กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ห้องธรรมะ เรื่องราวในอดีต และสรรพวิชา > เรื่องราวในอดีต และสรรพวิชา > อักขระและคาถาอาคม

Notices

ตอบ
 
คำสั่งเพิ่มเติม
  #1  
เก่า 17-02-2009, 19:41
วาโยรัตนะ วาโยรัตนะ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jan 2009
ข้อความ: 552
ได้ให้อนุโมทนา: 12,720
ได้รับอนุโมทนา 44,930 ครั้ง ใน 937 โพสต์
วาโยรัตนะ is on a distinguished road
Default พุทธคุณ ๕๖ ห้อง

พุทธคุณ ๕๖ ห้อง มีอะไรซ่อนอยู่

กระผมตั้งใจ เก็บเกี่ยวเอาสิ่งที่แฝงอยู่ในบทพุทธคุณ มาแยกแยะตามตำราที่ได้ศึกษามา ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ได้อ่านที่"คุณอาคนเก่า"เขียนถึง

บทนารายณ์ต่าง ๆ แล้วมันนึกออกว่าควรจะเอาเรื่องนี้มาเผยแพร่ออกไป ตามตำราที่กระผมค้นคว้ามา และ ขออ้างอิงไปยังสหธรรมมิกผู้พี่ คือ "เจ้าพระยา(กรุงเก่า)" ก็เคยได้พิมพ์รจนาเอาไว้ในเว็บ ถ้ำเมืองนะ ที่ผ่านมาแล้ว

แลขออนุญาต เอ่ยนามหนังสือแลเอกสารอ้างเพื่อเป็นการแสดงความนบนอบแต่ครูบาอาจารย์ ผู้รจนาเรียบเรียงสืบกันมาตลอดจนบางส่วนนั้น

๑. ตำราพระเวทพิสดาร อ.เทพย์ สาริกบุตร (มีภาค ๑ ภาค๒)
๒. เพ็ชรรัตน์มหายันต์ ๑๐๘ อ.อุรคินทร์ วิริยะบูรณะ
๓. ๑๐๘ ยันต์ อ.อุรคินทร์ วิริยะบูรณะ
๔. พุทธเวทย์มหามนต์ อ.อ้น อริยวํโส
๕. อิติปิโสรัตนมาลา ฉบับชำระใหม่ ๒๕๑๒ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม
และข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ บ้างพอสมควรเท่าที่จะพึ่งหาพบตามวาระต่าง ๆ
จึงขอขมาต่อพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ทั้งหลายหากมีความผิดพลาดประการใด ๆ ก็ตาม และหวังว่าจะมีประโยชน์ทางธรรมแก่ท่านทั้งหลาย ณ ที่นี้ ไม่มากก็น้อยขอรับ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย เถรี : 28-12-2016 เมื่อ 23:08
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 106 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ วาโยรัตนะ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #2  
เก่า 17-02-2009, 19:49
วาโยรัตนะ วาโยรัตนะ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jan 2009
ข้อความ: 552
ได้ให้อนุโมทนา: 12,720
ได้รับอนุโมทนา 44,930 ครั้ง ใน 937 โพสต์
วาโยรัตนะ is on a distinguished road
Default

บทสรรเสริญ พระพุทธคุณ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อะนุตตะโร ปุริสสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

รวมแล้วมี ๕๖ คำ

บทสรรเสริญ พระพุทธคุณแปลได้ดังนี้
อิติปิโส ภควา พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

๑. อรหัง ทรงเป็นพระอรหันต์ ห่างไกลจากกิเลส
๒. สัมมาสัมพุทโธ ทรงตรัสรู้เองโดยชอบ
๓. วิชชาจรณสัมปันโน ทรงถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ
๔. สุคโต ทรงเป็นผู้เสด็จไปดี
๕. โลกวิทู ทรงเป็นผู้รู้แจ้งซึ่งโลก
๖. อนุตตโร ปุริสทัมมสารถิ ทรงเป็นผู้ฝึกคนอย่างยอดเยี่ยม
๗. สัตถา เทวมนุสสานัง ทรงเป็นศาสดาของเทพและมนุษย์ทั้งหลาย
๘. พุทโธ ทรงเป็นผู้ตื่นแล้ว (ทรงเป็นผู้ตื่นแล้ว จากกิเลสนิทรา)
๙. ภควา ทรงเป็นผู้จำแนกธรรม

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 11-02-2010 เมื่อ 15:10
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 102 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ วาโยรัตนะ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #3  
เก่า 17-02-2009, 19:58
วาโยรัตนะ วาโยรัตนะ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jan 2009
ข้อความ: 552
ได้ให้อนุโมทนา: 12,720
ได้รับอนุโมทนา 44,930 ครั้ง ใน 937 โพสต์
วาโยรัตนะ is on a distinguished road
Default

อนุสสติ ๑๐

อนุสสติ คือ อารมณ์ควรระลึก ๑๐ ประการ

๑. พุทธานุสติ ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า

๒. ธัมมานุสติ ระลึกถึงคุณของพระธรรม

๓. สังฆานุสติ ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์

๔. สีลานุสติ ระลึกถึงศีลของตน คือ ตรวจดูศีลที่ตนสมาทานไว้แล้ว ว่ามีข้อใดขาดหรือด่างพร้อยบ้าง ถ้าพบข้อที่ขาดหรือด่างพร้อยก็ผูกใจไว้ว่า จะสำรวมระวังต่อไป เมื่อเห็นว่าศีลของตนบริสุทธิ์ผุดผ่อง ก็พึงปิติยินดี

๕. จาคานุสติ ระลึกถึงทานที่ตนได้บริจาคแล้ว ให้เกิดความอิ่มเอิบใจ นึกว่าเป็นโชคของเราแล้วที่ได้บริจาคทาน อันเป็นการขัดเกลากิเลสด้วยการบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่น เมื่อระลึกได้อย่างนี้จนจิตเกิดความปีติ

๖. เทวตานุสติ ได้แก่การระลึกถึงคุณธรรมที่ทำให้คนเป็นเทพ ได้แก่ ศรัทธา ศีล การฟังธรรม ทานและปัญญา ระลึกว่าเทพทั้งหลายได้บำเพ็ญธรรมเหล่านี้มาจึงได้ความเป็นเทพ ตัวเราเองก็มีคุณธรรมเหล่านี้แล้ว ระลึกอย่างนี้แล้วย่อมเกิดความปีติ

๗. มรณานุสติ ได้แก่การนึกถึงความตาย ว่าเราเองจักต้องตาย เมื่อระลึกถึงความตายย่อมทำให้จิตได้ความสังเวช สลดใจ ตื่นจากความมัวเมา

๘. กายคตาสติ ได้แก่การระลึกถึงอวัยวะร่างกาย ตั้งแต่ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ฯลฯ จนถึงอุจจาระปัสสาวะ ให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นของปฏิกูล โสโครก น่าเกลียด ร่างกายของเราฉันใด ร่างกายของคนอื่นก็ฉันนั้น เมื่อระลึกอย่างนี้จิตจะเกิดเป็นความเบื่อหน่าย คลายความกำหนัดยินดีในร่างกาย จิตจะถอนตัวจากราคะ

๙. อานาปานุสติ คือ กำหนดลมหายใจของตนเอง เอาสติบังคับจิตให้จดจ่ออยู่ที่ลมหายใจ ตรงที่ลมผ่านช่องจมูก จะใช้วิธีนับลมเข้าลมออกด้วยก็ได้ จะใช้คำบริกรรมควบกับลมเข้าลมออกก็ได้ เมื่อปฏิบัติดังนี้ จิตจะถอนตัวจากอารมณ์อย่างอื่น ลดความฟุ้งซ่าน

๑๐. อุปสมานุสติ ระลึกถึงคุณของพระนิพพาน ได้แก่ ระลึกถึงความดีของพระนิพพาน กล่าวโดยย่อคือ นึกถึงความสุขอันเกิดจากความสิ้นกิเลส ว่าเป็นความสุขที่แท้จริง เพราะดับเสียได้ซี่งตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ การนึกถึงคุณพระนิพพานย่อมทำให้จิตยินดีในการละกิเลสและเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร

จากแนวสอนธรรมะ ตามหลักสูตรนักธรรมตรี เรียบเรียงโดย พันเอก ปิ่น มุทุกันต์ หน้า ๓๘๖ - ๓๙๑


พุทธานุสสติ ได้แก่การน้อมจิตรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าคือ ระลึกถึงความดีอันมีอยู่ในพระองค์ ซึ่งมีอยู่ ๙ ประการ ตามนัยพระบาลีพุทธานุสติปาฐะ คือ บทสวด อิติปิโส ภควาฯ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 11-02-2010 เมื่อ 15:18
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 95 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ วาโยรัตนะ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #4  
เก่า 17-02-2009, 20:01
วาโยรัตนะ วาโยรัตนะ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jan 2009
ข้อความ: 552
ได้ให้อนุโมทนา: 12,720
ได้รับอนุโมทนา 44,930 ครั้ง ใน 937 โพสต์
วาโยรัตนะ is on a distinguished road
Default

จากบทพระพุทธคุณ

อิติปิโส ภควา พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

๑. อรหัง ทรงเป็นพระอรหันต์ ห่างไกลจากกิเลส
๒. สัมมาสัมพุทโธ ทรงตรัสรู้เองโดยชอบ
๓. วิชชาจรณสัมปันโน ทรงถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ
๔. สุคโต ทรงเป็นผู้เสด็จไปดี
๕. โลกวิทู ทรงเป็นผู้รู้แจ้งซึ่งโลก
๖. อนุตตโร ปุริสทัมมสารถิ ทรงเป็นผู้ฝึกคนอย่างยอดเยี่ยม
๗. สัตถา เทวมนุสสานัง ทรงเป็นศาสดาของเทพและมนุษย์ทั้งหลาย
๘. พุทโธ ทรงเป็นผู้ตื่นแล้ว (ทรงเป็นผู้ตื่นแล้ว จากกิเลสนิทรา)
๙. ภควา ทรงเป็นผู้จำแนกธรรม


การน้อมจิตรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า
คือ ระลึกถึงความดีอันมีอยู่ในพระองค์
ซึ่งมีอยู่ ๙ ประการ ตามนัยพระบาลี

อิติปิโส ภควา พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

๑. อรหัง : อะ
๒. สัมมาสัมพุทโธ : สัง
๓. วิชชาจรณสัมปันโน : วิ
๔. สุคโต : สุ
๕. โลกวิทู : โล
๖. อนุตตโร ปุริสทัมมสารถิ : ปุ
๗. สัตถา เทวมนุสสานัง : สะ
๘. พุทโธ : พุ
๙. ภควา : ภะ

โบราณาจารย์ผู้ทรงคุณ ได้ทรงถอดหัวใจพุทธคุณทั้ง เป็นอักขระ ๙ ตัว คือ อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ
ในการลงเลขยันต์ โบราณจารย์จะลงเลข แทนหัวใจพุทธคุณ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย วาโยรัตนะ : 18-02-2009 เมื่อ 09:34
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 95 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ วาโยรัตนะ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #5  
เก่า 18-02-2009, 03:26
วาโยรัตนะ วาโยรัตนะ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jan 2009
ข้อความ: 552
ได้ให้อนุโมทนา: 12,720
ได้รับอนุโมทนา 44,930 ครั้ง ใน 937 โพสต์
วาโยรัตนะ is on a distinguished road
Default

พุทธคุณ ๕๖

อิติปิโส ภควา อรหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจรณสัมปันโน สุคโต
โลกะวิทู อนุตตโร ปุริสทัมมสารถิ
สัตถาเทวะ มนุสสานัง พุทโธ ภควาติ

มีจำนวนอักขระคำ ทั้งหมด ๕๖ อักขระ
เท่าที่ได้อ่านและศึกษาบ้าง โบราณจารย์ท่านได้รจนา
พรรณา พุทธคุณไว้มากมาย ดั่งที่รจนาใน อิติปิโสรัตนมาลา

บทอิติปิโส หรือที่บ้างเรียกบทพุทธคุณ
โบราณจารย์ ได้นำอักษร มาร้อยเรียง
ไว้พิสดาร ลึกซึ้ง มากมาย จนมิอาจนำมาสาธยายได้หมด
ตลอดจนความพิสดาร ซับซ้อน บางส่วน ได้สูญหายไปในช่วง
คราวครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา ไปเป็นจำนวนมาก

จำนวนอักขระคำ ในห้องพุทธคุณทั้งหมด ๕๖ อักขระ
โบราจารย์ได้ร้อยเรียง ด้วยวิธี รูปแบบ หลายหลาก
แล รจนาอุปเท่ห์ ของแต่คาบบาท แต่ละบท เพื่อให้
ศิษยานุศิษย์ ได้ภาวนา แลศึกษา ดังต่อไป

ในรูปผมนำแบบเรียนภาษาขอมมาให้ศึกษากัน เพื่อเป็นเครื่องประกอบและคงเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านที่ต้องการศึกษา
รูป
ชนิดของไฟล์: jpg CCI00028.jpg (41.7 KB, 301 views)
ชนิดของไฟล์: jpg CCI00029.jpg (52.1 KB, 238 views)
ชนิดของไฟล์: jpg CCI00030.jpg (61.3 KB, 201 views)
ชนิดของไฟล์: jpg CCI00031.jpg (56.9 KB, 192 views)
ชนิดของไฟล์: jpg CCI00032.jpg (29.7 KB, 218 views)
ชนิดของไฟล์: jpg CCI00033.jpg (36.4 KB, 173 views)
ชนิดของไฟล์: jpg CCI00034.jpg (52.3 KB, 174 views)

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย วาโยรัตนะ : 18-02-2009 เมื่อ 09:34
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 83 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ วาโยรัตนะ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #6  
เก่า 18-02-2009, 03:28
วาโยรัตนะ วาโยรัตนะ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jan 2009
ข้อความ: 552
ได้ให้อนุโมทนา: 12,720
ได้รับอนุโมทนา 44,930 ครั้ง ใน 937 โพสต์
วาโยรัตนะ is on a distinguished road
Default

เนื่องจากพุทธคุณ ๕๖ ห้องมีนัยยะทางเลขวิธี
ที่แบ่งหารได้ด้วย ๘ แล ๗ ดังนั้น การลงพุทธคุณ
ทั้ง ๕๖ จึงพบเห็นการลงเป็นตารางยันต์ โดยบ้าง
ที่ลง แนวขวาง ๗ แนวดิ่ง ๘
แลก็พบ แนวขวาง ๘ แนวดิ่ง ๗ ด้วยเช่นกัน

รูปแบบการลงพุทธคุณทั้ง ๕๖ มีการลงแบบซ้ายไปขวา
ลงแบบ บนลงล่าง ลงแบบตารางหมากรุก ลงกระทู ๗ แบก
ลงด้วยอิติปิโสถอยหลัง การลงสลับพลิกแพลง ก็มีการสลับ
อิติปิโสถอยหลัง แนวขวาง ๗ หรือ ๘

แลบ้างจะมีการนำหัวใจอื่นๆ มาลงล้อมตารางยันต์
บ้างนำมาลงเป็นมุมทิศ อุดร หรดี ทักษิณ ฯ


ตัวอย่างการลงอิติปิโส ห้องพุทธคุณ

อิ . ติ . ปิ . โส . ภะ . คะ . วา
อะ . ระ . หัง . สัม . มา . สัม . พุท
โธ . วิช . ชา . จะ . ระ . ณะ . สัม
ปัน . โน . สุ . คุ . โต . โล . กะ
วิ . ทู . อะ . นุต . ตะ . โร . ปุ
ริ . สะ . ธัม . มะ . สา . ระ . ถิ
สัต . ถา . เท . วะ . มะ . นุส . สา
นัง . พุท . โธ . ภะ . คะ . วา .ติ (ลงซ้ายไปขวา)

อิ . ระ . ชา . คะ . ตะ . ระ . สา
ติ . หัง . จะ . โต . โร . ถิ . นัง
ปิ . สัม . ระ . โล . ปุ . สัต . พุท
โส . มา . ณะ . กะ . ริ . ถา . โธ
ภะ . สัม . สัม . วิ . สะ . เท . ภะ
คะ . พุท . ปัน . ทู . ทัม . วะ . คะ
วา . โธ . โน . อะ . มะ . มะ . วา
อะ . วิช . สุ . นุต . สา . นุส . ติ (ลงบนลงล่าง)

อิ . ถา . สะ . โร . ปิ . สุ . โธ
มา . ตะ . ติ . โน . พุท . ปุ . โส
สะ . ปัน . เท . โธ . มะ . วิ . คะ
นุ . สะ . นุ . วา . นัง . ภะ . ริ
สะ . ถิ . พุท . วะ . ภะ . โต . ชา
หัง . อะ . คะ . สา . ติ . สะ . คะ
ระ . ณะ . วิ . อะ . มะ . จะ . โล
ทู . สา . ระ . ระ . กะ . วา .ทะ (ลงแบบตาหมากรุกม้า)

ติ . วา . คะ . ภะ . โธ . พุท . นัง . สา
นุส . มะ . วะ . เท . ถา . สัต . ถิ . ระ
สา . มะ . ทัม . สะ . ริ . ปุ . โร . ตะ
นุต . อะ . ทู . วิ . กะ . โล . โต . คะ
สุ . โน . ปัน . สัม . ณะ . ระ . จะ . ชา
วิช . โธ . พุท . สัม . มา . สัม . หัง
ระ . อะ . วา . คะ . ภะ . โส . ปิ . ติ . อิ (อิติปิโสถอยหลัง)
รูป
ชนิดของไฟล์: jpg CCI00035.jpg (57.7 KB, 148 views)
ชนิดของไฟล์: jpg CCI00036.jpg (53.5 KB, 137 views)

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย วาโยรัตนะ : 18-02-2009 เมื่อ 22:53
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 78 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ วาโยรัตนะ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #7  
เก่า 18-02-2009, 03:51
วาโยรัตนะ วาโยรัตนะ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jan 2009
ข้อความ: 552
ได้ให้อนุโมทนา: 12,720
ได้รับอนุโมทนา 44,930 ครั้ง ใน 937 โพสต์
วาโยรัตนะ is on a distinguished road
Default

อานุภาพหมวดอิติปิโส

อิติปิโสบท จงกำหนดนามธงชัย
มั่นภาวนาใจอาจหาญกล้าไม่เกรงกลัว
ศัตรูและหมู่ร้ายไม่กล้ำกรายมาข่มเหง
ไปไหนคนยำเกรง พอเห็นหน้านึกปราณี
ตื่นนอนเวลาเช้าจงตักเอาซึ่งวารี
เสกด้วยคาถานี้ แล้วล้างหน้าเป็นมงคล
จะประเสริฐเกิดศิริ สวัสดิคงให้ผล
ลาภยศมาสู่ตน จัญไรพ้นกายาเอย

ตำราพระเวทพิสดาร ภาค ๑ อาจารย์เทพ สาริกบุตร หน้า ๑๓๑

อิติปิโสรัตนมาลา

พระพุทธคุณ ๕๖
อิ-ติ-ปิ-โส-ภะ-คะ-วา อะ-ระ-หัง-สัม-มา-สัม-พุท-โธ วิช-ชา-จะ-ระ-ณะ-สัม-ปัน-โน
สุ-คะ-โต-โล-กะ-วิ-ทู-อะ-นุต-ตะ-โร-ปุ-ริ-สะ-ทัม-มะ-สา-ระ-ถิ-สัต-ถา-เท-วะ-มะ-นุส-สา-นังพุท-โธ-ภะ-คะ-วา-ติ.


๑. อิ. อิฏโฐสัพพัญญุตัญญานัง อิจฉันโตอาสะวักขะยัง
อิฏฐังธัมมังอะนุปปัตโต อิทธิมันตังนะมามิหัง

อิ.ภาวนากัน ดาบหอกสรรพศาสตรา
ห่อนจะต้อง ณ กาย ให้แคล้วคลาดนิราศภัย

๒. ติ. ติณโณโยวัฏฏะทุกขัมหา ติณณังโลกานะมุตตะโม
ติสโสภูมีอะติกกันโต ติณณะโอฆังนะมามิหัง

ติ.ใน ณ บทนี้ จะชักชี้ให้เข้าใจ
กันผีปีศาจภัย บ่มิหลอกมิหลอนเลย

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย วาโยรัตนะ : 18-02-2009 เมื่อ 09:34
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 77 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ วาโยรัตนะ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #8  
เก่า 18-02-2009, 09:27
วาโยรัตนะ วาโยรัตนะ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jan 2009
ข้อความ: 552
ได้ให้อนุโมทนา: 12,720
ได้รับอนุโมทนา 44,930 ครั้ง ใน 937 โพสต์
วาโยรัตนะ is on a distinguished road
Default

๓. ปิ. ปิโยเทวะมะนุสสานัง ปิโยพรหมานะมุตตะโม
ปิโยนาคะสุปัณณานัง ปิณินทริยังนะมามิหัง

ปิ.ภาวนานึก สติตรึกอย่าทำเฉย
สาระพัดเมตตาเคย ได้ใช้ลองเป็นของดี

๔. โส. โสกาวิรัตตะจิตโตโย โสภะนาโมสะเทวะเก
โสกัปปัตเตปะโมเทนโต โสภะวัณณังนะมามิหัง

โส.ภาวนากัน ศัตรูอันมุ่งราวี
ทุกข์โศกวิโยคมี พินาศสิ้นมลทินไกล

๕. ภะ. ภะชิตาเยนะสัทธัมมา ภัคคะปาเปนะตาทินา
ภะยะสัตเตปะหาเสนโต ภะยะสันตังนะมามิหัง

ภะ.ภาวนากัน ไข้เจ็บสรรโรคภัย
ศัตรูหมู่ร้ายใด มิอาจต่อรอราวี

๖. คะ. คะมิโตเยนะสัทธัมโม คะมาปิโตสะเทวะกัง
คัจฉะมาโนสิวังรัมมัง คะตะธัมมังนะมามิหัง

คะ.ภาวนาไว้ พยาธิภัยไม่ย่ำยี
บรรเทาสรรพโรคี ได้เคยภาวนากัน

๗. วา. วานานิกขะมิโยตัณหา วาจังภาสะติอุตตะมัง
วานะนิพพาปะนัตถายะ วายะมันตังนะมามิหัง

วา.ในบทนี้บอก ไม่ลวงหลอกดีขยัน
หมั่นภาวนากัน โจรผู้ร้ายมิได้กวน

๘. อะ. อะนัสสาสะกะสัตตานัง อัสสาสังเทติโยชิโน
อะนันตะคุณะสัมปันโน อันตะคามิงนะมามิหัง

อะ.ภาวนากัน เสือช้างอันจะรบกวน
มากน้อยนับประมวล อีกจระเข้และเหรา

๙. ระ. ระโตนิพพานะสัมปัตเต ระโตโยสัตตะโมจะเน
รัมมาเปตีธะสัตเตโย ระณะจัตตังนะมามิหัง

ระ.ภาวนากัน ศัตรูอันเหล่าพาล
คุณคนคุณผีสาง ระพัดสิ้นพนาศสูญ

๑๐. หัง. หัญญะติปาปะเกธัมเม หังสาเปติปะรังชะนัง
หังสะมานังมะหาวีรัง หันตะปาปังนะมามิหัง

หัง.ภาวนาเสก คุณาอเนกอนันต์พูล
สวัสดีเจริญจรูญ เมื่อเข้าสู่สงครามชัย

มีต่อนะครับ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย วาโยรัตนะ : 18-02-2009 เมื่อ 09:35
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 71 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ วาโยรัตนะ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #9  
เก่า 18-02-2009, 09:41
วาโยรัตนะ วาโยรัตนะ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jan 2009
ข้อความ: 552
ได้ให้อนุโมทนา: 12,720
ได้รับอนุโมทนา 44,930 ครั้ง ใน 937 โพสต์
วาโยรัตนะ is on a distinguished road
Default

๑๑. สัม. สังขะตาสังขะเตธัมเม สัมมาเทเสสิปาณินัง
สังสารังสังวิฆาเฏติ สัมพุทธันตังนะมามิหัง

สัม. ภาวนานึก ดีพิลึกท่านรำพรรณ์
สู่ศึกสงครามสรรพ์ อีกศัตรูไม่สู้หนี

๑๒. มา. มาตาวะปาลิโตสัตเต มานะถัทเธปะมัททิโต
มานิโตเทวะสังเฆหิ มานะฆาฏังนะมามิหัง

มา.ภาวนาไว้ หมั่นเสกใช้เป็นของดี
แก้คนใจแข็งมี มานะอ่อนผ่อนลงมา

๑๓. สัม. สัญจะยังปาระมีสัมมา สัญจิตะวาสุขะมัตตะโน
สังขารานังขะยังทิสวา สันตะคามิงนะมามิหัง

สัม.ในบทนี้ ตำรับชี้อย่ากังขา
เสกเสมอเมื่อกินยา ปัญญาดีทวีไว

๑๔. พุธ. พุชฌิตวาจะตุสัจจานิ พุชฌาเปติมะหาชะนัง
พุชฌาเปนตังสิวังมัคคัง พุทธะเสฏฐังนะมามิหัง

พุธ.ภาวนากัน เสนียดสรรพจัญไร
อุปเท่ห์สิ่งใด ๆ มิให้พ้องและพะพาน

๑๕. โธ. โธติราเคจะโทเสจะ โธติโมเหจะปาณินัง
โธตะเกลสังมะหาปุญญัง โธตาสะวังนะมามิหัง

โธ. ภาวนาไว้ กันภัยได้หลายประการ
แม้สุนัขที่ร้ายราน จะกัดขบไม่สพกาย

๑๖. วิช. วิเวเจติอะสัทธัมมา วิจิตะวาธัมมะเทสะนัง
วิเวเกฐิตะจิตโตโย วิทิตันตังนะมามิหัง

วิช.ในบทนี้ บรรยายชี้คุณาหลาย
กันศัตรูอันตราย พินาศแพ้มิแปรปรวน

๑๗. ชา. ชาติธัมโมชะราธัมโม ชาติอันโตปะกาสิโต
ชาติเสฏเฐนะพุทเธนะ ชาติมุตตังนะมามิหัง

ชา.ภาวนากัน คุณไสยสรรพทั้งมวล
ไม่มีมารบกวน กันกระทำไม่อำพราง

๑๘. จะ. จะเยติปุญญะสัมภาเร จะเยติสุขะสัมปะทัง
จะชันตังปาปะกัมมานิ จะชาเปนตังนะมามิหัง

จะ.พจน์บทยุคล ทำน้ำมนต์อุตมางค์
ประเปรยเกษาสาง อีกถ้อยความมิคร้ามใคร

๑๙. ระ. ระมิตังเยนะนิพพานัง รักขิตาโลกะสัมปะทา
ระชะโทสาทิเกลเสหิ ระหิตันตังนะมามิหัง

ระ.ภาวนากัน เสนียดสรรพจัญไร
ศัตรูหมู่โจรภัย บ่มิอาจมาเบียดเบียน

๒๐. ณะ. นะมิโตเยวะพรหเมหิ นะระเทเวหิสัพพะทา
นะทันโตสีหะนาทังโย นะทันตังตังนะมามิหัง

ณะ.บทนี้สำคัญ คุณานันต์ควรพากเพียร
ระงับโศกและโรคเตียน กันห่าลงไม่ปลงชนม์

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย วาโยรัตนะ : 18-02-2009 เมื่อ 21:48
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 64 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ วาโยรัตนะ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #10  
เก่า 18-02-2009, 09:41
วาโยรัตนะ วาโยรัตนะ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jan 2009
ข้อความ: 552
ได้ให้อนุโมทนา: 12,720
ได้รับอนุโมทนา 44,930 ครั้ง ใน 937 โพสต์
วาโยรัตนะ is on a distinguished road
Default

๒๑. สัม. สังขาเรติวิเธโลเก สัญชานาติอะนิจจะโต
สัมมานิพพานะสัมปัตติ สัมปันโนตังนะมามิหัง

สัม.นี้เป็นเอก รำถึงเสกคงเป็นผล
ใช้ทางเสน่ห์กล และเล่ห์ล้วนจะเหลือดี

๒๒.ปัน. ปะกะโตโพธิสัมภาเร ปะสัฏโฐโสสะเทวะเก
ปัญญายะอะสะโมโหติ ปะสันนังตังนะมามิหัง

ปัน.บทนี้ภาวนา กันพาลาและภูติผี
ปีศาจเหล่ากาลี ไม่หลอนหลอกท่านบอกตรง

๒๓. โน. โนเทตินิระยังคันตุง โนจะปาปังอะการะยิ
โนสะโมอัตถิปัญญายะ โนนะธัมมังนะมามิหัง

โน.ภาวนาใช้ ลงของได้ตามประสงค์
กันสายฟ้าฟาดลง ในปฐพีไม่มีภัย

๒๔. สุ. สุนทะโรวะระรูเปนะ สุสะโรธัมมะภาสะเน
สุทุททะสังทิสาเปติ สุคะตันตังนะมามิหัง

สุ.ภาวนากัน อาวุธสรรพ์ใด ๆ
คุณว่านคุณยาไร แม้ต้องกายไม่วายปราณ

๒๕. คะ. คัจฉันโตโลกิยาธัมมา คัจฉันโตอะมะตังปะทัง
คะโตโสสัตตะโมเจตุง คะตัญญาณังนะมามิหัง

คะ.ภาวนาทำ น้ำมนต์ซ้ำประสนาน
ในของที่ต้องการ ซ้ำขายดีมีกำไร

๒๖. โต. โตเสนโตวะระธัมเมนะ โตสัฏฐาเนสิเววะเร
โตสังอะกาสิชันตูนัง โตละจิตตังนะมามิหัง

โต.ภาวนาเสก ดีอย่างเอกอย่าสงสัย
เข้าหาเจ้านายใด ท่านโปรดปรานเป็นการดี

๒๗. โล. โลเภชะหะติสัมพุทโธ โลกะเสฏโฐคุณากะโร
โลเภสัตเตชะหาเปติ โลภะสันตังนะมามิหัง

โล.ภาวนาเป่า ศัตรูเหล่าที่ราวี
เห็นหน้ากลับปราณี ให้มีจิตคิดเมตตา

๒๘. กะ. กันโตโยสัพพะสัตตานัง กัตวาทุกขักขะยังชิโน
กะเถนโตมะธุรังธัมมัง กะถาสัณหังนะมามิหัง

กะ.ภาวนาซัด ข้าวสารเสกดีหนักหนา
ขับไล่ปีศาจ สาระพัดทั่วมันกลัวหนี

๒๙. วิ. วินะยังโยปะกาเสติ วิทธังเสตวาตะโยภะเว
วิเสสัญญาณะสัมปันโน วิปปะสันนังนะมามิหัง

วิ.ในบทนี่บ่ง ทั้งอยู่คงไม่ราคี
เสกข้าวกินเหลือดี อีกกันผีไม่สิงกาย

๓๐. ทู. ทูเสสัตเตปะหาเสนโต ทูรัฏฐาเนปะกาสะติ
ทูรังนิพพานะมาคัมมะ ทูสะหันตังนะมามิหัง

ทู.บทนี้ภาวนา ทางเมตตาดีมากหลาย
เป็นที่รักแก้หญิงชาย ทุกถ้วนหน้าประชาชน

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย วาโยรัตนะ : 18-02-2009 เมื่อ 22:10
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 57 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ วาโยรัตนะ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #11  
เก่า 18-02-2009, 09:42
วาโยรัตนะ วาโยรัตนะ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jan 2009
ข้อความ: 552
ได้ให้อนุโมทนา: 12,720
ได้รับอนุโมทนา 44,930 ครั้ง ใน 937 โพสต์
วาโยรัตนะ is on a distinguished road
Default

๓๑. อะ. อันตังชาติชะราทีนัง อะกาสิทิปะทุตตะโม
อะเนกุสสาหะจิตเตนะ อัสสาเสนตังนะมามิหัง

อะ.นี้ภาวนา หมั่นตรึกตราเป็นมงคล
ศัตรูแม้ไม่ได้ยล กลับยินดีแลปรีดา

๓๒. นุต. นุเทติราคะจิตตานิ นุทาเปติปะรังชะนัง
นุนะอัตถังมะนุสสานัง นุสาสันตังนะมามิหัง

นุต.บทนี้ก็ดีหลาย กันผู้ร้ายดีนักหนา
อีกสรรพโรคา พินาศหายไม่กรายกวน

๓๓. ตะ. ตะโนติกุสะลังกัมมัง ตะโนติธัมมะเทสะนัง
ตัณหายะวิจะรันตานัง ตัณหาฆาฏังนะมามิหัง

ตะ.ภาวนาเสก ใช้ปลุกเลขยันต์หลายขบวน
อีกเสกเครื่องครดควร เมื่อรบศึกเป็นมงคล

๓๔. โร. โรเสนโตเนวะโกเปติ โรเสเหวะนะกุชฌะติ
โรคานังราคะอาทีนัง โรคะหันตังนะมามิหัง

โร.ภาวนาใช้ เมื่อยามใคร่จรดล
เสกลงเครื่องคงทน ทั้งแก้กันสรรภัย

๓๕. ปุ. ปุณันตังอัตตะโนปาปัง ปุเรนตังทะสะปาระมี
ปุญญะวันตัสสะราชัสสะ ปุตตะภูตังนะมามิหัง

ปุ.ภาวนาดับ พิษตะขาบอันเกรียงไกร
แมลงป่องต้องเหล็กใน พิษถอนห่างบางบรรเทา

๓๖. ริ. ริปุราคาทิภูตังวะ ริทธิยาปะฏิหัญญะติ
ริตตังกัมมังนะกาเรตา ริยะวังสังนะมามิหัง

ริ.ภาวนามี อำนาจดียิ่งไม่เบา
ชายหญิงเห็นหน้าเรา นึกเกรงขามครั่นคร้ามกลัว

๓๗. สะ. สัมปันโนวะระสีเลนะ สะมาธิปะวะโรชิโน
สะยัมภูญาณะสัมปันโน สัณหะวาจังนะมามิหัง

สะ.นี้หมั่นระลึก ภาวนานึกไม่ชั่ว
เทวดารักษาตัว ศรีสวัสดิ์สถาพร

๓๘. ทัม. ทันโตโยสะกะจิตตานิ ทะมิตะวาสะเทวะกัง
ทะทันโตอะมะตังเขมัง ทันตินทริยังนะมามิหัง

ทัม.ภาวนาเสก นุ่งห่มผ้าเมื่อยามจร
เจริญศรีนิรันดร ทั้งโพกเศียรคุณอนันต์

๓๙. มะ. มะหุสสาเหนะสัมพุทโธ มะหันตังญาณะมาคะมิ
มะหิตังนะระเทเวหิ มะโนสุทธังนะมามิหัง

มะ.บทนี้ภาวนา เสกมาลาไว้ทัดกรณ์
เป็นศรีสง่านิรันดร เสน่ท์ทั่วทุกตัวคน

๔๐. สา. สารังเทตีธะสัตตานัง สาเรติอะมะตังปะทัง
สาระถีวิยะสาเรติ สาระธัมมังนะมามิหัง

สา.ภาวนากัน ฝังอาถรรพ์แลเวทมนต์
กันอาวุธเมื่อเข้ารณ ณะรงค์ดีมักมีชัย

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย วาโยรัตนะ : 18-02-2009 เมื่อ 22:26
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 59 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ วาโยรัตนะ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #12  
เก่า 18-02-2009, 09:42
วาโยรัตนะ วาโยรัตนะ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jan 2009
ข้อความ: 552
ได้ให้อนุโมทนา: 12,720
ได้รับอนุโมทนา 44,930 ครั้ง ใน 937 โพสต์
วาโยรัตนะ is on a distinguished road
Default

๔๑. ระ. รัมมะตาริยะสัทธัมเม รัมมาเปติสะสาวะกัง
รัมเมฐาเนวะสาเปนตัง ระณะหันตังนะมามิหัง

ระ.ภาวนาหมั่น ทุกอย่างสรรพสัตว์ใด
เสือช้างวัวควายไกล ไม่ทำร้ายและย่ำยี

๔๒. ถิ. ถิโตโยวะระนิพพาเน ถิเรฐาเนสะสาวะโก
ถิรังฐานังปะกาเสติ ถิตังธัมเมนะมามิหัง

ถิ.ภาวนาเสก ข้าวกินเอกเป็นอย่างดี
สารพัดคงทนมี ศรีสวัสดิ์ทุกอัตรา

๔๓. สัต. สัทธัมมังเทสะยิตวานะ สันตะนิพพานะปาปะกัง
สะสาวะกังสะมาหิตัง สันตะจิตตังนะมามิหัง

สัต.ภาวนากัน เมื่อนอนนั้นเป็นอัตรา
กันโจรเหล่าพาลา ไม่ทำร้ายนิราศพลัน

๔๔. ถา. ถานังนิพพานะสังขาตัง ถาเมนาธิคะโตมุนิ
ถาเนสัคคะสิเวสัตเต ถาเปนตังตังนะมามิหัง

ถา.ภาวนานึก เมื่อข้าศึกสงครามขัน
กันอาวุธและภยัน ตรายดีไม่มีภัย

๔๕. เท. เทนโต โย สัคคะนิพพานัง เทวะมะนุสสะปาณินัง
เทนตัง ธัมมะวะรัง ทานัง เทวะเสฏฐัง นะมามิหัง

เท.บทนี้ภาวนา เป็นคาถาเสกเทียนไชย
เป็นสวัสดิ์วิลัย แต่ล้วนเลิศเป็นมงคล


๔๖. วะ. วันตะราคัง วันตะโทสัง วันตะโมหัง อะนาสะวัง
วันทิตัง เทวะพรหเมหิ มะหิตันตัง นะมามิหัง

วะ.ภาวนาใช้ เสกดอกไม้อย่าฉงน
ทัดกรรณ์เป็นมงคล ประชาชนมีเมตตา

๔๗. มะ. มะหะตาวิริเยนาปิ มะหันตังปาระมิงอะกา
มะนุสสะเทวะพรหเมหิ มะหิตันตังนะมามิหัง

มะ.ภาวนาดี เมื่อขับขี่ช้างอาชา
จรลีลงนาวา มีเดชล้ำไม่อำพราง

๔๘. นุส. นุนะธัมมังปะกาเสนโต นุทะนัตถายะปาปะกัง
นุนะทุกขาธิปันนานัง นุทาปิตังนะมามิหัง

นุส.ภาวนาบ่น ประเสริฐล้นอย่าอางขนาง
ชนช้างเดชอตุมางค์ สวัสดีมีชัย

๔๙. สา. สาวะกานังนุสาเสติ สาระธัมเมจะปาณินัง
สาระธัมมังมะนุสสานัง สาสิตันตังนะมามิหัง

สา.บทนี่เสกหมาก กินประเสริฐอย่าสงสัย
เสน่หาไม่ว่าใคร ได้เคยลองเป็นของดี

๕๐. นัง. นันทันโตวะระสัทธัมเม นันทาเปติมะหามุนิ
นันทะภูเตหิเทเวหิ นันทะนียังนะมามิหัง

นัง.บทนี้ใช้เสก สังวาลย์สวมเป็นราศี
เสกลูกประคำดี มีเดชล้ำเหลือรำพรรณ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย วาโยรัตนะ : 18-02-2009 เมื่อ 22:39
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 61 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ วาโยรัตนะ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #13  
เก่า 18-02-2009, 09:42
วาโยรัตนะ วาโยรัตนะ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jan 2009
ข้อความ: 552
ได้ให้อนุโมทนา: 12,720
ได้รับอนุโมทนา 44,930 ครั้ง ใน 937 โพสต์
วาโยรัตนะ is on a distinguished road
Default

๕๑. พุท. พุชฌิตาริยะสัจจานิ พุชฌาเปติสะเทวะกัง
พุทธะญาเณหิสัมปันนัง พุทธังสัมมานะมามิหัง

พุท.ภาวนาใช้ กันภัยได้ทุกสิ่งสรรพ
ประเสริฐคุณานันต์ อุดมชี้คดีแสดง

๕๒. โธ. โธวิตัพพังมะหาวีโร โธวันโตมะละมัตตะโน
โธวิโตปาณินังปาปัง โธตะเกลสังนะมามิหัง

โธ.ภาวนาเสก กินยาเอกอย่าหน่ายแหนง
เสกปลุกเครื่องรางแรง พระเวทย์มนต์ดลบันดาล

๕๓. ภะ. ภะยะมาปันนะสัตตานัง ภะยังหาเปตินายะโก
ภะเวสัพเพอะติกกันโต ภะคะวันตังนะมามิหัง

ภะ.บทนี้ใช้เสก อาวุธถือดูอาจหาญ
แสนสวัสดิ์สำราญ นิราศภัยมิได้มี

๕๔. คะ. คะหิโตเยนะสัทธัมโม คะตัญญาเณนะปาณินัง
คะหะณิยังวะรังธัมมัง คัณหาเปนตังนะมามิหัง

คะ.ภาวนาใช้ เมื่อจะไปสู้พราห์มชี
ล้วนเสิศประเสริฐศรี ศิริสวัสดิ์เป็นมงคล

๕๕. วา. วาปิตังปะวะรังธัมมัง วานะโมกขายะภิกขุนัง
วาสิตังปะวะเรธัมเม วานะหันตังนะมามิหัง

วา.ภาวนานึก สติตรึกอย่าฉงน
สู่หาขุนนางยล มักเมตตาและกรุณา

๕๖. ติ. ติณโณโยสัพพะปาเปหิ ติณโณสัคคาปะติฏฐิโต
ติเรนิพพานะสังขาเต ติกขะญาณังนะมามิหัง

ติ.ภาวนากัน ทุกสิ่งสรรพอเนกคุณ
ทุกข์โศกโรคอดุล บันดาลดับระงับเอยฉัปปัญญาสะ พุทธะคาถา พุทธะคุณา สุคัมภิรา
เอเตสะมานุภาเวนะ โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา.

อภิวาท, แด่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น , ผู้มีญาณวิเศษอันหลักแหลมคมกล้า พระพุทธคุณคาถารวม ๕๖ พระคาถา แสดงถึงพระพุทธคุณอย่างลึกซึ้ง ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธคุณทั้งหลาย ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ในกาลทั้งปวงตลอดกาลเป็นนิตย์ด้วย เทอญ ..

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย วาโยรัตนะ : 18-02-2009 เมื่อ 22:49
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 62 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ วาโยรัตนะ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #14  
เก่า 18-02-2009, 23:22
วาโยรัตนะ วาโยรัตนะ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jan 2009
ข้อความ: 552
ได้ให้อนุโมทนา: 12,720
ได้รับอนุโมทนา 44,930 ครั้ง ใน 937 โพสต์
วาโยรัตนะ is on a distinguished road
Default

บท อิติปิโส ถอยหลัง เมื่อสมัยพุทธกาล มีเหล่าพระสงฆ์อยู่กลุ่มหนึ่งได้ออกธุดงค์ไปในป่าเขาแห่งหนึ่งซึ่งเป็นป่าที่ว่ากันว่า
ไม่มีนักบุญท่านใดอยู่ได้นาน เพราะมักจะมีเหล่าอสูรกายมาหลอกหลอน ให้ตบะพังจนสติแตกอยู่ร่ำไป
พระสงฆ์กลุ่มนี้ได้ปักกลด และจำศีลอยู่ที่นั่น ซึ่งมีกันทั้งหมด ๘ องค์ ตกกลางคืน
เหล่าอสูรกายก็ออกฤทธิ์ ทั้งหัวเราะทั่วหุบเขา ทั้งแปลงเป็นผี ควักไส้พุง ตาถลน
ทั้งหมดกลัวสุดขีดแต่ได้ตั้งสติและสวดมนต์ โดยเฉพาะอิติปิโส แต่พอสวด
อสูรกายกลับกลายร่างเป็นยักษ์โล้น (ร่างแท้ ๆ) ปัดกลดกระเด็นไปคนละทิศละทาง
ทั้งหมดทุกท่านโกย..โกยเถอะโยม..ม และนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้า ได้ให้บทสวด อิติปิโส แต่ให้สวดถอยกลับ เพื่อไปปลดปล่อยยักษ์ตนนั้นที่หวงที่
เหล่าพระสงฆ์เหล่านั้น ก็กลับไปที่เดิม ตกกลางคืน มาอีกหนักกว่าครั้งที่แล้ว
ทั้งพายุห่าฝนทั้งฟ้าผ่า และมันกำลังจะกระทืบไปที่เหล่าพระสงฆ์กลุ่มนั้น
ทั้งหมดห้อมล้อมและท่องอิติปิโสถอยหลัง ยักษ์ตนนั้น ปวดหัวทรมานอย่างแรง
จนต้องอ้อนวอนให้พระสงฆ์กลุ่มนั้นหยุดท่องคาถานี้ หัวหน้าคณะได้ให้ยักษ์สาบานด้วยวาจาสัตย์ว่าต้องไม่ทำร้ายใครอีก
และต้องจำศีลเพื่อให้หลุดพ้นจากวัฏสงสารที่เป็นอยู่นี้ ยักษ์จึงตกลง..
และในที่สุดก็มาเป็นบทคาถาบทหนึ่งที่ไม่ใช่แค่คุ้มครองผู้สวดแล้ว
ยังป้องกันภัยอันตรายทั้งหลาย ยามจำเป็นต้องพักในที่ที่เราไม่คุ้นเคย...

คาถาบทนี้มี ๕๖ ตัว ให้ภาวนา ๓ หรือ ๗ คาบ ก่อนออกเดินทางไปสารทิศใด ๆ
จะแคล้วคลาดปราศจากทุกภัยพิบัติทั้งปวง หากภาวนาได้ครบ ๑๐๘ คาบติดต่อกัน
จะมีตัวเบา เดินตัวปลิว เสกหรือสะเดาะเคราะห์ สะเดาะกุญแจ หรือโซ่ตรวนของจองจำทั้งปวงได้สิ้น

คาถาอิติปิโสถอยหลัง

ติ วา คะ ภะ โธ พุท นัง สา
นุส มะ วะ เท ถา สัต ถิ ระ
สา มะ ทัม สะ ริ ปุ โร ตะ
นุต อะ ทู วิ กะ โล โต คะ
สุ โน ปัน สัม ณะ ระ จะ ชา
วิช โธ พุท สัม มา สัม หัง
ระ อะ วา คะ ภะ โส ปิ ติ อิ ฯ
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 67 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ วาโยรัตนะ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #15  
เก่า 18-02-2009, 23:24
วาโยรัตนะ วาโยรัตนะ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jan 2009
ข้อความ: 552
ได้ให้อนุโมทนา: 12,720
ได้รับอนุโมทนา 44,930 ครั้ง ใน 937 โพสต์
วาโยรัตนะ is on a distinguished road
Default

พระอิติปิโส ๘ ทิศ

บทที่ ๑ ... อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา ... ทิศบูรพา บทนี้ชื่อ ธงชัยกระทู้เจ็ดแบก

บทที่ ๒ ... ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง ... ทิศอาคเนย์ บทนี้ชื่อ ฝนแสนห่า

บทที่ ๓ ... ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท ... ทิศทักษิณ บทนี้ชื่อ นารายณ์เคลื่อนสมุทร

บทที่ ๔ ... โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ ... ทิศหรดี บทนี้ชื่อ นารายณ์ถอนจักร์

บทที่ ๕ ... ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ ... ทิศประจิม บทนี้ชื่อ นารายณ์ขว้างจักร์ตรึงไตรภพ

บทที่ ๖ ... คะ พุท ปัน ทู ทัม วะ คะ ... ทิศพายัพ บทนี้ชื่อ นารายณ์พลิกแผ่นดิน

บทที่ ๗ ... วา โธ โน อะ มะ มะ วา ... ทิศอุดร บทนี้ชื่อ ตวาดฟ้า ป่าหิมพานต์

บทที่ ๘ ... อะ วิช สุ นุต สา นุส ติ ... ทิศอิสาน บทนี้ชื่อ นารายณ์แปลงรูป


จำแนกกำลัง อุปเท่ห์ ตามวัน

บทที่ ๑ ประจำทิศบูรพา (ตะวันออก) คนเกิดวันจันทร์ สวดวันละ ๑๕ จบ ทางคงกระพัน

บทที่ ๒ ประจำทิศอาคเนย์ (ตะวันออกเฉียงใต้) คนเกิดวันอังคาร สวดวันละ ๘ จบ ทางเมตตามหานิยม

บทที่ ๓ ประจำทิศทักษิณ (ใต้) คนเกิดวันพุธกลางวัน สวดวันละ ๑๗ จบ ใช้เสกปูนสูญฝี

บทที่ ๔ ประจำทิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต้) คนเกิดวันเสาร์ สวดวันละ ๑๐ จบ ถอดถอนคุณไสยศาสตร์

บทที่ ๕ ประจำทิศประจิม (ตะวันตก) คนเกิดวันพฤหัส สวดวันละ ๑๙ จบ ทางเมตตามหานิยม

บทที่ ๖ ประจำทิศพายัพ (ตะวันตกเฉียงเหนือ) คนเกิดวันพุธกลางคืน สวดวันละ ๑๒ จบ ใช้แก้ความผิดต่าง ๆ

บทที่ ๗ ประจำทิศอุดร (เหนือ) คนเกิดวันศุกร์ สวดวันละ ๒๑ จบ ทางเมตตามหานิยม

บทที่ ๘ ประจำทิศอีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) คนเกิดวันอาทิตย์ สวดวันละ ๖ จบ ทางเมตตามหานิยม

ถ้าจะใช้เป้นบท ๆ ให้ใช้ดังนี้

บท "กระทู้ ๗ แบก ... อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา ... " เสกข้าวกินอยู่คงทน สารพัดอาวุธทั้งสิ้น ทำอันตรายมิได้ ภาวนาเข้าสู้ช้าง อาจจะง้างจับงาหักกำลังหนัก ๗ ช้างสาร ดับพิษไฟสารพันพิษทุกสิ่ง ให้เอาเถ้าผีตายวันเสาร์ เผาวังอังคารมาผสมกับชะมดพิมเสนทำเป็นรูปคนเอาผ้าขาวคลุมไว้ จึงเอาเหล้าข้าวเสน เสกด้วยคาถาบทนี้ ๑๐๘ คาบ
สารพัดใช้ได้ดังใจปรารถนา อยู่ทิศบูรพาแลท่านเอ๋ย
รูป
ชนิดของไฟล์: jpg gratu7baeg.jpg (71.0 KB, 191 views)

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย วาโยรัตนะ : 19-03-2009 เมื่อ 12:31
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 97 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ วาโยรัตนะ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #16  
เก่า 19-02-2009, 07:40
วาโยรัตนะ วาโยรัตนะ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jan 2009
ข้อความ: 552
ได้ให้อนุโมทนา: 12,720
ได้รับอนุโมทนา 44,930 ครั้ง ใน 937 โพสต์
วาโยรัตนะ is on a distinguished road
Default

อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ สายท่าขนุน อ่านข้อความ
เคยเก็บบทสวดอิติปิโสต่าง ๆไว้ด้วยความสงสัย
ทั้งอิติปิโสเต็ม อิติปิโสธงชัย พระคาถาอิติปิโส ๘ ทิศ อิติปิโสถอยหลัง อิติปิโสแปลงรูป อิติปิโสตรึงไตรภพ
ตลอดจนอิติปิโสรัตนมาลา... โดยไมมึความรู้แต่ประการใด... ขอโมทนาบุญที่ให้ความรู้
และขอถามส่วนของอิติปิโสรัตนมาลาว่า นอกจากห้องพระพุทธคุณ ๕๖ คาถาแล้ว
ห้องพระธรรมคุณ ๓๘ คาถา และห้องพระสังฆคุณ ๑๔ คาถา
มีข้อมูลอย่างไร ความหมาย ที่มาและผลของการสวดแต่ละห้อง หรือจนจบทั้ง ๓ ห้องเป็นอย่างไร
ถามแบบคนไม่รู้เรื่องเอาเสียเลยจริง ๆ

ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับ ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมกันอีกต่อไป กระผมตั่งใจถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แก่พระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอรับ ก็ติดตามกันต่อไปครับ.
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 61 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ วาโยรัตนะ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #17  
เก่า 19-02-2009, 07:52
วาโยรัตนะ วาโยรัตนะ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jan 2009
ข้อความ: 552
ได้ให้อนุโมทนา: 12,720
ได้รับอนุโมทนา 44,930 ครั้ง ใน 937 โพสต์
วาโยรัตนะ is on a distinguished road
Default

ถ้าจะใช้เป็นบท ๆ ให้ใช้ดังนี้

บท "กระทู้ ๗ แบก ... อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา ... " เสกข้าวกินอยู่คงทน สารพัดอาวุธทั้งสิ้น ทำอันตรายมิได้ ภาวนาเข้าสู้ช้าง อาจจะง้างจับงาหักกำลังหนัก ๗ ช้างสาร ดับพิษไฟสารพรรณพิษทุกสิ่ง ให้เอาเถ้าผีตายวันเสาร์ เผาวังอังคารมาผสมกับชะมดพิมเสนทำเป็นรูปคนเอาผ้าขาวคลุมไว้ จึงเอาเหล้าข้าวเสน เสกด้วยคาถาบทนี้ ๑๐๘ คาบ
สารพัดใช้ได้ดังใจปรารถนา อยู่ทิศบูรพาแลท่านเอ๋ย


บท"อาคเนย์ฝนแสนห่า... ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง ..." ใช้ภาวนาคราเดินทาง ถึงเดินสิ้นทั้งวัน เรื่องนํ้านั้นอย่าระคาง เสกหมากรับประทานพลาง สิบห้าคําอ้างกินเรื่อยไป แม้นใคร่ให้มีฝน อย่าร้อนรนจงใจเย็น ให้เสกไส้เทียนชัย เสกให้ได้แสนเก้าพัน แล้วให้นึกเทเวศ ผู้เรืองเดชในสวรรค์ อิทร์พรหมสิ้นด้วยกัน ตลอดจนถึงชั้นอะกะนิฏฐ์ ฝนก็จะตกหนัก เพราะอารักษ์อันศักดิ์สิทธิ์ ถ้ามีโรคอันวิปริต จงพินิจพิจารณา เอาทํานํ้ามนต์ แล้วพรํ่าบ่นด้วยคาถา เสกพ่นสัก ๗ ครา มิทันช้าก็จักหาย อาคเนย์นามทิศศา จงหันหน้าไปโดยหมาย เคารพครูบรรยาย แล้วจึงร่ายคาถาเอย


บท "นารายณ์กลืนสมุทร ฤทธิรุททิศทักษิณ... ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท ..." เรื่องฝีเกลื่อนหายสิ้น ไม่ต้องกินเสกพริกไทย เจ็ดเม็ดเสกเจ็ดหน แล้วจงพ่นลงทันใด สามครั้งก็จะหาย สมดังใจจํานง อนึ่งใช้เสกปูน สําหรับสูญฝีหัวลง มิช้าฝีก็คง ยุบย่อลงในบัดใด ภาวนาลงกระดาษ อย่าประมาทจงตั้งใจ ฟั่นเทียนเอาทําไส้ เทียนนั้นไซร้หนึ่งบาทหนา ลงคาถาล้อมให้รอบ ตามระบอบอย่ากังขา เท่ากําลังเทวดา ตามชันษาผู้เป็นไข้ แล้วจุดบูชาพระ อย่าได้ละภาวนาไป มิช้าไข้นั้นไซร้ จะหายดังปลิดทิ้งบท "หรดีพึงสําเหนียก มีชื่อเรียกเป็นสองอย่าง คือนารายณ์คลายจักรอ้าง กับ อีกทั้งพลิกแผ่นดิน... โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ ... " มีฤทธิ์และศักดา ทั้งเดชาและโกสินทร์ ภาวนาเป็นอาจิณ ยําเกรงสิ้นเหล่าศัตรู รําลึกแต่ในใจ ข้าศึกไซร้ปืนสู้ หย่อนกําลังพรั่งพรู ไม่คิดสู้เราต่อไป ถึงแม้คนใจกล้า พอเห็นหน้าก็อ่อนไป ครูเฒ่าท่านสอนไว้ แม้สิ่งใดมีประสงค์ สิ่งนั้นพลันต้องได้ สมดังใจจํานง เพราะคาถาเป็นมั่นคง อย่างวยงงจงบูชา คุณครูผู้บรรยาย ท่านเร่ย้ายหรดีทิศา เมื่อจะภาวนา จงหันหน้าทางนั้นเอยบท"ทิศประจิมนามประหลาด ชื่อตวาดหิมพานต์ ... ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ ... "มีเดชอันห้าวหาญ ดุจช้างสารไม่กลัวตาย พบช้างและปะเสือ ที่ดุเหลือทั้งโคควาย อีกทั้งโจรดุร้าย ก็อย่าได้นึกกลัวมัน จงนิ่งภาวนา พระคาถาไปฉับพลัน เป็นมหาจังงังอัน วิเศษยิ่งอย่ากริ่งใจ สัตว์ร้ายและคนพาล ไม่อาจหาญเข้ามาใกล้ ให้แคล้วให้คลาดไป จงท่องไว้ทั้งเช้าคํ่า อนึ่งเมื่อภาวนา จงหันหน้าอย่าถลํา ทิศประจิมจงจดจํา ดังแนะนําดังนั้นเอย


บท"พายัพนามทิศ มหิทฤทธิ์นั้นมากนัก ชื่อว่านารายณ์กลืนจักร์... คะ พุท ปัน ทู ทัม วะ คะ ... "มีฤทธิ์ศักดิ์นั้นย้อนยอก ครูเฒ่าท่านกล่าวมา ถ้าแม้นลูกไม่ออก เอานํ้าใส่ขันจอก แล้วเปล่งออกซึ่งวาจา เสกนํ้าทํานํ้ามนต์ ร้อยแปดหนด้วยคาถา ให้กินอย่ารอช้า พรหมกายาตลอดศรีษ์ บุตรน้อยจะค่อยเคลื่อน ขยัยเขยื้อนเคลื่อนอินทรีย์ สะเดาะเสกวารี หากไม่มีนํ้ากระสาย จงเป่าด้วยคาถา ไม่ทันช้าหลุดกระจาย ครูประสิทธิ์บรรยาย ท่านเร่ย้ายอยู่พายัพ เพื่อเป็นการคํานับ ตามตํารับอาจารย์เอย


บท"นารายณ์ขว้างจักร์นี้เลิศลบ อีกนามหนึ่งตรึงไตรภพ ... วา โธ โน อะ มะ มะ วา ... "สองชื่อย่อมลือจบ ทั่วพิภพเรืองเดชา ภาวนาสูดลมไป ว่าให้ได้สักสามครา คอยดูที่ฉายา ถ้าเห็นเงาว่าหายไป ครานั้นจงชื่นชม คนนับหมื่นหาเห็นไม่ บังตาหายตัวได้ ครูกล่าวไว้เร่งบูชา หันพักตร์สู่อุดรทิศ แล้วตั้งจิตภาวนา ตามบทพระคาถา ที่กล่าวมาแต่ต้นเอย


บท"อิสานนามแถลง นารายณ์แปลงรูป... อะ วิช สุ นุต สา นุส ติ ..."โดย หมาย ภาวนาอย่าระคาย ศัตรูร้ายแปลกเราไป เมื่อจะสะเดาะแล้วไซร้ เสกให้ได้ร้อยแปดคาบ ตั้งใจให้แน่วแน่ ครั้นถ้วนแล้วเป่ากระหนาบ ต้องหลุดอย่างราบคาบ ได้เคยปราบเห็นประจักษ์ ถ้าชอบทางเสน่ห์ ทําเป็นเล่ห์ให้เขารัก นํ้าหอมอย่าหอมนัก จงรู้จักที่อย่างดี แล้วเสกให้บ่อย ๆ อย่างน้อย ๆ ๑๐๘ ที แล้วเก็บไว้ให้ดี ถึงคราวที่จะต้องใช้ เสกอีกสักเจ็ดหน ประกายตนแล้วจึงไป เป็นเสน่ห์แก่ผู้ใช้ ทั้งหญิงชายทุกภาษา ไม่ว่าคนชั้นไหน แต่พอได้เห็นพักตรา ให้รักด้วยเมตตา ประหนึ่งว่าเป็นลูกหลาน แคล้วคลาดเหล่าศัตรู สิ้นทั้งหมู่อันธพาล ครูอยู่ทิศอิสาน จงนมัสการและบูชาเอย
ยังไม่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวมาเพิ่มเติมต่อ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย วาโยรัตนะ : 19-02-2009 เมื่อ 12:16
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 61 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ วาโยรัตนะ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #18  
เก่า 19-02-2009, 12:21
วาโยรัตนะ วาโยรัตนะ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jan 2009
ข้อความ: 552
ได้ให้อนุโมทนา: 12,720
ได้รับอนุโมทนา 44,930 ครั้ง ใน 937 โพสต์
วาโยรัตนะ is on a distinguished road
Default

พระอิติปิโสถอด

อิ ติ ติ วา ปิ คะ โส ภะ ภะ โธ คะ พุท วา นัง
อะ สา ระ นุส หัง มะ สัม วะ มา เท สัม ถา พุท สัต
โธ ถิ วิช ระ ชา สา จะ มะ ระ ทัม ณะ สะ สัม ริ
ปัน ปุ โน โร สุ ตะ คะ นุต โต อะ โล ทู กะ วิ
บทนี้เรียกว่า "นารายณ์ตรึงไตรภพ"

วิ กะ โล ทู โต อะ คะ นุต สุ ตะ โน โร ปัน ปุ
สัม ริ ณะ สะ ระ ทัม จะ มะ ชา สา วิช ระ โธ ถิ
พุท สัต สัม ถา มา เท สัม วะ หัง มะ ระ นุส อะ สา
วา นัง คะ พุท ภะ โธ โส ภะ ปิ คะ ติ วา อิ ติ
บทนี้เรียกว่า""นารายณ์แปลงรูป"

พระคาถาอิติปิโสถอดสองบทนี้คู่กัน บางตำราท่านเรียกว่าอิติปิโสนารายณ์ตรึงไตรภพ และ อิติปิโสนารายณ์แปลงรูป ถอดโดยกลบทอนุโลมปฏิโลม ผู้ใดได้พบพระอิติปิโสถอดนี้ท่านว่าผู้นั้นมีบุญประเสริฐยิ่งแล เป็นแม่บทใหญ่ของการถอดอิติปิโส ให้เสกน้ำมนต์อาบชำระตัว จะทำการสิ่งใดก็ประสิทธิแล ถ้าจะให้ตัวเล็กเท่าแมลงวันให้ภาวนา ๑๐๘ จบ ปราราถนาเอาเถิด คนเห็นตัวเราเล็กเท่าแมลงวัน และถ้าจะให้ตัวเราสูงใหญ่ให้ไปนั่งพิงต้นไม้ใหญ่บริกรรมพระคาถานี้ เขาเห็นตัวเราสูงใหญ่เท่าต้นไม้แล พระอิติปิโสบทนี่ให้ค้นหาอุปเท่ห์เอาเถิดใช้ได้มากมายนักแล

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย วาโยรัตนะ : 19-02-2009 เมื่อ 21:07
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 53 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ วาโยรัตนะ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #19  
เก่า 19-02-2009, 12:26
วาโยรัตนะ วาโยรัตนะ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jan 2009
ข้อความ: 552
ได้ให้อนุโมทนา: 12,720
ได้รับอนุโมทนา 44,930 ครั้ง ใน 937 โพสต์
วาโยรัตนะ is on a distinguished road
Default

อิติปิโสย้ายรูป

อิ ติ คะ วา โธ วิช กะ วิ
ปิ ภะ อะ พุท ชา โล ทู ระ
โส ระ สัม จะ โต อะ สา ถิ
หัง มา ระ คะ นุต มะ สัต นัง
สัม ณะ สุ ตะ ทัม ถา สา พุท
สัม โน โร สะ เท นุส โธ วา
ปัน ปุ ริ วะ มะ ภะ คะ ติ
(จากจุดเริ่มต้นอ่านเฉียงขึ้นบนลงล่างไปมาทางขวาไปยังจุดสุดท้ายจนจบ)

- อิติปิโสย้ายรูปถอยหลัง

ติ วา พุท นัง ถิ ระ วิ กะ
คะ โธ สา สัต สา ทู โล วิช
ภะ นุส ถา มะ อะ โต ชา โธ
มะ เท ทัม นุต คะ จะ พุท วา
วา สะ ตะ สุ ระ สัม อะ คะ
ริ โร โน ณะ มา ระ ภะ ติ
ปุ ปัน สัม สัม หัง โส ปิ อิ
(จากจุดท้ายสุดอ่านเฉียงขึ้นบนลงล่างไปมาทางซ้ายไปยังจุดเริ่มต้นจนจบ)


- อิติปิโสภุชฌงค์ซ่อนหัว หรือ ส้อนหัว

ติ วา คะ ภะ โธ พุท นัง
อะ ทู วิ กะ โล โต สา
นุต สัม มา สัม หัง คะ นุส
ตะ พุท ปิ ติ ระ สุ มะ
โร โธ โส อิ อะ โน วะ
ปุ วิช ภะ คะ วา ปัน เท
ริ ชา จะ ระ ณะ สัม ถา
สะ ทัม มะ สา ระ ถิ สัต
(เริ่มจากตรงกลางอ่านทวนเข็มนาฬิกาไล่ไปจนถึงขอบจนจบ)


อิติปิโสภุชฌงค์ซ่อนหาง หรือ ส้อนหาง

อิ ติ ปิ โส ภะ คะ วา
โต โล กะ วิ ทู อะ อะ
คะ ถา เท วะ มะ นุต ระ
สุ สัต คะ วา นุส ตะ หัง
โน ถิ ภะ ติ สา โร สัม
ปัน ระ โธ พุท นัง ปุ มา
สัม สา มะ ทัม สะ ริ สัม
ณะ ระ จะ ชา วิช โธ พุท
(เริ่มจากจุดเริ่มต้นอ่านตามทวนเข็มนาฬิกาไล่ไปหาตรงกลางจนจบ)


อิติปิโสนารายณ์บรรทมสินธุ์

ปุ ริ มะ นุส ปิ โส ภะ คะ
โร สะ วะ สา ติ ระ จะ วา
ตะ ทัม เท นัง อิ ณะ ชา อะ
นุต มะ ถา พุท ติ สัม วิช ระ
อะ สา สัต โธ วา ปัน โธ หัง
ทู ระ ถิ ภะ คะ โน พุท สัม
วิ กะ โล โต คะ สุ สัม มา
(เริ่มจากตรงกลางไล่ขึ้นบนอ้อมขวาลงล่างเก็บด้านขวาให้หมด แล้วอ้อมขอบขึ้นซ้ายแล้วเก็บซ้ายให้หมด)

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย วาโยรัตนะ : 19-02-2009 เมื่อ 21:09
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 58 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ วาโยรัตนะ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #20  
เก่า 19-02-2009, 12:28
วาโยรัตนะ วาโยรัตนะ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jan 2009
ข้อความ: 552
ได้ให้อนุโมทนา: 12,720
ได้รับอนุโมทนา 44,930 ครั้ง ใน 937 โพสต์
วาโยรัตนะ is on a distinguished road
Default

อิติปิโสนารายณ์บรรทมสินธุ์ถอยหลัง

มา สัม สุ คะ โต โล กะ วิ
สัม พุท โน คะ ภะ ถิ ระ ทู
หัง โธ ปัน วา โธ สัต สา อะ
ระ วิช สัม ติ พุท ถา มะ นุต
อะ ชา ณะ อิ นัง เท ทัม ตะ
วา จะ ระ ติ สา วะ สะ โร
คะ ภะ โส ปิ นุส มะ ริ ปุ
(เริ่มจากตรงกลางไล่ลงอ้อมซ้ายลงล่างเก็บด้านซ้ายให้หมด แล้วอ้อมขอบขึ้นขวาแล้วเก็บขวาให้หมด)


อิติปิโสถอยหลัง ๓ ห้อง


ติ สา กัส โล ตัง เขต ญัก ปุญ รัง
ตะ นุต อะ โย ณี ระ กะ ลี ชะ
อัญ โย เณย ขิ ทัก โย เนย หุ ปา
โย เนย หุ อา โฆ สัง กะ วะ สา
โต วะ คะ ภะ สะ เอ ลา คะ ปุค
สะ ริ ปุ ฐะ อัฐ นิ คา ยุ สะ
ริ ปุ ริ ตา จัต ทัง ทิ ยะ โฆ
สัง กะ วะ สา โต วะ คะ ภะ โน
ปัณ ฏิ ปะ จิ มี สา โฆ สัง กะ
วะ สา โต วะ คะ ภะ โน ปัน ฏิ
ปะ ยะ ญา โฆ สัง กะ วะ สา โต
วะ คะ ภะ โน ปัน ฏิ ปะ ชุ อุ
โฆ สัง กะ วะ สา โต วะ คะ ภะ
โน ปัน ฏิ ปะ สุ ติ หี ญู วิญ
โฑ ตัพ ทิ เว ตัง จ้ต ป้จ โก ยิ
นะ ปะ โอ โก สิ ปัส หิ เอ โก
ลิ กา อะ โก ฐิ ทิฏ สัน โม ธัม
ตา วะ คะ ภะ โต ขา สวาก ติ วา
คะ ภะ โธ พุท นัง สา นุส มะ วะ
เท คา สัต ถิ ระ สา มะ ทัม สะ
ริ ปุ โร ตะ นุต อะ ทู วิ กะ
โล โต คะ สุ โน ปัน สัม ณะ ระ
จะ ชา วิช โธ พุท สัม มา สัม หัง
ระ อะ วา คะ ภะ โส ปิ ติ อิ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย วาโยรัตนะ : 06-09-2010 เมื่อ 18:13
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 60 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ วาโยรัตนะ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is งดใช้

Forum Jump


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:43ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว