กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 500
Search took 0.06 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: เถรี
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกันยายน ๒๕๖๕ วันนี้, 01:19
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 239
ถูกเขียนโดย เถรี
สิ่งทั้งหลายเหล่านี้...

สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ให้ท่านทั้งหลายทำแบบค่อยเป็นค่อยไป จนสามารถที่จะยืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่ง ท้ายที่สุดก็กลายเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่ประสบความสำเร็จเช่นกัน

หลังจากนั้น...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกันยายน ๒๕๖๕ วันนี้, 01:16
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 239
ถูกเขียนโดย เถรี
ในส่วนนี้เราจึงควรที่จะจัดงานในวาระสำคัญของราชวงศ์...

ในส่วนนี้เราจึงควรที่จะจัดงานในวาระสำคัญของราชวงศ์ต่าง ๆ อย่างเช่นว่าวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น เมื่อเราจัดงานตรงนี้...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกันยายน ๒๕๖๕ วันนี้, 00:58
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 239
ถูกเขียนโดย เถรี
ข้อที่ ๒ หาต้นทุน ดูว่าในวัดของเรามีอะไรบ้าง...

ข้อที่ ๒ หาต้นทุน ดูว่าในวัดของเรามีอะไรบ้าง ซึ่งเป็นต้นทุนพอที่จะดึงคนเข้าวัด อย่างเช่นว่ามีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ มีเจ้าอาวาสขลัง มีแหล่งวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่จะดึงให้คนเข้ามาศึกษา เป็นต้น...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกันยายน ๒๕๖๕ วันนี้, 00:46
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 239
ถูกเขียนโดย เถรี
นอกจากนั้นบรรดาผู้บังคับบัญชาซึ่งตั้งใจให้จัดตั้งส...

นอกจากนั้นบรรดาผู้บังคับบัญชาซึ่งตั้งใจให้จัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำแต่ละจังหวัดขึ้นมา เพื่อดึงญาติโยมทั้งหลายให้เข้าวัดปฏิบัติธรรม โดยการมอบภาระให้แก่เจ้าอาวาสที่เป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมนั้น ๆ...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกันยายน ๒๕๖๕ วันนี้, 00:29
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 239
ถูกเขียนโดย เถรี
วันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช...

วันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ กระผม/อาตมภาพเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ที่หอประชุมพระราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกันยายน ๒๕๖๕ เมื่อวานนี้, 00:37
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 374
ถูกเขียนโดย เถรี
ในเรื่องของการบริหารงานคณะสงฆ์ก็ดี...

ในเรื่องของการบริหารงานคณะสงฆ์ก็ดี บริหารกิจการสิ่งหนึ่งประการใดก็ตาม สำคัญที่ว่าเราจะต้องประกอบไปด้วยหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือหลักอิทธิบาท ๔ ได้แก่

๑) ฉันทะ...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกันยายน ๒๕๖๕ เมื่อวานนี้, 00:34
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 374
ถูกเขียนโดย เถรี
แต่ว่าในงานประชุมเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดใ...

แต่ว่าในงานประชุมเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ของพรุ่งนี้ก็ดี ในงานประชุมเจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ในวันมะรืนนี้ก็ตาม...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกันยายน ๒๕๖๕ เมื่อวานนี้, 00:32
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 374
ถูกเขียนโดย เถรี
โดยเฉพาะในยุคสมัยของในหลวงรัชกาลที่ ๙...

โดยเฉพาะในยุคสมัยของในหลวงรัชกาลที่ ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ก็คือสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ท่านทรงดำเนินโครงการเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนถึง ๔,๐๐๐...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกันยายน ๒๕๖๕ เมื่อวานนี้, 00:30
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 374
ถูกเขียนโดย เถรี
วันนี้ตรงกับวันพุธที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕...

วันนี้ตรงกับวันพุธที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ งานสำคัญของวันนี้ก็คือ การไปร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอทองผาภูมิ เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกันยายน ๒๕๖๕ 28-09-2022, 00:51
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 429
ถูกเขียนโดย เถรี
เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า...

เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า จากประสบการณ์ของกระผม/อาตมภาพเอง ผู้บังคับบัญชาถ้าใช้ใครแล้วได้อย่างใจ ก็จะใช้แต่คนนั้น โชคดีมากครับ ปกติวันนี้หมู่บ้านท่าขนุนต้องไปเปิดนิทรรศการที่วัดไร่ขิง...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกันยายน ๒๕๖๕ 28-09-2022, 00:42
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 429
ถูกเขียนโดย เถรี
หลังจากนั้นก็ยังมีโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข...

หลังจากนั้นก็ยังมีโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยหลัก ๕ ส. ซึ่งตอนนี้กระผม/อาตมภาพมอบให้ทางด้านมหาเสริฐ (พระมหาอุตรา อุตฺตโร ป.ธ.๖) เป็นผู้นำพวกท่านช่วยกันดูแลว่าส่วนไหนของวัดเราที่ยังเกะกะ...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกันยายน ๒๕๖๕ 28-09-2022, 00:39
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 429
ถูกเขียนโดย เถรี
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมา...

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมา และเกิดโครงการจนกระทั่งแพร่กระจายไปทั่วประเทศไทย มีแม้กระทั่งที่ต่างประเทศ จากดำริของพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกันยายน ๒๕๖๕ 28-09-2022, 00:37
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 429
ถูกเขียนโดย เถรี
วันนี้ตรงกับวันอังคารที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช...

วันนี้ตรงกับวันอังคารที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ ทั้งวันกระผม/อาตมภาพก็จมอยู่กับโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล
...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกันยายน ๒๕๖๕ 26-09-2022, 23:48
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 461
ถูกเขียนโดย เถรี
ในเรื่องของการทำบุญทำกุศล...

ในเรื่องของการทำบุญทำกุศล แล้วผู้ตายได้รับหรือไม่ได้รับ คนและสัตว์ที่สามารถเห็นด้วยกันได้ ให้บอกกล่าว ถ้าเขายินดีโมทนาด้วย เขาจะได้รับ แล้วการตั้งกำลังใจอนุโมทนานั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกันยายน ๒๕๖๕ 26-09-2022, 23:46
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 461
ถูกเขียนโดย เถรี
ส่วนที่สูงกว่านั้น ตั้งแต่ เทวดา นางฟ้า มาร พรหม...

ส่วนที่สูงกว่านั้น ตั้งแต่ เทวดา นางฟ้า มาร พรหม ขึ้นไป ท่านสามารถอนุโมทนาได้อยู่แล้ว ถ้าหากว่าผู้ที่ล่วงลับดับขันธ์ไปอยู่ในภูมิทั้งหลายเหล่านี้ รับรู้แล้วยินดีด้วย ก็ได้อานิสงส์นั้นไป
...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกันยายน ๒๕๖๕ 26-09-2022, 23:42
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 461
ถูกเขียนโดย เถรี
เพราะโดยปกติแล้ว ในช่วงเวลาเข้ากรรมฐาน ๓ วัน...

เพราะโดยปกติแล้ว ในช่วงเวลาเข้ากรรมฐาน ๓ วัน เมื่อภาวนาจนเต็มแล้ว กระผม/อาตมภาพก็ทำงานทำการอื่นไปเรื่อย ไม่ได้ไปนั่งนิ่ง ๆ ให้เสียเวลาทำมาหากิน...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกันยายน ๒๕๖๕ 26-09-2022, 23:39
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 461
ถูกเขียนโดย เถรี
วันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช...

วันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระหว่างที่พวกท่านประชุมกันเพื่อแบ่งสรรหน้าที่ในช่วงออกพรรษา ตักบาตรเทโว แล้วก็กฐิน กระผม/อาตมภาพก็มัวแต่สัมมนาออนไลน์อยู่
...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกันยายน ๒๕๖๕ 25-09-2022, 23:17
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 504
ถูกเขียนโดย เถรี
โดยเฉพาะบ้านเราจบแล้วจบเลย...

โดยเฉพาะบ้านเราจบแล้วจบเลย ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรต่อ ยกเว้นท่านที่ไปเป็นครูสอนบาลีต่อ ก็จะมีความชำนาญแตกฉานมากขึ้น แต่ก็ไปด้วนเอาเฉย ๆ ตรงนั้น ไม่เหมือนกับทางพม่าที่เขามีไปเรียนบาลีปารคู...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกันยายน ๒๕๖๕ 25-09-2022, 23:15
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 504
ถูกเขียนโดย เถรี
สำหรับปีนี้ที่กระผม/อาตมภาพขอให้นักเรียนบาลีวัดท่า...

สำหรับปีนี้ที่กระผม/อาตมภาพขอให้นักเรียนบาลีวัดท่าขนุนของเราไปทดลองสอบดู ไม่ทราบว่าพวกท่านมีความสามารถเหมือนกระผม/อาตมภาพหรือเปล่า ? ก็คือถ้าได้สอบสักครั้งหนึ่ง...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกันยายน ๒๕๖๕ 25-09-2022, 23:10
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 504
ถูกเขียนโดย เถรี
เรื่องของปรียานันท์ธรรมสถาน จะว่าไปแล้ว...

เรื่องของปรียานันท์ธรรมสถาน จะว่าไปแล้ว ต้องนับว่ายังเป็นที่พักสงฆ์อยู่ ตรงจุดนี้ทางด้านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้พยายามชี้แจงให้พระภิกษุสามเณรของเราได้เข้าใจ...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกันยายน ๒๕๖๕ 25-09-2022, 23:06
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 504
ถูกเขียนโดย เถรี
วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช...

วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ กระผม/อาตมภาพวิ่งจากอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์กลับมาถึงที่วัดนี่ ก็ประมาณ ๕ ชั่วโมง ตัวเองหมดสภาพไม่พอ คนขับรถก็หมดสภาพไปด้วย..!
...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกันยายน ๒๕๖๕ 25-09-2022, 00:48
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 567
ถูกเขียนโดย เถรี
ในเรื่องของการอยู่ร่วมกันระหว่างครอบครัว...

ในเรื่องของการอยู่ร่วมกันระหว่างครอบครัว สามีภรรยานั้น ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานฆราวาสธรรม ๔ มา เพื่อให้รักษาครอบครัวของเราให้มั่นคงยั่งยืน ประกอบไปด้วย

ข้อที่ ๑...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกันยายน ๒๕๖๕ 25-09-2022, 00:46
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 567
ถูกเขียนโดย เถรี
กระผม/อาตมภาพก็ต้องเจริญพรขอขอบคุณทางด้านเอ็นซีทัว...

กระผม/อาตมภาพก็ต้องเจริญพรขอขอบคุณทางด้านเอ็นซีทัวร์ โดยคุณนวลจันทร์ เพียรธรรม และคุณฉัตตริน เพียรธรรม ที่อนุเคราะห์สงเคราะห์การเดินทางฟรีหลายรอบแบบนี้ ได้แต่รอดูว่าจะมีเวลาเพียงพอหรือไม่ ?
...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกันยายน ๒๕๖๕ 24-09-2022, 23:27
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 567
ถูกเขียนโดย เถรี
เรื่องของการปฏิบัติกรรมฐานนั้น...

เรื่องของการปฏิบัติกรรมฐานนั้น สมถะกับภาวนาต้องไปคู่กัน คำว่าภาวนาในที่นี้คือการพิจารณาวิปัสสนาญาณนั่นเอง เพราะคำว่า "ภาวนา" แปลว่า "ทำให้เจริญขึ้น" ในเมื่อเรามีกำลังแล้ว...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกันยายน ๒๕๖๕ 24-09-2022, 23:24
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 567
ถูกเขียนโดย เถรี
วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน พุทธศักราช...

วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ ตั้งแต่เช้ามืด กระผม/อาตมภาพก็ได้ทำการบวงสรวงบูชาพระรัตนตรัยให้กับพระครูวิโรจน์กาญจนเขต, ดร. เจ้าอาวาสวัดอุทยาน
...
Showing results 1 to 25 of 500

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:06ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว