กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ห้องบูรพาจารย์ > ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน

Notices

ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน รวมประวัติ ปฏิปทาของครูบาอาจารย์อันเป็นที่เคารพจากทั่วเมืองไทย

ตอบ
 
คำสั่งเพิ่มเติม
  #21  
เก่า 22-02-2010, 13:21
เทิด เทิด is offline
สมาชิก VIP - ผู้ได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษ
 
วันที่สมัคร: Feb 2009
ข้อความ: 27
ได้ให้อนุโมทนา: 13,576
ได้รับอนุโมทนา 12,670 ครั้ง ใน 385 โพสต์
เทิด is on a distinguished road
Default

๔๙ ผู้หญิงสามงาตวง ผู้ชายมะตูมสามตวง

คนที่มาทำบุญนี่
ผู้หญิงมีเท่ากับงาสามตวง(งาสามถัง)
ผู้ชายมีเท่ากับมะตูมสามตวง(มะตูมสามถัง)
ผู้หญิงมีพรหมวิหารสี่มากกว่าผู้ชาย
ดูอย่างเลี้ยงลูก
หลับก็ไม่ได้ นอนก็ไม่ได้
หุงข้าวหาน้ำเลี้ยงก็ผู้หญิง
ทำทานก็ผู้หญิง
ไปวัดใส่บาตรก็ผู้หญิง

๕๐ คนจะดีมันก็ดี คนจะเลวมันก็เลว

การทำบุญนี่
จะว่ายากที่สุดก็ได้ ง่ายที่สุดก็ได้
ทำบาปจะว่าง่ายก็ง่ายที่สุด ยากก็ยากที่สุด
ทำบุญยากที่ไม่มีเจตนา ขัด ๆ ขวาง ๆ ใครชวนไปวัดก็ไม่ไป
ให้ทำบุญก็ไม่ไป ติดงานนั่นงานนี่ ไม่อยากจะไป
ถ้ามีคนบังคับก็ไปทั้งทุกข์ทั้งยาก
สร้างบาปจะว่ายากหมดก็ไม่ใช่ ง่ายหมดก็ไม่ใช่
ที่ง่ายเพราะมันมีเจตนาไม่กลัวโทษ ไม่กลัวกรรม ไม่กลัวใคร ไม่อาย
ทำอะไรก็คล่องไปหมด
คนเคยทำบุญจริง จะไปทำบาปก็ไม่คล่อง
คนทำบาป จะไปทำบุญก็ไม่คล่อง


๕๑ ขโมยที่ไม่เป็นโทษ

เห็นของของเขาสวยดี
ขโมยเอามาก็เป็นโทษ
ขโมยที่ไม่เป็นโทษ
เช่น เห็นเขาทำลวดลายสวยงาม
เราก็ขโมย (ความคิด) เอาลวดลายนั้นไปทำเองบ้าง
อันนี้ไม่มีโทษ


แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 22-02-2010 เมื่อ 18:14
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 28 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ เทิด ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #22  
เก่า 23-02-2010, 12:45
เทิด เทิด is offline
สมาชิก VIP - ผู้ได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษ
 
วันที่สมัคร: Feb 2009
ข้อความ: 27
ได้ให้อนุโมทนา: 13,576
ได้รับอนุโมทนา 12,670 ครั้ง ใน 385 โพสต์
เทิด is on a distinguished road
Default

๕๒ ได้บุญมาก แต่ไม่มีบริวาร

ทำบุญ
อย่าให้ใครมาบังคับ
มีเจตนาเอง ศรัทธาเอง
หาได้ด้วยตนเอง ไปทำบุญเอง ประเคนเอง
ได้บุญมากที่สุด
ทำบุญด้วยตนเอง สร้างด้วยตนเอง
ไม่บอกให้ใครรู้
เราได้บุญเยอะ
แต่ไม่มีบริวาร


๕๓ รู้แล้วยังทำ มีโทษ ๒ ชั้น

การฆ่าสัตว์
ถ้าคนหนึ่งเชื่อว่า ฆ่าแล้วบาป
อีกคนหนึ่งเชื่อว่า ฆ่าแล้วไม่บาป แต่ก็ฆ่า
ทั้งสองคน คนที่รู้ว่าฆ่าแล้วบาปก็ยังทำ ก็มีโทษเป็นสองชั้น
คนที่ไม่เชื่อ (ว่าบาป) แล้วฆ่า โทษมีชั้นเดียว


๕๔ ทำให้เต็มเหมือนวันเพ็ญเต็มดวง

ทำบุญ ทำทาน
ของก็ให้เต็ม จิตใจก็ให้เต็ม
ทำอะไรก็ให้เต็ม
ให้เต็มอย่างเดือนขึ้น ๑๕ ค่ำ
อย่าทำบุญเล่น ๆ
"ใหญ่หลวง กลวงใน"
ภาชนะใส่ใหญ่ แต่ของทานมีนิดเดียว ไม่ดี
ต้องใส่ให้เต็ม

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 23-02-2010 เมื่อ 12:48
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 28 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ เทิด ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #23  
เก่า 24-02-2010, 08:33
เทิด เทิด is offline
สมาชิก VIP - ผู้ได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษ
 
วันที่สมัคร: Feb 2009
ข้อความ: 27
ได้ให้อนุโมทนา: 13,576
ได้รับอนุโมทนา 12,670 ครั้ง ใน 385 โพสต์
เทิด is on a distinguished road
Default

๕๕ ตัดกรรมตัดเวร

จะตัดกรรมตัดเวร
กรรมเก่านี่ตัดยาก
จะตัดได้ก็จะต้องไม่สร้างใหม่
จะไม่ทำแล้ว ชาตินี้ขอเป็นผู้บริสุทธิ์สดใส
ชาตินี้เรารู้แล้ว เราจะไม่ทำต่อ
ถ้าใครทำได้ดีมาก
จะได้หลุดพ้นเร็ว ๆ
ถ้ายังทำบาปอยู่มันก็ติดไปเรื่อย ๆ
เหมือนอย่างคนเป็นหนี้


๕๖ บาปอยู่ใกล้ บุญอยู่ไกล

นิพพานอยู่ไกล
ถ้าจะไปต้องออกเดินตั้งแต่วันนี้
อย่างไปทำบุญใส่บาตร ค่ำมาก็สวดมนต์ไหว้พระ
เจริญเมตตาภาวนา ตัดกิเลส ลดตัณหา
เดินทุกวันมันก็ใกล้เข้าไปทุกวัน
ถ้าเราไม่ยินดีซึ่งบุญ ไม่ยินดีซึ่งศาสนา
พระพุทธเจ้าสร้างศาสนาไว้ให้
เราไม่กราบไม่ไหว้ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ไม่สักการบูชา ไม่มาสะสางล้างโทษ ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
กินเหล้าเมายา แน่นหนาไปด้วยกิเลสตัณหา
ก็จะเดินไปในทางตรงกันข้ามคือ อบายภูมิ


๕๗ อานิสงส์การเป็นเจ้าภาพบวชพระภิกษุสามเณร

อันว่าบุคคลผู้ใด
ได้ให้ข้าชายไปบวชค้ำชูศาสนา
แม้นได้บวชสามเณร
ผู้เป็นเจ้าภาพจะได้เสวยอานิสงส์ ๔ กัปป์
แม้นได้บวชภิกษุ
จะได้อานิสงส์ ๘ กัปป์

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย วสันต์วิษุวัต : 24-02-2010 เมื่อ 09:28
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 28 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ เทิด ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #24  
เก่า 25-02-2010, 20:14
เทิด เทิด is offline
สมาชิก VIP - ผู้ได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษ
 
วันที่สมัคร: Feb 2009
ข้อความ: 27
ได้ให้อนุโมทนา: 13,576
ได้รับอนุโมทนา 12,670 ครั้ง ใน 385 โพสต์
เทิด is on a distinguished road
Default

๕๘ อานิสงส์การบวช

บุคคลผู้ใด
มีใจใสศรัทธาได้บวชเป็นสามเณรในศาสนาพระพุทธเจ้า
บุคคลผู้นั้น จะได้เสวยอานิสงส์ ๓๒ กัปป์
ผู้เป็นพ่อและแม่จะได้เสวยอานิสงส์ ๘ กัปป์
บุคคลผู้ใดได้บวชเป็นภิกษุ
จะได้เสวยอานิสงส์ ๖๔ กัปป์
ผู้เป็นพ่อและแม่
ก็จะได้เสวยอานิสงส์ ๑๖ กัปป์


๕๙ อานิสงส์การภาวนา

บุคคลผู้ใด
ได้ภาวนาว่า "เมตตา"
จะได้อานิสงส์ ๘ กัปป์
ผู้ใดภาวนาว่า "กรุณา"
จะได้อานิสงส์ ๑๖ กัปป์
ผู้ใดภาวนาว่า "มุทิตา"
จะได้อานิสงส์ ๑๒ กัปป์
ผู้ใดภาวนาว่า "อุเบกขา"
จะได้อานิสงส์ ๑๖ กัปป์


๖๐ ยอดวิปัสสนา

อนิจจัง
ทุกขัง
อนัตตา
เป็นยอดวิปัสสนาโดยแท้
การพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่าง
เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ก็เพื่อจะดับขันธ์ห้า
ดับกิเลสทั้งมวล
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 29 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ เทิด ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #25  
เก่า 26-02-2010, 18:57
เทิด เทิด is offline
สมาชิก VIP - ผู้ได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษ
 
วันที่สมัคร: Feb 2009
ข้อความ: 27
ได้ให้อนุโมทนา: 13,576
ได้รับอนุโมทนา 12,670 ครั้ง ใน 385 โพสต์
เทิด is on a distinguished road
Default

๖๑ อนิจจัง

อันใด
ก็เป็น "อนิจจัง" ทุกอย่าง
ตัวเราก็เป็น "อนิจจัง"
ไม่มั่นไม่เที่ยง
รู้ชราแก่เฒ่า


๖๒ ทุกขัง

ทุกขัง
ก็เป็น "ทุกข์" ทุกอย่าง
ได้กินก็ทุกข์ ไม่ได้กินก็ทุกข์
อยู่ก็ทุกข์ ไม่อยู่ก็ทุกข์
มีข้าวของสมบัติมากก็เป็นทุกข์
มีลูกหลานเหลนเยอะแยะก็เป็นทุกข์
มีเงินมีทองมากก็เป็นทุกข์
ตายแล้วก็บ่ได้เอาไปตาม
เอาไปตามได้ก็แต่บุญที่ได้สร้าง


๖๓ อนัตตา

อนัตตา
ก็หาแก่นสารบ่ได้
ละข้าวของทิ้งไว้หมด
ตัวเราก็ทิ้งไว้เน่าเปื่อยละลายหายไป
ไม่เป็นประโยชน์แก่ตัวเรา
บำเพ็ญบารมีให้ได้ ก็จะได้ถึงพระนิพพาน
หมดวัฏฏสงสารแล้วไปจากขันธ์ทั้งห้า
รูปขันโธ เวทนาขันโธ สัญญาขันโธ สังขารขันโธ วิญญาณขันโธ
สุขในนิพพานเป็นที่สุด
หมดทุกข์หมดยาก
หมดกรรมหมดเวร
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 27 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ เทิด ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is งดใช้

Forum Jump


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:49ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว