กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 19 of 19
Search took 0.00 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: แพรวา
ห้อง: สะพานบุญ 23-10-2021, 19:22
คำตอบ: 748
เปิดอ่าน: 21,325
ถูกเขียนโดย แพรวา
จองรายการที่ ๒ จำนวน ๓ องค์

จองรายการที่ ๒ จำนวน ๓ องค์
ห้อง: สะพานบุญ 03-10-2021, 20:17
คำตอบ: 978
เปิดอ่าน: 31,898
ถูกเขียนโดย แพรวา
เพิ่มการจอง

เพิ่มรายการจอง
ลำดับการจองที่ ๔
จองบูชารายการที่ ๑๒ จำนวน ๑๐ องค์
ห้อง: สะพานบุญ 03-10-2021, 08:03
คำตอบ: 375
เปิดอ่าน: 21,357
ถูกเขียนโดย แพรวา
ใส่จำนวนการจองให้ไม่ครบ

ลำดับการจองที่ ๒๐
คุณตัวเล็กไม่ได้ใส่จำนวนการจองลงในตาราง รายการที่ ๓ และ รายการที่ ๔ ให้นะคะ ช่วยเพิ่มเพิ่มให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 03-10-2021, 07:32
คำตอบ: 34
เปิดอ่าน: 4,662
ถูกเขียนโดย แพรวา
จองบูชารายการที่ ๒ จำนวน ๑ องค์

จองบูชารายการที่ ๒ จำนวน ๑ องค์
ห้อง: สะพานบุญ 03-10-2021, 07:29
คำตอบ: 386
เปิดอ่าน: 70,111
ถูกเขียนโดย แพรวา
:9bbc76d5:

:9bbc76d5:
ห้อง: สะพานบุญ 03-10-2021, 07:25
คำตอบ: 386
เปิดอ่าน: 70,111
ถูกเขียนโดย แพรวา
-ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน...

-ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๕๐๐ บาท
-โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๒๔ น.
ห้อง: สะพานบุญ 03-10-2021, 07:03
คำตอบ: 66
เปิดอ่าน: 7,123
ถูกเขียนโดย แพรวา
-ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างโรงพยาบาลสนามวัดท่าขนุน...

-ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างโรงพยาบาลสนามวัดท่าขนุน จำนวนเงิน ๓๐๐ บาท
-โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๑ น. จำนวนเงิน ๓๐๐.๕๐ บาท
ห้อง: สะพานบุญ 03-10-2021, 06:56
คำตอบ: 77
เปิดอ่าน: 7,704
ถูกเขียนโดย แพรวา
-รวมเป็นเป็นเจ้าภาพสร้างพระปางห้ามสมุทร...

-รวมเป็นเป็นเจ้าภาพสร้างพระปางห้ามสมุทร เนื้อทองคำและเนื้อเงิน
จำนวนเงิน ๕๐๐ บาท
-โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๕๒ น. จำนวนเงิน ๕๐๐.๕๐ บาท
ห้อง: สะพานบุญ 02-10-2021, 13:55
คำตอบ: 978
เปิดอ่าน: 31,898
ถูกเขียนโดย แพรวา
จองรายการที่ ๕ จำนวน ๑ องค์ จองรายการที่ ๙...

จองรายการที่ ๕ จำนวน ๑ องค์
จองรายการที่ ๙ จำนวน ๑ องค์
จองรายการที่ ๑๐ จำนวน ๑ องค์
ห้อง: สะพานบุญ 02-10-2021, 13:37
คำตอบ: 375
เปิดอ่าน: 21,357
ถูกเขียนโดย แพรวา
รายการที่ ๑ จำนวน ๑ องค์ รายการที่ ๒ จำนวน ๑...

รายการที่ ๑ จำนวน ๑ องค์
รายการที่ ๒ จำนวน ๑ องค์
รายการที่ ๓ จำนวน ๑ องค์
รายการที่ ๔ จำนวน ๑ องค์
ห้อง: สะพานบุญ 04-09-2021, 00:40
คำตอบ: 386
เปิดอ่าน: 70,111
ถูกเขียนโดย แพรวา
ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๕๐๐...

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๕๐๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๐.๓๙ น.
ห้อง: สะพานบุญ 04-07-2021, 23:59
คำตอบ: 386
เปิดอ่าน: 70,111
ถูกเขียนโดย แพรวา
-ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน...

-ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๓๐๐ บาท
-โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๒๓.๕๘ น.
ห้อง: สะพานบุญ 05-05-2021, 22:56
คำตอบ: 386
เปิดอ่าน: 70,111
ถูกเขียนโดย แพรวา
ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวน ๓๐๐ บาท...

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวน ๓๐๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๒๒.๕๕ น.
ห้อง: สะพานบุญ 14-04-2021, 18:21
คำตอบ: 386
เปิดอ่าน: 70,111
ถูกเขียนโดย แพรวา
ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์วัดท่าขนุน จำนวนเงิน ๕๐๐...

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์วัดท่าขนุน
จำนวนเงิน ๕๐๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔
เวลา ๑๘.๑๙ น.
ห้อง: สะพานบุญ 18-02-2021, 22:49
คำตอบ: 386
เปิดอ่าน: 70,111
ถูกเขียนโดย แพรวา
ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๒๐๐...

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๒๐๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๒๒.๔๖ น.
ห้อง: สะพานบุญ 07-02-2021, 17:18
คำตอบ: 386
เปิดอ่าน: 70,111
ถูกเขียนโดย แพรวา
ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์วัดท่าขนุน จำนวนเงิน ๒๐๐...

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์วัดท่าขนุน จำนวนเงิน ๒๐๐ บาท
โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๑๗ น.
ห้อง: สะพานบุญ 14-12-2020, 14:11
คำตอบ: 386
เปิดอ่าน: 70,111
ถูกเขียนโดย แพรวา
ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์วัดท่าขนุน จำนวนเงิน ๓๐๐...

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์วัดท่าขนุน จำนวนเงิน ๓๐๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๑๐ น.
ห้อง: สะพานบุญ 05-10-2020, 14:21
คำตอบ: 386
เปิดอ่าน: 70,111
ถูกเขียนโดย แพรวา
ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๓๐๐...

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๓๐๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๑๘ น.
ห้อง: ยาแผนไทย 26-01-2011, 21:51
คำตอบ: 14
เปิดอ่าน: 22,630
ถูกเขียนโดย แพรวา
อีกวิธีก็คือ นำเปลือกส้มสดมาขยำให้น้ำมันส้มออก...

อีกวิธีก็คือ นำเปลือกส้มสดมาขยำให้น้ำมันส้มออก จนพอได้กลิ่นหอม ๆ ของส้ม (ต้องในปริมาณที่มากพอ) แล้วทิ้งไว้ในถังขยะและทางที่เราไม่ต้องการให้มดรบกวนเรา

หรืออาจจะใช้สเปรย์ตะไคร้หอมฉีด ทั้งหนู, มด,...
Showing results 1 to 19 of 19

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:05ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว