กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ห้องธรรมะพระอาจารย์ > พระครูวิลาศกาญจนธรรม (หลวงพ่อเล็ก สุธมฺมปญฺโญ) > เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ

Notices

ตอบ
 
คำสั่งเพิ่มเติม
  #1  
เก่า 27-02-2021, 21:22
หยาดฝน's Avatar
หยาดฝน หยาดฝน is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 2,109
ได้ให้อนุโมทนา: 312
ได้รับอนุโมทนา 52,462 ครั้ง ใน 2,218 โพสต์
หยาดฝน is on a distinguished road
Default เทศน์วันมาฆบูชา วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔

เทศน์วันมาฆบูชา วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔

เชิญรับฟังได้ที่ https://youtu.be/Gw5FJje5HWA


นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธาน สาสนํ ติฯ

ณ บัดนี้อาตมภาพจะแสดงพระธรรมเทศนา พรรณนาถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญา เพิ่มพูนบารมี เสริมสร้างกุศลบุญราศีให้แก่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย ที่พร้อมใจกันมาบำเพ็ญบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดท่าขนุนแห่งนี้

ญาติโยมทั้งหลาย วันมาฆบูชานั้นจัดเป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งในบวรพุทธศาสนา แต่ว่าในสมัยก่อนนั้น ไม่ได้มีการนิยมทำบุญอย่างเป็นทางการเหมือนอย่างในปัจจุบันนี้ จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๔ แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งพระองค์ท่านเสด็จออกผนวช คือบวชเป็นพระภิกษุอยู่ถึง ๒๗ พรรษา

เมื่อปริวรรตตนออกมาครองราชย์ ก็อาศัยความรู้ในพระพุทธศาสนาที่มีมากกว่าพระมหากษัตริย์องค์อื่น ๆ ได้กำหนดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาขึ้นมา เพื่อให้ญาติโยมชาวไทยของเราได้มีการทำบุญโดยพร้อมเพรียงกัน

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย หยาดฝน : 23-03-2021 เมื่อ 20:14
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 39 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ หยาดฝน ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #2  
เก่า 27-02-2021, 21:23
หยาดฝน's Avatar
หยาดฝน หยาดฝน is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 2,109
ได้ให้อนุโมทนา: 312
ได้รับอนุโมทนา 52,462 ครั้ง ใน 2,218 โพสต์
หยาดฝน is on a distinguished road
Default

พระองค์ท่านทรงเล็งเห็นว่า วันมาฆบูชานั้น ประกอบด้วยองค์สำคัญ ๔ ประการ ที่เรียกกันว่า "จาตุรงคสันนิบาต" ก็คือ เป็นวันเพ็ญแห่งมาฆฤกษ์ คำว่า "มาฆะ" นั้นเป็นชื่อเดือนที่ ๓ ตามปฏิทินจันทรคติแบบโบราณ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ

ประการที่สอง มีพระสงฆ์มาประชุมรวมกันโดยมิได้นัดหมายถึง ๑,๒๕๐ รูป

ประการที่สาม พระสงฆ์ทั้งหมดนั้นเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" คือเป็นพระที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้บวชด้วยวิธีกล่าวว่า "เอหิภิกขุ ขอเธอจงมาเป็นภิกษุเถิด" ดังนี้เป็นต้น

ประการสุดท้าย องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ได้ประทานโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งก็คือหลักการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ส่วนใหญ่ในยุคนั้นสมัยนั้น ได้นำไปเป็นแนวทางในการเทศนาสั่งสอนให้กับพุทธบริษัททั้งหลายสืบไป

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 28-02-2021 เมื่อ 02:00
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 38 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ หยาดฝน ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #3  
เก่า 27-02-2021, 21:26
หยาดฝน's Avatar
หยาดฝน หยาดฝน is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 2,109
ได้ให้อนุโมทนา: 312
ได้รับอนุโมทนา 52,462 ครั้ง ใน 2,218 โพสต์
หยาดฝน is on a distinguished road
Default

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพิจารณาเห็นดังนั้นแล้ว จึงได้กำหนดให้วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนา ให้มีการประกอบพิธีทำบุญใส่บาตร มีการเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา แล้วในสมัยนั้นยังมีการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องวันมาฆบูชา เป็นทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย ทำให้เกิดความนิยมแพร่หลายออกมาทางด้านนอก

ญาติโยมทั้งหลายเมื่อเห็นว่า กระทั่งองค์พระมหากษัตริย์ยังให้ความสำคัญกับวันนี้ จึงได้พากันทำบุญใส่บาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม ถือศีล ๘ ตลอดจนกระทั่งมีการเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาโดยเสด็จตามไปบ้าง

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 28-02-2021 เมื่อ 02:00
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 37 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ หยาดฝน ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #4  
เก่า 27-02-2021, 21:27
หยาดฝน's Avatar
หยาดฝน หยาดฝน is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 2,109
ได้ให้อนุโมทนา: 312
ได้รับอนุโมทนา 52,462 ครั้ง ใน 2,218 โพสต์
หยาดฝน is on a distinguished road
Default

ในที่นี้ขอกล่าวถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา ที่ว่าพระอรหันต์ทั้ง ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมรวมกันที่เวฬุวันมหาวิหาร แคว้นมคธ โดยไม่ได้นัดหมาย พระอรหันต์ทั้ง ๑,๒๕๐ รูปนั้น เป็นผู้ประกอบไปด้วยอภิญญา ๖ และเป็นเอหิภิกขุฯ คือผู้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบวชให้โดยพระองค์เอง

ในคัมภีร์ปปัญจสูทนีได้กล่าวไว้ว่า พระสงฆ์ทั้ง ๑,๒๕๐ รูปนั้น ประกอบไปด้วยบริวารของชฏิลสามพี่น้อง คือ ท่านอุรุเวลกัสสปะ ท่านนทีกัสสปะ ท่านคยากัสสปะ จำนวน ๑,๐๐๐ รูป และบริวารของพระโมคคัลลานะ ๑๒๕ รูป บริวารของพระสารีบุตร ๑๒๕ รูป รวมทั้งสิ้นเป็น ๑,๒๕๐ รูปด้วยกัน

ก็แปลว่าในสมัยนั้น พระเถระที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นปัญจวัคคีย์ ซึ่งนำโดยพระอัญญาโกณฑัญญะก็ดี ในส่วนของชฎิลสามพี่น้องที่เป็นอาจารย์ใหญ่ก็ดี ตลอดจนกระทั่งพระอัครสาวกทั้งสององค์ก็ตาม ไม่ได้มาร่วมประชุมในสันนิบาตครั้งนี้

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 28-02-2021 เมื่อ 02:11
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 37 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ หยาดฝน ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #5  
เก่า 27-02-2021, 21:28
หยาดฝน's Avatar
หยาดฝน หยาดฝน is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 2,109
ได้ให้อนุโมทนา: 312
ได้รับอนุโมทนา 52,462 ครั้ง ใน 2,218 โพสต์
หยาดฝน is on a distinguished road
Default

องค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นว่า พระภิกษุสงฆ์มาประชุมรวมกันจำนวนมาก ควรที่จะประกาศแนวทางในพระพุทธศาสนาให้ชัดเจน เพื่อเป็นที่ยึดถือเป็นแนวทางในการสอน และประพฤติปฏิบัติสืบไปในเบื้องหน้า

สิ่งนี้ในอรรถกถาได้กล่าวไว้ว่าเป็นพุทธประเพณีอย่างหนึ่งว่า ในสมัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระองค์ใดก็ตาม จักต้องมีการแสดงโอวาทปาฏิโมกข์เช่นนี้ ส่วนจะกี่ครั้งนั้น ขึ้นอยู่กับว่าอายุพระศาสนาของพระองค์ท่านว่ายาวนานหรือสั้นเท่าไร

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 28-02-2021 เมื่อ 02:01
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 38 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ หยาดฝน ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #6  
เก่า 27-02-2021, 21:29
หยาดฝน's Avatar
หยาดฝน หยาดฝน is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 2,109
ได้ให้อนุโมทนา: 312
ได้รับอนุโมทนา 52,462 ครั้ง ใน 2,218 โพสต์
หยาดฝน is on a distinguished road
Default

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางพระองค์ประกาศศาสนาอยู่ ๓๐,๐๐๐ ปี บางพระองค์ประกาศศาสนาอยู่ ๑๐๐,๐๐๐ ปี บางพระองค์ประกาศศาสนาอยู่เป็นกัป เมื่อระยะเวลานานไป หลักการต่าง ๆ ก็เริ่มเคลื่อนคลายลง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงต้องให้มีการประชุมสงฆ์ เพื่อประกาศหลักการเป็นแนวทางเดียวกันใหม่

ดังนั้น การแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ หรือว่าหลักใหญ่ในพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของแต่ละพระองค์จึงไม่เท่ากัน

บางพระองค์ก็แสดงครั้งเดียว อย่างเช่น องค์สมเด็จพระสมณโคดมในปัจจุบันนี้ เป็นต้น บางพระองค์ก็แสดงสองครั้งบ้าง สามครั้งบ้าง แล้วแต่ระยะเวลาในการประกาศพระศาสนาของพระองค์ท่านว่ายาวนานแค่ไหน

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 28-02-2021 เมื่อ 02:01
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 40 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ หยาดฝน ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #7  
เก่า 27-02-2021, 21:31
หยาดฝน's Avatar
หยาดฝน หยาดฝน is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 2,109
ได้ให้อนุโมทนา: 312
ได้รับอนุโมทนา 52,462 ครั้ง ใน 2,218 โพสต์
หยาดฝน is on a distinguished road
Default

แต่ว่าหลักใหญ่ใจความทั้งหมดนั้นจะเหมือนกัน คือพระองค์ท่านตรัสว่า "สพฺพปาปสฺส อกรณํ" ให้ละเว้นจากการกระทำความชั่วทั้งปวง ก็คือเว้นจากการทำความชั่วด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ

ในส่วนการทำความชั่วด้วยกายที่เรียกว่า "กายทุจริต" ก็คือการฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม การดื่มสุราเมรัย เป็นต้น

ในส่วนการทำความชั่วด้วยวาจา ที่เรียกว่า "วจีทุจริต" คือ การพูดโกหก การพูดส่อเสียด การพูดคำหยาบ การพูดวาจาเพ้อเจ้อไร้ประโยชน์

ในส่วนของการทำความชั่วทางใจ ที่เรียกว่า "มโนทุจริต" อย่างเช่น การโลภอยากได้ของคนอื่นจนเกินพอดี การโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทผู้อื่นหรือว่า การมีความเห็นผิดทำนองคลองธรรม ที่เรียกว่า "มิจฉาทิฐิ" เป็นต้น

สิ่งทั้งหลายเหล่านี้องค์สมเด็จพระทศพลให้ละเว้นเสียทั้งสิ้นทั้งปวง

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 28-02-2021 เมื่อ 02:01
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 39 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ หยาดฝน ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #8  
เก่า 27-02-2021, 22:11
หยาดฝน's Avatar
หยาดฝน หยาดฝน is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 2,109
ได้ให้อนุโมทนา: 312
ได้รับอนุโมทนา 52,462 ครั้ง ใน 2,218 โพสต์
หยาดฝน is on a distinguished road
Default

หลังจากนั้นทรงตรัสว่า "กุสลสฺสูปสมฺปทา" ให้กระทำความดีให้ถึงพร้อม ก็คือการกระทำความดีด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ

การกระทำความดีด้วยกาย ที่เรียกว่า "กายสุจริต" คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการลักทรัพย์ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม เว้นจากการดื่มสุราหรือเสพยาเสพติด

การกระทำความดีด้วยวาจา เรียกว่า "วจีสุจริต" ประกอบไปด้วย การไม่พูดโกหก ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดส่อเสียดให้คนอื่นแตกร้าวกัน และไม่พูดวาจาเพ้อเจ้อไร้ประโยชน์

การกระทำความดีทางใจ ที่เรียกว่า "มโนสุจริต" ได้แก่ การไม่คิดโลภอยากได้ของคนอื่น ถ้าต้องการ ให้หามาโดยถูกต้องตามศีลตามธรรม การไม่โกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทผู้อื่น ถ้าหากว่าจะโกรธจะเกลียดอย่างไร เมื่อถึงเวลาแล้วให้ลืมเสีย อย่าไปผูกโกรธเอาไว้

และท้ายที่สุดให้มีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิ เห็นว่าเรื่องของศีล เรื่องสมาธิ เรื่องของปัญญา เป็นความดีที่เราพึงจะรีบสร้างให้มากเข้าไว้ เพื่อที่จะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีในภายหน้า หรือว่าสามารถหลุดพ้นเข้าพระนิพพานไปได้เลยก็ยิ่งดี

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 28-02-2021 เมื่อ 02:02
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 34 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ หยาดฝน ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #9  
เก่า 27-02-2021, 22:22
หยาดฝน's Avatar
หยาดฝน หยาดฝน is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 2,109
ได้ให้อนุโมทนา: 312
ได้รับอนุโมทนา 52,462 ครั้ง ใน 2,218 โพสต์
หยาดฝน is on a distinguished road
Default

หลักการต่อไปคือ "สจิตฺตปริโยทปนํ" การชำระจิตของตนให้สะอาดปราศจากกิเลส เรื่องทั้งหลายเหล่านี้ต้องอาศัย มรรคมีองค์ ๘ ซึ่งย่อแล้วเป็น ปัญญา ศีล และสมาธิ ดังที่บาลีกล่าวว่า

"สัมมาทิฏฐิ" มีความเห็นที่ถูกต้อง "สัมมาสังกัปปะ" มีความดำริที่ถูกต้อง เหล่านี้ถือว่าเป็นปัญญา

"สัมมาวาจา" คำพูดที่ถูกต้อง "สัมมากัมมันตะ" การกระทำที่ถูกต้อง "สัมมาอาชีวะ" การเลี้ยงชีพที่ถูกต้อง ส่วนนี้จัดเป็นศีล

"สัมมาวายามะ" ความเพียรที่ถูกต้อง "สัมมาสติ" การตั้งสติไว้ถูกต้อง และ "สัมมาสมาธิ" การดำรงสมาธิให้ตั้งมั่นไว้ถูกต้อง ส่วนนี้เป็นสมาธิ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 28-02-2021 เมื่อ 02:02
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 29 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ หยาดฝน ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #10  
เก่า 27-02-2021, 22:24
หยาดฝน's Avatar
หยาดฝน หยาดฝน is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 2,109
ได้ให้อนุโมทนา: 312
ได้รับอนุโมทนา 52,462 ครั้ง ใน 2,218 โพสต์
หยาดฝน is on a distinguished road
Default

คราวนี้การที่เราจะประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมว่า "สิ่งใดดี สิ่งใดชั่ว" ก็ต้องยึดหลักของกรรมก็คือ "ทำดีย่อมได้ผลดี ทำชั่วย่อมได้ผลชั่ว" เรื่องทั้งหลายเหล่านี้ต้องมีการฝึกหัดขัดเกลา ไม่ว่าจะในชาตินี้ หรือว่าสั่งสมมาตั้งแต่ชาติปางก่อน ถึงจะมีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้อง

สัมมาสังกัปปะ ความคิดที่ถูกต้อง อย่างเช่นว่า คิดออกจากทุกข์ คิดในการที่จะละเว้นจากกาม คิดจากการที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้น เป็นต้น

ดังนั้นในส่วนของสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะจึงจัดว่าเป็นปัญญาอย่างแท้จริง

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 28-02-2021 เมื่อ 02:02
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 28 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ หยาดฝน ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #11  
เก่า 27-02-2021, 22:25
หยาดฝน's Avatar
หยาดฝน หยาดฝน is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 2,109
ได้ให้อนุโมทนา: 312
ได้รับอนุโมทนา 52,462 ครั้ง ใน 2,218 โพสต์
หยาดฝน is on a distinguished road
Default

สัมมาวาจา คือ คำพูดที่ถูกต้อง ได้แก่ คำพูดที่เว้นจากการโกหก เว้นจากการพูดคำหยาบ เว้นจากการพูดส่อเสียดให้คนแตกร้าวกัน เว้นจากการพูดวาจาเพ้อเจ้อไร้ประโยชน์

สัมมากัมมันตะ มีการกระทำที่ถูกต้อง คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการลักทรัพย์ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม เว้นจากการดื่มสุราหรือเสพยาเสพติด

สัมมาอาชีวะ มีการเลี้ยงชีพที่ถูกต้อง คือ ประกอบอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรม


สัมมาวายามะ มีความเพียรที่ถูกต้อง คือ เพียรในการละชั่ว เพียรในการทำดี เพียรในการระมัดระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้น และเพียรในการสร้างความดีให้มากเข้าไว้

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 28-02-2021 เมื่อ 02:02
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 28 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ หยาดฝน ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #12  
เก่า 27-02-2021, 22:32
หยาดฝน's Avatar
หยาดฝน หยาดฝน is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 2,109
ได้ให้อนุโมทนา: 312
ได้รับอนุโมทนา 52,462 ครั้ง ใน 2,218 โพสต์
หยาดฝน is on a distinguished road
Default

สัมมาสติ คือ การตั้งสติเอาไว้ ในกายนี้ ในเวทนา ในจิต และในธรรมต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้นในใจ สิ่งนี้เป็นหลักธรรมชั้นสูงแล้ว สำหรับท่านที่ต้องการความหลุดพ้นอย่างแท้จริง ก็จะมาเน้นในเรื่องของสัมมาสติ

สัมมาสมาธิ คือ การบำเพ็ญภาวนา จนสามารถทรงฌานที่ ๑ ฌานที่ ๒ ฌานที่ ๓ ฌานที่ ๔ ได้ เป็นต้น


ถ้าหากว่าสาวกขององค์สมเด็จพระทศพลทุกคนสามารถกระทำได้ดังนี้ ก็แปลว่าท่านทั้งหลายนั้นประกอบไปด้วย สจิตฺตปริโยทปนํ คือ การชำระจิตของตนให้ผ่องใสจากกิเลส จนกระทั่งไม่มีกิเลสหลงเหลืออยู่ คือ รัก โลภ โกรธ หลง ลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือ ก็จะเรียกได้ว่า ท่านทั้งหลายสามารถชำระใจให้ผ่องใสจากกิเลส ตามที่องค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ได้ตรัสเอาไว้

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 28-02-2021 เมื่อ 02:03
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 28 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ หยาดฝน ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #13  
เก่า 27-02-2021, 22:36
หยาดฝน's Avatar
หยาดฝน หยาดฝน is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 2,109
ได้ให้อนุโมทนา: 312
ได้รับอนุโมทนา 52,462 ครั้ง ใน 2,218 โพสต์
หยาดฝน is on a distinguished road
Default

แล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังได้ตรัสถึงวิธีการว่า

"อนูปวาโท" เราต้องไม่เป็นผู้ว่าร้ายใคร

"อนูปฆาโต" เป็นผู้ไม่ทำร้ายใคร

"ปาฏิโมกฺเข จ สํวโร" เป็นผู้สำรวมในศีลตามสภาพของตน
คนทั่วไปก็รักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ อุบาสกอุบาสิกาก็รักษาศีล ๘ หรือกรรมบถ ๑๐ ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ สามเณรรักษาศีล ๑๐ พระภิกษุสงฆ์รักษาศีล ๒๒๗ ภิกษุณีสงฆ์รักษาศีล ๓๑๑ ข้อ เป็นต้น

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 28-02-2021 เมื่อ 02:03
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 27 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ หยาดฝน ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #14  
เก่า 27-02-2021, 22:37
หยาดฝน's Avatar
หยาดฝน หยาดฝน is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 2,109
ได้ให้อนุโมทนา: 312
ได้รับอนุโมทนา 52,462 ครั้ง ใน 2,218 โพสต์
หยาดฝน is on a distinguished road
Default

"มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ" ท่านให้รู้จักประมาณในการกิน ไม่กินล้น ไม่กินเกิน จนกระทั่งร่างกายหนักด้วยอาหาร ไม่สามารถประกอบด้วยความเพียรได้ เอาแต่นอนอย่างเดียว

"ปนฺตญฺจ สยนาสนํ" พระองค์ตรัสว่า ควรจะหาที่นั่งที่นอนอันสงัด ในที่นี้ก็คือในที่สงบ ไม่เกลื่อนกล่นด้วยบุคคล จะได้หาความสงบของจิตได้ง่ายขึ้น

และข้อสุดท้าย "อธิจิตฺเต จ อาโยโค" พยายามให้บำเพ็ญเพียรจิตของเราให้ตั้งมั่น อยู่ในอารมณ์ที่แน่วแน่ปราศจากกิเลส จะได้สร้างปัญญาให้เกิดขึ้น เพื่อที่จะได้มีแนวทางในการที่จะนำพาตนเองให้พ้นทุกข์

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 28-02-2021 เมื่อ 02:03
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 26 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ หยาดฝน ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #15  
เก่า 27-02-2021, 22:41
หยาดฝน's Avatar
หยาดฝน หยาดฝน is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 2,109
ได้ให้อนุโมทนา: 312
ได้รับอนุโมทนา 52,462 ครั้ง ใน 2,218 โพสต์
หยาดฝน is on a distinguished road
Default

ญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมบุญวันมาฆบูชาในวัดท่าขนุนแห่งนี้ เมื่อท่านตั้งใจมาถึงแล้วก็ได้สมาทานศีล ในส่วนนี้ก็ถือว่าท่านได้ปฏิบัติในศีล

ได้ทำบุญใส่บาตร ก็ถือว่าท่านได้ให้ทาน เพื่อตัดเพื่อละความโลภในจิตในใจของตนเอง ได้ตั้งใจฟังพระธรรมเทศนา แปลว่าท่านทั้งหลายกำลังทรงสมาธิอยู่ แล้วขณะเดียวกันพิจารณาในเนื้อความว่า ส่วนไหนเป็นประโยชน์ ไม่เกินกำลัง เราจะนำไปประพฤติปฏิบัติ นี่ก็คือปัญญา แปลว่าท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างครบถ้วน

ดังนั้น..ในวันมาฆบูชานี้ ท่านทั้งหลายก็ถือว่าได้ปฏิบัติตนสมกับเป็นพุทธศาสนิกชน เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์

คราวนี้ผลลัพธ์ หรืออานิสงส์ที่ท่านทั้งหลายจะพึงได้นั้น ก็อยู่ที่ว่าท่านทั้งหลายจะปฏิบัติได้เคร่งครัดกว่ากันสักเท่าใด ท่านใดปฏิบัติได้มากก็ย่อมมีผลานิสงส์มาก ปฏิบัติได้น้อยย่อมมีผลานิสงส์น้อย แต่คำว่าไม่ได้นั้นไม่มีเลย

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 28-02-2021 เมื่อ 02:03
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 26 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ หยาดฝน ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #16  
เก่า 27-02-2021, 22:42
หยาดฝน's Avatar
หยาดฝน หยาดฝน is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 2,109
ได้ให้อนุโมทนา: 312
ได้รับอนุโมทนา 52,462 ครั้ง ใน 2,218 โพสต์
หยาดฝน is on a distinguished road
Default

ในเมื่อท่านทั้งหลายเป็นผู้ประกอบกรรมความดี ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ เป็นผู้ประกอบไปด้วยทาน ด้วยศีล ด้วยภาวนา ดังนี้แล้ว ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายต้องล่วงลับดับขันธ์ไป ไม่ว่าจะหมดอายุขัยตายลงก็ดี หรือเกิดอุบัติเหตุอันตรายใด ๆ ถึงแก่ชีวิตก็ตาม ท่านทั้งหลายย่อมมีสุคติ คือ ภูมิที่ดีเป็นที่ไป

ไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ใหม่โดยสมบูรณ์บริบูรณ์ หรือว่าเกิดเป็นเทวดา เป็นนางฟ้า หรือท่านที่กำลังใจมั่นคงทรงตัวก็สามารถเกิดเป็นพรหมในระดับต่าง ๆ

หรือท่านที่ไม่นิยมการเกิด ไม่หวังที่จะอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากเร่าร้อน สามารถถอนจิตออกมาจากหล่มกิเลสทั้งปวงได้ ท่านก็สามารถหลุดพ้นเข้าสู่พระนิพพานได้ ตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานแนวทาง คือ โอวาทปาฏิโมกข์ไว้ในวันมาฆบูชาตั้งแต่ ๒,๐๐๐ กว่าปีที่แล้วมา

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 28-02-2021 เมื่อ 02:04
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 26 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ หยาดฝน ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #17  
เก่า 27-02-2021, 22:45
หยาดฝน's Avatar
หยาดฝน หยาดฝน is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 2,109
ได้ให้อนุโมทนา: 312
ได้รับอนุโมทนา 52,462 ครั้ง ใน 2,218 โพสต์
หยาดฝน is on a distinguished road
Default

อาตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาในมาฆบูชากถาก็พอสมควรแก่เวลา ท้ายสุดแห่งพระธรรมเทศนา อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐาน อ้างคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ เป็นประธาน มีบารมีของหลวงปู่สาย อคฺควํโส อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าขนุนนี้เป็นที่สุด

ได้โปรดดลบันดาลให้ญาติโยมทั้งหลาย ประสบแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ ประการ มี อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดจนถึงปฏิภาณและธนสารสมบัติอันเป็นที่พึงใจทั้งปวง


รับหน้าที่วิสัชนามาก็พอสมควรแก่เวลา จึงขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
เทศน์วันมาฆบูชา ณ วัดท่าขนุน
วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔
(ถอดจากเสียงเป็นอักษรโดยหยาดฝน)

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 28-02-2021 เมื่อ 02:04
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 31 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ หยาดฝน ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is งดใช้

Forum Jump


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:53ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว