กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 500
Search took 0.02 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: มะลิแก้ว
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 14-09-2021, 22:02
คำตอบ: 3
เปิดอ่าน: 450
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
https://i.ibb.co/ZhgLXRm/26.jpg ...

https://i.ibb.co/ZhgLXRm/26.jpg

https://i.ibb.co/cDvPWKd/27.jpg

เวลา ๑๒.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 14-09-2021, 21:52
คำตอบ: 3
เปิดอ่าน: 450
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
เวลา ๐๙.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

เวลา ๐๙.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน
ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 14-09-2021, 21:46
คำตอบ: 3
เปิดอ่าน: 450
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน
ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ จัดให้มีการทำบุญใส่บาตร...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 14-09-2021, 21:33
คำตอบ: 3
เปิดอ่าน: 450
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
งานวันบูรพาจารย์ประจำปี ๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน
ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 25-07-2021, 23:53
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 716
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
https://i.ibb.co/gF8DJbx/25.jpg ...

https://i.ibb.co/gF8DJbx/25.jpg

https://i.ibb.co/nksbXJd/26.jpg

เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 25-07-2021, 23:50
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 716
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน
ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรีแห่งที่ ๒๓ (วัดท่าขนุน)...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 25-07-2021, 23:45
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 716
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา...

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน
ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 24-07-2021, 18:59
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 716
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
เวลา ๐๙.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนาวันอาสาฬหบูชา ๑...

เวลา ๐๙.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนาวันอาสาฬหบูชา ๑ กัณฑ์

https://i.ibb.co/JrZ3JKM/10.jpg

https://i.ibb.co/b1JY354/11.jpg

https://i.ibb.co/tcZQgXY/12.jpg

https://i.ibb.co/cTQC3zq/13.jpg
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 24-07-2021, 18:57
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 716
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
ภาพงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔

วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ (วันอาสาฬหบูชา)

https://i.ibb.co/710s0Q3/1.jpg

https://i.ibb.co/x5n7qdm/2.jpg

https://i.ibb.co/2v5jxRs/3.jpg

https://i.ibb.co/S06DbHm/4.jpg
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 27-05-2021, 00:02
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 1,270
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
เวลา ๑๓.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

เวลา ๑๓.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒)
นำพระสงฆ์ ๔๒ รูป ลงทบทวนพระปาฏิโมกข์เนื่องในวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๗ ณ อุโบสถ วัดท่าขนุน
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 27-05-2021, 00:00
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 1,270
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
เวลา ๑๒.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

เวลา ๑๒.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒)
ทำหน้าที่พระอุปัชฌาย์ ประชุมสงฆ์ ๓๘ รูป ให้การอุปสมบทพระณภัทร กิตฺติสทฺโท และ พระพลัฏฐ์ กตธมฺโม ณ อุโบสถ
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 26-05-2021, 23:57
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 1,270
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
เวลา ๐๙.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนาวันวิสาขบูชา ๑...

เวลา ๐๙.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนาวันวิสาขบูชา ๑ กัณฑ์

https://i.ibb.co/1GLQp3K/25.jpg

https://i.ibb.co/pJrZdXP/26.jpg

https://i.ibb.co/LZB1bZL/27.jpg

https://i.ibb.co/4KSRHV8/28.jpg
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 26-05-2021, 23:55
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 1,270
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

เวลา ๐๗.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน มอบทุนการศึกษาระดับประถมศึกษาทุนละ ๒,๐๐๐ บาท ๔๔๐ ทุน ทุนมัธยมศึกษา /
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๘๐ ทุน ทุนอุดมศึกษา ทุนละ ...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 26-05-2021, 23:52
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 1,270
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
เวลา ๐๖.๓๙ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

เวลา ๐๖.๓๙ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ปลูกหน่อโพธิ์พุทธคยาเนื่องในวันต้นไม้โลก

https://i.ibb.co/LYBX5ym/10.jpg

https://i.ibb.co/gdG4t1J/11.jpg
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 26-05-2021, 23:49
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 1,270
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
ภาพงานวันวิสาขบูชาประจำปี ๒๕๖๔

วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
เวลา ๐๕.๔๙ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน
ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 15-04-2021, 21:38
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 1,994
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
https://i.ibb.co/5FYWFYL/60.jpg...

https://i.ibb.co/5FYWFYL/60.jpg (https://imgbb.com/)

https://i.ibb.co/ss2Vg5L/61.jpg (https://imgbb.com/)

https://i.ibb.co/VppmwBx/62.jpg

https://i.ibb.co/4RBW6jf/63.jpg
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 15-04-2021, 21:37
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 1,994
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
เวลา ๑๓.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

เวลา ๑๓.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน
เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรีแห่งที่ ๒๓ (วัดท่าขนุน)...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 15-04-2021, 21:31
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 1,994
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน
เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรีแห่งที่ ๒๓ (วัดท่าขนุน)...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 15-04-2021, 11:07
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 1,994
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
https://i.ibb.co/pJkh6Rh/22.jpg ...

https://i.ibb.co/pJkh6Rh/22.jpg

https://i.ibb.co/2gds8m4/23.jpg

https://i.ibb.co/nswXfWG/24.jpg

https://i.ibb.co/Q6wdYXD/25.jpg

https://i.ibb.co/0KfndVL/26.jpg
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 15-04-2021, 11:04
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 1,994
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
เวลา ๐๙.๐๐ น. ฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญวันสงกรานต์ ...

เวลา ๐๙.๐๐ น. ฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญวันสงกรานต์

https://i.ibb.co/tBvsj3z/14.jpg

https://i.ibb.co/34yC3tf/15.jpg

https://i.ibb.co/THbZhG2/16.jpg

https://i.ibb.co/b1G0HCn/17.jpg
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 15-04-2021, 10:58
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 1,994
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
วันพฤหัสที่ ๑๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา...

วันพฤหัสที่ ๑๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

เวลา ๐๘.๐๐ น. สนทนาธรรมกับพระอาจารย์และผู้ปฏิบัติธรรมรับมอบวุฒิบัตร

https://i.ibb.co/wcQvHw5/1.jpg

https://i.ibb.co/XybF3VR/2.jpg
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 14-04-2021, 23:01
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 1,994
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
https://i.ibb.co/qY7F7Vr/15.jpg ...

https://i.ibb.co/qY7F7Vr/15.jpg

https://i.ibb.co/SfB4gHV/16.jpg

https://i.ibb.co/sQp5X5p/17.jpg

https://i.ibb.co/Ybh4NBm/18.jpg

https://i.ibb.co/3dF0v99/19.jpg
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 14-04-2021, 22:43
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 1,994
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
ภาพงานวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๔

วันพุธที่ ๑๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน
ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 12-04-2021, 19:10
คำตอบ: 2
เปิดอ่าน: 1,134
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

เวลา ๑๐.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน
ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 12-04-2021, 19:05
คำตอบ: 2
เปิดอ่าน: 1,134
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. ชมร้านค้าและการแสดงในงานเปิดร้านค้าชุมชน

https://i.ibb.co/cxzLPb6/10.jpg

https://i.ibb.co/TqN0Qvt/11.jpg

https://i.ibb.co/Z2kdr41/12.jpg
...
Showing results 1 to 25 of 500

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:22ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว