กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน

Notices

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน สำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ของวัดเท่านั้น

กระทู้ถูกปิด
 
คำสั่งเพิ่มเติม
  #121  
เก่า 04-03-2019, 12:36
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,256
ได้ให้อนุโมทนา: 187,622
ได้รับอนุโมทนา 749,144 ครั้ง ใน 10,729 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๑๒๑. ทุน ก๋งเช้ง ย่าช้อย โดย คณะลูกหลานก๋งเช้ง ย้าช้อย

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ = ๖,๐๐๐ บาท

๑๒๑.๑๒ เพิ่มทุน วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐๐ บาท
๑๒๑.๑๓ เพิ่มทุน วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐๐ บาท
๑๒๑.๑๔ เพิ่มทุน วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐๐ บาท
๑๒๑.๑๕ เพิ่มทุน วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐๐ บาท
๑๒๑.๑๖ เพิ่มทุน วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐๐ บาท
๑๒๑.๑๗ เพิ่มทุน วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 04-12-2020 เมื่อ 20:35
สมาชิก 102 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #122  
เก่า 06-04-2019, 04:16
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,256
ได้ให้อนุโมทนา: 187,622
ได้รับอนุโมทนา 749,144 ครั้ง ใน 10,729 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๑๒๒. ทุน สุทธิพงศารัตน์ โดย คุณอวยพร สุทธิพงศารัตน์

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ = ๑,๐๐๐ บาท

๑๒๒.๑ ตั้งทุน วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 01-06-2020 เมื่อ 09:24
สมาชิก 90 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #123  
เก่า 06-04-2019, 04:17
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,256
ได้ให้อนุโมทนา: 187,622
ได้รับอนุโมทนา 749,144 ครั้ง ใน 10,729 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๑๒๓. ทุน มหาวชิราลงกรณบรมกษัตริย์ โดย พระครูวิลาศกาญจนธรรม

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ = ๑๕,๐๐๐ บาท

๑๒๓.๑๕ เพิ่มทุน วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๑๒๓.๑๖ เพิ่มทุน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๑๒๓.๑๗ เพิ่มทุน วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๑๒๓.๑๘ เพิ่มทุน วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๑๒๓.๑๙ เพิ่มทุน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๑๒๓.๒๐ เพิ่มทุน วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๑๒๓.๒๑ เพิ่มทุน วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๑๒๓.๒๒ เพิ่มทุน วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 09-01-2021 เมื่อ 07:55
สมาชิก 98 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #124  
เก่า 30-06-2019, 20:13
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,256
ได้ให้อนุโมทนา: 187,622
ได้รับอนุโมทนา 749,144 ครั้ง ใน 10,729 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๑๒๔. ทุน ทสมราชาปรมราชินี โดย พระครูวิลาศกาญจนธรรม

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ = ๑๓,๐๐๐ บาท

๑๒๔.๑๓ เพิ่มทุน วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๑๒๔.๑๔ เพิ่มทุน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๑๒๔.๑๕ เพิ่มทุน วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๑๒๔.๑๖ เพิ่มทุน วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๑๒๔.๑๗ เพิ่มทุน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๑๒๔.๑๘ เพิ่มทุน วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๑๒๔.๑๙ เพิ่มทุน วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๑๒๔.๒๐ เพิ่มทุน วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 09-01-2021 เมื่อ 07:56
สมาชิก 101 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #125  
เก่า 05-04-2020, 15:38
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,256
ได้ให้อนุโมทนา: 187,622
ได้รับอนุโมทนา 749,144 ครั้ง ใน 10,729 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๑๒๕. ทุน แม่พ่อและบรรพชนหมู่ญาติ โดย คุณดนัยวัฒน์ เกตุแก้ว

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ = ๒,๐๐๐ บาท

๑๒๕.๓ เพิ่มทุน วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐๐ บาท
๑๒๕.๔ เพิ่มทุน วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐๐ บาท
๑๒๕.๕ เพิ่มทุน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐๐ บาท
๑๒๕.๖ เพิ่มทุน วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐๐ บาท
๑๒๕.๗ เพิ่มทุน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐๐ บาท
๑๒๕.๘ เพิ่มทุน วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐๐ บาท
๑๒๕.๙ เพิ่มทุน วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐๐ บาท
๑๒๕.๑๐ เพิ่มทุน วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 09-01-2021 เมื่อ 07:59
สมาชิก 67 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #126  
เก่า 14-05-2020, 05:13
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,256
ได้ให้อนุโมทนา: 187,622
ได้รับอนุโมทนา 749,144 ครั้ง ใน 10,729 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๑๒๖. ทุน ครอบครัวยิ้มละมุล โดย คุณเขมจิรา ยิ้มละมุล - เด็กหญิงโบรา นัม

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ = ๗๐๐ บาท

๑๒๖.๑ ตั้งทุน วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๗๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 03-11-2020 เมื่อ 05:23
สมาชิก 61 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #127  
เก่า 03-11-2020, 05:28
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,256
ได้ให้อนุโมทนา: 187,622
ได้รับอนุโมทนา 749,144 ครั้ง ใน 10,729 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๑๒๗. ทุน ดาวลูกไก่ โดย คุณนันทพัทธ์ อินต๊ะเพชรทอง


๑๒๗.๑ ตั้งทุน วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๖ บาท
๑๒๗.๒ เพิ่มทุน วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๔๖๔ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 03-11-2020 เมื่อ 08:57
สมาชิก 20 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #128  
เก่า 03-11-2020, 05:32
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,256
ได้ให้อนุโมทนา: 187,622
ได้รับอนุโมทนา 749,144 ครั้ง ใน 10,729 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๑๒๘. ทุน ท่านอินทกะและโกมินทร์ โดย คุณดนัยวัฒน์ เกตุแก้ว


๑๒๘.๑ ตั้งทุน วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐๐ บาท
๑๒๘.๒ เพิ่มทุน วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐๐ บาท
๑๒๘.๓ เพิ่มทุน วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 09-01-2021 เมื่อ 08:02
สมาชิก 21 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #129  
เก่า 09-01-2021, 08:00
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 3,256
ได้ให้อนุโมทนา: 187,622
ได้รับอนุโมทนา 749,144 ครั้ง ใน 10,729 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

ได้ทำการเพิ่มทุนให้กับทุกกองทุนที่โอนเข้าบัญชีพระอาจารย์แล้ว ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ
สมาชิก 12 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
กระทู้ถูกปิด


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is งดใช้

Forum Jump


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:17ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว