กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สะพานบุญ

Notices

สะพานบุญ สำหรับงานบอกบุญของเว็บวัดท่าขนุนเท่านั้น

ตอบ
 
คำสั่งเพิ่มเติม
  #1  
เก่า 26-08-2021, 15:51
นางมารน้อย นางมารน้อย is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Nov 2015
ข้อความ: 5
ได้ให้อนุโมทนา: 1
ได้รับอนุโมทนา 437 ครั้ง ใน 23 โพสต์
นางมารน้อย is on a distinguished road
Default บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน

วัตถุประสงค์ของกระทู้บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะ

๑. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ไม่สะดวกในการมาบูชาวัตถุมงคลและซื้อหนังสือธรรมะที่วัดท่าขนุนด้วยตนเอง
๒. เพื่อเป็นการกระจายวัตถุมงคลและหนังสือธรรมะอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ในการบูชาวัตถุมงคลและซื้อหนังสือธรรมะของผู้มีจิตศรัทธาแต่มีภูมิลำเนาที่อยู่ห่างไกล
๓. เพื่อเป็นศูนย์กลางข่าวสารข้อมูลความเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง และอ้างอิงได้ในทุกหัวข้อที่เกี่ยวกับวัตถุมงคลและหนังสือธรรมะของวัดท่าขนุน
๔. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในการดำเนินงานด้านการจำหน่ายวัตถุมงคลและหนังสือธรรมะของทางวัดท่าขนุน
๕. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยไม่อิงผลประโยชน์อื่นใด นอกจากความปรารถนาในพระนิพพานเป็นที่สุด

หมายเหตุจากทีมงาน :

การดำเนินงานเปิดห้องบูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะในครั้งนี้ มิได้เป็นไปตามคำร้องขอของพระครูวิลาศกาญจนธรรม หรือการหวังเพิ่มผลประโยชน์จากการหาเงินเข้าวัดแต่ประการใด หากแต่เป็นเพียงความปรารถนาผลบุญในการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธา และความประสงค์ที่จะแบ่งเบาภาระของทางวัดให้ได้มากที่สุด

อนึ่ง การเปิดให้บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะของวัดท่าขนุนทั้งหมดในห้องนี้ ได้รับการอนุญาตจากพระอาจารย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วจริง แต่หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องในการให้บูชาวัตถุมงคล ทางทีมงานขอรับผิดชอบในความผิดพลาดเสียหายต่าง ๆ แต่เพียงผู้เดียว

ปัจจัยในการบูชาวัตถุมงคลทั้งหมดจะน้อมนำถวายกับพระอาจารย์โดยตรง เพื่อนำไปร่วมบุญในกิจต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนาและของทางวัดท่าขนุนตลอดไป


กฎกติกาและระเบียบปฏิบัติสำหรับการใช้กระทู้บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะของวัดท่าขนุน

ระวัง!!! ก่อนจองกระทู้นี้ โปรดคิดให้ดี โอนเงินไม่ทันหรือทิ้งจองด้วยเหตุประการใดก็ตาม โดนแบนตลอดชีวิต..!

วัตถุมงคลและหนังสือธรรมะทั้งหมดนี้ นำมาให้บูชาและสั่งซื้อจากทางวัดท่าขนุนโดยตรง ดังนั้น
๑. ห้ามมิให้ผู้ใดทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนวัตถุมงคลหรือหนังสืออื่นใด ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากวัดท่าขนุนโดยตรงในกระทู้นี้
๒. การบูชาวัตถุมงคลและหนังสือของวัดท่าขนุนทุกประเภทให้เป็นไปเพื่อพุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ มิใช่เพื่อการเก็งกำไรหาผลประโยชน์
๓. ห้ามมิให้ผู้ใดแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการบูชาวัตถุมงคลภายในห้องนี้
๔. ก่อนจะดำเนินการบูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือต่าง ๆ ให้พิจารณาให้เรียบร้อย หากบูชาหรือสั่งซื้อไปแล้วจะไม่มีการรับเปลี่ยนคืน เว้นแต่มีความชำรุดเสียหายจากการจัดส่งของผู้ดำเนินการเท่านั้น
๕. ผู้ประสงค์ที่จะบูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือทุกประเภท ต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ด้วยตนเองตามอัตราที่กำหนด (รวมค่าจัดส่งแล้ว)
๖. การฉ้อโกงหรือยักยอกทรัพย์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการบูชาวัตถุมงคลในห้องนี้ สามารถฟ้องร้องเอาความได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ
๗. การจองวัตถุมงคลต้องพิมพ์ให้ถูกหลักภาษาและใช้เลขไทย (ไม่รับจองในกรณีที่พิมพ์ไม่ถูกต้องหรือแก้ไขข้อความการจอง) หากต้องการจองเพิ่ม ให้จองในข้อความใหม่
๘. หากประสงค์จะบูชาและสั่งซื้อหนังสือ ให้ลงชื่อจองวัตถุมงคลและหนังสือธรรมะล่วงหน้า เมื่อได้ลำดับแล้ว จึงโอนเงินและแจ้งโอนทาง Google Form แจ้งโอนเงินวัตถุมงคลและหนังสือธรรมะ ที่กำหนดไว้ ในกรณีที่โอนเงินมาโดยไม่มีชื่อในตารางท่านจะไม่ได้รับวัตถุมงคลนั้น และเงินที่โอนมาจะถือว่าเป็นเงินร่วมบุญตามศรัทธา โดยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๙. การโอนเงิน อนุญาตให้โอนได้เพียง ๑ ครั้ง ต่อ ๑ ลำดับการจอง โดยจะต้อง "โอนเงิน" และ "แจ้งโอน" ภายในวันที่ตัดยอด และไม่อนุญาตให้ยกเลิกการจองในวันสุดท้ายที่ตัดยอด หากทำผิดกติกาดังกล่าวจะถูกระงับการจองวัตถุมงคลในเว็บวัดท่าขนุนตลอดชีพ และเงินที่โอนมาจะถือเป็นเงินร่วมบุญตามศรัทธาทั้งหมด โดยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๑๐. การโอนเงินเพื่อบูชาวัตถุมงคล ขอให้ใส่เศษสตางค์ เช่น ๕๐๐.๐๙ หรือ ๑,๐๐๐.๙๙ เป็นต้น เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจไม่พบยอดโอนของท่าน จะถือว่าท่านโอนเงินไม่ทันกำหนด ซึ่งจะมีผลให้ถูกระงับการใช้งานเว็บวัดท่าขนุนตลอดชีพ และไม่ได้รับวัตถุมงคลที่จองไว้
๑๑. การจัดส่งวัตถุมงคลและหนังสือทั้งหมด จะทำการจัดส่งเมื่อเบิกวัตถุมงคลหรือหนังสือจากวัดท่าขนุน (คาดการณ์ว่าจะไปเบิกได้ทุก ๑๕ วัน)
๑๒. การตัดสินของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกระทู้ถือเป็นที่สิ้นสุด หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้ที่หน้ากระทู้นี้


กระทู้นี้ ตัดยอด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๐๐ น.


ขั้นตอนในการบูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะ

๑. ดูรายการวัตถุมงคลที่ต้องการจอง
๒. ลงชื่อจองวัตถุมงคลและหนังสือธรรมะ ที่หน้ากระทู้นี้
๓. รอลำดับการจองในตาราง หากผิดพลาด/ต้องการแก้ไข ให้แจ้งที่หน้ากระทู้นี้
๔. หากรายการถูกต้องแล้ว ให้โอนเงิน โดยอย่าลืมโอนเป็นเศษสตางค์ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น ๕๕๐.๐๙ บาท
๕. หากโอนเรียบร้อยแล้วให้แจ้งโอนที่ลิงก์นี้ Google Form แจ้งโอนเงินวัตถุมงคลและหนังสือธรรมะ
๖. ตรวจสอบรายชื่อรับทราบการโอนเงินได้ในตารางสรุปรายการบูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือในกระทู้
๗. การจัดส่งวัตถุมงคลจะดำเนินการจัดส่งหลังจากเบิกหนังสือและวัตถุมงคลจากทางวัดมาแล้ว
๘. หากมีเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบ สามารถโพสต์แจ้งได้ที่หน้ากระทู้นี้
๙. โอนเงินบูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะได้ที่

ธนาคารกรุงไทย
เลขบัญชี ๑๓๗-๐๔๑-๔๖๙๒ (1370414692)
ชื่อบัญชี น.ส.อันตรา ลักษณะ


จำหน่ายหน้า Facebook ที่เพจ : กิฟท์จัง พลังเวทย์ ตามลิงก์นี้ https://www.facebook.com/thakhanunamulet

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นางมารน้อย : 07-09-2021 เมื่อ 22:37
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 30 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ นางมารน้อย ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #2  
เก่า 26-08-2021, 17:56
นางมารน้อย นางมารน้อย is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Nov 2015
ข้อความ: 5
ได้ให้อนุโมทนา: 1
ได้รับอนุโมทนา 437 ครั้ง ใน 23 โพสต์
นางมารน้อย is on a distinguished road
Default

รายการวัตถุมงคล ประจำเดือนกันยายน

วัตถุมงคลทั้งหมด เข้าพิธีกรรมฐาน ๓ วันที่วัดท่าขนุน (พิธีที่พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์เมตตาสงเคราะห์)

ระวัง!!! ก่อนจองกระทู้นี้ โปรดคิดให้ดี โอนเงินไม่ทันหรือทิ้งจองด้วยเหตุประการใดก็ตาม โดนแบนตลอดชีวิต..!


รายการที่ ๑
พระนาคปรกไทย ๒ ซ.ม. (ชุบทอง)ร่วมบูชาองค์ละ ๕,๑๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๒
พระไพรีพินาศ ๑.๕ ซ.ม. (ชุบทองพ่นทราย)ร่วมบูชาองค์ละ ๑,๖๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๓
พระไพรีพินาศ ๒ ซ.ม. (ชุบทองพ่นทราย)ร่วมบูชาองค์ละ ๒,๖๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๔
พระไพรีพินาศ ๓ ซ.ม. (ชุบทองพ่นทราย)ร่วมบูชาองค์ละ ๓,๖๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๕
พระขุนแผนเกราะเพชร ตะกรุดทองคำร่วมบูชาองค์ละ ๓,๖๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๖
พระขุนแผนเกราะเพชร ตะกรุดนากร่วมบูชาองค์ละ ๒,๖๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๗
พระขุนแผนเกราะเพชร ตะกรุดเงินร่วมบูชาองค์ละ ๑,๖๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๘
เหรียญรอยพระพุทธบาท หลังท้าวเวสสุวรรณ (เนื้อเงิน)ร่วมบูชาองค์ละ ๕,๑๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๙
เหรียญ ร.๕ เนื้อเงินร่วมบูชาองค์ละ ๕,๑๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๑๐
เหรียญ ร.๕ เนื้อชินตะกั่วร่วมบูชาองค์ละ ๖๐๐ บาท

___________________________


รายการที่ ๑๑
ตะกรุดแม่พระธรณี (ทองคำ)ร่วมบูชาองค์ละ ๑๒,๑๐๐ บาท

___________________________


รายการที่ ๑๒
กำไลนวหรคุณ (เนื้อเงิน)ร่วมบูชาองค์ละ ๓,๖๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๑๓
แผ่นยันต์เกราะเพชร เนื้อทองแดงร่วมบูชาแผ่นละ ๓๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๑๔
แผ่นยันต์เกราะเพชร เนื้อทองทิพย์ร่วมบูชาแผ่นละ ๓๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๑๕
เหรียญหลวงปู่สาย เนื้อทองแดงร่วมบูชาเหรียญละ ๓๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๑๖
เหรียญหลวงปู่สาย เนื้อทองเหลืองร่วมบูชาเหรียญละ ๓๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๑๗
เหรียญหลวงปู่สาย เนื้ออัลปาก้าร่วมบูชาเหรียญละ ๓๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๑๘
เหรียญหลวงปู่สาย เนื้อเงิน (เล็ก)ร่วมบูชาเหรียญละ ๑,๓๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๑๙
เหรียญหลวงปู่สาย เนื้อเงิน (ใหญ่)ร่วมบูชาเหรียญละ ๒,๑๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๒๐
เหรียญหลวงปู่สาย เนื้อนวโลหะ (เล็ก)ร่วมบูชาเหรียญละ ๑,๑๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๒๑
เหรียญหลวงปู่สาย เนื้อนวโลหะ (ใหญ่)ร่วมบูชาเหรียญละ ๑,๖๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๒๒
ปกิณกธรรม ๕ร่วมบูชาเล่มละ ๒๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๒๓
อดีตที่ผ่านพ้น ๒ร่วมบูชาเล่มละ ๒๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๒๔
ประวัติวัดท่าขนุน (ปกแข็ง)ร่วมบูชาเล่มละ ๔๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๒๕
ประวัติวัดท่าขนุน (ปกอ่อน)ร่วมบูชาเล่มละ ๒๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๒๖
หลากรสในพม่าร่วมบูชาเล่มละ ๒๐๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๒๗
หนังสือกระโถนข้างธรรมาสน์ เดือน มีนาคมร่วมบูชาเล่มละ ๕๐ บาท

___________________________

รายการที่ ๒๘
หนังสือกระโถนข้างธรรมาสน์ เดือน เมษายนร่วมบูชาเล่มละ ๕๐ บาท

___________________________

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นางมารน้อย : 06-09-2021 เมื่อ 23:46
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 32 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ นางมารน้อย ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #3  
เก่า 06-09-2021, 15:16
นางมารน้อย นางมารน้อย is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Nov 2015
ข้อความ: 5
ได้ให้อนุโมทนา: 1
ได้รับอนุโมทนา 437 ครั้ง ใน 23 โพสต์
นางมารน้อย is on a distinguished road
Default

สรุปรายการบูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะ


ประจำเดือนกันยายน


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๘ น.


แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นางมารน้อย : 16-09-2021 เมื่อ 14:08
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 6 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ นางมารน้อย ในข้อความที่เขียนด้านบน
ญาณวรรธน์๑๔ (13-09-2021), ตัวเล็ก (07-09-2021), น้องตาว (14-09-2021), ใบไผ่๑ (13-09-2021), สายท่าขนุน (เมื่อวานนี้), สุธรรม (07-09-2021)
  #4  
เก่า 07-09-2021, 01:20
ใบไผ่๑'s Avatar
ใบไผ่๑ ใบไผ่๑ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jul 2021
สถานที่: ตรัง
ข้อความ: 4
ได้ให้อนุโมทนา: 191
ได้รับอนุโมทนา 84 ครั้ง ใน 6 โพสต์
ใบไผ่๑ is on a distinguished road
Default

จองรายการที่ ๘
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 25 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ใบไผ่๑ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #5  
เก่า 07-09-2021, 01:48
ปกรณ์๕๔'s Avatar
ปกรณ์๕๔ ปกรณ์๕๔ is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2020
ข้อความ: 3
ได้ให้อนุโมทนา: 3,438
ได้รับอนุโมทนา 3,233 ครั้ง ใน 183 โพสต์
ปกรณ์๕๔ is on a distinguished road
Default

จองบูชารายการที่ ๖ จำนวน ๑ องค์ ครับ
__________________
โมทนาบุญกับทุกท่านครับ
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 24 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ปกรณ์๕๔ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #6  
เก่า 07-09-2021, 13:54
หนุ่ม๔๗๑๐ หนุ่ม๔๗๑๐ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Sep 2020
ข้อความ: 1
ได้ให้อนุโมทนา: 2
ได้รับอนุโมทนา 157 ครั้ง ใน 10 โพสต์
หนุ่ม๔๗๑๐ is on a distinguished road
Default หนุ่ม๔๗๑๐

จองบูชารายการที่ ๑๔ จำนวน ๑ แผ่น
จองบูชารายการที่ ๑๖ จำนวน ๑ องค์
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 25 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ หนุ่ม๔๗๑๐ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #7  
เก่า 08-09-2021, 01:36
น้องตาว น้องตาว is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2021
ข้อความ: 1
ได้ให้อนุโมทนา: 10
ได้รับอนุโมทนา 127 ครั้ง ใน 7 โพสต์
น้องตาว is on a distinguished road
Default จองบูชาวัตถุมงคล

ขอจองบูชาวัตถุมงคล รายการที่ ๘ เหรียญรอยพระพุทธบาท หลังท้าวเวสสุวรรณ (เนื้อเงิน) จำนวน ๑ เหรียญ
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 23 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ น้องตาว ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #8  
เก่า 08-09-2021, 15:34
รัตนศักดิ์๒๗ รัตนศักดิ์๒๗ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: May 2018
ข้อความ: 2
ได้ให้อนุโมทนา: 9
ได้รับอนุโมทนา 159 ครั้ง ใน 8 โพสต์
รัตนศักดิ์๒๗ is on a distinguished road
Default

ขอจองบูชา
รายการที่ ๕ พระขุนแผนเกราะเพชร ตะกรุดทองคำ ๑ องค์
รายการที่ ๖ พระขุนแผนเกราะเพชร ตะกรุดนาก ๑ องค์
รายการที่ ๗ พระขุนแผนเกราะเพชร ตะกรุดเงิน ๑ องค์
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 19 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ รัตนศักดิ์๒๗ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #9  
เก่า 08-09-2021, 16:05
นฤชา นฤชา is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2020
ข้อความ: 1
ได้ให้อนุโมทนา: 49
ได้รับอนุโมทนา 582 ครั้ง ใน 35 โพสต์
นฤชา is on a distinguished road
Default

จองบูชา
รายการที่ ๗ พระขุนแผนเกราะเพชร ตะกรุดเงิน จำนวน ๑ องค์
รายการที่ ๑๒ กำไลนวหรคุณ (เนื้อเงิน) จำนวน ๑ องค์
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 20 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ นฤชา ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #10  
เก่า 08-09-2021, 20:36
ข้างหลังภาพ ข้างหลังภาพ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2020
สถานที่: กรุงเทพมหานคร
ข้อความ: 1
ได้ให้อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา 132 ครั้ง ใน 9 โพสต์
ข้างหลังภาพ is on a distinguished road
Default

จองบูชารายการที่ ๗ พระขุนแผนเกราะเพชร ตะกรุดเงิน ๑ องค์
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 20 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ข้างหลังภาพ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #11  
เก่า 15-09-2021, 05:08
ธิติพัฒน์'s Avatar
ธิติพัฒน์ ธิติพัฒน์ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2021
ข้อความ: 3
ได้ให้อนุโมทนา: 147
ได้รับอนุโมทนา 234 ครั้ง ใน 15 โพสต์
ธิติพัฒน์ is on a distinguished road
Default

จองบูชารายการที่ ๗ จำนวน๑องค์
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 18 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ธิติพัฒน์ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #12  
เก่า 15-09-2021, 20:27
ธิติพัฒน์'s Avatar
ธิติพัฒน์ ธิติพัฒน์ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2021
ข้อความ: 3
ได้ให้อนุโมทนา: 147
ได้รับอนุโมทนา 234 ครั้ง ใน 15 โพสต์
ธิติพัฒน์ is on a distinguished road
Default

ขออนุญาตยกเลิกลำดับการจองที่ ๘ ครับ
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 17 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ธิติพัฒน์ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #13  
เก่า เมื่อวานนี้, 14:07
ศรีสันต์ ศรีสันต์ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: May 2019
ข้อความ: 1
ได้ให้อนุโมทนา: 35
ได้รับอนุโมทนา 339 ครั้ง ใน 19 โพสต์
ศรีสันต์ is on a distinguished road
Default

จองบูชารายการที่ ๑๔ จำนวน ๑ แผ่น
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 11 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ศรีสันต์ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #14  
เก่า เมื่อวานนี้, 20:08
ภราดร ภราดร is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 1
ได้ให้อนุโมทนา: 167
ได้รับอนุโมทนา 3,007 ครั้ง ใน 79 โพสต์
ภราดร is on a distinguished road
Default

ขอบูชารายการที่ ๑๒ จำนวน ๑ องค์

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ภราดร : เมื่อวานนี้ เมื่อ 20:09
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 9 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ภราดร ในข้อความที่เขียนด้านบน
ชุณหพงศ์ (วันนี้), เด็กใต้ (วันนี้), แดนธรรม (วันนี้), ทายก (เมื่อวานนี้), ทิดเดช (วันนี้), ใบไผ่๑ (เมื่อวานนี้), พี่เสือ (เมื่อวานนี้), ไพเดช (เมื่อวานนี้), สุธรรม (วันนี้)
  #15  
เก่า วันนี้, 09:02
ใบไผ่๑'s Avatar
ใบไผ่๑ ใบไผ่๑ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jul 2021
สถานที่: ตรัง
ข้อความ: 4
ได้ให้อนุโมทนา: 191
ได้รับอนุโมทนา 84 ครั้ง ใน 6 โพสต์
ใบไผ่๑ is on a distinguished road
Default

ขออนุญาตยกเลิกลำดับการจองที่ ๑ ครับ
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 3 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ใบไผ่๑ ในข้อความที่เขียนด้านบน
เด็กใต้ (วันนี้), แดนธรรม (วันนี้), ไพเดช (วันนี้)
  #16  
เก่า วันนี้, 12:49
จิณณะทาประสิทธิ์'s Avatar
จิณณะทาประสิทธิ์ จิณณะทาประสิทธิ์ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Aug 2020
ข้อความ: 5
ได้ให้อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา 332 ครั้ง ใน 23 โพสต์
จิณณะทาประสิทธิ์ is on a distinguished road
Default

จองบูชา รายการที่ ๕
พระขุนแผนเกราะเพชร ตะกรุดทองคำ จำนวน ๑ องค์ ครับ
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 2 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ จิณณะทาประสิทธิ์ ในข้อความที่เขียนด้านบน
ไพเดช (วันนี้), สายท่าขนุน (วันนี้)
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is งดใช้

Forum Jump


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:23ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว