กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 500
Search took 0.03 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: หยาดฝน
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เมื่อวานนี้, 23:31
คำตอบ: 155
เปิดอ่าน: 2,203
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐...

วันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เมื่อวานนี้, 23:30
คำตอบ: 155
เปิดอ่าน: 2,203
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐...

วันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เมื่อวานนี้, 23:23
คำตอบ: 155
เปิดอ่าน: 2,203
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐...

วันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เมื่อวานนี้, 00:43
คำตอบ: 155
เปิดอ่าน: 2,203
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐...

วันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เมื่อวานนี้, 00:42
คำตอบ: 155
เปิดอ่าน: 2,203
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐...

วันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เมื่อวานนี้, 00:42
คำตอบ: 155
เปิดอ่าน: 2,203
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐...

วันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เมื่อวานนี้, 00:39
คำตอบ: 155
เปิดอ่าน: 2,203
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐...

วันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 25-10-2021, 00:35
คำตอบ: 155
เปิดอ่าน: 2,203
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ...

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน
รับชมอีกช่องทาง ได้ที่ https://youtu.be/GgnkHBdjJLU

GgnkHBdjJLU

ท่านผู้จิตศรัทธาสามารถร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าขนุน ได้ที่ ...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 25-10-2021, 00:34
คำตอบ: 155
เปิดอ่าน: 2,203
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา...

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๕๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 25-10-2021, 00:33
คำตอบ: 155
เปิดอ่าน: 2,203
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา...

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 25-10-2021, 00:32
คำตอบ: 155
เปิดอ่าน: 2,203
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา...

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 25-10-2021, 00:31
คำตอบ: 155
เปิดอ่าน: 2,203
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา...

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๑๙ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ทำบวงสรวงบูชาพระรัตนตรัย และปลุกเสกวัตถุมงคลร่วมกับพระครูสมุทรพิทยาคม (หลวงพ่อใจ ฐิตาจาโร)...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 25-10-2021, 00:31
คำตอบ: 155
เปิดอ่าน: 2,203
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา...

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 25-10-2021, 00:29
คำตอบ: 155
เปิดอ่าน: 2,203
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา...

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๔.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 24-10-2021, 00:44
คำตอบ: 155
เปิดอ่าน: 2,203
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ...

วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน
รับชมอีกช่องทาง ได้ที่ https://youtu.be/r3B5_E_fd-4

r3B5_E_fd-4

ท่านผู้จิตศรัทธาสามารถร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าขนุน ได้ที่ ...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 24-10-2021, 00:43
คำตอบ: 155
เปิดอ่าน: 2,203
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๕๐...

วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๕๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 24-10-2021, 00:42
คำตอบ: 155
เปิดอ่าน: 2,203
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐...

วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 24-10-2021, 00:41
คำตอบ: 155
เปิดอ่าน: 2,203
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐...

วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 24-10-2021, 00:40
คำตอบ: 155
เปิดอ่าน: 2,203
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐...

วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 24-10-2021, 00:40
คำตอบ: 155
เปิดอ่าน: 2,203
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐...

วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 24-10-2021, 00:38
คำตอบ: 155
เปิดอ่าน: 2,203
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐...

วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์ เข้าร่วมงานวันปิยมหาราชรำลึก...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 24-10-2021, 00:36
คำตอบ: 155
เปิดอ่าน: 2,203
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๔.๐๐...

วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๔.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 23-10-2021, 00:53
คำตอบ: 155
เปิดอ่าน: 2,203
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ...

วันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน
รับชมอีกช่องทาง ได้ที่ https://youtu.be/KpnRoHkOEVE

KpnRoHkOEVE

ท่านผู้จิตศรัทธาสามารถร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าขนุน ได้ที่ ...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 23-10-2021, 00:52
คำตอบ: 155
เปิดอ่าน: 2,203
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๕๐...

วันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๕๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 23-10-2021, 00:51
คำตอบ: 155
เปิดอ่าน: 2,203
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐...

วันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
Showing results 1 to 25 of 500

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:59ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว