กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 380
Search took 0.01 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: เผือกน้อย
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน วันนี้, 06:39
คำตอบ: 62
เปิดอ่าน: 251,791
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๕๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว...

ร่วมบุญจำนวน ๕๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๒ น.
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน วันนี้, 06:39
คำตอบ: 66
เปิดอ่าน: 151,794
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๕๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว...

ร่วมบุญจำนวน ๕๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๒ น.
ห้อง: สะพานบุญ วันนี้, 06:39
คำตอบ: 206
เปิดอ่าน: 178,196
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๒ น.
ห้อง: สะพานบุญ วันนี้, 06:38
คำตอบ: 321
เปิดอ่าน: 55,803
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๓ น.
ห้อง: สะพานบุญ 28-07-2021, 15:32
คำตอบ: 60
เปิดอ่าน: 6,867
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๙

จองรายการที่ ๙
ห้อง: สะพานบุญ 28-07-2021, 06:02
คำตอบ: 551
เปิดอ่าน: 25,271
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองบูชารายการที่ ๑ จำนวน ๑๐ องค์ครับ

จองบูชารายการที่ ๑ จำนวน ๑๐ องค์ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 26-07-2021, 21:19
คำตอบ: 551
เปิดอ่าน: 25,271
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
นางสาวบุษรินทร์ เปรี่ยนไทย ร่วมบุญจำนวน ๑๐๐...

นางสาวบุษรินทร์ เปรี่ยนไทย ร่วมบุญจำนวน ๑๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๑.๑๘ น.
ห้อง: สะพานบุญ 25-07-2021, 14:54
คำตอบ: 99
เปิดอ่าน: 8,955
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองบูชารายการที่ ๑ จำนวน ๒ องค์ ...

จองบูชารายการที่ ๑ จำนวน ๒ องค์
จองบูชารายการที่ ๒ จำนวน ๒ องค์
จองบูชารายการที่ ๓ จำนวน ๒ องค์
จองบูชารายการที่ ๔ จำนวน ๒ องค์
ห้อง: สะพานบุญ 24-07-2021, 12:19
คำตอบ: 551
เปิดอ่าน: 25,271
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
นางจุฆามาศ รุจิราวรรณ ร่วมบุญ จำนวน ๒,๐๐๐ บาทครับ...

นางจุฆามาศ รุจิราวรรณ ร่วมบุญ จำนวน ๒,๐๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๑๖ น
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 23-07-2021, 06:28
คำตอบ: 66
เปิดอ่าน: 151,794
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
นางสาวบุษรินทร์ เปรี่ยนไทย...

นางสาวบุษรินทร์ เปรี่ยนไทย ร่วมบุญรักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรวัดท่าขนุน จำนวน ๑๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๒๐ น.
ห้อง: สะพานบุญ 17-07-2021, 16:05
คำตอบ: 1,516
เปิดอ่าน: 55,918
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๒ จำนวน ๕๐ เหรียญ จองรายการที่ ๓...

จองรายการที่ ๒ จำนวน ๕๐ เหรียญ
จองรายการที่ ๓ จำนวน ๕๐ เหรียญ
จองรายการที่ ๔ จำนวน ๕๐ เหรียญ
จองรายการที่ ๕ จำนวน ๕๐ เหรียญ
ห้อง: สะพานบุญ 16-07-2021, 20:48
คำตอบ: 1,516
เปิดอ่าน: 55,918
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๕๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว วันที่...

ร่วมบุญจำนวน ๕๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว วันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๔๖ น.
ห้อง: สะพานบุญ 12-07-2021, 15:25
คำตอบ: 174
เปิดอ่าน: 14,357
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๙ และ ๑๐ ครับ

จองรายการที่ ๙ และ ๑๐ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 12-07-2021, 15:24
คำตอบ: 174
เปิดอ่าน: 14,357
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๑๕ จำนวน ๕ เส้นครับ

จองรายการที่ ๑๕ จำนวน ๕ เส้นครับ
ห้อง: สะพานบุญ 08-07-2021, 13:05
คำตอบ: 673
เปิดอ่าน: 32,490
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองบูชารายการที่ ๒๙ จำนวน ๑๐ ผืนครับ

จองบูชารายการที่ ๒๙ จำนวน ๑๐ ผืนครับ
ห้อง: สะพานบุญ 04-07-2021, 14:32
คำตอบ: 673
เปิดอ่าน: 32,490
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๒๘ จำนวน ๕ องค์ครับ

จองรายการที่ ๒๘ จำนวน ๕ องค์ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 02-07-2021, 22:59
คำตอบ: 673
เปิดอ่าน: 32,490
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๒๐ จำนวน ๒ องค์ครับ

จองรายการที่ ๒๐ จำนวน ๒ องค์ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 02-07-2021, 16:45
คำตอบ: 111
เปิดอ่าน: 12,081
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๓ จำนวน ๑๐๐ แผ่นครับ

จองรายการที่ ๓ จำนวน ๑๐๐ แผ่นครับ
ห้อง: สะพานบุญ 01-07-2021, 06:24
คำตอบ: 206
เปิดอ่าน: 178,196
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๑๓ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-07-2021, 06:24
คำตอบ: 321
เปิดอ่าน: 55,803
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๑๓ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-06-2021, 21:26
คำตอบ: 321
เปิดอ่าน: 55,803
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๕๐ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-06-2021, 21:25
คำตอบ: 206
เปิดอ่าน: 178,196
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๕๑ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-05-2021, 20:40
คำตอบ: 206
เปิดอ่าน: 178,196
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๓ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-05-2021, 20:40
คำตอบ: 321
เปิดอ่าน: 55,803
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๓ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-04-2021, 16:29
คำตอบ: 321
เปิดอ่าน: 55,803
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๕๑ น.
Showing results 1 to 25 of 380

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:59ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว