กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 500
Search took 0.02 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: มะลิแก้ว
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 05-06-2022, 09:07
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 191
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
เวลา ๐๘.๓๐ น. เริ่มการภาวนาพระคาถาเงินล้าน ๑๐๘ จบ...

เวลา ๐๘.๓๐ น. เริ่มการภาวนาพระคาถาเงินล้าน ๑๐๘ จบ

https://i.ibb.co/wh5cPLT/DSCF6309.jpg

https://i.ibb.co/6ntwySM/DSCF6311.jpg

https://i.ibb.co/9cvXrwn/DSCF6315.jpg
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 05-06-2022, 08:25
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 191
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
ภาพงานภาวนาพระคาถาเงินล้าน วันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

ภาพงานภาวนาพระคาถาเงินล้าน ๑๐๘ จบ ณ วัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 16-05-2022, 09:52
คำตอบ: 8
เปิดอ่าน: 503
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
https://i.ibb.co/w6BZb0C/11.jpg ...

https://i.ibb.co/w6BZb0C/11.jpg

https://i.ibb.co/FYmRyQR/12.jpg

https://i.ibb.co/DkpGPVq/13.jpg

https://i.ibb.co/2vd7s9F/14.jpg

https://i.ibb.co/8zRFGgF/15.jpg
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 16-05-2022, 09:51
คำตอบ: 8
เปิดอ่าน: 503
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
https://i.ibb.co/TqgPpzz/01.jpg ...

https://i.ibb.co/TqgPpzz/01.jpg

https://i.ibb.co/WPFx8hP/02.jpg

วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เริ่มการภาวนาพระคาถาเงินล้าน ๑๐๘ จบ ณ ศาลาร้อยปีหลวงปู่สาย
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 15-05-2022, 23:38
คำตอบ: 8
เปิดอ่าน: 503
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
เวลา ๒๐.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

เวลา ๒๐.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน นำพระภิกษุสามเณรวัดท่าขนุน ประชาชนในชุมชนและนักท่องเที่ยว
เวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ รอบอุโบสถและพระเจดีย์...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 15-05-2022, 23:33
คำตอบ: 8
เปิดอ่าน: 503
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
เวลา ๑๘.๓๐ น. ภาพถ่ายทางอากาศตามประทีป ๑๕,๐๐๐...

เวลา ๑๘.๓๐ น. ภาพถ่ายทางอากาศตามประทีป ๑๕,๐๐๐ ดวงถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ รอบบริเวณพื้นที่วัดท่าขนุน

https://i.ibb.co/6Pz0CJ0/71.jpg

https://i.ibb.co/Ht2716N/72.jpg
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 15-05-2022, 23:28
คำตอบ: 8
เปิดอ่าน: 503
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
เวลา ๑๗.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

เวลา ๑๗.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน
ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 15-05-2022, 16:14
คำตอบ: 8
เปิดอ่าน: 503
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
เวลา ๐๙.๐๐ น. จัดให้มีการทำบุญใส่บาตร...

เวลา ๐๙.๐๐ น. จัดให้มีการทำบุญใส่บาตร แสดงพระธรรมเทศนา และเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ ศาลาร้อยปีหลวงปู่สาย วัดท่าขนุน

https://i.ibb.co/CvfzMrJ/48.jpg

https://i.ibb.co/5RRHc6p/49.jpg...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 15-05-2022, 16:06
คำตอบ: 8
เปิดอ่าน: 503
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา...

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน
ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 15-05-2022, 15:59
คำตอบ: 8
เปิดอ่าน: 503
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา...

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน
ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 15-05-2022, 15:43
คำตอบ: 8
เปิดอ่าน: 503
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
ภาพวันวิสาขบูชาประจำปี ๒๕๖๕

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๐๕.๕๙ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน
ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 16-04-2022, 09:36
คำตอบ: 22
เปิดอ่าน: 891
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
https://i.ibb.co/0YSxh4S/8.jpg ...

https://i.ibb.co/0YSxh4S/8.jpg

https://i.ibb.co/nQYCtCG/9.jpg

https://i.ibb.co/rkp7XQx/10.jpg

https://i.ibb.co/Df6kwZQ/11.jpg

https://i.ibb.co/pwrMFwY/12.jpg
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 16-04-2022, 09:34
คำตอบ: 22
เปิดอ่าน: 891
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
https://i.ibb.co/2Ytgk8D/1.jpg วันเสาร์ที่...

https://i.ibb.co/2Ytgk8D/1.jpg

วันเสาร์ที่ ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เริ่มการภาวนาพระคาถาเงินล้าน ๑๐๘ จบ

https://i.ibb.co/4NYNtK3/2.jpg

https://i.ibb.co/nrtSrvn/3.jpg
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 15-04-2022, 17:41
คำตอบ: 22
เปิดอ่าน: 891
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
https://i.ibb.co/bgyN9gn/56.jpg ...

https://i.ibb.co/bgyN9gn/56.jpg

https://i.ibb.co/Sd0KHS2/57.jpg

https://i.ibb.co/r0yYK29/58.jpg

https://i.ibb.co/ZmHsNqS/59.jpg

https://i.ibb.co/2Y6msS7/60.jpg
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 15-04-2022, 17:39
คำตอบ: 22
เปิดอ่าน: 891
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
https://i.ibb.co/7JLQ9JN/47.jpg ...

https://i.ibb.co/7JLQ9JN/47.jpg

https://i.ibb.co/Y0f7Kz6/48.jpg

https://i.ibb.co/M5vtyLy/49.jpg

https://i.ibb.co/7ptstSn/50.jpg

https://i.ibb.co/JjrjPLr/51.jpg
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 15-04-2022, 17:36
คำตอบ: 22
เปิดอ่าน: 891
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
วันศุกร์ที่ ๑๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐...

วันศุกร์ที่ ๑๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน
รับการขอขมาและรับการถวายน้ำสรงจากพระภิกษุสามเณรวัดท่าขนุนและญาติโยมพุทธบริษัท ณ มณฑลพิธีชั่วคราว...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 15-04-2022, 17:30
คำตอบ: 22
เปิดอ่าน: 891
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
วันศุกร์ที่ ๑๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐...

วันศุกร์ที่ ๑๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน นำพระภิกษุสามเณรวัดท่าขนุน
ถวายน้ำสรงพระพุทธรูปทองคำและรูปหล่อบูรพาจารย์วัดท่าขนุน ณ...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 15-04-2022, 17:26
คำตอบ: 22
เปิดอ่าน: 891
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
วันศุกร์ที่ ๑๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐...

วันศุกร์ที่ ๑๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน
ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 15-04-2022, 17:23
คำตอบ: 22
เปิดอ่าน: 891
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
วันศุกร์ที่ ๑๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐...

วันศุกร์ที่ ๑๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน
ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 15-04-2022, 10:12
คำตอบ: 22
เปิดอ่าน: 891
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
วันศุกร์ที่ ๑๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐...

วันศุกร์ที่ ๑๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 20-03-2022, 14:42
คำตอบ: 2
เปิดอ่าน: 402
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
https://i.ibb.co/rkmz6G1/15.jpg ...

https://i.ibb.co/rkmz6G1/15.jpg

https://i.ibb.co/S5CHcqY/16.jpg

https://i.ibb.co/SxvJT8b/17.jpg

https://i.ibb.co/S0LQrgp/18.jpg

https://i.ibb.co/HN74VVm/19.jpg
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 20-03-2022, 14:36
คำตอบ: 2
เปิดอ่าน: 402
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
https://i.ibb.co/RQsvNqw/DSCF2233.jpg ...

https://i.ibb.co/RQsvNqw/DSCF2233.jpg

https://i.ibb.co/RCfCBGd/DSCF2244.jpg

https://i.ibb.co/hZ0kc8Q/DSCF2264.jpg

https://i.ibb.co/2SHY6Bf/DSCF2295.jpg
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 20-03-2022, 14:33
คำตอบ: 2
เปิดอ่าน: 402
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
งานภาวนาพระคาถาเงินล้าน ๑๐๘ จบ ณ วัดอุทยาน จ.นนทบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๔๕ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน นำพระภิกษุสามเณรและคณะญาติโยมภาวนาพระคาถาเงินล้าน ๑๐๘ จบ
ณ ศาลาการเปรียญชั้น ๒ วัดอุทยาน...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 27-02-2022, 16:00
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 750
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
https://i.ibb.co/X2W2wQQ/34.jpg...

https://i.ibb.co/X2W2wQQ/34.jpg (https://ibb.co/bW6Wf00)

https://i.ibb.co/FVSWZv5/35.jpg (https://ibb.co/nCH0d27)

https://i.ibb.co/WG2ZmVn/36.jpg (https://ibb.co/FmD2RH6)
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 27-02-2022, 15:56
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 750
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
https://i.ibb.co/n3YF1dC/26.jpg...

https://i.ibb.co/n3YF1dC/26.jpg (https://ibb.co/ZHF0g4m)

https://i.ibb.co/yyQp3TK/27.jpg (https://ibb.co/r6w3WPq)

https://i.ibb.co/NChVprB/28.jpg (https://ibb.co/wgH0C7m)
...
Showing results 1 to 25 of 500

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:44ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว