กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 19 of 19
Search took 0.00 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: ส.ต.ท.กิตตินันท์
ห้อง: สะพานบุญ 27-07-2021, 19:13
คำตอบ: 53
เปิดอ่าน: 5,068
ถูกเขียนโดย ส.ต.ท.กิตตินันท์
จองบูชารายการที่ ๒ จำนวน ๔๐ เหรียญ

จองบูชารายการที่ ๒ จำนวน ๔๐ เหรียญ
ห้อง: สะพานบุญ 24-07-2021, 20:42
คำตอบ: 95
เปิดอ่าน: 8,137
ถูกเขียนโดย ส.ต.ท.กิตตินันท์
จองบูชารายการที่ ๕ จำนวน ๑ เล่ม

จองบูชารายการที่ ๕ จำนวน ๑ เล่ม
ห้อง: สะพานบุญ 24-07-2021, 18:11
คำตอบ: 496
เปิดอ่าน: 20,081
ถูกเขียนโดย ส.ต.ท.กิตตินันท์
ส.ต.ท.กิตตินันท์

ลำดับการจองที่ ๗ จองบูชารายการที่ ๑ เพิ่ม ๒๐ องค์ รวมเป็น ๓๐ องค์ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 24-07-2021, 12:23
คำตอบ: 496
เปิดอ่าน: 20,081
ถูกเขียนโดย ส.ต.ท.กิตตินันท์
จองบูชารายการที่ ๑ จำนวน ๑๐ องค์

จองบูชารายการที่ ๑ จำนวน ๑๐ องค์
ห้อง: สะพานบุญ 19-07-2021, 10:52
คำตอบ: 69
เปิดอ่าน: 5,992
ถูกเขียนโดย ส.ต.ท.กิตตินันท์
จองบูชารายที่ ๓ จำนวน ๒๘๐ แผ่น

จองบูชารายที่ ๓ จำนวน ๒๘๐ แผ่น
ห้อง: สะพานบุญ 16-07-2021, 21:07
คำตอบ: 1,435
เปิดอ่าน: 47,735
ถูกเขียนโดย ส.ต.ท.กิตตินันท์
จองบูชารายการที่ ๑ จำนวน ๑๐ องค์

จองบูชารายการที่ ๑ จำนวน ๑๐ องค์
ห้อง: สะพานบุญ 12-07-2021, 08:03
คำตอบ: 673
เปิดอ่าน: 32,172
ถูกเขียนโดย ส.ต.ท.กิตตินันท์
- ลำดับการจองที่ ๒๐๘ -จองบูชารายการที่ ๓๐...

- ลำดับการจองที่ ๒๐๘
-จองบูชารายการที่ ๓๐ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เนื้อแบล็คโรเดียม จำนวน ๗๐ องค์
- โอนเงินแล้วจำนวน ๑๔,๑๙๒.๐๘ บาท วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๕๘ น.
- ขอรับทางไปรษณีย์ - กรุณาส่ง -...
ห้อง: สะพานบุญ 11-07-2021, 06:50
คำตอบ: 111
เปิดอ่าน: 11,957
ถูกเขียนโดย ส.ต.ท.กิตตินันท์
- ลำดับการจองที่ ๔๔ -จองบูชารายการที่ ๓...

- ลำดับการจองที่ ๔๔
-จองบูชารายการที่ ๓ แผ่นยันต์เกราะเพชร เนื้อทองแดง จำนวน ๒๐ แผ่น
- โอนเงินแล้วจำนวน ๔,๐๗๐.๔๔ บาท วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๔๖ น.
- ขอรับทางไปรษณีย์ - กรุณาส่ง -...
ห้อง: สะพานบุญ 10-07-2021, 22:23
คำตอบ: 673
เปิดอ่าน: 32,172
ถูกเขียนโดย ส.ต.ท.กิตตินันท์
จองบูชารายการที่ ๓๐ จำนวน ๗๐ องค์

จองบูชารายการที่ ๓๐ จำนวน ๗๐ องค์
ห้อง: สะพานบุญ 08-07-2021, 17:24
คำตอบ: 111
เปิดอ่าน: 11,957
ถูกเขียนโดย ส.ต.ท.กิตตินันท์
จองรายการที่ ๓ จำนวน ๒๐ แผ่นครับ

จองรายการที่ ๓ จำนวน ๒๐ แผ่นครับ
ห้อง: สะพานบุญ 08-07-2021, 13:54
คำตอบ: 209
เปิดอ่าน: 17,190
ถูกเขียนโดย ส.ต.ท.กิตตินันท์
จองบูชารายการที่ ๖ จำนวน ๓๐ องค์

จองบูชารายการที่ ๖ จำนวน ๓๐ องค์
ห้อง: สะพานบุญ 06-07-2021, 09:24
คำตอบ: 174
เปิดอ่าน: 14,192
ถูกเขียนโดย ส.ต.ท.กิตตินันท์
- ลำดับการจองที่ ๑๑ -จองบูชารายการที่ ๒ เหรียญ...

- ลำดับการจองที่ ๑๑
-จองบูชารายการที่ ๒ เหรียญ ร.๕ เนื้อชิน จำนวน ๑๕ องค์
- โอนเงินแล้วจำนวน ๗,๕๖๐.๑๑ บาท วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๑๙ น.
- ขอรับทางไปรษณีย์ - กรุณาส่ง - นายกิตตินันท์...
ห้อง: สะพานบุญ 06-07-2021, 09:05
คำตอบ: 111
เปิดอ่าน: 11,957
ถูกเขียนโดย ส.ต.ท.กิตตินันท์
- ลำดับการจองที่ ๒๘ -จองบูชารายการที่ ๓...

- ลำดับการจองที่ ๒๘
-จองบูชารายการที่ ๓ แผ่นยันต์เกราะเพชร เนื้อทองแดง จำนวน ๑๕ แผ่น
- โอนเงินแล้วจำนวน ๓,๐๖๐.๒๘ บาท วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๕๙ น.
- ขอรับทางไปรษณีย์ - กรุณาส่ง -...
ห้อง: สะพานบุญ 05-07-2021, 07:25
คำตอบ: 111
เปิดอ่าน: 11,957
ถูกเขียนโดย ส.ต.ท.กิตตินันท์
จองบูชารายการที่ ๓ จำนวน ๑๕ แผ่น

จองบูชารายการที่ ๓ จำนวน ๑๕ แผ่น
ห้อง: สะพานบุญ 05-07-2021, 07:23
คำตอบ: 174
เปิดอ่าน: 14,192
ถูกเขียนโดย ส.ต.ท.กิตตินันท์
จองรายการที่ ๒ จำนวน ๑๕ องค์

จองรายการที่ ๒ จำนวน ๑๕ องค์
ห้อง: สะพานบุญ 04-07-2021, 15:46
คำตอบ: 673
เปิดอ่าน: 32,172
ถูกเขียนโดย ส.ต.ท.กิตตินันท์
จองบูชารายการที่ ๒๘ จำนวน ๒๐ องค์

จองบูชารายการที่ ๒๘ จำนวน ๒๐ องค์
ห้อง: สะพานบุญ 18-06-2021, 11:29
คำตอบ: 90
เปิดอ่าน: 11,377
ถูกเขียนโดย ส.ต.ท.กิตตินันท์
จองรายการที่ ๖ จำนวน ๑ องค์ จองรายการที่ ๗...

จองรายการที่ ๖ จำนวน ๑ องค์
จองรายการที่ ๗ จำนวน ๑ องค์
จองรายการที่ ๘ จำนวน ๑ องค์
ห้อง: สะพานบุญ 17-06-2021, 16:46
คำตอบ: 312
เปิดอ่าน: 19,464
ถูกเขียนโดย ส.ต.ท.กิตตินันท์
- ลำดับการจองที่ ๒๕ -จองบูชารายการที่ ๔...

- ลำดับการจองที่ ๒๕
-จองบูชารายการที่ ๔ เหรียญสมเด็จองค์ปฐม หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองเหลือง จำนวน ๒๐๐ องค์
- โอนเงินแล้วจำนวน ๒๐,๕๐๐.๒๕ บาท วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๔๓ น.
-...
ห้อง: สะพานบุญ 16-06-2021, 17:47
คำตอบ: 312
เปิดอ่าน: 19,464
ถูกเขียนโดย ส.ต.ท.กิตตินันท์
จองบูชารายการที่ ๔ จำนวน ๒๐๐ องค์

จองบูชารายการที่ ๔ จำนวน ๒๐๐ องค์
Showing results 1 to 19 of 19

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:34ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว