กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ประกาศ!!! กฎ กติกา มารยาทในการใช้กระดานสนทนา > ประกาศจากเว็บไซต์วัดท่าขนุน

Notices

ตอบ
 
คำสั่งเพิ่มเติม
  #1  
เก่า 17-07-2012, 11:16
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,646
ได้ให้อนุโมทนา: 1,774
ได้รับอนุโมทนา 74,769 ครั้ง ใน 2,314 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default ขั้นตอนการลงทะเบียนยืนยันตัวตน

ประกาศจากเว็บวัดท่าขนุน ฉบับที่ ๑/๒๕๕๕ (ถูกยกเลิกแล้วโดยประกาศฉบับที่ ๒/๒๕๕๕)

๑. ต่อไปนี้ หากมีการแสดงข้อความที่ผิดกฎของเว็บวัดท่าขนุน ท่านผู้ตั้งหรือเป็นเจ้าของกระทู้สามารถแจ้งให้ผู้ดูแลลบข้อความนั้น ๆ ในกระทู้ที่ตนเองตั้ง หากเห็นว่าไม่เหมาะสมกับหัวข้อกระทู้ของตน และหากท่านเจ้าของกระทู้ไม่สามารถตรวจตราดูแลข้อความในกระทู้ของตนได้ ผู้ดูแลจะพิจารณาในการลบข้อความนั้น ๆ หรือกระทู้นั้น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

๒. หลังจากวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ห้องคุยเรื่องทั่วไปจะสามารถใช้งานได้เฉพาะสมาชิกที่ทำการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น และการยืนยันตัวตนนั้น สามารถทำได้ดังต่อไปนี้

๒.๑ ให้เจ้าตัวนำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนมายื่นได้ที่คุณโอรส ซึ่งเป็นนายทะเบียนของเว็บวัดท่าขนุน หรือคุณตัวเล็ก เจ้าหน้าที่ทะเบียนเว็บวัดท่าขนุน โดยคุณโอรสหรือคุณตัวเล็ก จะทำการเก็บข้อมูลของสมาชิก นำรายชื่อไปแจ้งแก่มัคคนายก หลังจากนั้นภายใน ๓ วัน สมาชิกจึงจะสามารถใช้งานในห้องคุยเรื่องทั่วไปได้ โดยคุณโอรสจะเป็นผู้ที่จะทำการเก็บและดูแลหลักฐานทั้งหมด
๒.๒ ท่านที่อยู่ต่างประเทศหรืออยู่ห่างไกล สามารถสอบถามการยืนยันตัวตนโดยการส่งข้อความส่วนตัวสอบถามวิธีการจากคุณโอรสได้โดยตรง

๓. สมาชิกที่ยืนยันตัวตนจะมีสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นดังต่อไปนี้

๓.๒.๑ กล่องข้อความส่วนตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น ๕๐๐ ข้อความ
๓.๒.๒ สามารถใช้ลายเซ็นได้
๓.๒.๓ สามารถเปลี่ยนภาพแทนตัวตามที่ต้องการได้

๔. สมาชิกที่ไม่ได้ทำการยืนยันตัวตน เมื่อโพสต์ข้อความจะต้องรอการอนุมัติข้อความจากผู้ดูแลเว็บก่อน จึงจะสามารถแสดงผลให้สมาชิกท่านอื่นมองเห็นได้ ยกเว้นกระทู้ในห้องประกาศจากเว็บไซต์วัดท่าขนุนและห้องข่าวประชาสัมพันธ์ จะยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่ทุกข้อความหากผิดกฎข้อใดข้อหนึ่งของเว็บวัดท่าขนุน มัคคนายกจะนำไปพิจารณาลงโทษผู้ใช้ท่านนั้นต่อไป

๕. เตรียมพบกับกฎใหม่ของเว็บวัดท่าขนุน เร็ว ๆ นี้
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 514 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #2  
เก่า 28-07-2012, 05:16
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,646
ได้ให้อนุโมทนา: 1,774
ได้รับอนุโมทนา 74,769 ครั้ง ใน 2,314 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

ประกาศจากเว็บวัดท่าขนุน ฉบับที่ ๒/๒๕๕๕

๑. ยกเลิกประกาศฉบับที่ ๑/๒๕๕๕ และให้ใช้ประกาศฉบับนี้

๒. เนื่องจากมีกรณีของสมาชิกใหม่บางท่าน ที่สมัครสมาชิกเข้ามาเพื่อทำการโฆษณาเว็บพนันออนไลน์ จึงได้มีการทบทวนร่างระเบียบใหม่ดังต่อไปนี้

......๒.๑ สมาชิกที่ไม่ยืนยันตัวตนจะไม่สามารถโพสต์ข้อความใด ๆ ได้

......๒.๒ สมาชิกที่ยืนยันตัวตน ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติแล้ว จะกลับมาใช้งานทุกอย่างในระบบได้ตามปกติ

๓. สมาชิกที่ไม่ได้ log in เข้าเว็บมาเป็นระยะเวลา ๒ ปี จะถูกลบรายชื่อออกจากระบบโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

๔. หากมีการแสดงข้อความที่ผิดกฎของเว็บวัดท่าขนุน ท่านผู้ตั้งหรือเป็นเจ้าของกระทู้สามารถแจ้งให้ผู้ดูแลลบข้อความนั้น ๆ ในกระทู้ที่ตนเองตั้งได้หากเห็นว่าไม่เหมาะสมกับหัวข้อกระทู้ของตน หรือเมื่อผู้ดูแลใช้ดุลยพินิจเห็นแล้วว่าไม่สมควร จะพิจารณาในการลบข้อความนั้น ๆ หรือกระทู้นั้น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

๕. หลังจากวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป การอนุญาตให้โพสต์ข้อความในทุกห้องจะสามารถใช้งานได้เฉพาะสมาชิกที่ทำการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น


วิธีการยืนยันตัวตน
สามารถทำได้ ๓ วิธี ดังต่อไปนี้

วิธีที่ ๑. เดินมาลงทะเบียนที่คุณโอรสซึ่งเป็นนายทะเบียนของเว็บวัดท่าขนุน หรือคุณตัวเล็ก เจ้าหน้าที่ทะเบียนเว็บวัดท่าขนุน พร้อมบัตรประชาชน เจ้าหน้าที่จะทำการถ่ายรูปตัวจริงพร้อมบัตรประชาชนของท่าน และขอให้ท่านทำการ log in เข้าระบบเพื่อพิสูจน์ตัวตน (วิธีนี้จะเก็บภาพถ่ายบัตรประชาชน)

วิธีที่ ๒. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มนี้ (กดดาวน์โหลดที่นี่) พร้อมกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยตามที่มีระบุไว้ และควรนำรูปถ่ายขนาด ๑.๕ - ๒ นิ้วติดมาด้วย (ถ้าไม่มี เจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการถ่ายรูปให้) แล้วนำบัตรประชาชนของท่านมาแสดงด้วยตัวเองที่คุณโอรสหรือคุณตัวเล็ก และจะขอให้ท่านทำการ log in เข้าระบบเพื่อพิสูจน์ตัวตน

วิธีที่ ๓. ยืนยันทางอีเมล์ที่ใช้สมัครสมาชิก (วิธีนี้จะเก็บภาพถ่ายบัตรประชาชน)
วิธีการยืนยันตัวตนทางอีเมล์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๓.๑ ส่งรูปสำเนาบัตรประชาชนของท่าน ให้เห็นรูปถ่ายและข้อมูลบนบัตรชัดเจน (ขอเป็นรูปสี) แนะนำให้ระบุในสำเนาบัตรว่า "ใช้สำหรับยืนยันตนกับเว็บวัดท่าขนุนเท่านั้น" โดยต้องไม่ปิดบังข้อมูลสำคัญบนบัตร เช่น รูปถ่าย และเลขที่บัตรประชาชน (ให้ตั้งชื่อไฟล์ด้วย user name ของตัวเอง เช่น โอรส.jpg เป็นต้น)

ภาพตัวอย่าง
๓.๒ ส่งรูปถ่ายตัวท่านเองที่ถ่ายคู่กับบัตรประชาชน เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นเจ้าของบัตรตัวจริง (ให้เห็นรูปถ่ายในบัตรและใบหน้าของท่านชัดเจน)
(ให้ตั้งชื่อไฟล์ด้วย user name ของตัวเอง เช่น โอรส๑.jpg เป็นต้น)

ภาพตัวอย่าง
๓.๓ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (กดดาวน์โหลดที่นี่) (ให้ตั้งชื่อไฟล์ด้วย user name ของตัวเอง เช่น โอรส.doc เป็นต้น)
หรือ registerform_watthakhanun_form

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลเพื่อส่งหลักฐานทางอีเมล์ (เปลี่ยนข้อมูลสีน้ำเงินเป็นข้อมูลของท่าน)
ภาพตัวอย่าง

ส่งหลักฐานในข้อ ๓.๑, ๓.๒ และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มข้อ ๓.๓ โดยใช้อีเมล์ที่ใช้สมัครสมาชิกเว็บวัดท่าขนุน แนบไฟล์ส่งข้อมูลมาได้ที่ register.watthakhanun@gmail.com

หากขาดข้อมูลหรือท่านทำไม่ครบตามขั้นตอน จะถือว่าการยืนยันตัวตนไม่เสร็จสมบูรณ์
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 472 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #3  
เก่า 17-08-2012, 10:18
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,646
ได้ให้อนุโมทนา: 1,774
ได้รับอนุโมทนา 74,769 ครั้ง ใน 2,314 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ เด็ก น้อยด้อยธรรม อ่านข้อความ
ขอสอบถามครับผม
สมาชิกที่ยืนยันตัวตนทางอีเมล์เสร็จสมบูรณ์จะรู้ภายในระยะเวลากี่วันครับ
>ไม่เกิน ๑ สัปดาห์ก็จะทราบผลแน่นอน
และถ้ายืนยันตัวตนทางอีเมล์ไม่เสร็จสมบูรณ์จะรู้หรือไม่ครับ และต้องแก้ไขอย่างไรครับ ขอบคุณครับ
>ถ้าไม่ผ่านจะมีการแจ้งจากเจ้าหน้าที่กลับไปทางข้อความส่วนตัวหรืออีเมล์ของท่าน
>ถ้าผ่าน สถานะใต้ชื่อของท่านจะเปลี่ยนไป
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 293 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #4  
เก่า 30-08-2012, 02:09
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 4,837
ได้ให้อนุโมทนา: 271,884
ได้รับอนุโมทนา 842,530 ครั้ง ใน 12,877 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๕. หลังจากวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป การอนุญาตให้โพสต์ข้อความในทุกห้องจะสามารถใช้งานได้เฉพาะสมาชิกที่ทำการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 295 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #5  
เก่า 30-03-2015, 22:40
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,646
ได้ให้อนุโมทนา: 1,774
ได้รับอนุโมทนา 74,769 ครั้ง ใน 2,314 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default ประกาศสำหรับท่านสมาชิกที่ต้องการยืนยันตัวตน

*** ยกเลิกประกาศฉบับนี้ ***

ประกาศสำหรับท่านสมาชิกที่ต้องการยืนยันตัวตน

รบกวนตรวจสอบเบื้องต้นด้วยว่า ท่านได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนตามรายละเอียดด้านล่างนี้แล้ว

๑. สมัครสมาชิกที่หน้าเว็บวัดท่าขนุนนี้

๒. กดยืนยันการสมัครสมาชิกเว็บ ผ่านทางระบบอัตโนมัติของกระดานสนทนาแห่งนี้ที่ส่งไปยังอีเมล์ที่ท่านแจ้งไว้เมื่อตอนสมัคร

กระบวนการนี้เป็นกระบวนการยืนยันการสมัครที่ทางผู้สมัครจะต้องไปกดที่ลิ้งค์ เพื่อตอบกลับมาทางระบบว่าท่านเป็นผู้สมัครจริง หากไม่ดำเนินการกระบวนการนี้ การสมัครสมาชิกของท่านจะไม่สมบูรณ์ และชื่อผู้ใช้จะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติภายใน ๗ วันหลังการสมัคร

รบกวนตรวจสอบในกล่องเมล์ขยะของท่านด้วย เพราะหลายครั้งอีเมล์ที่ส่งไปจากระบบอัตโนมัติจะถูกเก็บไว้ในกล่องเมล์ขยะ

ท่านที่ใช้อีเมล์ของ hotmail อาจมีปัญหาในการรับอีเมล์ตอบรับจากทางระบบ หากเป็นไปได้โปรดหลีกเลี่ยงการใช้อีเมล์ที่ให้บริการโดย hotmail

๓. ส่งเอกสารของท่าน ตามที่อธิบายไว้ด้านบน มายังช่องทางตามที่ได้แจ้งไว้แล้ว

๔. แต่ละท่าน สามารถมีชื่อผู้ใช้ได้เพียง ๑ ชื่อเท่านั้น หากทีมงานพบว่ามีชื่อผู้ใช้ซ้ำ ชื่อเดิมจะถูกลบทิ้งทันที

๕. กระบวนการยืนยันตัวตน จะดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน ๗ วัน (ยกเลิกข้อความนี้) หลังจากส่งเอกสารครบถ้วนแล้ว

๖. ท่านไม่จำเป็นต้องส่งข้อความส่วนตัว, โทรศัพท์, อีเมล์ หรือการแจ้งเตือนผ่านช่องทางอื่น ๆ เพื่อขอเร่งการดำเนินการ เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่มีระบบในการทำงานเช่นกัน ดังนั้น รบกวนท่านสมาชิกรอสักนิด

หากภายใน ๗ วัน ยังไม่ได้รับการแจ้งกลับ จึงติดตามอีกครั้ง

๗. ท่านที่ส่งเอกสารยืนยันตัวตนผ่านทางอีเมล์ หากทางเจ้าหน้าที่ได้รับอีเมล์แล้ว จะตอบกลับเพื่อรายงานสถานะการยืนยันตัวตนของท่านผ่านทางอีเมล์เช่นกัน

๘. เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อย โปรดใช้สอยอย่างประหยัดครับ
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 202 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #6  
เก่า 09-07-2015, 16:41
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,646
ได้ให้อนุโมทนา: 1,774
ได้รับอนุโมทนา 74,769 ครั้ง ใน 2,314 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

แจ้งเพื่อทราบนะครับ...
ท่านสมาชิกที่ยืนยันตัวตนแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น อีเมล์ หรือ รหัสผ่าน จะทำให้สถานะของท่านกลับเป็นเพียง "สมาชิก" โดยอัตโนมัติ ตามการทำงานของระบบความปลอดภัยของกระดานสนทนา

หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่านในระบบ และประสบปัญหาดังกล่าว ท่านสมาชิกแจ้งเข้ามาที่มัคคนายก หรือแจ้งไปที่อีเมล์เจ้าหน้าที่ระบบยืนยันตัวตนที่ register.watthakhanun@gmail.com ครับ
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 185 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #7  
เก่า 06-04-2020, 23:07
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,646
ได้ให้อนุโมทนา: 1,774
ได้รับอนุโมทนา 74,769 ครั้ง ใน 2,314 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

โปรดทราบ

ทางเว็บวัดท่าขนุนได้เปิดให้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนมาหลายปีแล้ว แต่เพิ่งได้รับความนิยมในช่วงนี้ จึงมีการติดต่อยืนยันตัวตนเข้ามาจำนวนมาก

ท่านที่เพิ่งสมัครสมาชิก และ ยืนยันตัวตน ตามประกาศที่เคยแจ้งไว้ว่าจะดำเนินการภายใน ๗ วัน ขณะนี้มีอีเมล์กระหน่ำเข้ามา มากกว่า ๒,๐๐๐ อีเมล์ เพื่อยืนยันตัวตน ทางเจ้าหน้าที่ขออภัยที่ไม่สามารถดำเนินการให้เรียบร้อยได้ภายใน ๗ วันตามที่ประกาศไว้

แต่ขอให้ทราบว่า ทางทีมงานกำลังเร่งดำเนินการให้ทุกท่าน จึงเรียนมาเพื่อทราบและรบกวนท่านสมาชิกอดทนรอ ฝึกขันติบารมีไปก่อนนะครับ

ขอชี้แจงว่า การยืนยันตัวตน ต้องตรวจสอบข้อมูลบุคคล ต้องใช้เวลาในการตรวจเอกสารของทุกท่าน และตรวจสอบว่า ท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์เกิน หรือใช้ชื่อผู้ใช้ซ้ำ

การทำงานมีกระบวนการ มีขั้นตอน และใช้เวลา จึงรบกวนท่านสมาชิกอดทนรอด้วยนะครับ


จึงขอแจ้งเพื่อทราบว่า รบกวนอ่านกติกาให้ละเอียดก่อนดำเนินการ

๑. ท่านที่ตั้งชื่อผิดกติกา ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ สะกดไม่ถูกต้องตามหลักภาษา จะโดนลบทิ้งทุกกรณี กรุณาไปสมัครใหม่นะครับ

๒. ไม่จำเป็นต้องพีเอ็มมาถาม หรือส่งข้อความไปสอบถามเจ้าหน้าที่ในช่องทางต่าง ๆ เพราะการตอบข้อความท่าน ๑ คน ทำให้เสียเวลาในการอนุมัติไป ๑ คน จะยิ่งทำให้การทำงานล่าช้า หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะตอบอีเมล์กลับไปหาท่านสมาชิกเองครับ

๓. หากมั่นใจว่า ทำตามกติกาครบถ้วน ส่งเอกสารครบถ้วนแล้ว รบกวนรอ หากท่านได้รับการอนุมัติ "ยืนยันตัวตน" ท่านจะได้รับอีเมล์ตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ครับ

๔. ท่านที่สำแดงข้อมูลเท็จ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุมัติให้บุคคลนั้นตลอดชีพ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดเห็นใจ เจ้าหน้าที่ทุกคนมีงานประจำต้องทำ และได้ทุ่มเทเวลาแทบทั้งหมดที่มีมารับใช้ทุกท่านแล้ว รบกวนรอสักหน่อยนะครับ

กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเว็บวัดท่าขนุน และกราบขออภัยในความล่าช้าในการดำเนินการมา ณ ที่นี้ครับ

ทีมงานเว็บวัดท่าขนุน
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 101 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #8  
เก่า 08-05-2020, 10:13
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,646
ได้ให้อนุโมทนา: 1,774
ได้รับอนุโมทนา 74,769 ครั้ง ใน 2,314 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

แจ้งเพื่อทราบ

สำหรับท่านที่รอการยืนยันตัวตน เจ้าหน้าที่เร่งมือให้อยู่นะครับ รบกวนรอด้วยความใจเย็น ได้ตามลำดับที่ส่งอีเมล์เข้ามาครับ

ท่านที่โชคดีส่งอีเมล์มาซ้ำ ท่านจะถูกเลื่อนไปต่อท้ายแถวใหม่เพราะอีเมล์ล่าสุดของท่าน อาจจะต้องรอนานกว่าเดิมนะครับ

สอบถามจากเจ้าหน้าที่ ตอนนี้ทำมาจนถึงวันที่ ๒๒ มี.ค. ช่วงเย็นแล้วครับ ผ่านมาหลายร้อยอีเมล์แล้วครับ แต่ยังมีค้างอีก ๒,๗๐๑ อีเมล์ เนื่องจากมีอีเมล์ใหม่เข้ามาทุกวัน รวมถึงอีเมล์ทวงและต่อว่าเจ้าหน้าที่ด้วย

เจ้าหน้าที่มีขั้นตอนในการทำงานนะครับ อธิบายโดย "สังเขป" ได้ ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบว่าท่านส่งเอกสารมาครบถ้วนตามเงื่อนไขไหม ?

๒. ตรวจสอบว่าท่านได้สมัครสมาชิกและมีชื่อในระบบแล้วหรือยัง ?

๓. หากเอกสารครบตามเงื่อนไข ชื่อผู้ใช้ผ่านหรือเปล่า ? โดยบางท่านที่ตั้งชื่อมายาก หรืออ่านไม่ออก เจ้าหน้าที่ต้องเข้าเว็บพจนานุกรมเพื่อตรวจสอบจากหลายแหล่ง เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านสมาชิกอย่างเต็มกำลัง

๔. ตรวจสอบข้อมูลทุกท่านโดยละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ใช้ชื่อเดิมมาลงทะเบียนซ้ำ และท่านเป็นผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนยืนยันตัวตนจริงตามกติกาของเว็บ

๕. บันทึกข้อมูลทุกประเภทที่ท่านส่งมาในฐานข้อมูลของทีมงาน

๖. ปรับสถานะในระบบให้ท่านสมาชิก

การดำเนินการสำหรับทุกท่านใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ ๕ นาที แต่เนื่องจากระหว่างที่ทำงาน จะมีสมาชิกทักทายโดยการส่งข้อความมาทวงเป็นระยะ ทำให้การทำงานชะงัก ขาดตอน แล้วต้องเริ่มตั้งสติ ไปตามลำดับขั้นตอนทั้งหมดใหม่ ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน

ประกอบกับเงื่อนไขที่ว่า

๑. เจ้าหน้าที่ทุกคนมีงานประจำต้องทำ ดังนั้น..เวลาที่เหลือให้สำหรับการยืนยันตัวตน ไม่ใช่ทั้งวัน ทำงานทุกประเภทด้วย "คน" จึงใช้เวลา

๒. การทำส่วนนี้ มีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเพียงแค่ "คนเดียว" เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของทุกท่าน และเพื่อการตรวจสอบที่เป็นเอกภาพ

๓. เจ้าหน้าที่ "คนเดียว" นั้น ทำกระทู้ที่ท่านบูชาวัตถุมงคล โดยการ ลงรายการให้บูชา, บันทึกตาราง, ตรวจสอบยอดเงินเข้า และจัดหีบห่อวัตถุมงคล ส่งไปรษณีย์ รวมถึงตอบคำถามการสมัครของท่านที่มีเข้ามาในช่องทางต่าง ๆ ที่ท่านสรรหามาได้

ด้วยเหตุทั้งปวงนี้จึงทำให้การทำงานล่าช้า

เจ้าหน้าที่ฝากแจ้งว่า "ไม่ต้องส่งข้อความขอบคุณ" "ไม่ต้องส่งข้อความให้กำลังใจ ถ้าต้องการให้กำลังใจให้โอนเงินมาร่วมบุญเยอะ ๆ แทนได้จะชื่นใจมาก" เพราะทุกข้อความที่เพิ่มขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่หวาดผวามาก เจ้าหน้าที่กำลังพยายาม "ปั่น" ให้อย่างเต็มที่ รบกวนท่านสมาชิกภาวนารอไปก่อนนะครับ

อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ สุธรรม อ่านข้อความ
๔. ท่านที่เพิ่งเห็นความสำคัญของการเป็นสมาชิกเว็บวัดท่าขนุน โปรดรอไปก่อนนะครับ เมื่อเราเห็นความสำคัญของท่านแล้ว จะรีบดำเนินการให้ เผื่อว่าท่านจะจองได้ทันครับ

เมื่อวาระของท่านมาถึงท่านจะได้รับการอนุมัติโดยเร็วที่สุดครับ

ขอบพระคุณสำหรับพื้นที่ในการชี้แจง และขอความคล่องตัวจงบังเกิดแก่ทุกท่านที่อดทนรอคอยครับ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 08-05-2020 เมื่อ 19:14
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 125 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #9  
เก่า 24-03-2021, 23:16
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,646
ได้ให้อนุโมทนา: 1,774
ได้รับอนุโมทนา 74,769 ครั้ง ใน 2,314 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

ประกาศสำหรับท่านสมาชิกที่ต้องการยืนยันตัวตน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

รบกวนตรวจสอบเบื้องต้นด้วยว่า ท่านได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนตามรายละเอียดด้านล่างนี้แล้ว

๑. สมัครสมาชิกที่หน้าเว็บวัดท่าขนุน โดยไปที่หน้าแรกของเว็บ มุมซ้ายบน จะมีคำว่า “สมัครสมาชิก"

๒. กรุณาใช้ชื่อแทนตัว เป็นภาษาไทย ที่มีความหมายตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน หรือ ภาษาบาลีสันสกฤต
ชื่อผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อ-นามสกุลจริงของท่าน แต่ขอให้ถูกต้องตามหลักภาษา
หากชื่อ-นามสกุล จริงของท่าน ไม่มีความหมายตามพจนานุกรม ก็ไม่สามารถใช้แทนตัวในเว็บวัดท่าขนุนได้

๓. ส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน ตามที่อธิบายไว้ด้านบน มายังช่องทางตามที่ได้แจ้งไว้แล้ว

๔. แต่ละท่าน สามารถมีชื่อผู้ใช้ได้เพียง ๑ ชื่อเท่านั้น หากทีมงานพบว่ามีชื่อผู้ใช้ซ้ำ ชื่อเดิมจะถูกลบทิ้งทันที

๕. กระบวนการยืนยันตัวตน จะใช้เวลาระยะหนึ่ง หลังจากส่งเอกสารครบถ้วนแล้ว

ท่านที่ส่งเอกสารยืนยันตัวตนผ่านทางอีเมล์ หากทางเจ้าหน้าที่ได้รับอีเมล์แล้ว จะตอบกลับเพื่อรายงานสถานะการยืนยันตัวตนของท่านผ่านทางอีเมล์เช่นกัน

หากยืนยันตัวตนที่บ้านเติมบุญ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนได้ ภายใน ๓ วันหลังจากวันเปิดบ้านเติมบุญวันสุดท้าย โดยการลองเข้าใช้งานในระบบ

๖. ท่านไม่จำเป็นต้องส่งข้อความส่วนตัว, โทรศัพท์, อีเมล์ หรือการแจ้งเตือนผ่านช่องทางอื่น ๆ เพื่อขอเร่งการดำเนินการ เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องทำงานประจำ และมีระบบในการทำงานเช่นกัน ดังนั้น รบกวนท่านสมาชิกอดทนรอสักนิด ท่านจะได้รับสิทธิ์ตามลำดับที่แจ้งเข้ามา

๗. หากส่งอีเมล์เข้ามา แล้วภายใน ๑๕ วัน ยังไม่ได้รับการแจ้งกลับ จึงติดตามอีกครั้ง เพราะอีเมล์ของท่านอาจไปอยู่ในกล่องอีเมล์ขยะ ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการหาไม่พบ

๘. หากท่านสาชิก ลืมรหัสผ่าน สามารถติดต่อได้ที่ register.watthakhanun@gmail.com

หากต้องการความช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ สามารถติดต่อทีมงานได้ที่เพจ https://www.facebook.com/watthakhanun

๙. เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อย โปรดใช้สอยอย่างประหยัด ขอบพระคุณครับ
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 54 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #10  
เก่า 23-08-2021, 21:16
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,646
ได้ให้อนุโมทนา: 1,774
ได้รับอนุโมทนา 74,769 ครั้ง ใน 2,314 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

แจ้งเพื่อทราบ

ขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจสมัครสมาชิกเว็บวัดท่าขนุน

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจำเป็นต้องทำงานประจำ และรับงานในส่วนอื่น ๆ ของเว็บวัดท่าขนุน และวัดท่าขนุน

"ทำให้ไม่สามารถทำงานให้ทันตามใจทุกท่านได้"

จึงเรียนมาเพื่อกราบขออภัยที่ดำเนินการให้ไม่ทันใจ แต่เจ้าหน้าที่พยายามอย่างเต็มที่แล้ว และขอบพระคุณที่เข้าใจ
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 66 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is งดใช้

Forum Jump


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:19ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว