กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 500
Search took 0.03 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: มะลิแก้ว
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 04-12-2022, 09:55
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 149
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
https://i.ibb.co/vwkcqf6/09.jpg ...

https://i.ibb.co/vwkcqf6/09.jpg

https://i.ibb.co/NKwZ4vh/10.jpg

เวลา ๐๘.๓๐ น. เริ่มการภาวนาพระคาถาเงินล้าน ๑๐๘ จบ

https://i.ibb.co/vBGr0Xs/11.jpg

https://i.ibb.co/XXj5Rpg/12.jpg
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 04-12-2022, 09:52
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 149
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
ภาพงานภาวนาพระคาถาเงินล้าน ๑๐๘ จบ ณ วัดท่าขนุน วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน
ประธานหน่วยอบรมประชาชนประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 24-10-2022, 09:20
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 543
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
https://i.ibb.co/DV8mmmv/12.jpg ...

https://i.ibb.co/DV8mmmv/12.jpg

https://i.ibb.co/mvD5Dqt/13.jpg

https://i.ibb.co/3r0kycz/14.jpg

https://i.ibb.co/dt5rHzc/15.jpg

https://i.ibb.co/6DKZxkX/16.jpg
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 24-10-2022, 09:19
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 543
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
ภาพงานภาวนาพระคาถาเงินล้าน ๑๐๘ จบ ณ วัดท่าขนุน วันจันทร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

ภาพงานภาวนาพระคาถาเงินล้าน ๑๐๘ จบ ณ วัดท่าขนุน
วันจันทร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

https://i.ibb.co/nLzT6J6/01.jpg

https://i.ibb.co/NNWdZBM/02.jpg

https://i.ibb.co/H7f81CW/03.jpg
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 11-10-2022, 23:22
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 475
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน
ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 11-10-2022, 23:19
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 475
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
https://i.ibb.co/2kMrPJM/43.jpg ...

https://i.ibb.co/2kMrPJM/43.jpg

https://i.ibb.co/HhsDCwz/44.jpg

https://i.ibb.co/yqpwPjw/45.jpg

https://i.ibb.co/0ZvsNB5/46.jpg
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 11-10-2022, 23:18
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 475
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
https://i.ibb.co/HBM9Ckp/31.jpg ...

https://i.ibb.co/HBM9Ckp/31.jpg

https://i.ibb.co/cF0Kk8f/32.jpg

https://i.ibb.co/xDstjSJ/33.jpg

https://i.ibb.co/5FVDC1R/34.jpg

https://i.ibb.co/ygpLwyJ/35.jpg
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 11-10-2022, 23:16
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 475
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
https://i.ibb.co/vxwKnxM/20.jpg ...

https://i.ibb.co/vxwKnxM/20.jpg

https://i.ibb.co/ykc8xRx/21.jpg

https://i.ibb.co/rGnXP78/22.jpg

https://i.ibb.co/MfnW6ZY/23.jpg

https://i.ibb.co/74cn6sW/24.jpg
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 11-10-2022, 23:15
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 475
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
https://i.ibb.co/DGKjJD5/10.jpg ...

https://i.ibb.co/DGKjJD5/10.jpg

https://i.ibb.co/85FMBxB/11.jpg

https://i.ibb.co/RYqcYxp/12.jpg

https://i.ibb.co/5cb6HcY/13.jpg

https://i.ibb.co/1sW2G4b/14.jpg
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 11-10-2022, 23:12
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 475
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
ภาพงานวันเทโวโรหณะและงานทอดกฐิน ประจำปี ๒๕๖๕

เวลา ๐๘.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน
ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 26-09-2022, 01:05
คำตอบ: 2
เปิดอ่าน: 553
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
เวลา ๐๗.๓๙ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

เวลา ๐๗.๓๙ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ผูกขวัญในพิธีสืบชะตาหลวงให้ครูบาวิฑูรย์ ชินวโร
ประธานที่พักสงฆ์ปรียานันท์ธรรมสถาน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ที่พักสงฆ์ปรียานันท์ธรรมสถาน
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 26-09-2022, 01:03
คำตอบ: 2
เปิดอ่าน: 553
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
เวลา ๐๗.๐๙ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

เวลา ๐๗.๐๙ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน เป็นประธานในพิธีสืบชะตาหลวงให้ครูบาวิฑูรย์ ชินวโร ประธานที่พักสงฆ์ปรียานันท์ธรรมสถาน
ณ ศาลาอเนกประสงค์ ที่พักสงฆ์ปรียานันท์ธรรมสถาน...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 26-09-2022, 00:54
คำตอบ: 2
เปิดอ่าน: 553
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
ภาพงานออกนิโรธกรรมครูบาวิฑูรย์ ชินวโร ณ สำนักสงฆ์ปรียนันท์ธรรมสถาน จ.นครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๕

ภาพงานออกนิโรธกรรมครูบาวิฑูรย์ ชินวโร
ณ สำนักสงฆ์ปรียนันท์ธรรมสถาน จ.นครสวรรค์
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

https://i.ibb.co/7WJgB71/01.jpg

https://i.ibb.co/9hPJB9F/02.jpg
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 24-09-2022, 13:12
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 355
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
๐๙.๓๙ น. พระอธิการสิงห์ วิสุทฺโธ...

๐๙.๓๙ น. พระอธิการสิงห์ วิสุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) พระครูวินัยธรธวัชชัย ชาครธมฺโม...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 24-09-2022, 08:37
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 355
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
ภาพงานภาวนาพระคาถาเงินล้าน ณ วัดอุทยาน ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๕

งานภาวนาพระคาถาเงินล้าน ๑๐๘ จบ ณ วัดอุทยาน
วันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

เวลา ๐๗.๐๐ น. เริ่มพิธีบวงสรวง

https://i.ibb.co/Y3BGXSg/01.jpg

https://i.ibb.co/9r3gBd8/02.jpg
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 14-08-2022, 09:18
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 484
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
เวลา ๐๘.๓๐ น. เริ่มการภาวนาพระคาถาเงินล้าน ๑๐๘ จบ...

เวลา ๐๘.๓๐ น. เริ่มการภาวนาพระคาถาเงินล้าน ๑๐๘ จบ

https://i.ibb.co/d767fkg/13.jpg

https://i.ibb.co/K77xXrx/14.jpg

https://i.ibb.co/wYPNt30/15.jpg

https://i.ibb.co/mtgtwsT/16.jpg
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 14-08-2022, 09:16
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 484
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
ภาพงานภาวนาพระคาถาเงินล้าน วันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน
ประธานหน่วยอบรมประชาชนประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 31-07-2022, 10:18
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 430
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
เวลา ๐๘.๓๐ น. เริ่มการภาวนาพระคาถาเงินล้าน ๑๐๘ จบ...

เวลา ๐๘.๓๐ น. เริ่มการภาวนาพระคาถาเงินล้าน ๑๐๘ จบ

https://i.ibb.co/F7nmnMG/15.jpg

https://i.ibb.co/WnjL0Kj/16.jpg

https://i.ibb.co/m0fckcX/17.jpg

https://i.ibb.co/0mqVvjg/18.jpg
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 31-07-2022, 10:17
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 430
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
ภาพงานภาวนาพระคาถาเงินล้าน วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

https://i.ibb.co/88stcy1/01.jpg

https://i.ibb.co/TbLrLKv/02.jpg

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 14-07-2022, 10:36
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 664
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
พระสงฆ์หมู่ใหญ่เจริญพระพุทธมนต์ ...

พระสงฆ์หมู่ใหญ่เจริญพระพุทธมนต์

https://i.ibb.co/7JJGZ32/09.jpg

https://i.ibb.co/2y9xtLy/10.jpg

https://i.ibb.co/wcxTzpd/11.jpg

https://i.ibb.co/yprkJwJ/12.jpg
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 14-07-2022, 10:33
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 664
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕...

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ (วันเข้าพรรษา)

เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์

https://i.ibb.co/CWjfNVX/01.jpg

https://i.ibb.co/26mnCfT/02.jpg
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 14-07-2022, 00:22
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 664
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๒๑.๐๐...

วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๒๑.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน นำพระภิกษุสามเณรวัดท่าขนุน ผู้ปฏิบัติธรรมและนักท่องเที่ยว
ชมภาพมุมสูงของการตามประทีป ๑๐,๐๐๐...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 14-07-2022, 00:18
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 664
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๒๐.๐๐...

วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๒๐.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน
นำพระภิกษุสามเณรวัดท่าขนุน ผู้ปฏิบัติธรรมและนักท่องเที่ยว เวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 14-07-2022, 00:10
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 664
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๔๕...

วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๔๕ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 13-07-2022, 13:10
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 664
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
https://i.ibb.co/dGvdRzk/19.jpg ...

https://i.ibb.co/dGvdRzk/19.jpg

https://i.ibb.co/wMZWS46/20.jpg

https://i.ibb.co/s5wjsds/21.jpg

https://i.ibb.co/vzNZBvm/22.jpg

https://i.ibb.co/FxfHmpY/23.jpg
Showing results 1 to 25 of 500

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:55ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว