กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 41
Search took 0.00 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: เผือกน้อย
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 28-04-2020, 20:25
คำตอบ: 41
เปิดอ่าน: 5,164
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
วันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา...

วันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๒๓.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน
ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน
นำพระภิกษุสามเณร...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 28-04-2020, 20:16
คำตอบ: 41
เปิดอ่าน: 5,164
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ...

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน
ได้มอบพระพุทธรูปหน้าตัก ๑๐๘ นิ้ว จำนวน ๑ องค์...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 28-04-2020, 20:13
คำตอบ: 41
เปิดอ่าน: 5,164
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
วันเสาร์ที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ...

วันเสาร์ที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน
ได้มอบพระพุทธรูปหน้าตัก ๓๐ นิ้ว จำนวน ๕ องค์ พระพุทธรูปประจำวันจำนวน ๙ องค์ ...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 28-04-2020, 20:11
คำตอบ: 41
เปิดอ่าน: 5,164
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
วันเสาร์ที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ...

วันเสาร์ที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน
ได้มอบข้าวสาร จำนวน ๓๐๐ กิโลกรัม และอาหารแห้งอื่น ๆ รวม ๑ คันรถกระบะ...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 28-04-2020, 20:09
คำตอบ: 41
เปิดอ่าน: 5,164
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
วันเสาร์ที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ถึง...

วันเสาร์ที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ถึง วันอังคารที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน ...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 28-04-2020, 20:07
คำตอบ: 41
เปิดอ่าน: 5,164
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
วันเสาร์ที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ...

วันเสาร์ที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ
ร่วมพิธีเปิดงานถนนคนนั่งยองทองผาภูมิ โดยมี นายสืบสายศักดิ์โสภิษฐ์...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 28-04-2020, 20:04
คำตอบ: 41
เปิดอ่าน: 5,164
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
วันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐...

วันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน เจ้าคณะตำบลท่าขนุน เขต ๒
เข้าร่วมงานประชุมพระสังฆาธิการในสังกัดคณะสงฆ์อำเภอทองผาภูมิ ครั้งที่...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 28-04-2020, 20:02
คำตอบ: 41
เปิดอ่าน: 5,164
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
วันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐...

วันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ ตรวจงานก่อสร้างเรือนกะเหรี่ยง
เพื่อเป็นศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านของชาติพันธุ์กะเหรี่ยง...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 28-04-2020, 19:59
คำตอบ: 41
เปิดอ่าน: 5,164
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ...

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ ๒๓ (วัดท่าขนุน)
ทำหน้าที่รองประธานคณะพระวิปัสสนาจารย์...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 28-04-2020, 19:56
คำตอบ: 41
เปิดอ่าน: 5,164
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ...

วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ ๒๓ (วัดท่าขนุน)
ทำหน้าที่รองประธานคณะพระวิปัสสนาจารย์ ในงานปฏิบัติธรรมประจำปี...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 28-04-2020, 19:54
คำตอบ: 41
เปิดอ่าน: 5,164
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา...

วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ ๒๓ (วัดท่าขนุน)
ทำหน้าที่รองประธานคณะพระวิปัสสนาจารย์...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 28-04-2020, 19:51
คำตอบ: 41
เปิดอ่าน: 5,164
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ...

วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน เจ้าคณะตำบลท่าขนุน เขต ๒
รับฎีกานิมนต์สวดทักษิณานุปทาน ในงานวันคล้ายวันมรณภาพพระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 28-04-2020, 19:49
คำตอบ: 41
เปิดอ่าน: 5,164
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
วันเสาร์ที่ ๒๒ ถึง วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม...

วันเสาร์ที่ ๒๒ ถึง วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน เดินทางไปศึกษาดูงานด้านพระพุทธศาสนา ณ ประเทศสิงคโปร์
รูปสุดท้ายคือมิสเตอร์ริชาร์ด ลิม...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 28-04-2020, 19:27
คำตอบ: 41
เปิดอ่าน: 5,164
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐...

วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. ประธานคณะพระอุปัชฌาย์รุ่นที่ ๕๑ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง (๒๓ จังหวัด)
ได้เป็นประธานในงานประชุมประจำปีครั้งที่...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 28-04-2020, 19:21
คำตอบ: 41
เปิดอ่าน: 5,164
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐...

วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. กรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง ประจำคณะสงฆ์ภาค ๑๔
ทำหน้าที่ตรวจข้อสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 28-04-2020, 19:19
คำตอบ: 41
เปิดอ่าน: 5,164
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๐๕.๐๐...

วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๐๕.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ ๒๓ (วัดท่าขนุน)
ทำหน้าที่รองประธานคณะพระวิปัสสนาจารย์...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 28-04-2020, 19:13
คำตอบ: 41
เปิดอ่าน: 5,164
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา...

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ ๒๓ (วัดท่าขนุน)
ทำหน้าที่รองประธานคณะพระวิปัสสนาจารย์...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 28-04-2020, 19:09
คำตอบ: 41
เปิดอ่าน: 5,164
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ...

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน
ประธานชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 28-04-2020, 19:07
คำตอบ: 41
เปิดอ่าน: 5,164
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐...

วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. ประธานชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ
จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 28-04-2020, 19:05
คำตอบ: 41
เปิดอ่าน: 5,164
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ...

วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน
ประธานชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 28-04-2020, 19:03
คำตอบ: 41
เปิดอ่าน: 5,164
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
วันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ...

วันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ ๒๓ (วัดท่าขนุน)
ทำหน้าที่รองประธานคณะพระวิปัสสนาจารย์ ในงานปฏิบัติธรรมประจำปี...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 28-04-2020, 19:00
คำตอบ: 41
เปิดอ่าน: 5,164
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ...

วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ ๒๓ (วัดท่าขนุน)
ทำหน้าที่รองประธานคณะพระวิปัสสนาจารย์ ในงานปฏิบัติธรรมประจำปี...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 28-04-2020, 18:57
คำตอบ: 41
เปิดอ่าน: 5,164
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ...

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ ๒๓ (วัดท่าขนุน)
ทำหน้าที่รองประธานคณะพระวิปัสสนาจารย์...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 28-04-2020, 18:53
คำตอบ: 41
เปิดอ่าน: 5,164
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ - วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม...

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ - วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ ๒๓ (วัดท่าขนุน)
ทำหน้าที่รองประธานคณะพระวิปัสสนาจารย์...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 28-04-2020, 18:51
คำตอบ: 41
เปิดอ่าน: 5,164
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐...

วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ ...
Showing results 1 to 25 of 41

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:02ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว