กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 28
Search took 0.00 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: วาโยรัตนะ
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 24-03-2009, 09:35
คำตอบ: 28
เปิดอ่าน: 69,202
ถูกเขียนโดย วาโยรัตนะ
กรมช่างสิบหมู่ กรมช่างสิบหมู่...

กรมช่างสิบหมู่

กรมช่างสิบหมู่ เป็นกรมช่างหลวงกรมใหญ่กรมหนึ่งมาแต่สมัยโบราณ ลักษณะและความสำคัญของช่าง สิบหมู่และกรมช่างสิบหมู่นี้พึงทราบได้จากพระราชดำรัส...
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 24-03-2009, 09:29
คำตอบ: 28
เปิดอ่าน: 69,202
ถูกเขียนโดย วาโยรัตนะ
บทสรุป Conclusion ...

บทสรุป
Conclusion


ช่างสิบหมู่ เป็นสถาบันทางการช่างศิลปกรรมแบบไทยประเพณีสถาบันหนึ่ง บุคคลที่มีความสามารถ และฝีมือเป็นช่างในถาบันนี้...
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 24-03-2009, 09:26
คำตอบ: 28
เปิดอ่าน: 69,202
ถูกเขียนโดย วาโยรัตนะ
ช่างปูน Plastering ช่างปูน...

ช่างปูน
Plastering


ช่างปูน เป็นช่างประเภทหนึ่งในจำพวกช่างสิบหมู่ งานของช่างปูน เป็นงานสร้างทำอาคารสถานชนิดเครื่อง ก่อประเภท เจติยสถานและศาสนสถานต่างๆ เช่น พระสถูปเจดีย์...
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 24-03-2009, 09:23
คำตอบ: 28
เปิดอ่าน: 69,202
ถูกเขียนโดย วาโยรัตนะ
ช่างบุ Metal Beating ...

ช่างบุ
Metal Beating


ช่างบุ เป็นช่างฝีมือประเภทหนึ่งในจำพวกช่างสิบหมู่ ได้ใช้ฝีมือทำการช่างในลักษณะตกแต่งผิวภายนอก ของงานประเภทศิลปภัณฑ์ ครุภัณฑ์ และสถาปัตยกรรมบางลักษณ์ด้วยงานบุ...
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 24-03-2009, 09:09
คำตอบ: 28
เปิดอ่าน: 69,202
ถูกเขียนโดย วาโยรัตนะ
งานประดับมุก งานช่างประดับมุก...

งานประดับมุก

งานช่างประดับมุก จัดเป็นงานประณีตศิลปหรืองานมัณฑนาศิลปประเภทหนึ่งที่ทำสำเร็จขึ้นด้วยกระบวนการ ช่างประดับมุก ซึ่งเรียกตามๆ กันมาว่า "เครื่องประดับมุก" หรือ "เครื่องมุก"...
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 24-03-2009, 09:04
คำตอบ: 28
เปิดอ่าน: 69,202
ถูกเขียนโดย วาโยรัตนะ
งานช่างประดับกระจก ...

งานช่างประดับกระจก

งานช่างประดับกระจกหรือบางทีเรียกว่า ช่างติดกระจก เป็นงานช่างรักประเภทหนึ่งมาแต่โบราณ ภายหลังได้รับการจัดให้เป็นประณีตศิลปหรือมัณฑนศิลปอีกด้วย...
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 24-03-2009, 08:47
คำตอบ: 28
เปิดอ่าน: 69,202
ถูกเขียนโดย วาโยรัตนะ
งานช่างลงรักปิดทองคำเปลว ...

งานช่างลงรักปิดทองคำเปลว

งานช่างลงรักปิดทองคำเปลว หรืออย่างที่คนส่วนมากเรียกสั้นๆ ว่า "ลงรักปิดทอง" คือกระบวนการตกแต่ง...
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 24-03-2009, 08:46
คำตอบ: 28
เปิดอ่าน: 69,202
ถูกเขียนโดย วาโยรัตนะ
ช่างรัก Lacquering คำว่า...

ช่างรัก
Lacquering


คำว่า "ช่างรัก" เป็นคำเรียกช่างประเภทหนึ่งซึ่งอาศัย "รัก" เป็นวัตถุปัจจัยสำคัญสำหรับประกอบงาน ศิลปกรรมเนื่องด้วยการตกแต่งที่ลักษณะของงานเป็นไปในลักษณะประณีตศิลป...
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 24-03-2009, 08:44
คำตอบ: 28
เปิดอ่าน: 69,202
ถูกเขียนโดย วาโยรัตนะ
งานผูกหุ่นรูปภาพ ...

งานผูกหุ่นรูปภาพ

การงานของช่างผูกหุ่นและหุ่นรูปภาพนี้ คือ หุ่นที่ได้ทำขึ้นเป็นรูปมนุษย์ อมนุษย์ เทวดา และสัตว์หิมพานต์ เป็นงานประณีตศิลปที่สร้างขึ้นเนื่องด้วยคติความเชื่อตามประเพณีนิยม...
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 24-03-2009, 08:42
คำตอบ: 28
เปิดอ่าน: 69,202
ถูกเขียนโดย วาโยรัตนะ
ช่างหุ่น Modelling ช่างหุ่น...

ช่างหุ่น
Modelling

ช่างหุ่น เป็นช่างฝีมือพวกหนึ่งในจำพวกช่างสิบหมู่ ช่างหมู่นี้ทำการช่างในด้านการสร้างรูปต่างๆ ที่ประกอบ...
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 24-03-2009, 08:39
คำตอบ: 28
เปิดอ่าน: 69,202
ถูกเขียนโดย วาโยรัตนะ
ช่างกลึง Turning ช่างกลึง...

ช่างกลึง
Turning

ช่างกลึง เป็นช่างฝีมือประเภทหนึ่งในจำพวกช่างสิบหมู่ งานช่างของช่างประเภทนี้ คือการสร้างทำสิ่งของ บางสิ่งขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ โดยวิธีการกลึงเป็นรูปทรงต่างๆ...
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 24-03-2009, 08:33
คำตอบ: 28
เปิดอ่าน: 69,202
ถูกเขียนโดย วาโยรัตนะ
การหล่อ การหล่อโลหะ...

การหล่อ

การหล่อโลหะ หรือภาษาช่างหล่อเรียกว่า "เททอง" หมายถึงการหลอมโลหะ เช่น ทองเหลือง ทองแดง ทองสัมฤทธิ์...
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 24-03-2009, 08:29
คำตอบ: 28
เปิดอ่าน: 69,202
ถูกเขียนโดย วาโยรัตนะ
ช่างหล่อ Moulding ช่างหล่อ...

ช่างหล่อ
Moulding


ช่างหล่อ เป็นช่างสร้างศิลปกรรมประเภทวิจิตรศิลปงานของช่างหล่อเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องกันกับงานปั้น ช่างหล่อจำนวนไม่น้อยมักเป็นผู้ที่มีความสามารถในการปั้นอยู่ด้วย...
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 24-03-2009, 08:25
คำตอบ: 28
เปิดอ่าน: 69,202
ถูกเขียนโดย วาโยรัตนะ
งานสลักกระดาษ งานสลักกระดาษ...

งานสลักกระดาษ

งานสลักกระดาษ หรือบางทีเรียกว่า "งานปรุกระดาษ" คืองานที่ช่างใช้กระดาษชนิดต่างๆ มาสลักทำให้เป็น รูปภาพหรือลวดลาย แล้วนำไปปิดประดับเป็นงานตกแต่งสิ่งต่างๆ...
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 24-03-2009, 08:20
คำตอบ: 28
เปิดอ่าน: 69,202
ถูกเขียนโดย วาโยรัตนะ
งานสลักหนัง งานสลักหนัง...

งานสลักหนัง

งานสลักหนัง คืองานที่ช่างสลักได้ใช้หนังวัว หรือหนังควายนำมาสลักทำเป็นรูปภาพ และลวดลายปรากฏขึ้น ่ในผืนหนังนั้น เพื่อใช้สำหรับการแสดงมหรสพตามประเพณีนิยมที่เรียกว่า "หนังใหญ่"...
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 24-03-2009, 08:17
คำตอบ: 28
เปิดอ่าน: 69,202
ถูกเขียนโดย วาโยรัตนะ
ช่างสลัก Engraving ช่างสลัก...

ช่างสลัก
Engraving


ช่างสลัก เป็นช่างประเภทหนึ่งในจำพวกช่างสิบหมู่ เป็นผู้มีความสามารถและฝีมือในการช่างทำลวดลาย หรือรูปภาพต่างๆ ขึ้นด้วยวิธีการที่เรียกว่า "สลัก" คำว่า "สลัก"...
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 23-03-2009, 21:44
คำตอบ: 28
เปิดอ่าน: 69,202
ถูกเขียนโดย วาโยรัตนะ
งานแกะเครื่องวัตถุถาวร ...

งานแกะเครื่องวัตถุถาวร

งานแกะประเภทนี้ เป็นงานที่ช่างแกะได้ใช้วัสดุที่มีเนื้อแน่นอยู่ตัว และแข็งแรงพอสมควร เช่น ไม้ งาช้าง หิน...
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 23-03-2009, 21:42
คำตอบ: 28
เปิดอ่าน: 69,202
ถูกเขียนโดย วาโยรัตนะ
ช่างแกะ ช่างแกะ...

ช่างแกะ


ช่างแกะ เป็นช่างประเภทหนึ่งในจำพวกช่างสิบหมู่ จัดเป็นผู้ที่มีความสามารถและฝีมือในการช่าง...
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 23-03-2009, 21:29
คำตอบ: 28
เปิดอ่าน: 69,202
ถูกเขียนโดย วาโยรัตนะ
งานปั้นรักสมุก รักสมุก...

งานปั้นรักสมุก

รักสมุก เป็นวัสดุที่ประกอบขึ้นด้วยรักน้ำเกลี้ยง สมุก น้ำมันยาง และปูนแดงเล็กน้อยผสมร่วมเข้าด้วยกันเป็น เนื้อวัสดุที่อาจปั้นให้เป็นรูปทรงต่งๆ ได้ดังประสงค์...
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 23-03-2009, 21:25
คำตอบ: 28
เปิดอ่าน: 69,202
ถูกเขียนโดย วาโยรัตนะ
อุปกรณ์สำหรับงานปั้นปูน ...

อุปกรณ์สำหรับงานปั้นปูน

ในงานปั้นปูนยังต้องการอุปกรณ์บางสิ่งนำมาใช้ประกอบร่วมในการทำงานปั้นปูนให้มีคุณภาพ และเป็นผล สำเร็จอย่างดี ได้แก่
ทอย คือไม้ชิ้นเล็กๆ ยาวประมาณ ๒ ถึง...
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 23-03-2009, 21:25
คำตอบ: 28
เปิดอ่าน: 69,202
ถูกเขียนโดย วาโยรัตนะ
งานปั้นปูน ...

งานปั้นปูน

ปูนเป็นวัสดุได้มาจากหินปูน หรือเปลือกหอยทะเล เผาไหม้ทำให้เป็นผง ถ้าปูนทำขึ้นจากหินปูน เรียกว่า ปูนหิน ถ้าทำขึ้นจากเปลือกหอยเรียกว่า ปูนหอย...
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 23-03-2009, 21:18
คำตอบ: 28
เปิดอ่าน: 69,202
ถูกเขียนโดย วาโยรัตนะ
ช่างปั้น ช่างปั้น...

ช่างปั้น


ช่างปั้น คือบุคคลประเภทหนึ่งที่มีทั้งฝีมือ และความสามารถเป็นช่าง อาจกระทำการประมวลวัสดุต่างๆ อาทิ ดิน ปูน ขี้ผึ้ง อย่างใดอย่างหนึ่งมาประกอบเข้าด้วยกัน...
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 23-03-2009, 20:29
คำตอบ: 28
เปิดอ่าน: 69,202
ถูกเขียนโดย วาโยรัตนะ
งานเขียนระบายสีกำมะลอ ...

งานเขียนระบายสีกำมะลอ

งานเขียนระบายสีกำมะลอ หรือบางทีเรียกว่า "เขียนสีกำมะลอ" "ลายกำมะลอ" ก็มี เป็นงานเขียนวาดเส้นและ...
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 23-03-2009, 20:27
คำตอบ: 28
เปิดอ่าน: 69,202
ถูกเขียนโดย วาโยรัตนะ
งานขั้นที่สาม...

งานขั้นที่สาม นำเอาพื้นซึ่งทาสมุกและบ่มแห้งแล้วมาขัดปราบหน้าสมุกให้เรียบเสมอกันดี จึงชะล้างผิวพื้นให้หมดจดและสะอาด เช็ดน้ำแล้วผึ่งให้แห้ง
งานขั้นที่สี่...
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 23-03-2009, 20:24
คำตอบ: 28
เปิดอ่าน: 69,202
ถูกเขียนโดย วาโยรัตนะ
งานเขียนน้ำยาปิดทองรดน้ำ ...

งานเขียนน้ำยาปิดทองรดน้ำ

งานเขียนน้ำยาปิดทองรดน้ำ หรือบางแห่งเรียกอย่างสั้น ๆ ว่า "ปิดทองรดน้ำ" เป็นรูปภาพชนิดเอกรงค์ คือ มีลักษณะโดยรวมของรูปลักษณ์ที่ปรากฏเป็น "ลวดลาย"...
Showing results 1 to 25 of 28

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:28ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว