่มทุน วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๓๐๐ บาท
๒๓.๑๓๑ เพิ่มทุน วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓๐๐ บาท
๒๓.๑๓๒ เพิ่มทุน วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓๐๐ บาท
๒๓.๑๓๓ เพิ่มทุน วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๓๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 11-09-2021 เมื่อ 01:22
สมาชิก 108 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #24  
เก่า 01-01-2012, 15:53
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,687
ได้ให้อนุโมทนา: 211,250
ได้รับอนุโมทนา 779,908 ครั้ง ใน 11,288 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๒๔. ทุน กองบุญตัดสังโยชน์ โดย คุณณญาดา ศราภัยวานิช

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ = ๓๒,๐๐๐ บาท

๒๔.๖ เพิ่มทุน วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 03-08-2021 เมื่อ 13:34
สมาชิก 106 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #25  
เก่า 01-01-2012, 15:54
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,687
ได้ให้อนุโมทนา: 211,250
ได้รับอนุโมทนา 779,908 ครั้ง ใน 11,288 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๒๕. ทุน คุณกิจพัฒน์-คุณอุไร-คุณจิตรัตน์ ศรีสุโข โดย คุณกิจพัฒน์-คุณอุไร-คุณจิตรัตน์ ศรีสุโข

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ = ๑๗,๖๐๐ บาท

๒๕.๒๕ เพิ่มทุน วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐๐ บาท
๒๕.๒๖ เพิ่มทุน วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐๐ บาท
๒๕.๒๗ เพิ่มทุน วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 04-09-2021 เมื่อ 15:56
สมาชิก 106 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #26  
เก่า 01-01-2012, 15:55
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,687
ได้ให้อนุโมทนา: 211,250
ได้รับอนุโมทนา 779,908 ครั้ง ใน 11,288 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๒๖. ทุน นายแพทย์ประเสริฐ นุตกุล โดย ร.ท.หญิงรมณีย์ นุตกุล

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ = ๑๗,๕๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 03-08-2021 เมื่อ 13:33
สมาชิก 106 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #27  
เก่า 01-01-2012, 15:57
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,687
ได้ให้อนุโมทนา: 211,250
ได้รับอนุโมทนา 779,908 ครั้ง ใน 11,288 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๒๗. ทุน ครอบครัวหยกอุบล ขอนแก่น โดย นางสาวพัชรีภรณ์ หยกอุบล

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ = ๗๑,๖๖๐ บาท

๒๗.๑๓๒ เพิ่มทุน วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐๐ บาท
๒๗.๑๓๓ เพิ่มทุน วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐๐ บาท
๒๗.๑๓๔ เพิ่มทุน วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 04-09-2021 เมื่อ 15:55
สมาชิก 105 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #28  
เก่า 01-01-2012, 15:58
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,687
ได้ให้อนุโมทนา: 211,250
ได้รับอนุโมทนา 779,908 ครั้ง ใน 11,288 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๒๘. ทุน คุณจรัญ - คุณอมรา ประภักรางกูล โดย คุณพงศธร ประภักรางกูล

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ = ๑๘,๑๒๐๐ บาท

๒๘.๑๓ เพิ่มทุน วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 03-08-2021 เมื่อ 13:32
สมาชิก 103 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #29  
เก่า 01-01-2012, 15:59
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,687
ได้ให้อนุโมทนา: 211,250
ได้รับอนุโมทนา 779,908 ครั้ง ใน 11,288 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๒๙. ทุน ท่านปู่ - ท่านย่า โดย คุณวิชธวัช อักษรกิตติ์

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ = ๔๔,๘๒๐ บาท

๒๙.๑๒๖ เพิ่มทุน วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓๐๐ บาท
๒๙.๑๒๗ เพิ่มทุน วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๓๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 03-08-2021 เมื่อ 13:31
สมาชิก 106 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #30  
เก่า 01-01-2012, 16:00
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,687
ได้ให้อนุโมทนา: 211,250
ได้รับอนุโมทนา 779,908 ครั้ง ใน 11,288 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๓๐. ทุน เด็กชายธีรเดช สินไชย โดย เด็กชายธีรเดช สินไชย

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ = ๑๓๗,๐๐๐ บาท

๓๐.๑๓๔ เพิ่มทุน วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๓๐.๑๓๕ เพิ่มทุน วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๓๐.๑๓๖ เพิ่มทุน วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 04-09-2021 เมื่อ 15:58
สมาชิก 113 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #31  
เก่า 01-01-2012, 16:01
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,687
ได้ให้อนุโมทนา: 211,250
ได้รับอนุโมทนา 779,908 ครั้ง ใน 11,288 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๓๑. ทุน นายเศวตชัย สิรินทวัฒน์ โดย นายเศวตชัย สิรินทวัฒน์

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ = ๒,๐๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 03-08-2021 เมื่อ 13:30
สมาชิก 108 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #32  
เก่า 01-01-2012, 16:02
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,687
ได้ให้อนุโมทนา: 211,250
ได้รับอนุโมทนา 779,908 ครั้ง ใน 11,288 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๓๒. ทุน ใบบุญเพื่อพระพุทธศาสนา โดย ด.ช. ธีร์ธะวัชช์ ดรุนัยธร และครอบครัวรังษีบวรกุล

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ = ๔๐,๖๗๐ บาท

๓๒.๙๔ เพิ่มทุน วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐๐ บาท
๓๒.๙๕ เพิ่มทุน วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 03-08-2021 เมื่อ 13:30
สมาชิก 110 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #33  
เก่า 01-01-2012, 16:04
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,687
ได้ให้อนุโมทนา: 211,250
ได้รับอนุโมทนา 779,908 ครั้ง ใน 11,288 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๓๓. ทุน คุณพ่อบุญมี - คุณแม่ดวงจันทร์ เพื่อนรักษ์ โดย คุณรัตน์ เพื่อนรักษ์และครอบครัว

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ = ๓,๕๕๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 03-08-2021 เมื่อ 13:29
สมาชิก 112 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #34  
เก่า 01-01-2012, 16:05
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,687
ได้ให้อนุโมทนา: 211,250
ได้รับอนุโมทนา 779,908 ครั้ง ใน 11,288 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๓๔. ทุน บุณณดา เสมอมิตรและครอบครัว โดย คุณบุณณดา เสมอมิตร

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ = ๑,๐๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 03-08-2021 เมื่อ 13:29
สมาชิก 110 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #35  
เก่า 01-01-2012, 16:06
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,687
ได้ให้อนุโมทนา: 211,250
ได้รับอนุโมทนา 779,908 ครั้ง ใน 11,288 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๓๕. ทุน กุคำอู โดย คุณปิยะ กุคำอู

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ = ๑๒,๗๐๐ บาท

๓๕.๔๙ เพิ่มทุน วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐๐ บาท
๓๕.๕๐ เพิ่มทุน วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐๐ บาท
๓๕.๕๑ เพิ่มทุน วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐๐ บาท
๓๕.๕๒ เพิ่มทุน วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 11-09-2021 เมื่อ 01:23
สมาชิก 109 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #36  
เก่า 01-01-2012, 16:08
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,687
ได้ให้อนุโมทนา: 211,250
ได้รับอนุโมทนา 779,908 ครั้ง ใน 11,288 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๓๖. ทุน คุณกิจศิริ รมยศิริไทยและครอบครัว โดย คุณกิจศิริ รมยศิริไทย

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ = ๑๐,๐๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 03-08-2021 เมื่อ 13:28
สมาชิก 109 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #37  
เก่า 01-01-2012, 16:09
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,687
ได้ให้อนุโมทนา: 211,250
ได้รับอนุโมทนา 779,908 ครั้ง ใน 11,288 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๓๗. ทุน คุณแม่จุฑารัตน์ วงศ์คำจันทร์ โดย คุณวีณาวุธ ยังสุขเกษมและครอบครัว

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ = ๒๘,๗๐๐ บาท

๓๗.๙๓ เพิ่มทุน วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐๐ บาท
๓๗.๙๔ เพิ่มทุน วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 03-08-2021 เมื่อ 13:28
สมาชิก 108 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #38  
เก่า 01-01-2012, 16:10
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,687
ได้ให้อนุโมทนา: 211,250
ได้รับอนุโมทนา 779,908 ครั้ง ใน 11,288 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๓๘. ทุน นายหฤษฎ์ ศรุตพงศภัคและนางสาวปิยภรณ์ แซ่โก โดย นายหฤษฎ์ ศรุตพงศภัค

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ = ๑,๐๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 03-08-2021 เมื่อ 13:28
สมาชิก 111 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #39  
เก่า 01-01-2012, 16:11
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,687
ได้ให้อนุโมทนา: 211,250
ได้รับอนุโมทนา 779,908 ครั้ง ใน 11,288 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๓๙. ทุน ทริปเบิลเอ(AAA) โดย พนักงานบริษัท Asia Asset Advisory

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ = ๑๔,๒๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 03-08-2021 เมื่อ 13:27
สมาชิก 113 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #40  
เก่า 01-01-2012, 16:12
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,687
ได้ให้อนุโมทนา: 211,250
ได้รับอนุโมทนา 779,908 ครั้ง ใน 11,288 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๔๐. ทุน ปิดทองหลังพระ โดย ครอบครัวคุณสุภาวดี ขันธิกุล

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ = ๖๐,๐๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 03-08-2021 เมื่อ 13:26
สมาชิก 115 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
กระทู้ถูกปิด


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is งดใช้

Forum Jump


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:10ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว