กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน

Notices

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน สำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ของวัดเท่านั้น

กระทู้ถูกปิด
 
คำสั่งเพิ่มเติม
  #1  
เก่า 01-01-2012, 14:35
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,125
ได้ให้อนุโมทนา: 181,335
ได้รับอนุโมทนา 734,548 ครั้ง ใน 10,569 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default รายนามผู้ตั้งกองทุนรักษาพระภิกษุสามเณรวัดท่าขนุน

๑. ทุน นายแน่น - นางเมียะ บัวผัด โดย พระครูปลัดปรีชา จิรนาโค

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ = ๔,๕๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 01-06-2020 เมื่อ 05:05
สมาชิก 175 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #2  
เก่า 01-01-2012, 14:38
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,125
ได้ให้อนุโมทนา: 181,335
ได้รับอนุโมทนา 734,548 ครั้ง ใน 10,569 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๒. ทุน พระปัจเจกพุทธานุสรณ์ โดย พระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺมปญฺโญ

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ = ๑,๕๘๕,๒๐๐ บาท

๒.๑๔๔ เพิ่มทุน วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๙,๐๐๐ บาท
๒.๑๔๕ เพิ่มทุน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๒.๑๔๖ เพิ่มทุน วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖,๐๐๐ บาท
๒.๑๔๗ เพิ่มทุน วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท
๒.๑๔๘ เพิ่มทุน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท
๒.๑๔๙ เพิ่มทุน วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๙,๐๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 08-11-2020 เมื่อ 05:14
สมาชิก 194 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #3  
เก่า 01-01-2012, 14:41
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,125
ได้ให้อนุโมทนา: 181,335
ได้รับอนุโมทนา 734,548 ครั้ง ใน 10,569 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๓. ทุน ร.ต.ต. มนัส เพียรพบ โดย ร.ต.ต. มนัส เพียรพบ

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ = ๔,๐๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 01-06-2020 เมื่อ 05:06
สมาชิก 171 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #4  
เก่า 01-01-2012, 14:43
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,125
ได้ให้อนุโมทนา: 181,335
ได้รับอนุโมทนา 734,548 ครั้ง ใน 10,569 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๔. ทุน แสงสวัสดิ์ โดย พระกวี กนโก

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ = ๑,๓๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 01-06-2020 เมื่อ 05:06
สมาชิก 162 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #5  
เก่า 01-01-2012, 14:44
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,125
ได้ให้อนุโมทนา: 181,335
ได้รับอนุโมทนา 734,548 ครั้ง ใน 10,569 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๕. ทุน นางละออ แก้วมณี โดย นางละออ แก้วมณี

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ = ๑,๐๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 01-06-2020 เมื่อ 05:06
สมาชิก 164 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #6  
เก่า 01-01-2012, 15:25
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,125
ได้ให้อนุโมทนา: 181,335
ได้รับอนุโมทนา 734,548 ครั้ง ใน 10,569 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๖. ทุน นางล้วน หวลประไพ โดย นางล้วน หวลประไพ

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ = ๑,๐๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 01-06-2020 เมื่อ 05:06
สมาชิก 157 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #7  
เก่า 01-01-2012, 15:27
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,125
ได้ให้อนุโมทนา: 181,335
ได้รับอนุโมทนา 734,548 ครั้ง ใน 10,569 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๗. ทุน น.ต.ชัยรัตน์ - น.อ.หญิงศรีเวียง เรืองหิรัญ โดย นางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ = ๓๔,๓๐๐ บาท

๗.๑๒๖ เพิ่มทุน วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐๐ บาท
๗.๑๒๗ เพิ่มทุน วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐๐ บาท
๗.๑๒๘ เพิ่มทุน วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐๐ บาท
๗.๑๒๙ เพิ่มทุน วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐๐ บาท
๗.๑๓๐ เพิ่มทุน วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐๐ บาท
๗.๑๓๑ เพิ่มทุน วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 06-11-2020 เมื่อ 16:13
สมาชิก 163 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #8  
เก่า 01-01-2012, 15:28
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,125
ได้ให้อนุโมทนา: 181,335
ได้รับอนุโมทนา 734,548 ครั้ง ใน 10,569 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๘. ทุน คุณเลิศชาย - คุณกิมเฮียะ ตีรเลิศพานิช โดย นางสาวสุมาลี ตีรเลิศพานิช

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ = ๔๑,๒๐๐ บาท

๘.๑๓๙ เพิ่มทุน วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐๐ บาท
๘.๑๔๐ เพิ่มทุน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐๐ บาท
๘.๑๔๑ เพิ่มทุน วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐๐ บาท
๘.๑๔๒ เพิ่มทุน วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐๐ บาท
๘.๑๔๓ เพิ่มทุน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐๐ บาท
๘.๑๔๔ เพิ่มทุน วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 03-11-2020 เมื่อ 04:56
สมาชิก 160 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #9  
เก่า 01-01-2012, 15:29
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,125
ได้ให้อนุโมทนา: 181,335
ได้รับอนุโมทนา 734,548 ครั้ง ใน 10,569 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๙. ทุน พระแม่พรรณวดีศรีโสภาคย์ โดย พระมหานันทวัฒน์ เขมธมฺโม

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ = ๑๐๑,๑๘๐ บาท

๙.๕๖ เพิ่มทุน วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 01-06-2020 เมื่อ 05:09
สมาชิก 161 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #10  
เก่า 01-01-2012, 15:32
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,125
ได้ให้อนุโมทนา: 181,335
ได้รับอนุโมทนา 734,548 ครั้ง ใน 10,569 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๑๐. ทุน พระดาบสน้อย โดย พระมหาจรูญโรจน์ ทีปงฺกโร

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ = ๕,๔๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 01-06-2020 เมื่อ 05:09
สมาชิก 161 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #11  
เก่า 01-01-2012, 15:33
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,125
ได้ให้อนุโมทนา: 181,335
ได้รับอนุโมทนา 734,548 ครั้ง ใน 10,569 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๑๑. ทุน พระครูสังฆรักษ์แสงชัย กนฺตสีโล โดย พระครูสังฆรักษ์แสงชัย กนฺตสีโล

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ = ๑๙,๒๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 01-06-2020 เมื่อ 05:09
สมาชิก 159 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #12  
เก่า 01-01-2012, 15:34
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,125
ได้ให้อนุโมทนา: 181,335
ได้รับอนุโมทนา 734,548 ครั้ง ใน 10,569 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๑๒. ทุน พลอยพิมพ์ - แพรพิมพ์ สุทธิบานเย็น โดย คุณรอยพิมพ์ สุทธิบานเย็น

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ = ๓๗,๓๐๐ บาท

๑๒.๑๑๘ เพิ่มทุน วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐๐ บาท
๑๒.๑๑๙ เพิ่มทุน วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐๐ บาท
๑๒.๑๒๐ เพิ่มทุน วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐๐ บาท
๑๒.๑๒๑ เพิ่มทุน วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐๐ บาท
๑๒.๑๒๒ เพิ่มทุน วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐๐ บาท
๑๒.๑๒๓ เพิ่มทุน วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 03-11-2020 เมื่อ 04:47
สมาชิก 156 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #13  
เก่า 01-01-2012, 15:36
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,125
ได้ให้อนุโมทนา: 181,335
ได้รับอนุโมทนา 734,548 ครั้ง ใน 10,569 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๑๓. ทุน คุณแม่ฮวย แซ่เอี้ยว โดย เงินบริจาคเพื่อบำเพ็ญกุศลแก่คุณแม่ฮวย แซ่เอี้ยว

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ = ๔๔๐,๐๐๐ บาท

๑๓.๑๒ เพิ่มทุน วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๓.๑๓ เพิ่มทุน วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 04-09-2020 เมื่อ 17:52
สมาชิก 155 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #14  
เก่า 01-01-2012, 15:37
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,125
ได้ให้อนุโมทนา: 181,335
ได้รับอนุโมทนา 734,548 ครั้ง ใน 10,569 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๑๔. ทุน พระครูสุวรรณเสลาภรณ์ โดย คณะกรรมการวัดท่าขนุน

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ = ๑๒,๐๐๐ บาท

๑๔.๓ เพิ่มทุน วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๙๙๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 01-06-2020 เมื่อ 05:12
สมาชิก 158 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #15  
เก่า 01-01-2012, 15:39
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,125
ได้ให้อนุโมทนา: 181,335
ได้รับอนุโมทนา 734,548 ครั้ง ใน 10,569 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๑๕. ทุน นางไข่ แก้วมณี โดย นางไข่ แก้วมณี

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ = ๑,๐๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 01-06-2020 เมื่อ 05:12
สมาชิก 151 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #16  
เก่า 01-01-2012, 15:40
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,125
ได้ให้อนุโมทนา: 181,335
ได้รับอนุโมทนา 734,548 ครั้ง ใน 10,569 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๑๖. ทุน นางไร บุญธรรม โดย พระครูสังฆรักษ์วิฑูรย์ จนฺทวํโส

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ = ๗,๙๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 01-06-2020 เมื่อ 05:12
สมาชิก 153 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #17  
เก่า 01-01-2012, 15:42
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,125
ได้ให้อนุโมทนา: 181,335
ได้รับอนุโมทนา 734,548 ครั้ง ใน 10,569 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๑๗. ทุน คุณวิไลวรรณ วัฒนเวชวิจิตร โดย พระครูสมุห์ธรรพ์ณธร ธมฺมทินฺโน

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ = ๒,๙๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 01-06-2020 เมื่อ 05:12
สมาชิก 148 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #18  
เก่า 01-01-2012, 15:43
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,125
ได้ให้อนุโมทนา: 181,335
ได้รับอนุโมทนา 734,548 ครั้ง ใน 10,569 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๑๘. ทุน คุณหลง วัฒนเวชวิจิตร โดย พระครูสมุห์ธรรพ์ณธร ธมฺมทินฺโน

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ = ๒,๙๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 01-06-2020 เมื่อ 05:12
สมาชิก 147 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #19  
เก่า 01-01-2012, 15:44
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,125
ได้ให้อนุโมทนา: 181,335
ได้รับอนุโมทนา 734,548 ครั้ง ใน 10,569 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๑๙. ทุน คุณพิกุลฉัตร พิจารณ์จิตร โดย พระครูสมุห์ธรรพ์ณธร ธมฺมทินฺโน

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ = ๒,๗๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 01-06-2020 เมื่อ 05:13
สมาชิก 150 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #20  
เก่า 01-01-2012, 15:47
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,125
ได้ให้อนุโมทนา: 181,335
ได้รับอนุโมทนา 734,548 ครั้ง ใน 10,569 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๒๐. ทุน คุณประสิทธิ์ สังข์ศิลปไชย โดย คุณศิริวรรณ์ สังข์ศิลปไชย

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ = ๘,๐๑๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 01-06-2020 เมื่อ 05:13
สมาชิก 152 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
กระทู้ถูกปิด


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is งดใช้

Forum Jump


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:34ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว