กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 28
Search took 0.00 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: ป้านุช
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 10-11-2009, 19:31
คำตอบ: 29
เปิดอ่าน: 123,378
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Lightbulb ท่านธมฺมวิตกฺโก ได้ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคมะเร็ง ...

ท่านธมฺมวิตกฺโก ได้ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคมะเร็ง
เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๔ เมื่อท่านอายุได้ ๗๔ ปี
ครองสมณเพศเป็นเวลา ๔๖ ปี

นับแต่นี้ต่อไป แม้จะไม่มีสังขารของท่าน ธมฺมวิตกฺโก ...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 05-11-2009, 14:37
คำตอบ: 29
เปิดอ่าน: 123,378
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Lightbulb ๙. "ทำดี ดีกว่าขอพร" ...

๙. "ทำดี ดีกว่าขอพร"

:4672615:"จงเลือกทำแต่กรรมที่ดี ๆ นะ !"
เตือนให้เตรียมตัวไว้ดำเนินชีวิตต่อไป เป็นตัวแทนคำอวยพรอย่างสูงสุด ประกอบด้วยเหตุผล
เมื่อทำกรรมดีแล้ว ไม่ให้พรก็ต้องดี...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 30-10-2009, 12:06
คำตอบ: 29
เปิดอ่าน: 123,378
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Wink ยินดีและโมทนาค่ะ:cebollita_onion-17:

ยินดีและโมทนาค่ะ:cebollita_onion-17:
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 30-10-2009, 11:25
คำตอบ: 29
เปิดอ่าน: 123,378
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Lightbulb ๘. ดอกมะลิ :4672615:ดอกมะลิ...

๘. ดอกมะลิ

:4672615:ดอกมะลิ เป็นดอกไม้ที่ถูกรับรองแล้วว่าเป็นดอกไม้ที่หอมเย็นชื่นใจที่สุด
และขาวบริสุทธิ์ที่สุดในบรรดาดอกไม้ทั้งหลาย
ชีวิตของมนุษย์ที่เป็นอยู่ก็เช่นเดียวกับการละคร ...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 29-10-2009, 12:04
คำตอบ: 29
เปิดอ่าน: 123,378
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Lightbulb ๗. อานุภาพของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ...

๗. อานุภาพของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา

:4672615:ด้วยอานุภาพของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญานี้แล จึงชนะข้าศึกคือ กิเลสอย่างละเอียดได้ !

๑. ชนะความหยาบคาย...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 28-10-2009, 17:01
คำตอบ: 29
เปิดอ่าน: 123,378
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Lightbulb ๖. สติสัมปชัญญะ (ความระลึกได้ และความรู้ตัว) ...

๖. สติสัมปชัญญะ (ความระลึกได้ และความรู้ตัว)

:4672615:ที่จะทำอะไรไม่ผิดนั้น ข้อสำคัญอยู่ที่สติ ถ้ามีสติคุ้มครองกายวาจาใจอยู่ทุกขณะ จะทำอะไรไม่ผิดพลาดเลย
ที่ผิดพลาดเพราะขาดสติ คือ เผลอเหม่อ...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 27-10-2009, 13:32
คำตอบ: 29
เปิดอ่าน: 123,378
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Lightbulb ๕. ทำอะไรไม่ผิดเลย ก็คือไม่ทำอะไรเลย ‘Do no wrong...

๕. ทำอะไรไม่ผิดเลย ก็คือไม่ทำอะไรเลย ‘Do no wrong is do nothing’

:4672615:จงระลึกถึงคติพจน์ว่า ‘Do No wrong is do nothing’ ทำอะไรไม่ผิดเลย ก็คือไม่ทำอะไรเลย
...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 24-10-2009, 11:13
คำตอบ: 29
เปิดอ่าน: 123,378
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Lightbulb ๔. สันติสุข พระพุทธเจ้าสอนว่า "นตฺถิ...

๔. สันติสุข

พระพุทธเจ้าสอนว่า "นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ" สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
:4672615:หมายความว่า ความสุขอื่นมี เช่น ความสุขในการดูละคร ดูหนัง การเข้าสังคม Social ในการมีคู่รักคู่ครอง ...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 19-10-2009, 14:59
คำตอบ: 29
เปิดอ่าน: 123,378
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Smile ๓. สบายใจ :4672615:คำว่า ไม่สบายใจ อย่าใช้...

๓. สบายใจ

:4672615:คำว่า ไม่สบายใจ อย่าใช้ และอย่าให้มีขึ้นในใจต่อไป

"Let it go,and get it out!"

ก่อนจะเกิด Let it go! ปล่อยผ่านไปอย่ารับเอาความไม่สบายใจไว้ ถ้าเผลอไป...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 17-10-2009, 10:04
คำตอบ: 29
เปิดอ่าน: 123,378
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Wink :4672615:ตั้งแต่ท่านธมฺมวิตกฺโกอุปสมบท...

:4672615:ตั้งแต่ท่านธมฺมวิตกฺโกอุปสมบท ไม่เคยปรากฏว่าท่านแสดงธรรมเทศนาที่ใด แม้โอวาทของท่านก็มีเพียงสั้น ๆ
ธรรมเทศนาของท่านธมฺมวิตกฺโกจึงค่อนข้างจะหาได้ยาก...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 15-10-2009, 13:55
คำตอบ: 29
เปิดอ่าน: 123,378
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Smile :4672615:ต่อมาท่านธมฺมวิตกฺโกได้ถูกโรคร้ายเข้าคุกค...

:4672615:ต่อมาท่านธมฺมวิตกฺโกได้ถูกโรคร้ายเข้าคุกคาม
คือโรคมะเร็ง ท่านธมฺมวิตกฺโกเป็นโรคมะเร็งกรามช้างจนเน่าเฟะ แต่ท่านก็มิได้แสดงความเจ็บปวดรวดร้าว
ให้ปรากฏแก่สายตาภิกษุสงฆ์...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 12-10-2009, 13:43
คำตอบ: 29
เปิดอ่าน: 123,378
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Smile :4672615:ท่านท่านธมฺมวิตกฺโกไม่ออกนอกวัดเพื่อไปในง...

:4672615:ท่านท่านธมฺมวิตกฺโกไม่ออกนอกวัดเพื่อไปในงานหรือกิจการใด
ไม่พบปะพูดคุยกับผู้ใดนัก นอกจากการสนทนาธรรม ซึ่งท่านยินดีจะให้คำตอบและอธิบายอย่างเต็มใจเท่าที่สามารถกระทำได้ ...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 08-10-2009, 14:24
คำตอบ: 29
เปิดอ่าน: 123,378
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Lightbulb :4672615:เมื่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์...

:4672615:เมื่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ได้รับจดหมายรายงานการปฏิบัติแบบโยคะศาสตร์ของท่านธมฺมวิตกฺโกแล้วก็ได้นำไปปฏิบัติ
เมื่อสงสัยในข้อหนึ่งข้อใดแล้ว...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 02-10-2009, 14:25
คำตอบ: 29
เปิดอ่าน: 123,378
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Smile ๒๕ มิถุน ๒๔๖๙ ขอประทานกราบเรียน พระคุณเกล้าฯ ...

๒๕ มิถุน ๒๔๖๙
ขอประทานกราบเรียน พระคุณเกล้าฯ
ขอประทานถวายวิธีบริหารร่างกายประจำวัน ซึ่งเกล้าฯ มั่นใจว่า ถ้าไม่มีอดีตกรรมตามสนองแล้ว
การบริหารร่างกายที่ถูกต้องตามกฎของธรรมดาโดยสม่ำเสมอจริง ๆ...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 24-09-2009, 12:20
คำตอบ: 29
เปิดอ่าน: 123,378
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Smile :4672615:ท่านธมฺมวิตกฺโกศึกษาปฏิบัติธรรมวินัยอย่าง...

:4672615:ท่านธมฺมวิตกฺโกศึกษาปฏิบัติธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด
หลังจากบวชในพรรษาแรก ออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ไปตามท้องถนนเยี่ยงพระนวกะทั่วไปจนครบหนึ่งพรรษา
ครั้นย่างเข้าพรรษา ๒ ท่านธมฺมวิตกฺโก...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 22-09-2009, 10:51
คำตอบ: 29
เปิดอ่าน: 123,378
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Smile :4672615:การทำสมาธิของท่านธมฺมวิตกฺโก ...

:4672615:การทำสมาธิของท่านธมฺมวิตกฺโก
ท่านได้ฝึกทำมาแต่ครั้งยังเป็นฆราวาส เมื่อท่านบวชท่านได้ฝึกต่อไปโดยตัดกระดาษเป็นรูปวงกลมติดไว้ข้างฝาห้อง

:4672615:นั่งเพ่งจนกระทั่งท่านเห็นภาพนี้ชัด...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 21-09-2009, 15:23
คำตอบ: 29
เปิดอ่าน: 123,378
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Smile :4672615:ท่านธมฺมวิตกฺโกอยู่ในวัดเทพศิรินทราวาสตลอ...

:4672615:ท่านธมฺมวิตกฺโกอยู่ในวัดเทพศิรินทราวาสตลอดระยะสงครามโดยปลอดภัย
เวลากลางคืนท่านก็ลงจำวัดในหีบศพที่โยมพ่อต่อเอามาให้ แล้วใช้จีวรคลุมบนหีบศพต่างมุ้ง
...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 17-09-2009, 12:25
คำตอบ: 29
เปิดอ่าน: 123,378
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Smile :4672615:ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ ...

:4672615:ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ ผู้คนในกรุงเทพฯ ได้อพยพออกไปอยู่บ้านนอกกันเป็นส่วนมาก
ไม่ยกเว้นแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้า พระในวัดเทพศิรินทราวาสก็อพยพ แต่ท่านธมฺมวิตกฺโกไม่ได้ไปไหนเลย...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 15-09-2009, 14:55
คำตอบ: 29
เปิดอ่าน: 123,378
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Smile :4672615:ใครก็ตามที่เคยพบท่านจะต้องเคยได้ยินท่านให...

:4672615:ใครก็ตามที่เคยพบท่านจะต้องเคยได้ยินท่านให้พรว่า

"จงเลือกทำแต่กรรมที่ดี ๆ นะ"

ซึ่งก็มีที่มาจากอุทานธรรมเช่นกัน โดยมีบทเต็มว่า

รักษาตัวกลัวกรรมอย่าทำชั่ว ...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 13-09-2009, 01:15
คำตอบ: 29
เปิดอ่าน: 123,378
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Smile :4672615:หลังจากท่านบวชแล้วคุณชุบก็บวชบ้าง...

:4672615:หลังจากท่านบวชแล้วคุณชุบก็บวชบ้าง โดยไปเป็นอุบาสิกาถือศีลอยู่ที่วัดโสมนัส
ตลอดเวลาที่ท่านบวชท่านห้ามมิให้คุณชุบมาเยี่ยมเยียนท่าน เว้นแต่มีธุระจำเป็น ท่านเกรงจะเป็นที่ครหาของผู้อื่น
...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 13-09-2009, 01:03
คำตอบ: 29
เปิดอ่าน: 123,378
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Smile :4672615:ก่อนที่ท่านธมฺมวิตกฺโกจะบวชนั้น...

:4672615:ก่อนที่ท่านธมฺมวิตกฺโกจะบวชนั้น ท่านมีทรัพย์สินมากพอจะเป็นเศรษฐีในสมัยนั้นได้ เมื่อท่านบวชแล้ว
ท่านก็ได้บริจาคทรัพย์สินที่ท่านมีอยู่ ให้เป็นสมบัติแก่พระศาสนา โดยท่านได้บริจาค

...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 09-09-2009, 16:43
คำตอบ: 29
เปิดอ่าน: 123,378
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Wink พระยานรรัตนราชมานิตได้บอกว่าตำแหน่งของท่านนี้...

พระยานรรัตนราชมานิตได้บอกว่าตำแหน่งของท่านนี้ เมื่อพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตก็จะบวชถวายพระราชกุศล
มีตัวอย่างมาเสมอ แต่ไม่มีใครบวชถวายตลอดชีวิตตั้งแต่หนุ่มเหมือนท่าน
...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 07-09-2009, 01:06
คำตอบ: 29
เปิดอ่าน: 123,378
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Smile :4672615:พระยานรรัตนราชมานิตเป็นผู้ที่เคร่งครัดต่อ...

:4672615:พระยานรรัตนราชมานิตเป็นผู้ที่เคร่งครัดต่อหน้าที่การงาน ยากที่ใครเสมอเหมือนได้
และเป็นผู้ที่ทำอะไรทำจริง ไม่ถือตัว และไม่แบ่งชั้นวรรณะ แม้แต่เครื่องแต่งกายก็สวมใส่อย่างธรรมดา คือ เสื้อขาว...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 03-09-2009, 02:08
คำตอบ: 29
เปิดอ่าน: 123,378
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Smile พร้อมกับที่พระราชทานบรรดาศักดิ์ชั้นพระยาพานทองให้น...

พร้อมกับที่พระราชทานบรรดาศักดิ์ชั้นพระยาพานทองให้นี้ ได้พระราชทานที่ดินเพื่อให้ปลูกบ้านอยู่อาศัยแทนเช่าอยู่
ที่ดินที่พระราชทานให้นั้นมีจำนวนถึง ๔ ไร่ อยู่ตรงเชิงสะพานราชเทวี ตรงที่มีซอยชื่อ...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 03-09-2009, 01:46
คำตอบ: 29
เปิดอ่าน: 123,378
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Talking รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว...

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้เด็กผู้ชายที่เข้าไปอยู่ในพระบรมมหาราชวังกับญาติเมื่อยังเล็ก
เป็นพนักงานคอยช่วยไล่กาขณะที่ทรงบาตร จึงเกิดมหาดเล็กขึ้นอีกประเภทหนึ่ง...
Showing results 1 to 25 of 28

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:33ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว