กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ประกาศ!!! กฎ กติกา มารยาทในการใช้กระดานสนทนา > ประกาศจากเว็บไซต์วัดท่าขนุน

Notices

ตอบ
 
คำสั่งเพิ่มเติม
  #1  
เก่า 31-05-2022, 19:55
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,622
ได้ให้อนุโมทนา: 1,735
ได้รับอนุโมทนา 73,871 ครั้ง ใน 2,288 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลโดยเว็บวัดท่าขนุน

ประกาศจากเว็บวัดท่าขนุน

ทางเว็บวัดท่าขนุน ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของสมาชิกเว็บ จึงได้ปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับสมาชิก

เว็บวัดท่าขนุน ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงจากคุณผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

การสมัครสมาชิก
โทรศัพท์
อีเมล์

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เป็นต้น

ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

ข้อมูลบัญชี เช่น บัญชีผู้ใช้งาน ประวัติการใช้งาน เป็นต้น

หลักฐานแสดงตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น

ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP address, Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log) เป็นต้น

ผู้เยาว์
หากคุณมีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีหรือมีข้อจำกัดความสามารถตามกฎหมาย เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจจำเป็นต้องให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณให้ความยินยอมหรือที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ หากเราทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เราจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังต่อไปนี้
สถานที่ เซิร์ฟเวอร์บริษัทของเราในประเทศไทย

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
๑. เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน
๒. เพื่อให้บริการเว็บไซต์และจัดส่งวัตถุมงคล
๓. เพื่อปรับปรุงระบบ หรือประสบการณ์การใช้งาน
๔. เพื่อการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน
๕. เพื่อการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
๖. เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ
๗. เพื่อแสดงสถานะการร่วมบุญในส่วนต่าง ๆ และ/หรือ เพื่อรับสิทธิ์
๘. เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms and Conditions)
๙. เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบวัดท่าขนุน รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของคุณหรือที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ ดังต่อไปนี้

การบริหารจัดการภายในองค์กร
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในบริษัทเท่าที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลภายในสำหรับสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ภายใต้นโยบายนี้เพื่อประโยชน์ของคุณและผู้อื่นมากขึ้น

ผู้ให้บริการ
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางอย่างให้กับผู้ให้บริการของเราเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น การชำระเงิน การตลาด การพัฒนาสินค้าหรือบริการ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่คุณเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับเราหรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดไว้ เราจะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้

สิทธิขอถอนความยินยอม (right to withdraw consent) หากคุณได้ให้ความยินยอม เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่คุณให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา

สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่คุณ รวมถึงขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาได้อย่างไร

สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability) คุณมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่เราได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค

สิทธิขอคัดค้าน (right to object) คุณมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่คุณสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์

สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล (right to erasure/destruction) คุณมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวคุณได้ หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเห็นว่าเราหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อคุณได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว

สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing) คุณมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่เราอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของคุณหรือกรณีอื่นใดที่เราหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่คุณขอให้เราระงับการใช้แทน

สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectification) คุณมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

สิทธิร้องเรียน (right to lodge a complaint) คุณมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคุณเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถใช้สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามรายละเอียดท้ายนโยบายนี้ เราจะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่เราได้รับคำขอใช้สิทธิจากคุณ ตามแบบฟอร์มหรือวิธีการที่เรากำหนด ทั้งนี้ หากเราปฏิเสธคำขอเราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้คุณทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (Cookies)
เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (Cookies)หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อพัฒนาการเข้าถึงสินค้าหรือบริการ โฆษณาที่เหมาะสม และติดตามการใช้งานของคุณ เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้

การรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control)

การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกิดขึ้น เราจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าภายใน ๗๒ ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ เราจะแจ้งการละเมิดให้คุณทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการเสนอสินค้า บริการ และการใช้งานบนเว็บไซต์สำหรับลูกค้าของเราเท่านั้น หากคุณเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเรา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ซึ่งเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

รายละเอียดการติดต่อ
หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ คุณสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ดังนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บวัดท่าขนุน
ที่อยู่ ๒๓๕ หมู่ ๑ ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี ๗๑๑๘๐
อีเมล register.watthakhanun@gmail.com
เว็บไซต์ www.watthakhanun.com
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๘-๙๒๔-๔๒๔๔

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บวัดท่าขนุน
๒๓๕ หมู่ ๑ ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี ๗๑๑๘๐
อีเมล register.watthakhanun@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๙๘๑-๘๖๑๕

ท่านสามารถอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ที่
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลเว็บวัดท่าขนุน
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 2 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
  #2  
เก่า 31-05-2022, 20:47
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,622
ได้ให้อนุโมทนา: 1,735
ได้รับอนุโมทนา 73,871 ครั้ง ใน 2,288 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

สำหรับท่านที่ต้องการยืนยันตัวตนเป็นสมาชิกเว็บวัดท่าขนุน สามารถอ่านนโนยายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนดำเนินการส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนได้ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

หนังสือขอความยินยอม
เรื่อง หนังสือขอความยินยอมการยืนยันตัวตนสมาชิกเว็บวัดท่าขนุน


๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ควบคุมข้อมูล
วัดท่าขนุน ('วัดฯ') จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ใส่ใจถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และมีความมุ่งมั่นรับผิดชอบในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ. ศ. ๒๕๖๒ (พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) หนังสือขอความยินยอมกำหนดวิธีที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและสิ่งที่เราดำเนินการกับข้อมูลนั้น

คำนิยาม เว็บวัดท่าขนุน คือ บริการซึ่งวัดฯ เป็นผู้ให้บริการ

หนังสือฉบับนี้ ขอความยินยอมเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผ่าน Application หรือ Web ของ วัดฯ

หนังสือขอความยินยอมนี้ อธิบายถึงวิธีการที่วัดฯ ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของคุณ เป็นต้น วัดฯ จึงขอให้คุณทำความเข้าใจหนังสือขอความยินยอมฉบับนี้ เพื่อคุณจะได้ทราบและเข้าใจสิทธิต่างๆ ที่คุณมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้กับวัดฯ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะขอความยินยอมเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใหม่ (re-consent) เมื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลกับวัตถุประสงค์ใหม่ที่แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์เดิมและวัตถุประสงค์ใหม่ไม่ได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องขอความยินยอม

๒. บริการ และวัตถุประสงค์การประมวลผล
๒.๑ เพื่อยืนยันตัวตนของเจ้าของข้อมูล เป็นไปตามฐานความยินยอม

๓. ข้อมูลใดบ้างที่จะถูกเก็บรวบรวมและใช้
๓.๑ ชื่อ-นามสกุล
๓.๒ วัน/เดือน/ปีเกิด
๓.๓ เบอร์โทรศัพท์
๓.๔ เลขบัตรประชาชน
๓.๕ Laser ID หลังบัตรประชาชน
๓.๖ ภาพถ่ายบัตรประชาชน
๓.๗ ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
๓.๘ ที่อยู่ปัจจุบัน
๓.๙ เบอร์โทรศัพท์

๔. วิธีการประมวลผลข้อมูล
ไม่มีการประมวลผล เก็บข้อมูลไว้ยืนยันตัวตนเท่านั้น

๕.การเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่น
เว็บวัดท่าขนุน ไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการในลักษณะเจาะจงเป็นรายบุคคลแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อการจัดส่งวัตถุมงคลตามรายการที่จองให้แก่ท่านสมาชิกแก่บริษัทขนส่งเท่านั้น

๖. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
จัดเก็บจนกว่าสมาชิกจะแจ้งขอถอนความยินยอม หรือเลิกใช้บริการ

๗. วิธีการถอนความยินยอม
หากท่านประสงค์ถอนความยินยอม สามารถกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร และนำส่งต่อคณะทำงานเว็บวัดฯ โดยผ่านทาง Email register.watthakhanun@gmail.com

ผลกระทบที่จะตามมาหากถอนความยินยอม คือ ID จะไม่ถูกยืนยันตัวตนอีก และยกเลิกการใช้บริการ

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บวัดท่าขนุน
เลขที่ ๒๓๕ หมู่ ๑ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๘๐
Email Address: register.watthakhanun@gmail.com
โทรศัพท์: คุณอุดมศักดิ์ จิรบัณฑิตย์ โทร ๐๘๑-๙๘๑-๘๖๑๕

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บวัดท่าขนุน
เลขที่ ๒๓๕ หมู่ ๑ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๘๐
Email Address: register.watthakhanun@gmail.com
โทรศัพท์: คุณพัชรีภรณ์ หยกอุบล โทร ๐๘๘-๙๒๔๔-๒๔๔

๘. สิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูล
ท่านสมาชิกมีสิทธิ ดังนี้
(๑) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมให้หน่วยงานประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(๒) สิทธิในการเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่หน่วยงานได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย
(๓) สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(๔) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(๕) สิทธิในการขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งไม่อาจระบุตัวตนได้
(๖) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(๗) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
(๘) สิทธิที่จะร้องเรียนในกรณีที่ท่านเห็นว่าถูกบริษัทหรือเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของเว็บวัดท่าขนุนละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒

การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่านตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรและนำส่งต่อคณะทำงาน (ช่องทางติดต่อ อ้างรายละเอียดตามข้อ ๗) โดยวัดท่าขนุนจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ อาจเกิดข้อจำกัดในการขอใช้สิทธิของท่านบางประการ โดยทางคณะทำงานจะทำการชี้แจงให้ท่านทราบ หากไม่สามารถปฏิบัติตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านได้ โดยข้อจำกัดดังกล่าวเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด

การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น ทางเว็บวัดท่าขนุนขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการเข้าดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ

๙. แสดงความยินยอม
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งระบุไว้ด้านบนของหนังสือให้ความยินยอมนี้อย่างชัดเจนแล้ว ข้าพเจ้าจึงได้ส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนเป็นสมาชิกเว็บวัดท่าขนุนต่อไป
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 5 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is งดใช้

Forum Jump


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:57ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว