กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 32
Search took 0.00 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: หาญชัย
ห้อง: สะพานบุญ 14-01-2022, 18:25
คำตอบ: 463
เปิดอ่าน: 82,794
ถูกเขียนโดย หาญชัย
ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๑๐๐...

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๑๐๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๒๔ น.
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 09-01-2022, 18:03
คำตอบ: 58
เปิดอ่าน: 164,669
ถูกเขียนโดย หาญชัย
ร่วมบุญกองทุนรักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรวัดท่าขนุน ...

ร่วมบุญกองทุนรักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรวัดท่าขนุน
จำนวนเงิน ๑๐๘ บาท
โอนเงินวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๕๙ น.
ห้อง: สะพานบุญ 05-01-2022, 18:56
คำตอบ: 106
เปิดอ่าน: 9,064
ถูกเขียนโดย หาญชัย
ร่วมบุญจำนวน ๑๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว...

ร่วมบุญจำนวน ๑๐๐ บาทครับ
โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๕๕ น.
ห้อง: สะพานบุญ 03-01-2022, 16:57
คำตอบ: 463
เปิดอ่าน: 82,794
ถูกเขียนโดย หาญชัย
ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๑๐๐...

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๑๐๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๕๐ น.
ห้อง: สะพานบุญ 17-12-2021, 16:44
คำตอบ: 463
เปิดอ่าน: 82,794
ถูกเขียนโดย หาญชัย
ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๑๐๐...

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๑๐๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๔๓ น.
ห้อง: สะพานบุญ 04-12-2021, 18:04
คำตอบ: 463
เปิดอ่าน: 82,794
ถูกเขียนโดย หาญชัย
ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๑๐๐...

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๑๐๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๓ น.
ห้อง: สะพานบุญ 22-11-2021, 19:25
คำตอบ: 463
เปิดอ่าน: 82,794
ถูกเขียนโดย หาญชัย
ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๑๐๐...

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๑๐๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๒๔ น.
ห้อง: สะพานบุญ 28-10-2021, 21:44
คำตอบ: 463
เปิดอ่าน: 82,794
ถูกเขียนโดย หาญชัย
ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๑๐๐...

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๑๐๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๒๑.๔๑ น.
ห้อง: ประกาศจากเว็บไซต์วัดท่าขนุน 11-10-2021, 13:41
คำตอบ: 41
เปิดอ่าน: 8,026
ถูกเขียนโดย หาญชัย
ร่วมบุญใส่ย่ามพระอาจารย์ ๕๐๐ บาท...

ร่วมบุญใส่ย่ามพระอาจารย์ ๕๐๐ บาท โอนเงินแล้ววันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๖ น.
ห้อง: สะพานบุญ 27-09-2021, 17:53
คำตอบ: 463
เปิดอ่าน: 82,794
ถูกเขียนโดย หาญชัย
ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๑๐๐...

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๑๐๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๕๒ น.
ห้อง: สะพานบุญ 19-09-2021, 14:42
คำตอบ: 463
เปิดอ่าน: 82,794
ถูกเขียนโดย หาญชัย
ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๑๐๐...

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๑๐๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๔๑ น.
ห้อง: สะพานบุญ 05-09-2021, 19:28
คำตอบ: 463
เปิดอ่าน: 82,794
ถูกเขียนโดย หาญชัย
ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๑๐๐...

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๑๐๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๒๖ น.
ห้อง: สะพานบุญ 24-08-2021, 16:18
คำตอบ: 463
เปิดอ่าน: 82,794
ถูกเขียนโดย หาญชัย
ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๑๐๐...

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๑๐๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๑๘ น.
ห้อง: สะพานบุญ 11-08-2021, 19:21
คำตอบ: 463
เปิดอ่าน: 82,794
ถูกเขียนโดย หาญชัย
ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๑๐๐...

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๑๐๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๑๙ น.
ห้อง: สะพานบุญ 10-07-2021, 18:50
คำตอบ: 463
เปิดอ่าน: 82,794
ถูกเขียนโดย หาญชัย
ร่วมบุญธรรมทานเป็นเงินจำนวน ๑๐๐ บาท โอนแล้ววันที่...

ร่วมบุญธรรมทานเป็นเงินจำนวน ๑๐๐ บาท โอนแล้ววันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๔๘ น.
ห้อง: สะพานบุญ 24-06-2021, 16:12
คำตอบ: 463
เปิดอ่าน: 82,794
ถูกเขียนโดย หาญชัย
ร่วมบุญธรรมทานเป็นเงินจำนวน ๑๐๐ บาท โอนแล้ววันที่...

ร่วมบุญธรรมทานเป็นเงินจำนวน ๑๐๐ บาท โอนแล้ววันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๑๑ น.
ห้อง: สะพานบุญ 28-05-2021, 18:04
คำตอบ: 463
เปิดอ่าน: 82,794
ถูกเขียนโดย หาญชัย
ร่วมบุญธรรมทานเป็นเงินจำนวน ๑๐๐ บาท โอนแล้ววันที่...

ร่วมบุญธรรมทานเป็นเงินจำนวน ๑๐๐ บาท โอนแล้ววันที่ ๒๘ พ.ค.๖๔ เวลา ๑๘.๐๒ น.
ห้อง: สะพานบุญ 09-05-2021, 16:46
คำตอบ: 463
เปิดอ่าน: 82,794
ถูกเขียนโดย หาญชัย
ร่วมบุญธรรมทานเป็นเงินจำนวน ๑๐๐ บาท โอนแล้ววันที่...

ร่วมบุญธรรมทานเป็นเงินจำนวน ๑๐๐ บาท โอนแล้ววันที่ ๙ พ.ค.๖๔ เวลา ๑๖.๔๕ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-05-2021, 17:28
คำตอบ: 463
เปิดอ่าน: 82,794
ถูกเขียนโดย หาญชัย
ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวน ๑๐๐ บาท...

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวน ๑๐๐ บาท
โอนเงินแล้ววันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๒๗ น.
ห้อง: สะพานบุญ 23-04-2021, 11:45
คำตอบ: 463
เปิดอ่าน: 82,794
ถูกเขียนโดย หาญชัย
ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวน ๑๐๐ บาท...

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวน ๑๐๐ บาท
โอนแล้ววันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๔๔ น.
ห้อง: สะพานบุญ 31-03-2021, 14:48
คำตอบ: 463
เปิดอ่าน: 82,794
ถูกเขียนโดย หาญชัย
ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์วัดท่าขนุน จำนวน ๑๐๐ บาท ...

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์วัดท่าขนุน จำนวน ๑๐๐ บาท
โอนแล้ววันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๔๗ น.
ห้อง: สะพานบุญ 13-03-2021, 10:18
คำตอบ: 463
เปิดอ่าน: 82,794
ถูกเขียนโดย หาญชัย
ร่วมบุญธรรมทาน จำนวน ๑๐๐ บาท วันที่ ๑๓ มีนาคม...

ร่วมบุญธรรมทาน จำนวน ๑๐๐ บาท
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๑๖ น.
ห้อง: สะพานบุญ 27-02-2021, 19:56
คำตอบ: 463
เปิดอ่าน: 82,794
ถูกเขียนโดย หาญชัย
ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์วัดท่าขนุน จำนวน ๑๐๐ บาท ...

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์วัดท่าขนุน จำนวน ๑๐๐ บาท
โอนแล้ววันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๕๕ น.
ห้อง: สะพานบุญ 15-02-2021, 18:56
คำตอบ: 463
เปิดอ่าน: 82,794
ถูกเขียนโดย หาญชัย
ร่วมบุญธรรมทานเป็นเงินจำนวน ๑๐๐ บาท โอนแล้ววันที่...

ร่วมบุญธรรมทานเป็นเงินจำนวน ๑๐๐ บาท โอนแล้ววันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๕๓ น.
ห้อง: สะพานบุญ 24-01-2021, 11:11
คำตอบ: 463
เปิดอ่าน: 82,794
ถูกเขียนโดย หาญชัย
ร่วมบุญธรรมทาน ๑๐๐ บาท โอนแล้ววันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๔...

ร่วมบุญธรรมทาน ๑๐๐ บาท
โอนแล้ววันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๔ เวลา ๑๑.๑๐ น.
Showing results 1 to 25 of 32

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:16ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว