กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 27
Search took 0.00 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: หาญชัย
ห้อง: สะพานบุญ 17-10-2021, 10:43
คำตอบ: 745
เปิดอ่าน: 21,226
ถูกเขียนโดย หาญชัย
จองรายการที่ ๒ จำนวน ๔ องค์

จองรายการที่ ๒ จำนวน ๔ องค์
ห้อง: ประกาศจากเว็บไซต์วัดท่าขนุน 11-10-2021, 13:41
คำตอบ: 41
เปิดอ่าน: 7,321
ถูกเขียนโดย หาญชัย
ร่วมบุญใส่ย่ามพระอาจารย์ ๕๐๐ บาท...

ร่วมบุญใส่ย่ามพระอาจารย์ ๕๐๐ บาท โอนเงินแล้ววันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๖ น.
ห้อง: สะพานบุญ 03-10-2021, 13:05
คำตอบ: 978
เปิดอ่าน: 31,895
ถูกเขียนโดย หาญชัย
จองบูชารายการที่ ๑๒ จำนวน ๕ องค์

จองบูชารายการที่ ๑๒ จำนวน ๕ องค์
ห้อง: สะพานบุญ 27-09-2021, 17:53
คำตอบ: 386
เปิดอ่าน: 70,101
ถูกเขียนโดย หาญชัย
ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๑๐๐...

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๑๐๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๕๒ น.
ห้อง: สะพานบุญ 20-09-2021, 16:37
คำตอบ: 929
เปิดอ่าน: 45,239
ถูกเขียนโดย หาญชัย
จองรายการที่ ๕ จำนวน ๒ องค์ จองรายการที่ ๖...

จองรายการที่ ๕ จำนวน ๒ องค์
จองรายการที่ ๖ จำนวน ๒ องค์
ห้อง: สะพานบุญ 19-09-2021, 14:42
คำตอบ: 386
เปิดอ่าน: 70,101
ถูกเขียนโดย หาญชัย
ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๑๐๐...

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๑๐๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๔๑ น.
ห้อง: สะพานบุญ 05-09-2021, 19:28
คำตอบ: 386
เปิดอ่าน: 70,101
ถูกเขียนโดย หาญชัย
ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๑๐๐...

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๑๐๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๒๖ น.
ห้อง: สะพานบุญ 24-08-2021, 16:18
คำตอบ: 386
เปิดอ่าน: 70,101
ถูกเขียนโดย หาญชัย
ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๑๐๐...

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๑๐๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๑๘ น.
ห้อง: สะพานบุญ 11-08-2021, 19:21
คำตอบ: 386
เปิดอ่าน: 70,101
ถูกเขียนโดย หาญชัย
ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๑๐๐...

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๑๐๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๑๙ น.
ห้อง: สะพานบุญ 10-07-2021, 18:50
คำตอบ: 386
เปิดอ่าน: 70,101
ถูกเขียนโดย หาญชัย
ร่วมบุญธรรมทานเป็นเงินจำนวน ๑๐๐ บาท โอนแล้ววันที่...

ร่วมบุญธรรมทานเป็นเงินจำนวน ๑๐๐ บาท โอนแล้ววันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๔๘ น.
ห้อง: สะพานบุญ 24-06-2021, 16:12
คำตอบ: 386
เปิดอ่าน: 70,101
ถูกเขียนโดย หาญชัย
ร่วมบุญธรรมทานเป็นเงินจำนวน ๑๐๐ บาท โอนแล้ววันที่...

ร่วมบุญธรรมทานเป็นเงินจำนวน ๑๐๐ บาท โอนแล้ววันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๑๑ น.
ห้อง: สะพานบุญ 28-05-2021, 18:04
คำตอบ: 386
เปิดอ่าน: 70,101
ถูกเขียนโดย หาญชัย
ร่วมบุญธรรมทานเป็นเงินจำนวน ๑๐๐ บาท โอนแล้ววันที่...

ร่วมบุญธรรมทานเป็นเงินจำนวน ๑๐๐ บาท โอนแล้ววันที่ ๒๘ พ.ค.๖๔ เวลา ๑๘.๐๒ น.
ห้อง: สะพานบุญ 09-05-2021, 16:46
คำตอบ: 386
เปิดอ่าน: 70,101
ถูกเขียนโดย หาญชัย
ร่วมบุญธรรมทานเป็นเงินจำนวน ๑๐๐ บาท โอนแล้ววันที่...

ร่วมบุญธรรมทานเป็นเงินจำนวน ๑๐๐ บาท โอนแล้ววันที่ ๙ พ.ค.๖๔ เวลา ๑๖.๔๕ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-05-2021, 17:28
คำตอบ: 386
เปิดอ่าน: 70,101
ถูกเขียนโดย หาญชัย
ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวน ๑๐๐ บาท...

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวน ๑๐๐ บาท
โอนเงินแล้ววันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๒๗ น.
ห้อง: สะพานบุญ 23-04-2021, 11:45
คำตอบ: 386
เปิดอ่าน: 70,101
ถูกเขียนโดย หาญชัย
ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวน ๑๐๐ บาท...

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวน ๑๐๐ บาท
โอนแล้ววันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๔๔ น.
ห้อง: สะพานบุญ 31-03-2021, 14:48
คำตอบ: 386
เปิดอ่าน: 70,101
ถูกเขียนโดย หาญชัย
ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์วัดท่าขนุน จำนวน ๑๐๐ บาท ...

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์วัดท่าขนุน จำนวน ๑๐๐ บาท
โอนแล้ววันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๔๗ น.
ห้อง: สะพานบุญ 13-03-2021, 10:18
คำตอบ: 386
เปิดอ่าน: 70,101
ถูกเขียนโดย หาญชัย
ร่วมบุญธรรมทาน จำนวน ๑๐๐ บาท วันที่ ๑๓ มีนาคม...

ร่วมบุญธรรมทาน จำนวน ๑๐๐ บาท
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๑๖ น.
ห้อง: สะพานบุญ 27-02-2021, 19:56
คำตอบ: 386
เปิดอ่าน: 70,101
ถูกเขียนโดย หาญชัย
ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์วัดท่าขนุน จำนวน ๑๐๐ บาท ...

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์วัดท่าขนุน จำนวน ๑๐๐ บาท
โอนแล้ววันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๕๕ น.
ห้อง: สะพานบุญ 15-02-2021, 18:56
คำตอบ: 386
เปิดอ่าน: 70,101
ถูกเขียนโดย หาญชัย
ร่วมบุญธรรมทานเป็นเงินจำนวน ๑๐๐ บาท โอนแล้ววันที่...

ร่วมบุญธรรมทานเป็นเงินจำนวน ๑๐๐ บาท โอนแล้ววันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๕๓ น.
ห้อง: สะพานบุญ 24-01-2021, 11:11
คำตอบ: 386
เปิดอ่าน: 70,101
ถูกเขียนโดย หาญชัย
ร่วมบุญธรรมทาน ๑๐๐ บาท โอนแล้ววันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๔...

ร่วมบุญธรรมทาน ๑๐๐ บาท
โอนแล้ววันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๔ เวลา ๑๑.๑๐ น.
ห้อง: สะพานบุญ 11-01-2021, 18:05
คำตอบ: 386
เปิดอ่าน: 70,101
ถูกเขียนโดย หาญชัย
ร่วมบุญธรรมทานเป็นเงินจำนวน ๑๐๐ บาท โอนแล้ววันที่...

ร่วมบุญธรรมทานเป็นเงินจำนวน ๑๐๐ บาท โอนแล้ววันที่ ๑๑ มกราคม ๖๔ เวลา ๑๘.๐๓ น.
ห้อง: สะพานบุญ 12-12-2020, 17:20
คำตอบ: 386
เปิดอ่าน: 70,101
ถูกเขียนโดย หาญชัย
โอนเงินร่วมบุญธรรมทาน จำนวน ๑๐๐ บาท วันที่ ๑๒...

โอนเงินร่วมบุญธรรมทาน จำนวน ๑๐๐ บาท วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๑๘ น.
ห้อง: สะพานบุญ 29-11-2020, 15:48
คำตอบ: 386
เปิดอ่าน: 70,101
ถูกเขียนโดย หาญชัย
โอนเงินร่วมบุญธรรมทาน จำนวน ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๙...

โอนเงินร่วมบุญธรรมทาน จำนวน ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๔๗ น.
ห้อง: สะพานบุญ 13-11-2020, 19:24
คำตอบ: 386
เปิดอ่าน: 70,101
ถูกเขียนโดย หาญชัย
โอนเงินร่วมบุญธรรมทาน จำนวน ๑๐๐ บาท วันที่ ๑๓...

โอนเงินร่วมบุญธรรมทาน จำนวน ๑๐๐ บาท วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๒๒ น.
ห้อง: สะพานบุญ 02-11-2020, 14:00
คำตอบ: 386
เปิดอ่าน: 70,101
ถูกเขียนโดย หาญชัย
โอนเงินร่วมบุญธรรมทาน จำนวน ๑๐๐ บาท วันที่ ๒...

โอนเงินร่วมบุญธรรมทาน จำนวน ๑๐๐ บาท วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๕๗ น.
Showing results 1 to 25 of 27

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:58ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว