กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 500
Search took 0.03 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: มัคคนายก
ห้อง: ประกาศจากเว็บไซต์วัดท่าขนุน 08-12-2022, 23:29
คำตอบ: 260
เปิดอ่าน: 111,119
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
เนื่องจากผู้ใช้ต่อไปนี้...

เนื่องจากผู้ใช้ต่อไปนี้ ตั้งชื่อผิดกฎของเว็บวัดท่าขนุน จึงถูกลบชื่อออกจากระบบ ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

ใบบุญ สกุลเฮง นามสกุลไม่ใช่ภาษาไทย
วรรณวิสา เซี่ยงอึ๋ง มาอีกแล้ว
เอวันโน
บุ๊คสรินยา...
ห้อง: ศาลาพักใจ 08-12-2022, 23:27
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 89
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปแก้วหน้าตัก ๑๓๐ ซ.ม.

สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปแก้วหน้าตัก ๑๓๐ ซ.ม. สำหรับพิพิธภัณฑ์วัดท่าขนุน เดือนพฤศจิกายน (๒)

ทองหยอด

เนื่องจาก
ลงชื่อจองบูชาวัตถุมงคล...
ห้อง: ประกาศจากเว็บไซต์วัดท่าขนุน 01-12-2022, 08:01
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 946
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
https://i.ibb.co/YNM2nnk/1489528.jpg

https://i.ibb.co/YNM2nnk/1489528.jpg
ห้อง: ศาลาพักใจ 16-11-2022, 20:24
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 217
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปแก้วหน้าตัก ๑๓๐ ซ.ม.

สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปแก้วหน้าตัก ๑๓๐ ซ.ม. สำหรับพิพิธภัณฑ์วัดท่าขนุน เดือนพฤศจิกายน (๑)

พญาวัง

เนื่องจาก
ลงชื่อจองบูชาวัตถุมงคล...
ห้อง: ศาลาพักใจ 16-11-2022, 20:22
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 139
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญปฏิทินฤกษ์พรหมประสิทธิ์ ๒๕๖๖

สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเป็นปฏิทินฤกษ์พรหมประสิทธิ์ ๒๕๖๖ เดือนพฤศจิกายน (๑)

ชลากร
ภูหลวง
ธนพร
สมชาติ
รัตนศักดิ์๒๗

เนื่องจาก
ลงชื่อจองบูชาวัตถุมงคล...
ห้อง: ศาลาพักใจ 16-11-2022, 20:19
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 118
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างทางเดินตลาดชุมชนริมแม่น้ำแควน้อย

สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างทางเดินตลาดชุมชนริมแม่น้ำแควน้อย เดือนพฤศจิกายน (๑)

พญาวัง
พลาย

เนื่องจาก
ลงชื่อจองบูชาวัตถุมงคล...
ห้อง: ประกาศจากเว็บไซต์วัดท่าขนุน 16-11-2022, 20:16
คำตอบ: 260
เปิดอ่าน: 111,119
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
เนื่องจากผู้ใช้ต่อไปนี้...

เนื่องจากผู้ใช้ต่อไปนี้ ตั้งชื่อผิดกฎของเว็บวัดท่าขนุน จึงถูกลบชื่อออกจากระบบ ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

ภาวิดาภ์ ควรเป็น ภาวิดา
กวง ไม่ใช่ภาษาไทย
อาพัทร์ ควรเป็น อาพัทน์
วรรณวิสา เซี่ยงอึ๋ง...
ห้อง: ศาลาพักใจ 31-10-2022, 21:10
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 204
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปแก้วหน้าตัก ๑๓๐ ซ.ม.

สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปแก้วหน้าตัก ๑๓๐ ซ.ม. สำหรับพิพิธภัณฑ์วัดท่าขนุน เดือนตุลาคม (๒)

วิศาล

เนื่องจาก
ลงชื่อจองบูชาวัตถุมงคล...
ห้อง: ศาลาพักใจ 31-10-2022, 21:09
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 140
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเจ้าภาพร่วมบุญเจ้าภาพทุนการศึกษาฯ

สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเจ้าภาพร่วมบุญเจ้าภาพทุนการศึกษาฯ เดือนตุลาคม (๒)

จันจิรา๘๘
นฤชา
สรธัช
น้ำมน

เนื่องจาก
ลงชื่อจองบูชาวัตถุมงคล...
ห้อง: ประกาศจากเว็บไซต์วัดท่าขนุน 31-10-2022, 12:17
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 946
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
https://i.ibb.co/8PMFKCD/image.jpg

https://i.ibb.co/8PMFKCD/image.jpg
ห้อง: ประกาศจากเว็บไซต์วัดท่าขนุน 28-10-2022, 23:45
คำตอบ: 260
เปิดอ่าน: 111,119
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
เนื่องจากผู้ใช้ต่อไปนี้...

เนื่องจากผู้ใช้ต่อไปนี้ ตั้งชื่อผิดกฎของเว็บวัดท่าขนุน จึงถูกลบชื่อออกจากระบบ ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

ประภาศรีโอ
โรสิตา ไม่ใช่ภาษาไทย
ปทุมธาเนี่ยน
วิศณุ ควรเป็น วิษณุ
พิมพ์ชญา๒๕๔๔ แปลไม่ได้
...
ห้อง: ศาลาพักใจ 16-10-2022, 15:00
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 343
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างพิพิธภัณฑ์วัดท่าขนุน

สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างพิพิธภัณฑ์ เดือนตุลาคม (๑)

พลภัทรศิษย์หางแถว

เนื่องจาก
ลงชื่อจองบูชาวัตถุมงคล กระทู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างพิพิธภัณฑ์วัดท่าขนุน...
ห้อง: ศาลาพักใจ 16-10-2022, 14:57
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 1,573
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเจ้าภาพร่วมบุญเจ้าภาพทุนการศึกษาฯ

สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเจ้าภาพร่วมบุญเจ้าภาพทุนการศึกษาฯ เดือนตุลาคม(๑)

อภิรมย์
ศิริ
สุชาดา๑๘
ชัยวัฒโน

เนื่องจาก
ลงชื่อจองบูชาวัตถุมงคล...
ห้อง: ประกาศจากเว็บไซต์วัดท่าขนุน 16-10-2022, 14:54
คำตอบ: 260
เปิดอ่าน: 111,119
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
เนื่องจากผู้ใช้ต่อไปนี้...

เนื่องจากผู้ใช้ต่อไปนี้ ตั้งชื่อผิดกฎของเว็บวัดท่าขนุน จึงถูกลบชื่อออกจากระบบ ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

ถามคุง มาอีกแล้ว บล็อกไอพีให้ด้วย
ขอพระนิพพานในชาติปัจจุบน
ถิรพัฒน์ วิวิธนาภรณ์ ควรเป็น...
ห้อง: ศาลาพักใจ 14-10-2022, 14:32
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 1,762
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีวัดท่าขนุน

สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีวัดท่าขนุน เดือนกันยายน (๒)

ณัฐวดี

เนื่องจาก
ลงชื่อจองบูชาวัตถุมงคล กระทู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีวัดท่าขนุน...
ห้อง: ศาลาพักใจ 01-10-2022, 14:17
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 454
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีวัดท่าขนุน

สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีวัดท่าขนุน เดือนกันยายน (๒)

มาลัยมะลิ (แจ้งชื่อผิด)
พุฒิกรวงศ์ศรี
เด็กเมื่อวานซืน
ป้าอ๊อดกับหมาสองตัว
กันตพัฒน์
...
ห้อง: ศาลาพักใจ 01-10-2022, 14:13
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 328
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปแก้วหน้าตัก ๑๓๐ ซ.ม.

สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปแก้วหน้าตัก ๑๓๐ ซ.ม. สำหรับพิพิธภัณฑ์วัดท่าขนุน เดือนกันยายน (๒)

หมูน้อยเริ่มเรียนรู้
ปลายฝนต้นหนาว

เนื่องจาก...
ห้อง: ศาลาพักใจ 01-10-2022, 14:11
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 263
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างพิพิธภัณฑ์วัดท่าขนุน

สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างพิพิธภัณฑ์ เดือนกันยายน (๒)

พุฒิกรวงศ์ศรี
สุร
ณัฐพงศ์
ป้าอ๊อดกับหมาสองตัว

เนื่องจาก
ลงชื่อจองบูชาวัตถุมงคล...
ห้อง: ศาลาพักใจ 01-10-2022, 14:10
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 658
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างทางเดินตลาดชุมชนริมแม่น้ำแควน้อย

สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างทางเดินตลาดชุมชนริมแม่น้ำแควน้อย เดือนกันยายน (๒)

มัททวา

เนื่องจาก
ลงชื่อจองบูชาวัตถุมงคล...
ห้อง: ศาลาพักใจ 01-10-2022, 14:09
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 839
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเจ้าภาพร่วมบุญเจ้าภาพทุนการศึกษาฯ

สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเจ้าภาพร่วมบุญเจ้าภาพทุนการศึกษาฯ เดือนกันยายน (๒)

พุฒิกรวงศ์ศรี
สรร

เนื่องจาก
ลงชื่อจองบูชาวัตถุมงคล...
ห้อง: ประกาศจากเว็บไซต์วัดท่าขนุน 01-10-2022, 14:07
คำตอบ: 260
เปิดอ่าน: 111,119
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
เนื่องจากผู้ใช้ต่อไปนี้...

เนื่องจากผู้ใช้ต่อไปนี้ ตั้งชื่อผิดกฎของเว็บวัดท่าขนุน จึงถูกลบชื่อออกจากระบบ ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

ชญางกาญญ ปริญสิทธิรัตน์ แปลไม่ได้ทั้งชื่อทั้งนามสกุล
หมวยสันโดษ หมวยไม่ใช่ภาษาไทย...
ห้อง: ประกาศจากเว็บไซต์วัดท่าขนุน 26-09-2022, 14:48
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 8,909
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
ประกาศ สำหรับท่านที่ไม่สะดวกมาร่วมงานที่วัด...

ประกาศ
สำหรับท่านที่ไม่สะดวกมาร่วมงานที่วัด ขอเชิญทำบุญออนไลน์ตามอัธยาศัย โดยจะมีการถ่ายทอดสดภาพบรรยากาศจากทางวัดให้ทุกท่านได้ร่วมรับชม

ท่านผู้มีจิตศรัทธา...
ห้อง: ประกาศจากเว็บไซต์วัดท่าขนุน 26-09-2022, 14:47
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 8,909
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
https://i.ibb.co/W3nS4vD/social-distance.jpg ...

https://i.ibb.co/W3nS4vD/social-distance.jpg

***** ขอความกรุณาทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยเข้าร่วมงานด้วยนะครับ *****
ห้อง: ประกาศจากเว็บไซต์วัดท่าขนุน 26-09-2022, 14:46
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 8,909
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
หากต้องการใส่อาหารสด แนะนำให้...

หากต้องการใส่อาหารสด แนะนำให้ นำไปส่งให้แม่ชีที่โรงครัว เพื่อที่แม่ชีจะได้นำไปจัดเพื่อถวายพระทันเพลครับ


หากใส่รวมมากับของอื่น ๆ อาจไม่สามารถแยกอาหารสดของท่านออกมาทัน และสุดท้ายกว่าจะเจอ ...
ห้อง: ประกาศจากเว็บไซต์วัดท่าขนุน 26-09-2022, 14:45
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 8,909
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
กำหนดการงานตักบาตรเทโวและทอดกฐิน ณ วัดท่าขนุน ...

กำหนดการงานตักบาตรเทโวและทอดกฐิน ณ วัดท่าขนุน

วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
๐๘.๓๐ น. พระภิกษุ-สามเณร เริ่มเดินลงจากพระเจดีย์เพื่อรับบิณฑบาต
๑๓.๐๐ น. ทอดกฐิน

หมายเหตุ......
Showing results 1 to 25 of 500

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:15ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว