กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 28
Search took 0.00 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: รัชชสิทธิ์
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 29-12-2021, 13:00
คำตอบ: 58
เปิดอ่าน: 164,673
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนเพิ่ม กองทุน ๑๑๙...

โอนเพิ่ม กองทุน ๑๑๙ ทุนอุทิศให้แด่ญาติและมิใช่ญาติ จำนวน ๓๐๐ บาท วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๕๘ น. กราบขอบพระคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 27-08-2021, 09:33
คำตอบ: 256
เปิดอ่าน: 195,413
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๒ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 27-08-2021, 09:32
คำตอบ: 463
เปิดอ่าน: 82,797
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๑ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 16-07-2021, 10:38
คำตอบ: 463
เปิดอ่าน: 82,797
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๗ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 16-07-2021, 10:36
คำตอบ: 256
เปิดอ่าน: 195,413
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๖ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 29-06-2021, 22:34
คำตอบ: 463
เปิดอ่าน: 82,797
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๒๒.๓๓ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 29-06-2021, 22:25
คำตอบ: 256
เปิดอ่าน: 195,413
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๒๒.๒๕ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 10-06-2021, 21:48
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 707
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
บวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

กรณีหน่วยงานในมหาวิทยาลัยรามคำแหง จะจัดเครื่องบวงสรวงบูชาพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ควรจัดเครื่องบวงสรวงแบบใดครับ
ห้อง: สะพานบุญ 24-05-2021, 19:21
คำตอบ: 463
เปิดอ่าน: 82,797
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๒๐ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 24-05-2021, 19:19
คำตอบ: 256
เปิดอ่าน: 195,413
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๑๘ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 29-04-2021, 17:31
คำตอบ: 463
เปิดอ่าน: 82,797
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๓๑ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 29-04-2021, 17:30
คำตอบ: 256
เปิดอ่าน: 195,413
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๒๙ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 30-03-2021, 16:20
คำตอบ: 463
เปิดอ่าน: 82,797
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๒๐ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 30-03-2021, 16:17
คำตอบ: 256
เปิดอ่าน: 195,413
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๑๖ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 13-03-2021, 10:47
คำตอบ: 256
เปิดอ่าน: 195,413
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๔๗ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 13-03-2021, 10:42
คำตอบ: 463
เปิดอ่าน: 82,797
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๔๑ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 28-01-2021, 18:25
คำตอบ: 463
เปิดอ่าน: 82,797
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๒๔ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 28-01-2021, 18:18
คำตอบ: 256
เปิดอ่าน: 195,413
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๑๗ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 20-12-2020, 20:52
คำตอบ: 463
เปิดอ่าน: 82,797
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๕๒ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 20-12-2020, 20:49
คำตอบ: 256
เปิดอ่าน: 195,413
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๔๘ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 25-11-2020, 17:37
คำตอบ: 463
เปิดอ่าน: 82,797
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๗ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 25-11-2020, 17:35
คำตอบ: 256
เปิดอ่าน: 195,413
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๔ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 27-10-2020, 22:44
คำตอบ: 463
เปิดอ่าน: 82,797
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๒๒.๔๔...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๒๒.๔๔ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 26-09-2020, 10:05
คำตอบ: 256
เปิดอ่าน: 195,413
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๔ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 01-09-2020, 12:20
คำตอบ: 256
เปิดอ่าน: 195,413
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๑๙ น. ขอบคุณครับ
Showing results 1 to 25 of 28

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:25ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว