กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ห้องธรรมะ เรื่องราวในอดีต และสรรพวิชา > กระทู้ธรรม > ศาสนพิธี

Notices

ศาสนพิธี อธิบายศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา ในส่วนของหลักการ และวิธีการปฏิบัติ

ตอบ
 
คำสั่งเพิ่มเติม
  #1  
เก่า 11-08-2017, 11:47
ตัวเล็ก's Avatar
ตัวเล็ก ตัวเล็ก is offline
กรรมการเว็บ - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 10,618
ได้ให้อนุโมทนา: 217,839
ได้รับอนุโมทนา 754,523 ครั้ง ใน 36,836 โพสต์
ตัวเล็ก is on a distinguished road
Default ความหมายของ "ศาสนพิธี"

ศาสนพิธี หมายถึง พิธีกรรมหรือระเบียบแบบแผนที่พึงปฏิบัติในทางพุทธศาสนา โดยจะเกี่ยวกับพิธีทำบุญ ในด้าน
๑. การให้ทาน
๒. การรักษาศีล
๓. การเจริญภาวนา

ในระยะเริ่มแรกที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นั้น พิธีกรรมต่าง ๆ ยังมีไม่มากนัก จนมาระยะหลังที่พุทธศาสนิกชนมีจำนวนมากขึ้น จึงมีการกำหนดรูปแบบของพิธีกรรม เพื่อความเป็นระเบียบในการปฏิบัติตาม ต่อมาภายหลังได้มีการกำหนดเพิ่มเติมโดยเหล่าพระสาวก พิธีกรรมเหล่านั้นจึงกลายเป็นศาสนพิธีในปัจจุบันนี้

ศาสนพิธีที่มีในปัจจุบัน สามารถแบ่งเป็น ๔ หมวดได้ ดังนี้
๑. กุศลพิธี คือ พิธีการบำเพ็ญกุศล
๒. บุญพิธี คือ พิธีการทำบุญ
๓. ทานพิธี คือ พิธีการให้ทาน
๔. ปกิณกพิธี คือ พิธีเบ็ดเตล็ดทั่วไป
__________________
มารใช้ คนทุกคน ของทุกชิ้น สัตว์ทุกตัว เป็นเครื่องมือในการขวางเรา โดยเฉพาะคนที่เรารักมากที่สุด
(-/\-) (-/\-) (-/\-)

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 11-08-2017 เมื่อ 12:59
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 55 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ตัวเล็ก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #2  
เก่า 11-08-2017, 11:50
ตัวเล็ก's Avatar
ตัวเล็ก ตัวเล็ก is offline
กรรมการเว็บ - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 10,618
ได้ให้อนุโมทนา: 217,839
ได้รับอนุโมทนา 754,523 ครั้ง ใน 36,836 โพสต์
ตัวเล็ก is on a distinguished road
Default

๑. กุศลพิธี คือ พิธีการบำเพ็ญกุศล ประกอบด้วย
๑.๑ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
๑.๒ พิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
๑.๓ พิธีรักษาอุโบสถ

๒. บุญพิธี คือ พิธีการทำบุญ ประกอบด้วย
๒.๑ พิธีทำบุญงานมงคล
๒.๒ พิธีทำบุญงานอวมงคล

๓. ทานพิธี คือ พิธีการให้ทาน ประกอบด้วย
๓.๑ พิธีถวายไทยธรรม

๔. ปกิณกพิธี คือ พิธีเบ็ดเตล็ดทั่วไป ประกอบด้วย
๔.๑ พิธีแสดงความเคารพ
๔.๒ พิธีประเคนของพระ
๔.๓ วิธีทำหนังสืออาราธนาและใบปวารณาถวายจตุปัจจัย
๔.๔ วิธีอาราธนาศีล
__________________
มารใช้ คนทุกคน ของทุกชิ้น สัตว์ทุกตัว เป็นเครื่องมือในการขวางเรา โดยเฉพาะคนที่เรารักมากที่สุด
(-/\-) (-/\-) (-/\-)

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 11-08-2017 เมื่อ 12:59
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 42 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ตัวเล็ก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #3  
เก่า 17-08-2017, 16:50
ตัวเล็ก's Avatar
ตัวเล็ก ตัวเล็ก is offline
กรรมการเว็บ - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 10,618
ได้ให้อนุโมทนา: 217,839
ได้รับอนุโมทนา 754,523 ครั้ง ใน 36,836 โพสต์
ตัวเล็ก is on a distinguished road
Default

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะนั้น คือเมื่อบุคคลผู้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยแล้ว จะยอมรับนับถือเป็นที่พึ่งต่อไป จึงได้มาแสดงตนเป็นพุทธมามกะต่อหน้าพระสงฆ์ โดยการนำเอาดอกไม้ธูปเทียนมาสักการะพระอาจารย์ผู้เป็นพยานในการแสดงตน เสร็จแล้ว กล่าวคำนมัสการพระรัตนตรัย (นะโม...) ๓ จบ แล้วกล่าวคำปฏิญาณตนต่อไปว่า

เอสาหัง ภันเต, สุจิระปรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัญจะ สังฆัญจะ พุทธะมามะโกติ มัง สังโฆ ธาเรตุ.

เมื่อผู้ปฏิญาณกล่าวคำปฏิญาณจบแล้ว พระสงฆ์ทั้งหมดประนมมือรับ “สาธุ” พร้อมกัน ต่อจากนั้นให้ผู้ปฏิญาณนั่งราบแบบพับเพียบกับพื้น ประนมมือฟังโอวาทต่อไป
เมื่อท่านให้โอวาทจบลง ผู้ปฏิญาณพึงรับว่า “สาธุ” แล้วคุกเข่าประนมมือกล่าวคำอาราธนาศีล และสมาทานศีลตามคำที่พระสงฆ์ผู้เป็นประธานให้

ครั้นพระสงฆ์ให้ศีลและบอกอานิสงส์ศีลจบลงแล้ว ผู้ปฏิญาณกราบ ๓ ครั้ง แล้วถวายไทยธรรมเสร็จแล้วเตรียมกรวดน้ำ
เมื่อพระสงฆ์ผู้เป็นประธานว่า ยถา...ให้รินน้ำลงยังภาชนะที่เตรียมไว้
พอพระสวดบทว่า สพฺพีติโย วิวชฺชนฺตุ... ให้เทน้ำลงให้หมด ประนมมือรับพรไปจนจบ
แล้วกราบพระรัตนตรัยด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี
__________________
มารใช้ คนทุกคน ของทุกชิ้น สัตว์ทุกตัว เป็นเครื่องมือในการขวางเรา โดยเฉพาะคนที่เรารักมากที่สุด
(-/\-) (-/\-) (-/\-)

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 06-09-2017 เมื่อ 17:01
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 41 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ตัวเล็ก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #4  
เก่า 06-09-2017, 16:40
ตัวเล็ก's Avatar
ตัวเล็ก ตัวเล็ก is offline
กรรมการเว็บ - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 10,618
ได้ให้อนุโมทนา: 217,839
ได้รับอนุโมทนา 754,523 ครั้ง ใน 36,836 โพสต์
ตัวเล็ก is on a distinguished road
Default

คำอาราธนาเบญจศีล

อะหัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ.
ทุติยัมปิ, อะหัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ.
ตะติยัมปิ, อะหัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ.
(ถ้ารับหลายคน ให้เปลี่ยน อะหัง เป็น มะยัง, ยาจามิ เป็น ยาจามะ)


คำสมาทานศีลเบญจศีล
(พระอาจารย์เป็นผู้บอก ผู้ปฏิบัติกล่าวตาม)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปี พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

(พระอาจารย์ว่า ติสรณคมนัง นิฏฐิตัง ผู้ปฏิญาณว่า “อามะ ภันเต” พระอาจารย์ว่าต่อไป ผู้ปฏิญาณว่าตาม)

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ฯ

อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ (พระอาจารย์บอกบทนี้จบเดียว ผู้ปฏิญาณพึงว่า ซ้ำ ๓ จบ )

สุดท้ายพระอาจารย์บอกอานิสงส์ศีลต่อไปว่า
สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปะทา
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตัสมา สีลัง วิโสธะเย
__________________
มารใช้ คนทุกคน ของทุกชิ้น สัตว์ทุกตัว เป็นเครื่องมือในการขวางเรา โดยเฉพาะคนที่เรารักมากที่สุด
(-/\-) (-/\-) (-/\-)

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 06-09-2017 เมื่อ 17:00
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 47 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ตัวเล็ก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is งดใช้

Forum Jump


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:57ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว