กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 500
Search took 0.03 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: มะลิแก้ว
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 31-07-2022, 10:18
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 241
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
เวลา ๐๘.๓๐ น. เริ่มการภาวนาพระคาถาเงินล้าน ๑๐๘ จบ...

เวลา ๐๘.๓๐ น. เริ่มการภาวนาพระคาถาเงินล้าน ๑๐๘ จบ

https://i.ibb.co/F7nmnMG/15.jpg

https://i.ibb.co/WnjL0Kj/16.jpg

https://i.ibb.co/m0fckcX/17.jpg

https://i.ibb.co/0mqVvjg/18.jpg
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 31-07-2022, 10:17
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 241
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
ภาพงานภาวนาพระคาถาเงินล้าน วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

https://i.ibb.co/88stcy1/01.jpg

https://i.ibb.co/TbLrLKv/02.jpg

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 14-07-2022, 10:36
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 333
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
พระสงฆ์หมู่ใหญ่เจริญพระพุทธมนต์ ...

พระสงฆ์หมู่ใหญ่เจริญพระพุทธมนต์

https://i.ibb.co/7JJGZ32/09.jpg

https://i.ibb.co/2y9xtLy/10.jpg

https://i.ibb.co/wcxTzpd/11.jpg

https://i.ibb.co/yprkJwJ/12.jpg
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 14-07-2022, 10:33
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 333
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕...

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ (วันเข้าพรรษา)

เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์

https://i.ibb.co/CWjfNVX/01.jpg

https://i.ibb.co/26mnCfT/02.jpg
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 14-07-2022, 00:22
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 333
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๒๑.๐๐...

วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๒๑.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน นำพระภิกษุสามเณรวัดท่าขนุน ผู้ปฏิบัติธรรมและนักท่องเที่ยว
ชมภาพมุมสูงของการตามประทีป ๑๐,๐๐๐...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 14-07-2022, 00:18
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 333
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๒๐.๐๐...

วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๒๐.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน
นำพระภิกษุสามเณรวัดท่าขนุน ผู้ปฏิบัติธรรมและนักท่องเที่ยว เวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 14-07-2022, 00:10
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 333
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๔๕...

วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๔๕ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 13-07-2022, 13:10
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 333
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
https://i.ibb.co/dGvdRzk/19.jpg ...

https://i.ibb.co/dGvdRzk/19.jpg

https://i.ibb.co/wMZWS46/20.jpg

https://i.ibb.co/s5wjsds/21.jpg

https://i.ibb.co/vzNZBvm/22.jpg

https://i.ibb.co/FxfHmpY/23.jpg
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 13-07-2022, 13:06
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 333
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
เวลา ๐๙.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนาวันอาสาฬหบูชา ๑...

เวลา ๐๙.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนาวันอาสาฬหบูชา ๑ กัณฑ์

https://i.ibb.co/vdMbm9d/10.jpg

https://i.ibb.co/09Sd89w/11.jpg

https://i.ibb.co/VgdvV6V/12.jpg

https://i.ibb.co/vPtMHKp/13.jpg
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 13-07-2022, 13:02
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 333
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
ภาพงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ (วันอาสาฬหบูชา)

https://i.ibb.co/XCKJqrK/01.jpg

https://i.ibb.co/PYWBpnD/02.jpg

https://i.ibb.co/n8NLtzm/03.jpg

https://i.ibb.co/ncSpqHS/04.jpg
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 05-06-2022, 09:07
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 265
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
เวลา ๐๘.๓๐ น. เริ่มการภาวนาพระคาถาเงินล้าน ๑๐๘ จบ...

เวลา ๐๘.๓๐ น. เริ่มการภาวนาพระคาถาเงินล้าน ๑๐๘ จบ

https://i.ibb.co/wh5cPLT/DSCF6309.jpg

https://i.ibb.co/6ntwySM/DSCF6311.jpg

https://i.ibb.co/9cvXrwn/DSCF6315.jpg
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 05-06-2022, 08:25
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 265
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
ภาพงานภาวนาพระคาถาเงินล้าน วันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

ภาพงานภาวนาพระคาถาเงินล้าน ๑๐๘ จบ ณ วัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 16-05-2022, 09:52
คำตอบ: 8
เปิดอ่าน: 632
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
https://i.ibb.co/w6BZb0C/11.jpg ...

https://i.ibb.co/w6BZb0C/11.jpg

https://i.ibb.co/FYmRyQR/12.jpg

https://i.ibb.co/DkpGPVq/13.jpg

https://i.ibb.co/2vd7s9F/14.jpg

https://i.ibb.co/8zRFGgF/15.jpg
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 16-05-2022, 09:51
คำตอบ: 8
เปิดอ่าน: 632
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
https://i.ibb.co/TqgPpzz/01.jpg ...

https://i.ibb.co/TqgPpzz/01.jpg

https://i.ibb.co/WPFx8hP/02.jpg

วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เริ่มการภาวนาพระคาถาเงินล้าน ๑๐๘ จบ ณ ศาลาร้อยปีหลวงปู่สาย
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 15-05-2022, 23:38
คำตอบ: 8
เปิดอ่าน: 632
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
เวลา ๒๐.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

เวลา ๒๐.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน นำพระภิกษุสามเณรวัดท่าขนุน ประชาชนในชุมชนและนักท่องเที่ยว
เวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ รอบอุโบสถและพระเจดีย์...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 15-05-2022, 23:33
คำตอบ: 8
เปิดอ่าน: 632
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
เวลา ๑๘.๓๐ น. ภาพถ่ายทางอากาศตามประทีป ๑๕,๐๐๐...

เวลา ๑๘.๓๐ น. ภาพถ่ายทางอากาศตามประทีป ๑๕,๐๐๐ ดวงถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ รอบบริเวณพื้นที่วัดท่าขนุน

https://i.ibb.co/6Pz0CJ0/71.jpg

https://i.ibb.co/Ht2716N/72.jpg
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 15-05-2022, 23:28
คำตอบ: 8
เปิดอ่าน: 632
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
เวลา ๑๗.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

เวลา ๑๗.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน
ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 15-05-2022, 16:14
คำตอบ: 8
เปิดอ่าน: 632
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
เวลา ๐๙.๐๐ น. จัดให้มีการทำบุญใส่บาตร...

เวลา ๐๙.๐๐ น. จัดให้มีการทำบุญใส่บาตร แสดงพระธรรมเทศนา และเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ ศาลาร้อยปีหลวงปู่สาย วัดท่าขนุน

https://i.ibb.co/CvfzMrJ/48.jpg

https://i.ibb.co/5RRHc6p/49.jpg...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 15-05-2022, 16:06
คำตอบ: 8
เปิดอ่าน: 632
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา...

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน
ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 15-05-2022, 15:59
คำตอบ: 8
เปิดอ่าน: 632
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา...

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน
ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 15-05-2022, 15:43
คำตอบ: 8
เปิดอ่าน: 632
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
ภาพวันวิสาขบูชาประจำปี ๒๕๖๕

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๐๕.๕๙ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน
ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 16-04-2022, 09:36
คำตอบ: 22
เปิดอ่าน: 1,040
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
https://i.ibb.co/0YSxh4S/8.jpg ...

https://i.ibb.co/0YSxh4S/8.jpg

https://i.ibb.co/nQYCtCG/9.jpg

https://i.ibb.co/rkp7XQx/10.jpg

https://i.ibb.co/Df6kwZQ/11.jpg

https://i.ibb.co/pwrMFwY/12.jpg
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 16-04-2022, 09:34
คำตอบ: 22
เปิดอ่าน: 1,040
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
https://i.ibb.co/2Ytgk8D/1.jpg วันเสาร์ที่...

https://i.ibb.co/2Ytgk8D/1.jpg

วันเสาร์ที่ ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เริ่มการภาวนาพระคาถาเงินล้าน ๑๐๘ จบ

https://i.ibb.co/4NYNtK3/2.jpg

https://i.ibb.co/nrtSrvn/3.jpg
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 15-04-2022, 17:41
คำตอบ: 22
เปิดอ่าน: 1,040
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
https://i.ibb.co/bgyN9gn/56.jpg ...

https://i.ibb.co/bgyN9gn/56.jpg

https://i.ibb.co/Sd0KHS2/57.jpg

https://i.ibb.co/r0yYK29/58.jpg

https://i.ibb.co/ZmHsNqS/59.jpg

https://i.ibb.co/2Y6msS7/60.jpg
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 15-04-2022, 17:39
คำตอบ: 22
เปิดอ่าน: 1,040
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
https://i.ibb.co/7JLQ9JN/47.jpg ...

https://i.ibb.co/7JLQ9JN/47.jpg

https://i.ibb.co/Y0f7Kz6/48.jpg

https://i.ibb.co/M5vtyLy/49.jpg

https://i.ibb.co/7ptstSn/50.jpg

https://i.ibb.co/JjrjPLr/51.jpg
Showing results 1 to 25 of 500

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:02ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว