กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 500
Search took 0.02 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: มะลิแก้ว
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 05-12-2021, 21:08
คำตอบ: 3
เปิดอ่าน: 131
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
https://i.ibb.co/pZdcrG4/25.jpg ...

https://i.ibb.co/pZdcrG4/25.jpg

https://i.ibb.co/fd5pKcY/26.jpg

https://i.ibb.co/HFdhHb1/27.jpg

https://i.ibb.co/gg3k2MY/28.jpg

https://i.ibb.co/TbHD9Lp/29.jpg
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 05-12-2021, 21:06
คำตอบ: 3
เปิดอ่าน: 131
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรีแห่งที่ ๒๓ (วัดท่าขนุน)...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 05-12-2021, 21:04
คำตอบ: 3
เปิดอ่าน: 131
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
https://i.ibb.co/P1BKwnR/13.jpg ...

https://i.ibb.co/P1BKwnR/13.jpg

https://i.ibb.co/SvNMsvd/14.jpg

https://i.ibb.co/jvPpVtS/15.jpg

https://i.ibb.co/R7LKxt9/16.jpg

https://i.ibb.co/dQGHTM7/17.jpg
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 05-12-2021, 21:02
คำตอบ: 3
เปิดอ่าน: 131
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
งานบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) นำพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน ๑๐ รูป...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 18-11-2021, 23:03
คำตอบ: 2
เปิดอ่าน: 447
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
เวลา ๑๒.๒๙ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

เวลา ๑๒.๒๙ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน
ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 18-11-2021, 22:57
คำตอบ: 2
เปิดอ่าน: 447
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
เวลา ๐๙.๐๙ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

เวลา ๐๙.๐๙ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน
ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 18-11-2021, 22:53
คำตอบ: 2
เปิดอ่าน: 447
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
ภาพพิธีหล่อพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร เนื้อเงิน-เนื้อทองคำ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
เวลา ๐๗.๑๙ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน
ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 13-11-2021, 19:50
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 233
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
https://i.ibb.co/9ZLF0xx/DSC-7364.jpg ...

https://i.ibb.co/9ZLF0xx/DSC-7364.jpg

https://i.ibb.co/bdtpdQr/DSC-7378.jpg

https://i.ibb.co/t43YP9N/DSC-7383.jpg

https://i.ibb.co/XLCvJqg/DSC-7400.jpg
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 13-11-2021, 19:47
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 233
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
ภาพงานอุปสมบทหมู่พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เพื่อฉลองพระพุทธรูปทองคำ

วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประชุมสงฆ์ ๓๘ รูป
ทำการอุปสมบทหมู่พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 31-10-2021, 19:14
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 438
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
https://i.ibb.co/nLc4X1H/10.jpg ...

https://i.ibb.co/nLc4X1H/10.jpg

https://i.ibb.co/ystVyG2/11.jpg

https://i.ibb.co/0VXNrww/12.jpg

https://i.ibb.co/T4spnxm/13.jpg

https://i.ibb.co/Lp54F2d/14.jpg
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 31-10-2021, 19:12
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 438
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
ภาพงานทอดกฐินสามัคคีวัดท่าโขลง ณ ศาลาการเปรียญ วัดท่าโขลง

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒)
เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดท่าโขลง ณ ศาลาการเปรียญ วัดท่าโขลง...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 30-10-2021, 17:50
คำตอบ: 3
เปิดอ่าน: 537
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
https://i.ibb.co/nj0BZtg/33.jpg ...

https://i.ibb.co/nj0BZtg/33.jpg

https://i.ibb.co/72XnNp2/34.jpg

https://i.ibb.co/ZHp5zky/35.jpg

https://i.ibb.co/FVpZNzz/36.jpg

https://i.ibb.co/dGHyxmG/37.jpg
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 30-10-2021, 17:48
คำตอบ: 3
เปิดอ่าน: 537
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
https://i.ibb.co/4NfQPL9/23.jpg ...

https://i.ibb.co/4NfQPL9/23.jpg

https://i.ibb.co/ySqMcSb/19.jpg

https://i.ibb.co/zxRbT3c/20.jpg

https://i.ibb.co/r6BT0Rr/21.jpg

https://i.ibb.co/7Srj64p/22.jpg
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 30-10-2021, 17:44
คำตอบ: 3
เปิดอ่าน: 537
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
https://i.ibb.co/kqVkxD9/6.jpg ...

https://i.ibb.co/kqVkxD9/6.jpg

https://i.ibb.co/P5GnRGT/7.jpg

https://i.ibb.co/QcCrZMN/8.jpg

https://i.ibb.co/bm51Pyy/9.jpg

https://i.ibb.co/n7GGTVX/10.jpg
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 30-10-2021, 17:41
คำตอบ: 3
เปิดอ่าน: 537
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
ภาพงานบวงสรวงบูชาพระรัตนตรัยและอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคล ณ มณฑลพิธีวัดพุทธพรหมยาน

วันเสาร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๒๙ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ทำการบวงสรวงบูชาพระรัตนตรัยและอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคล
ณ มณฑลพิธีวัดพุทธพรหมยาน เลขที่ ๙๙ หมู่ที่...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 29-10-2021, 15:47
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 283
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
ภาพงานบวงสรวงบูชาพระรัตนตรัยและอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคล ณ มณฑลพิธีวัดประเสริฐสุทธาวาส

วันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๑๙ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ทำการบวงสรวงบูชาพระรัตนตรัยและอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคล
ณ มณฑลพิธีวัดประเสริฐสุทธาวาส...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 22-10-2021, 20:34
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 503
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
๑๓.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

๑๓.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน
ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 22-10-2021, 20:30
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 503
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
ภาพงานรับบาตรเทโวและงานกฐิน ประจำปี ๒๕๖๔

๐๘.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน
ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 13-10-2021, 22:02
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 261
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
https://i.ibb.co/GtKS0fg/11.jpg วันพุธที่ ๑๓...

https://i.ibb.co/GtKS0fg/11.jpg

วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 13-10-2021, 21:57
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 261
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
ภาพงานภาวนาพระคาถาเงินล้าน ๑๐๘ จบ

วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน
ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 27-09-2021, 00:14
คำตอบ: 3
เปิดอ่าน: 542
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
https://i.ibb.co/Fwb7rWr/40.jpg ...

https://i.ibb.co/Fwb7rWr/40.jpg

https://i.ibb.co/tqf8HTF/41.jpg

https://i.ibb.co/pfrScgk/42.jpg

https://i.ibb.co/Dz1CLPf/43.jpg

https://i.ibb.co/wsMtGHH/44.jpg
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 27-09-2021, 00:13
คำตอบ: 3
เปิดอ่าน: 542
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
เวลา ๐๘.๐๙ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

เวลา ๐๘.๐๙ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนำครูบาวิฑูรย์ ชินวโร ประธานสงฆ์ปรียนันท์ธรรมสถาน
เข้าสู่พิธีสืบชะตาหลวง ณ ปรียนันท์ธรรมสถาน ถนนพหลโยธิน...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 27-09-2021, 00:10
คำตอบ: 3
เปิดอ่าน: 542
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
เวลา ๐๗.๐๙ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

เวลา ๐๗.๐๙ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ทำการบวงสรวงบูชาพระรัตนตรัยเพื่อเปิดงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครูบาวิฑูรย์ ชินวโร
ประธานสงฆ์ปรียนันท์ธรรมสถาน ณ ปรียนันท์ธรรมสถาน ตำบลพยุหะคีรี...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 27-09-2021, 00:06
คำตอบ: 3
เปิดอ่าน: 542
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
งานออกนิโรธกรรมครูบาวิฑูรย์ ชินวโร ประจำปี ๒๕๖๔

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๐๙ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ทำหน้าที่ประธานสงฆ์นำครูบาวิฑูรย์ ชินวโร
ประธานสงฆ์ปรียนันท์ธรรมสถาน ออกจากการเข้านิโรธกรรม ๙ วัน...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 14-09-2021, 22:02
คำตอบ: 3
เปิดอ่าน: 677
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
https://i.ibb.co/ZhgLXRm/26.jpg ...

https://i.ibb.co/ZhgLXRm/26.jpg

https://i.ibb.co/cDvPWKd/27.jpg

เวลา ๑๒.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
Showing results 1 to 25 of 500

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:38ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว