กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 500
Search took 0.11 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: เถรี
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เมื่อวานนี้, 23:10
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 400
ถูกเขียนโดย เถรี
แล้วช่วงนี้สิ่งที่มาซ้ำเติมสถานการณ์ก็คือ...

แล้วช่วงนี้สิ่งที่มาซ้ำเติมสถานการณ์ก็คือ ฝนฟ้าที่ตกหนักมากกว่าปกติ ซึ่งเขาบอกว่าเป็นเรื่องของ "ลานีญา" ซึ่งจะมีฝนล้นเกิน ถ้าเป็น "เอลนิลโญ่" นี่ก็จะแล้งเกิน

ประเทศจีนก็โดนหนักไปแล้ว...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เมื่อวานนี้, 23:07
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 400
ถูกเขียนโดย เถรี
ในเมื่อเป็นเช่นนั้น ก็เหลืออยู่อย่างเดียวก็คือ...

ในเมื่อเป็นเช่นนั้น ก็เหลืออยู่อย่างเดียวก็คือ ทำอย่างไรที่จะแก้ไขปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุด ซึ่งอาตมภาพพูดไปตั้งแต่วันเข้าพรรษาบนธรรมาสน์เทศน์แล้วว่า ไม่ใช่ว่าเห็นว่าอะไรดี สามารถช่วยรักษาโรคนี้ได้...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เมื่อวานนี้, 23:04
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 400
ถูกเขียนโดย เถรี
ในเมื่อเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน...

ในเมื่อเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ก็ต้องพยายามศึกษาเรียนรู้ ไม่ใช่ว่าต่อยเปะปะเหมือนกับมวยวัด สั่งงานไปแล้วผิดพลาด แค่ออกมาขอโทษสังคมนั้นไม่เพียงพอ เพราะว่าความผิดพลาดของพวกเรา...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เมื่อวานนี้, 23:03
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 400
ถูกเขียนโดย เถรี
โดยเฉพาะในเรื่องของเมรุเผาศพ...

โดยเฉพาะในเรื่องของเมรุเผาศพ ก็ควรที่จะเป็นเมรุปลอดมลพิษ ไม่ว่าจะเป็นเตาน้ำมันหรือเตาไฟฟ้าก็ตาม เอาแค่อำเภอทองผาภูมินี้ เมรุที่พร้อมจะเผาศพผู้ที่ตายเพราะเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ระบาด ก็มีวัดท่าขนุน...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เมื่อวานนี้, 23:01
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 400
ถูกเขียนโดย เถรี
วันนี้เป็นวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม พุทธศักราช...

วันนี้เป็นวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ วันนี้อยู่วัดเฉย ๆ ก็จ่ายเงินไปเกือบ ๑ ล้านบาท เหตุที่เป็นเช่นนั้น ก็เพราะว่าต้องเทปูนอ่างเก็บน้ำสำรอง ค่าคอนกรีต ๓๐๐,๐๐๐ บาท...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ เมื่อวานนี้, 22:59
คำตอบ: 10
เปิดอ่าน: 282
ถูกเขียนโดย เถรี
ถ้าท่านสามารถทำอย่างนี้ได้แล้ว...

ถ้าท่านสามารถทำอย่างนี้ได้แล้ว มั่นใจได้เลยว่าไม่เกิน ๒ เดือน ผลของพระคาถาเงินล้านจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ถ้าหากว่าไม่ใช่ลาภผลมาในลักษณะของเงินทอง ก็จะกลายเป็นงานมา พี่ชายของอาตมาภาวนาคาถาวันละ ๙...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ เมื่อวานนี้, 22:56
คำตอบ: 10
เปิดอ่าน: 282
ถูกเขียนโดย เถรี
แล้วก็มีเกินจนกระทั่งทองคำ...

แล้วก็มีเกินจนกระทั่งทองคำ เพราะว่านำไปหล่อพระเท่านี้ ๆ หลังจากที่หล่อพระไปแล้ว ชั่งน้ำหนักองค์พระได้เท่านี้ ทองส่วนที่เหลือเขาคืนมาเท่านี้ อ้าว..เอามารวมกันแล้วทำไมเกินมาเป็นร้อยบาท..!?...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ เมื่อวานนี้, 22:54
คำตอบ: 10
เปิดอ่าน: 282
ถูกเขียนโดย เถรี
แล้วความคล่องตัวก็เกิดขึ้นมาก...

แล้วความคล่องตัวก็เกิดขึ้นมาก ที่หลวงพ่อวัดท่าซุงท่านบอกว่า ถ้าใครทำขึ้น เงินจะไม่ขาดมือ ซึ่งก็ไม่ขาดจริง ๆ อาตมาตั้งใจแกล้งเลย ทุ่มครึ่งควักกระเป๋าซื้อน้ำปานะเลี้ยงพระทั้งวัด...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ เมื่อวานนี้, 22:51
คำตอบ: 10
เปิดอ่าน: 282
ถูกเขียนโดย เถรี
อาตมภาพสมัยที่ยังอยู่วัดท่าซุง...

อาตมภาพสมัยที่ยังอยู่วัดท่าซุง ตั้งหน้าตั้งตาทำพระคาถาเงินล้าน เริ่มตั้งแต่ ๙ จบ ๓๐ จบ ๑๐๘ จบ ๑๒๐ จบ ๓๐๐ จบ ๓๖๐ จบ ๔๘๐ จบ ๙๖๐ จบ จนไปลงที่ ๑,๒๐๐ จบ

๑,๒๐๐ จบต่อวันนี่ไม่ต้องทำอะไรเลย ตั้งแต่ตี ๓...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 26-07-2021, 23:51
คำตอบ: 6
เปิดอ่าน: 570
ถูกเขียนโดย เถรี
เรื่องทั้งหลายเหล่านี้...

เรื่องทั้งหลายเหล่านี้ เราต้องเลือกเองด้วยปัญญาของตน เรื่องของสุรายาเสพติด อาตมภาพไม่เคยเตือนใครให้เลิก เพราะรู้ดีว่าถ้าเขาคิดเองไม่ได้ ตัดใจเองไม่ได้ เราพูดไปให้ปากฉีกถึงหูเขาก็ไม่เลิก..!

...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 26-07-2021, 23:48
คำตอบ: 6
เปิดอ่าน: 570
ถูกเขียนโดย เถรี
ถึงเวลาเจริญสมาธิภาวนา...

ถึงเวลาเจริญสมาธิภาวนา จิตก้าวเข้าไปสู่ความสงบในเบื้องต้น รัก โลภ โกรธ หลง โดนกำลังสมาธิกดดับลงชั่วคราว คนที่โดนไฟราคะ โลภะ โทสะ โมหะ เผาอยู่ตลอดเวลา อยู่ ๆ ไฟดับลง มีความสุขจนบอกไม่ถูก...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 26-07-2021, 23:47
คำตอบ: 6
เปิดอ่าน: 570
ถูกเขียนโดย เถรี
แต่ปีติจากการเที่ยวนั้น...

แต่ปีติจากการเที่ยวนั้น โดนกระตุ้นเร้าจากสิ่งภายนอก ซึ่งบางทีก็ถึงขนาดต้องใช้ยาเสพติดช่วย พอขาดก็กลับไปทุกข์หนักเหมือนเดิม จึงต้องแสวงหาให้มากยิ่งขึ้น บรรดานักเที่ยวถึงไม่สามารถหักห้ามตัวเองได้...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 26-07-2021, 23:45
คำตอบ: 6
เปิดอ่าน: 570
ถูกเขียนโดย เถรี
เราจะสังเกตว่าทำไมนักเที่ยวถึงต้องไปเที่ยว ?...

เราจะสังเกตว่าทำไมนักเที่ยวถึงต้องไปเที่ยว ? จนกระทั่งกลายเป็นสาเหตุให้เชื้อไวรัสแพร่ระบาดอย่างรุนแรงมาก ก็เพราะว่าขาดอาหาร อาหารตา อาหารใจ อยากได้อาหารก็ต้องไป ตรงจุดนี้ต้องบอกว่า...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 26-07-2021, 23:41
คำตอบ: 6
เปิดอ่าน: 570
ถูกเขียนโดย เถรี
ช่วงนี้ในวงการสงฆ์ของเรา...

ช่วงนี้ในวงการสงฆ์ของเรา ไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเณรติดเชื้อโควิดกันมาก อย่างที่วัดผ่องพลอยวิริยาราม ซอยลาซาล สามเณรติดเชื้อกันไปทีหนึ่งสองสามร้อยรูป พระผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อโควิด อย่างหลวงพ่อเจ้าคุณมนู...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 26-07-2021, 23:39
คำตอบ: 6
เปิดอ่าน: 570
ถูกเขียนโดย เถรี
วันนี้เป็นวันจันทร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔...

วันนี้เป็นวันจันทร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ถือว่าเป็นวันที่สองของการเข้าพรรษา ช่วงสองวันที่ผ่านมา เสียงธรรมจากวัดท่าขนุนกลายเป็นการเทศน์ในช่วงในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาแทน
...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 26-07-2021, 22:06
คำตอบ: 10
เปิดอ่าน: 282
ถูกเขียนโดย เถรี
แต่คราวนี้วัดท่าขนุนของเรา...

แต่คราวนี้วัดท่าขนุนของเรา เมื่อบิณฑบาตมาเราก็เทข้าวรวมกันหมด เท่ากับว่าเราถวายสังฆทานทุกวันอยู่แล้ว เพราะไม่รู้ว่าข้าวส่วนที่เราบิณฑบาตมา รูปใดจะได้ฉัน ต่อให้ตั้งใจว่าให้หลวงพ่อเล็กฉันข้าวของผม...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 26-07-2021, 22:04
คำตอบ: 10
เปิดอ่าน: 282
ถูกเขียนโดย เถรี
ดังนั้น...ในส่วนนี้ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจะทำให้เกิ...

ดังนั้น...ในส่วนนี้ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจะทำให้เกิดผล จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความจริงจังสม่ำเสมอ โดยเฉพาะทำให้มากเสียหน่อย เพื่อให้กำลังใจของเราทรงตัว ไม่ใช่บางคนมาบ่นกับอาตมาว่า...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 26-07-2021, 22:02
คำตอบ: 10
เปิดอ่าน: 282
ถูกเขียนโดย เถรี
ฟังแล้วเป็นอย่างไร ? ทำอย่างกับเราเรียน ก.ไก่...

ฟังแล้วเป็นอย่างไร ? ทำอย่างกับเราเรียน ก.ไก่ ข.ไข่ เรียนอย่างไรเดี๋ยวก็ต้องจบ ป.๔ จบ ป.๖ นั่นก็เหมือนกัน แม่จักพาไปฝากขรัวบุญท่าน จะได้รู้การณรงค์คงกระพัน ให้เหมือนกันสืบต่อพ่อขุนไกร พูดง่าย ๆ ก็คือ...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 26-07-2021, 21:56
คำตอบ: 10
เปิดอ่าน: 282
ถูกเขียนโดย เถรี
ในเมื่อเป็นเช่นนี้ คนสมัยก่อนเห็นเป็นปกติ...

ในเมื่อเป็นเช่นนี้ คนสมัยก่อนเห็นเป็นปกติ พอถึงเวลาบวชเรียน ไปขอครูบาอาจารย์เรียนวิชา ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยาก ถ้าหากว่าเราอ่านขุนช้างขุนแผน ตอน พลายแก้วบวชเณร ไม่ทราบว่ามีใครจำได้ไหม ?...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 26-07-2021, 21:52
คำตอบ: 10
เปิดอ่าน: 282
ถูกเขียนโดย เถรี
ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้...

ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้ ส่วนใหญ่แล้วท่านได้อภิญญาสมาบัติ ทำอะไรให้เห็นต่อหน้าต่อตาบ่อย ๆ คำว่าบ่อย ไม่ใช่ว่าท่านทำอวด ท่านแอบทำ แต่คนก็มักจะรู้

อย่างหลวงพ่ออินทร์...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 26-07-2021, 21:49
คำตอบ: 10
เปิดอ่าน: 282
ถูกเขียนโดย เถรี
เรื่องของคาถาเป็นพื้นฐานของอภิญญา คนที่ทำคาถาขึ้น...

เรื่องของคาถาเป็นพื้นฐานของอภิญญา คนที่ทำคาถาขึ้น มีสิทธิ์ที่จะฝึกอภิญญาได้สำเร็จ คราวนี้คนที่จะฝึกอภิญญาได้สำเร็จ ต้องเป็นคนที่จริงจังสม่ำเสมอ ไม่ย้อท้อต่ออะไรง่าย ๆ มีความคิดประมาณว่าคนอื่นมี ๑๐...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 26-07-2021, 21:45
คำตอบ: 10
เปิดอ่าน: 282
ถูกเขียนโดย เถรี
ปกิณกธรรม งานสวดพระคาถาเงินล้านถวายพระปัจเจกพุทธเจ้า วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ญาติโยมที่ไม่เคยใช้พระคาถาเงินล้านแล้วอยากจะใช้ ขอให้ทราบว่า คนที่จะทำพระคาถาเงินล้านให้ได้ผล หรือที่เรียกว่า "ทำขึ้น" อันดับแรกเลย...ต้องประกอบไปด้วยศรัทธา คือ ความเชื่อมั่น
...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 25-07-2021, 22:36
คำตอบ: 8
เปิดอ่าน: 512
ถูกเขียนโดย เถรี
ดังนั้น...บุคคลที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระทศพลบรมศ...

ดังนั้น...บุคคลที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างญาติโยมทั้งหลาย ควรที่จะศึกษาพระธรรมวินัย และข้อวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์เอาไว้ด้วย เราจะได้รู้ชัดเจนว่าสิ่งนี้ทำได้...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 25-07-2021, 22:34
คำตอบ: 8
เปิดอ่าน: 512
ถูกเขียนโดย เถรี
ดังนั้น..องค์สมเด็จพระภควันต์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเ...

ดังนั้น..องค์สมเด็จพระภควันต์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น พระองค์ท่านเป็นสัพพัญญู องค์สมเด็จพระบรมครูจึงได้ประทานหลักในการพิจารณาพระวินัยเอาไว้อย่างชัดเจน ในเมื่อญาติโยมสงสัยขึ้นมาว่า...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 25-07-2021, 22:32
คำตอบ: 8
เปิดอ่าน: 512
ถูกเขียนโดย เถรี
สิ่งใดที่ไม่สมควร พิจารณาแล้วว่าไม่สมควร...

สิ่งใดที่ไม่สมควร พิจารณาแล้วว่าไม่สมควร สิ่งนั้นย่อมไม่สมควร อย่างเช่นว่า พระองค์ท่านไม่ได้ห้ามในการเสพยาบ้า ยาไอซ์ ห้ามไว้เพียงเสพสุราเท่านั้น แต่เราพิจารณาแล้วว่า ยาบ้า ยาไอซ์ นั้น...
Showing results 1 to 25 of 500

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:35ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว