กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 207
Search took 0.00 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: มกร
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 30-09-2023, 18:29
คำตอบ: 206
เปิดอ่าน: 4,754
ถูกเขียนโดย มกร
วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐...

วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒)...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 30-09-2023, 18:29
คำตอบ: 206
เปิดอ่าน: 4,754
ถูกเขียนโดย มกร
วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ ...

วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน
เชิญรับชมได้ที่ https://youtu.be/aqsTv9lRqJ8

aqsTv9lRqJ8

ท่านผู้จิตศรัทธาสามารถร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าขนุน ได้ที่
ธนาคาร...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 30-09-2023, 18:29
คำตอบ: 206
เปิดอ่าน: 4,754
ถูกเขียนโดย มกร
วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐...

วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 30-09-2023, 17:05
คำตอบ: 206
เปิดอ่าน: 4,754
ถูกเขียนโดย มกร
วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐...

วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) เข้าร่วมการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 30-09-2023, 11:36
คำตอบ: 206
เปิดอ่าน: 4,754
ถูกเขียนโดย มกร
วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๔๕...

วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๔๕ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิปัสสนาธุระ...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 30-09-2023, 11:35
คำตอบ: 206
เปิดอ่าน: 4,754
ถูกเขียนโดย มกร
วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐...

วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 30-09-2023, 11:34
คำตอบ: 206
เปิดอ่าน: 4,754
ถูกเขียนโดย มกร
วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๔๕...

วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๔๕ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) พระครูวินัยธรธวัชชัย ชาครธมฺโม ประธานที่พักสงฆ์อาศรมศรีชัยรัตนโคตร...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 30-09-2023, 11:33
คำตอบ: 206
เปิดอ่าน: 4,754
ถูกเขียนโดย มกร
วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐...

วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 30-09-2023, 11:32
คำตอบ: 206
เปิดอ่าน: 4,754
ถูกเขียนโดย มกร
วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐...

วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 30-09-2023, 11:30
คำตอบ: 206
เปิดอ่าน: 4,754
ถูกเขียนโดย มกร
วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๓๐...

วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๓๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 30-09-2023, 11:29
คำตอบ: 206
เปิดอ่าน: 4,754
ถูกเขียนโดย มกร
วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๓๐...

วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๓๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 30-09-2023, 11:28
คำตอบ: 206
เปิดอ่าน: 4,754
ถูกเขียนโดย มกร
วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๓๐...

วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๓๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 29-09-2023, 19:58
คำตอบ: 206
เปิดอ่าน: 4,754
ถูกเขียนโดย มกร
วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ ...

วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน
เชิญรับชมได้ที่ https://youtu.be/zSW3P4hAfko

zSW3P4hAfko

ท่านผู้จิตศรัทธาสามารถร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าขนุน ได้ที่
ธนาคาร...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 29-09-2023, 19:58
คำตอบ: 206
เปิดอ่าน: 4,754
ถูกเขียนโดย มกร
วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐...

วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 29-09-2023, 11:39
คำตอบ: 206
เปิดอ่าน: 4,754
ถูกเขียนโดย มกร
วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐...

วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 28-09-2023, 21:18
คำตอบ: 206
เปิดอ่าน: 4,754
ถูกเขียนโดย มกร
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ ...

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน
เชิญรับชมได้ที่ https://youtu.be/Oi9AiLmCq4Y

Oi9AiLmCq4Y

ท่านผู้จิตศรัทธาสามารถร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าขนุน ได้ที่ ...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 28-09-2023, 21:16
คำตอบ: 206
เปิดอ่าน: 4,754
ถูกเขียนโดย มกร
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา...

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๕๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 28-09-2023, 21:16
คำตอบ: 206
เปิดอ่าน: 4,754
ถูกเขียนโดย มกร
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา...

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 27-09-2023, 20:38
คำตอบ: 206
เปิดอ่าน: 4,754
ถูกเขียนโดย มกร
วันพุธที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ ...

วันพุธที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน
เชิญรับชมได้ที่ https://youtu.be/AUpYT2PGckM

AUpYT2PGckM

ท่านผู้จิตศรัทธาสามารถร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าขนุน ได้ที่
ธนาคาร...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 27-09-2023, 19:22
คำตอบ: 206
เปิดอ่าน: 4,754
ถูกเขียนโดย มกร
วันพุธที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๕๐...

วันพุธที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๕๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 27-09-2023, 14:41
คำตอบ: 206
เปิดอ่าน: 4,754
ถูกเขียนโดย มกร
วันพุธที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐...

วันพุธที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ถวายมุทิตาสักการะพระครูกาญจนปัญญาวุฒิ เจ้าอาวาสวัดเขื่อนวชิราลงกรณ...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 26-09-2023, 20:07
คำตอบ: 206
เปิดอ่าน: 4,754
ถูกเขียนโดย มกร
วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ ...

วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน
เชิญรับชมได้ที่ https://youtu.be/uaFbq-sSgfY

uaFbq-sSgfY

ท่านผู้จิตศรัทธาสามารถร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าขนุน ได้ที่
ธนาคาร...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 26-09-2023, 20:07
คำตอบ: 206
เปิดอ่าน: 4,754
ถูกเขียนโดย มกร
วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา...

วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๕๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 26-09-2023, 12:49
คำตอบ: 206
เปิดอ่าน: 4,754
ถูกเขียนโดย มกร
วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา...

วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานอุปถัมภ์โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดราษฎร์ประชุมชนาราม...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 25-09-2023, 19:56
คำตอบ: 206
เปิดอ่าน: 4,754
ถูกเขียนโดย มกร
วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ ...

วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน
เชิญรับชมได้ที่ https://youtu.be/vKH6p7j2HkU

vKH6p7j2HkU

ท่านผู้จิตศรัทธาสามารถร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าขนุน ได้ที่
ธนาคาร...
Showing results 1 to 25 of 207

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:54ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว