กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 33
Search took 0.01 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: พรศักดิ์
ห้อง: สะพานบุญ 14-06-2021, 12:55
คำตอบ: 46
เปิดอ่าน: 6,431
ถูกเขียนโดย พรศักดิ์
- ลำดับการจองที่ ๔ - จองเหรียญ ร.๕ เนื้อเงิน ๑...

- ลำดับการจองที่ ๔
- จองเหรียญ ร.๕ เนื้อเงิน ๑ เหรียญ
- โอนวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๔ เวลา ๑๒.๕๑ น. ยอด ๕,๐๕๐.๕๐ บาท
- จัดส่งที่ นายพรศักดิ์ ดำรงทวีศักดิ์
๙๕/๘-๙ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่...
ห้อง: สะพานบุญ 05-06-2021, 21:06
คำตอบ: 1,092
เปิดอ่าน: 41,840
ถูกเขียนโดย พรศักดิ์
จองรายการที่ ๒๑ เพิ่ม ๘ องค์เป็น ๑๐ องค์

จองรายการที่ ๒๑ เพิ่ม ๘ องค์เป็น ๑๐ องค์
ห้อง: สะพานบุญ 05-06-2021, 21:04
คำตอบ: 1,092
เปิดอ่าน: 41,840
ถูกเขียนโดย พรศักดิ์
จองรายการที่ ๒๐ จำนวน ๑ องค์ จองรายการที่ ๒๑...

จองรายการที่ ๒๐ จำนวน ๑ องค์
จองรายการที่ ๒๑ จำนวน ๒ องค์
ห้อง: สะพานบุญ 05-06-2021, 20:59
คำตอบ: 46
เปิดอ่าน: 6,431
ถูกเขียนโดย พรศักดิ์
จองรายการที่ ๑ จำนวน ๑ องค์

จองรายการที่ ๑ จำนวน ๑ องค์
ห้อง: สะพานบุญ 05-06-2021, 20:57
คำตอบ: 278
เปิดอ่าน: 48,187
ถูกเขียนโดย พรศักดิ์
ร่วมบุญธรรมทาน โอนเงิน ๕๐๐ บาทถ้วน วันที่ ๕...

ร่วมบุญธรรมทาน โอนเงิน ๕๐๐ บาทถ้วน
วันที่ ๕ มิ.ย. ๖๔ เวลา ๒๐.๕๕ น.
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 05-06-2021, 20:53
คำตอบ: 89
เปิดอ่าน: 247,216
ถูกเขียนโดย พรศักดิ์
ร่วมบุญจำนวน ๑,๐๐๐ บาท โอนเงินเมื่อวันที่ ๕...

ร่วมบุญจำนวน ๑,๐๐๐ บาท โอนเงินเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๕๒ น.
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 05-06-2021, 20:49
คำตอบ: 26
เปิดอ่าน: 147,699
ถูกเขียนโดย พรศักดิ์
ร่วมสมทบกองทุนของพระอาจารย์ ๑,๐๐๐ บาท วันที่โอน...

ร่วมสมทบกองทุนของพระอาจารย์ ๑,๐๐๐ บาท
วันที่โอน ๐๕/๐๖/๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๔๘ น.
ห้อง: สะพานบุญ 28-05-2021, 21:01
คำตอบ: 883
เปิดอ่าน: 42,637
ถูกเขียนโดย พรศักดิ์
- ลำดับการจองที่ ๑๕ -...

- ลำดับการจองที่ ๑๕
- หลวงพ่อสุคโตเนื้อเรซิ่นสีงาข้าง ฐาน ๓ นิ้ว ๑ องค์
- โอนยอด ๕,๑๐๐.๕๐ บาท วันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๔ เวลา ๒๐.๕๙ น.
- กรุณาส่ง นายพรศักดิ์ ดำรงทวีศักดิ์ หจก.ทวีศักดิ์แทรคเตอร์
๙๕/๘-๙...
ห้อง: สะพานบุญ 28-05-2021, 20:52
คำตอบ: 80
เปิดอ่าน: 7,291
ถูกเขียนโดย พรศักดิ์
- ลำดับการจองที่ ๓ - จองทั้งหมด ๖ รายการ รวม ๗...

- ลำดับการจองที่ ๓
- จองทั้งหมด ๖ รายการ รวม ๗ องค์
- โอนยอด ๓,๑๖๐.๕๐ บาท วันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๔ เวลา ๒๐.๕๐ น.
- กรุณาส่ง นายพรศักดิ์ ดำรงทวีศักดิ์ หจก.ทวีศักดิ์แทรคเตอร์
๙๕/๘-๙ ถ.วิภาวดีรังสิต...
ห้อง: สะพานบุญ 28-05-2021, 20:46
คำตอบ: 38
เปิดอ่าน: 5,177
ถูกเขียนโดย พรศักดิ์
- ลำดับการจองที่ ๑ - จองเหรียญรัชกาลที่ ๕...

- ลำดับการจองที่ ๑
- จองเหรียญรัชกาลที่ ๕ เนื้อเงิน ๑ เหรียญ
- โอนยอด ๕,๐๕๐.๕๐ บาท วันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๔ เวลา ๒๐.๔๔ น.
- กรุณาส่ง นายพรศักดิ์ ดำรงทวีศักดิ์ หจก.ทวีศักดิ์แทรคเตอร์
๙๕/๘-๙...
ห้อง: สะพานบุญ 28-05-2021, 20:40
คำตอบ: 394
เปิดอ่าน: 17,899
ถูกเขียนโดย พรศักดิ์
- ลำดับการจองที่ ๓๙ -...

- ลำดับการจองที่ ๓๙
- จองแผ่นยันต์เกราะเพชรเนื้อทองแดง ๑๐ แผ่น
- โอนยอด ๒,๐๕๐ บาทถ้วน วันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๔ เวลา ๒๐.๓๓ น.
- กรุณาส่ง นายพรศักดิ์ ดำรงทวีศักดิ์ หจก.ทวีศักดิ์แทรคเตอร์
๙๕/๘-๙...
ห้อง: สะพานบุญ 17-05-2021, 17:53
คำตอบ: 394
เปิดอ่าน: 17,899
ถูกเขียนโดย พรศักดิ์
จองรายการที่ ๓ จำนวน ๑๐ แผ่น

จองรายการที่ ๓ จำนวน ๑๐ แผ่น
ห้อง: สะพานบุญ 16-05-2021, 20:29
คำตอบ: 883
เปิดอ่าน: 42,637
ถูกเขียนโดย พรศักดิ์
จองบูชารายการที่ ๒ จำนวน ๑ องค์ครับ

จองบูชารายการที่ ๒ จำนวน ๑ องค์ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 16-05-2021, 20:09
คำตอบ: 80
เปิดอ่าน: 7,291
ถูกเขียนโดย พรศักดิ์
จองบูชารายการที่ ๑ ถึง ๔ จำนวนอย่างละ ๑ องค์ ...

จองบูชารายการที่ ๑ ถึง ๔ จำนวนอย่างละ ๑ องค์
จองบูชารายการที่ ๑๔ จำนวน ๒ องค์
จองบูชารายการที่ ๑๕ จำนวน ๑ องค์
ห้อง: สะพานบุญ 16-05-2021, 20:05
คำตอบ: 38
เปิดอ่าน: 5,177
ถูกเขียนโดย พรศักดิ์
จองรายการที่ ๑ จำนวน ๑ เหรียญครับ

จองรายการที่ ๑ จำนวน ๑ เหรียญครับ
ห้อง: สะพานบุญ 06-05-2021, 13:29
คำตอบ: 76
เปิดอ่าน: 10,888
ถูกเขียนโดย พรศักดิ์
- ลำดับการจองที่ ๓ - รายการวัตถุมงคล...

- ลำดับการจองที่ ๓
- รายการวัตถุมงคล แผ่นยันต์เกราะเพชรทองคำใหญ่ ๑ แผ่น
- โอนเงินยอด ๕๐,๐๐๐.๐๙ บาท วันที่ ๖ พ.ค. ๖๔ เวลา ๑๒.๕๑ น.
- วิธีรับวัตถุมงคล (ขอรับเองที่บ้านเติมบุญครับ)
ห้อง: สะพานบุญ 03-05-2021, 18:13
คำตอบ: 76
เปิดอ่าน: 10,888
ถูกเขียนโดย พรศักดิ์
๑ แผ่น จองรายการที่ ๔...

๑ แผ่น จองรายการที่ ๔ แผ่นยันต์เกราะเพชรเนื้อทองคำ (แผ่นใหญ่) เข้ากรรมฐาน ๓ วัน
ห้อง: สะพานบุญ 26-04-2021, 22:09
คำตอบ: 183
เปิดอ่าน: 173,007
ถูกเขียนโดย พรศักดิ์
โอนเงินร่วมบุญ ๕๐๐ บาท วันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๔ เวลา...

โอนเงินร่วมบุญ ๕๐๐ บาท วันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๔ เวลา ๒๒.๐๗ น.
ห้อง: สะพานบุญ 07-02-2021, 22:56
คำตอบ: 183
เปิดอ่าน: 173,007
ถูกเขียนโดย พรศักดิ์
ร่วมบุญผางประทีป ๒๐๐ บาทถ้วน โอนวันที่ ๗ ก.พ....

ร่วมบุญผางประทีป ๒๐๐ บาทถ้วน
โอนวันที่ ๗ ก.พ. ๖๔ เวลา ๒๒.๕๕ น.
ห้อง: สะพานบุญ 07-02-2021, 22:53
คำตอบ: 278
เปิดอ่าน: 48,187
ถูกเขียนโดย พรศักดิ์
ร่วมบุญธรรมทานเว็บ ๕๐๐ บาทถ้วน โอนวันที่ ๗ ก.พ....

ร่วมบุญธรรมทานเว็บ ๕๐๐ บาทถ้วน
โอนวันที่ ๗ ก.พ. ๖๔ เวลา ๒๒.๕๑ น.
ห้อง: สะพานบุญ 16-01-2021, 08:16
คำตอบ: 278
เปิดอ่าน: 48,187
ถูกเขียนโดย พรศักดิ์
ร่วมบุญธรรมทาน ๑,๐๐๐ บาท โอนแล้ววันที่ ๑๖ ม.ค....

ร่วมบุญธรรมทาน ๑,๐๐๐ บาท
โอนแล้ววันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๔ เวลา ๐๘.๑๔ น.
ห้อง: สะพานบุญ 04-12-2020, 22:42
คำตอบ: 183
เปิดอ่าน: 173,007
ถูกเขียนโดย พรศักดิ์
วันที่ ๔ ธ.ค. ๖๓ เวลา ๒๒.๔๑ น. โอนร่วมบุญ ๒๐๐...

วันที่ ๔ ธ.ค. ๖๓ เวลา ๒๒.๔๑ น. โอนร่วมบุญ ๒๐๐ บาทครับ
ห้อง: สะพานบุญ 04-12-2020, 22:17
คำตอบ: 405
เปิดอ่าน: 15,782
ถูกเขียนโดย พรศักดิ์
อโหสิกรรม

อโหสิกรรม
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 26-07-2019, 22:22
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 1,999
ถูกเขียนโดย พรศักดิ์
สิริมงคล ทำไมไม่ใช้ ศ ศาลา ...

สิริมงคล ทำไมไม่ใช้ ศ ศาลา

คนส่วนมากเมื่อเขียนคำว่า “สิริมงคล” มักจะเขียนเป็น “ศิริมงคล” คือคำว่า “ศิริ” ใช้ ศ ศาลา

“สิริ” (ส เสือ) เป็นคำถูก
“ศิริ” (ศ ศาลา) เป็นคำผิด

“สิริ” เป็นรูปคำบาลี...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 25-02-2016, 19:05
คำตอบ: 3
เปิดอ่าน: 3,720
ถูกเขียนโดย พรศักดิ์
จำได้ว่าหลวงพ่อเคยตอบคำถามนี้หลายครั้งแล้ว...

จำได้ว่าหลวงพ่อเคยตอบคำถามนี้หลายครั้งแล้ว น่าจะลองค้นดูก่อนนะครับ
เลื่อนจอลงไปข้างล่าง ตรง "Search in website watthakhanun" พิมพ์คีย์เวิร์ดลงไป แล้วกด "ค้นหา" ตัวอย่างคีย์เวิร์ดเช่น ขายที่ดิน...
Showing results 1 to 25 of 33

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:47ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว