กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 500
Search took 0.03 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: หยาดฝน
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ วันนี้, 09:09
คำตอบ: 137
เปิดอ่าน: 1,824
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ ...

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน
เชิญรับชมได้ที่ https://youtu.be/jgv0oNyFfgM

jgv0oNyFfgM

ท่านผู้จิตศรัทธาสามารถร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าขนุน ได้ที่
ธนาคาร...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ วันนี้, 01:07
คำตอบ: 137
เปิดอ่าน: 1,824
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา...

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๕๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ วันนี้, 01:05
คำตอบ: 137
เปิดอ่าน: 1,824
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา...

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ วันนี้, 01:03
คำตอบ: 137
เปิดอ่าน: 1,824
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา...

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เมื่อวานนี้, 00:59
คำตอบ: 137
เปิดอ่าน: 1,824
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ ...

วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน
เชิญรับชมได้ที่ https://youtu.be/jgv0oNyFfgM

jgv0oNyFfgM

ท่านผู้จิตศรัทธาสามารถร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าขนุน ได้ที่
ธนาคาร...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เมื่อวานนี้, 00:54
คำตอบ: 137
เปิดอ่าน: 1,824
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา...

วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๕๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เมื่อวานนี้, 00:54
คำตอบ: 137
เปิดอ่าน: 1,824
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา...

วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เมื่อวานนี้, 00:53
คำตอบ: 137
เปิดอ่าน: 1,824
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา...

วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เมื่อวานนี้, 00:52
คำตอบ: 137
เปิดอ่าน: 1,824
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา...

วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 27-11-2021, 01:24
คำตอบ: 137
เปิดอ่าน: 1,824
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา...

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.

พระครูวรกาญจนโชติ เจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ พระครูกาญจนปัญญาวุฒิ รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๑) พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 26-11-2021, 00:35
คำตอบ: 137
เปิดอ่าน: 1,824
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา...

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) เจริญพระพุทธมนต์ในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๖๖ ปี...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 26-11-2021, 00:33
คำตอบ: 137
เปิดอ่าน: 1,824
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา...

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 26-11-2021, 00:29
คำตอบ: 137
เปิดอ่าน: 1,824
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา...

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๑๕ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 25-11-2021, 02:37
คำตอบ: 137
เปิดอ่าน: 1,824
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐...

วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์ ติดตามการติดตั้งตราวิทยาลัยสงฆ์และรูปหลวงปู่เปลี่ยน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 25-11-2021, 02:36
คำตอบ: 137
เปิดอ่าน: 1,824
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐...

วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

พระครูวรกาญจนโชติ เจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ พระครูกาญจนปัญญาวุฒิ รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๑) พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 25-11-2021, 02:35
คำตอบ: 137
เปิดอ่าน: 1,824
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๔๕...

วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๔๕ น.

พระครูวรกาญจนโชติ เจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ พระครูกาญจนปัญญาวุฒิ รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๑) พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 25-11-2021, 02:34
คำตอบ: 137
เปิดอ่าน: 1,824
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐...

วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 24-11-2021, 00:16
คำตอบ: 137
เปิดอ่าน: 1,824
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา...

วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 24-11-2021, 00:13
คำตอบ: 137
เปิดอ่าน: 1,824
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา...

วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๕๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์ เป็นตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 24-11-2021, 00:13
คำตอบ: 137
เปิดอ่าน: 1,824
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา...

วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติโสภณ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 24-11-2021, 00:11
คำตอบ: 137
เปิดอ่าน: 1,824
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา...

วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๔๕ น.

พระครูวรกาญจนโชติ เจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ พระครูกาญจนปัญญาวุฒิ รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๑) พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 24-11-2021, 00:10
คำตอบ: 137
เปิดอ่าน: 1,824
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา...

วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานอุปถัมภ์การบูรณปฏิสังขรณ์วัดราษฎร์ประชุมชนาราม...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 23-11-2021, 01:26
คำตอบ: 137
เปิดอ่าน: 1,824
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา...

วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 23-11-2021, 01:24
คำตอบ: 137
เปิดอ่าน: 1,824
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา...

วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมชั้นโทและชั้นเอก...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 23-11-2021, 01:23
คำตอบ: 137
เปิดอ่าน: 1,824
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา...

วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

พระครูวรกาญจนโชติ เจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ พระครูกาญจนปัญญาวุฒิทิ รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๑) พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน...
Showing results 1 to 25 of 500

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:00ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว