กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ห้องธรรมะ เรื่องราวในอดีต และสรรพวิชา > เรื่องราวในอดีต และสรรพวิชา > อักขระและคาถาอาคม

Notices

ตอบ
 
คำสั่งเพิ่มเติม
  #1  
เก่า 04-11-2018, 12:31
ภาณุวัฒน์ สิทธิกูล ภาณุวัฒน์ สิทธิกูล is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Aug 2018
ข้อความ: 12
ได้ให้อนุโมทนา: 32
ได้รับอนุโมทนา 800 ครั้ง ใน 36 โพสต์
ภาณุวัฒน์ สิทธิกูล is on a distinguished road
Default คาถาบารมีเก้าชั้น ครูบาศรีวิชัย

ครั้งหนึ่งนานมา ครูบาศรีวิชัยเจ้าออกธุดงค์อยู่แถบภาคเหนือ ในระหว่างเดินทางผ่านทุ่งนาแห่งหนึ่งก็ได้ไปเจอที่พักกลางนาหลังหนึ่ง ถูกไฟไหม้แต่ไม่หมดเหลือส่วนหนึ่งตรงชายคา ด้วยเหตุที่ไฟไหม้ไม่หมดจึงทำให้ครูบาศรีวิชัยเดินเข้าไปดู ท่านก็ได้พบกระดาษสาแผ่นหนึ่ง เขียนเป็นภาษาล้านนาเขียนว่า คาถาบารมีเก้าจั้น(เก้าชั้น) ท่านจึงได้เกิดอัศจรรย์ใจ ท่านจึงนำมาใช้กับตัวท่านตลอดมา คาถาบารมีเก้าชั้นหรือคาถาเรียกบารมี ๓๐ ทัศ ปกปักรักษาเวลากลางคืน รวมถึงเรียกคุณพระแม่ธรณีและคุณทั้งปวง มาปกปักรักษาให้รอดพ้นจากภัยพิบัติอันตรายทั้งหลาย เป็นคาถาอีกบทหนึ่งที่นิยมใช้กันในภาคเหนือ ปัจจุบันค่อยเลือนหายไปน้อยคนจะรู้จัก ส่วนมากจะพากันไปสวดคาถาบารมี ๓๐ ทัศ ซึ่งก็เป็นคาถาประจำตัวท่านอีกบทหนึ่งเช่นกัน คาถามีดังนี้

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (๓ จบ)


สาธุ ๆ พระปัญญาบารมี ๓๐ ทัศ สาธุ ๆ พระปัญญาบารมีแวดล้อม วิริยะบารมีล้อมระวังดี สีละบารมีบังหอกดาบ เมตตาบารมีผาบแป้ตังปื๋น ทานะบารมีเป๋นผืนตั้งต่อ อุเปกขาบารมีหื้อก่อเป๋นเวียง สัจจะบารมีหื้อแวดระวังดีเป๋นไต้ ขันติบารมีก๋ายเป๋นหอกดาบบังหน้าไม้และปื๋นไฟ อธิฐานะบารมีผันผาบไปทุกแห่ง แข็ง ๆ แรง ๆ ผายผาบฝูงหมู่มาร ผีสางพายเผตทุกทวีปภพถีบปังปายหนีนางธรณี อัศจรรย์โสสะหมื่น ผู้อยู่ขว้างน้ำนที นองกว้าง ต่อกว้าง แตกตีฟอง นานองนานอก เป๋นเข้าตอกดอกไม้ มาบูชาพระแก่นไท้สาทันพระพุทธัง จุ่งมาผายโผด จุ่งมาอนุญาตโทษโปรดผู้ข้าแต๊ดีหลี แม่นางธรณี ออกมามวยผมอยู่ที่ธาตุ ช้างร้ายข่ายขะจังงาสับดินพ้นน้ำนทีลงพัดพ่าย คอหักตบต้าว พญามารอ่าวปูนกลัว ผายยอมือขึ้นหัวใส่เกล้า ผู้ข้าจื่อว่าลูกศิษย์พระพุทธเจ้า ต๋นมีบุญสมพานอันมาก พระพุทธเจ้าจิ่งตั้งพระปัญญาบารมีไว้ ๙ จั้น ตั้งไว้ตางหน้าก็ได้ ๙ จั้น ตั้งไว้ตางหลังก็ได้ ๙ จั้น ตั้งแต่หัวแผวตี๋นก็ได้ ๙ จั้น ตั้งแต่ตี๋นแผวหัวก็ได้ ๙ จั้น แสนวา ลูกปื๋นจักมาเสมอเหมือนฝนแสนห่าก็จักมาบ่ใกล้ ข้าพเจ้าก็เลยไหว้ว่า พุทธคุณณัง ธัมมคุณณัง สังฆคุณณัง พุทธอินทา ธัมมอินทา สังฆอินทา อัสสะอับอั้น แม่ธรณีผู้อยู่เหนือน้ำอยู่ก้ำแผ่นดินกันข้าได้ ระนึกกึ๊ดถึงยัง คุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมเจ้า คุณพระสังฆเจ้าคุณพระปิตตา คุณพระมาตา คุณครูบาอาจารย์ คุณพระแก้วทั้ง ๓ ประการ คุณพระพุทธัง คุณพระธัมมัง คุณพระสังฆัง คุณแดด คุณฝน คุณน้ำ คุณลม คุณไฟ คุณกุสราชเจ้าก็ดี คุณพระเจ้าภาวนาก็ดี คุณนางธราณีก็ดี คุณปัจเจกเจ้าก็ดี คุณนางแม่ธรณีก็ดี ขอจงก้ำหน้าก้ำหลังยังตั๋วต๋น แห่งข้าพเจ้าในค่ำคืนนี้จิ่มเต๊อะ พุทโธ พุทธัง กั๋นหะ ธัมโม ธัมมัง กั๋นหะ สังโฆ สังฆัง กั๋นหะ อายุวันโนสุขขัง พะลัง นะสากาเสอุ รุ อา กัง มาติปิตตัง ชาติ ขันทัง มัจจุราชา นะกะรันติเนื่องด้วยตัวพระคาถานี้ได้จารึกเป็นอักษรล้านนา การปริวรรตภาษาเป็นอักษรไทยนี้ ได้ทำให้ใกล้เคียงสำเนียงดั้งเดิมมากที่สุด บางตัวจึงมีวรรณยุกต์จัตวา บางคำจึงไม่ใช่ภาษาไทยที่คุ้นเคยกัน ผมนำมาแบ่งปันเผยแพร่ ไม่ให้มรดกของชาติไทยสูญหายไปครับ ให้ระลึกนึกถึง คุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย มาคุ้มครองปกป้องให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง
(แปลเป็นภาษาไทย) สาธุ สาธุ พระปัญญาบารมีสามสิบทัศ สาธุพระปัญญาบารมีแวดล้อม วิริยะบารมีล้อมระวังดี ศีลบารมีบังหอกดาบ เมตตาบารมีปราบชนะทางปืน ทานบารมีให้เป็นผืนตั้งต่อ อุเบกขาบารมีให้ก่อเป็นเวียงเมือง สัจจบารมีให้แวดระวังดีเป็นไม้ไต้ ขันติบารมีกลายเกิดเป็นหอกดาบบังหน้าไม้และปืนไฟ อธิษฐานบารมีผันปราบไปทุกแห่ง แข็ง ๆ แรง ๆ ปราบฝูงหมู่มาร ผีสาง พราย เปรตทุกทวีปภพ ถีบพังพ่ายหนีนางธรณี อัศจรรย์รูดมวยผมผันอยู่คว้าง ๆ น้ำนทีนองกว้างต่อกว้างแตกตีฟองนะนอง นะนอกเป็นข้าวตอกดอกไม้ มาถวายบูชาพระแก่นไท้ทรงธรรม พระพุทธัง จงมาผายโปรดจงมาอนุญาตโทษโปรดข้าพเจ้า นางธรณีออกมารีดผมอยู่ธาตุ ช้างร้ายค่ายคะจังงาสับดินพ้นน้ำนทีลงพัดพ่ายคอพลายหักทบท่าว พญามารอ้าวปูนกลัว ยกมือไหว้ทูนใส่หัวเกล้า ข้าผู้นี้ชื่อว่าเป็นศิษย์พระพุทธเจ้าผู้มีบุญสมภารอันมาก พระพุทธเจ้าจึงตั้งพระปัญญาบารมีไว้เก้าชั้น ตั้งไว้ข้างหน้าก็ได้เก้าชั้น ตั้งไว้ข้างหลังได้เก้าชั้น ตั้งแต่หัวถึงเท้าก็ได้เก้าชั้น ตั้งแต่เท้าถึงหัวก็ได้เก้าชั้นแสนวา ลูกปืนจะมาเสมอเหมือนฝนแสนห่าก็ไม่มาใกล้ได้ ข้าพเจ้าจึงไหว้ว่า พระพุทธคุณณัง พระธรรมคุณณัง พระสังฆคุณณัง พุทธอินทา ธรรมอินทา สังฆอินทา อัสสะอับ แม่ธรณีอยู่เหนือน้ำผู้อยู่ค้ำแผ่นดิน กันข้าพเจ้าได้ ระลึกถึงยังคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมเจ้า คุณพระสังฆเจ้า คุณพระบิดา คุณพระมารดา คุณครูบาอาจารย์ คุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการ คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ คุณแดด คุณฝน คุณน้ำ คุณลม คุณกุสสะราชเจ้าก็ดี คุณภาวนาก็ดี คุณนางธราณีก็ดี คุณพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ดี คุณแม่ธรณีก็ดี ขอจงมารักษายังตนตัวแห่งข้าในคือวันยามนี้เทอญ พุทโธ พุทธังกันหะ ธัมโม ธัมมังกันหะ สังโฆ สังฆังกันหะ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง นะสากาเสอุ รุ อา กัง มาติปิตตัง ชาติ ขันทัง มัจจุราชา นะกะรันติ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ภาณุวัฒน์ สิทธิกูล : 19-12-2018 เมื่อ 21:18
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 56 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ภาณุวัฒน์ สิทธิกูล ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is งดใช้

Forum Jump


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:35ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว