กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 32
Search took 0.00 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: รัชชสิทธิ์
ห้อง: สะพานบุญ 18-07-2021, 18:23
คำตอบ: 1,441
เปิดอ่าน: 48,541
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
จองรายการที่ ๕ จำนวน ๑ องค์...

จองรายการที่ ๕ จำนวน ๑ องค์ (ขอความอนุเคราะห์แยกรายการ เนื่องจากผู้มีจิตสัทธาฝากจองร่วมบุญ ครับ)
ห้อง: สะพานบุญ 17-07-2021, 16:07
คำตอบ: 1,441
เปิดอ่าน: 48,541
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
จองบูชารายการที่ ๒ จำนวน ๑ เหรียญ ...

จองบูชารายการที่ ๒ จำนวน ๑ เหรียญ
จองบูชารายการที่ ๓ จำนวน ๑ เหรียญ
จองบูชารายการที่ ๔ จำนวน ๑ เหรียญ
จองบูชารายการที่ ๕ จำนวน ๑ เหรียญ
ห้อง: สะพานบุญ 16-07-2021, 20:59
คำตอบ: 1,441
เปิดอ่าน: 48,541
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
จองรายการที่ ๑ จำนวน ๑ องค์

จองรายการที่ ๑ จำนวน ๑ องค์
ห้อง: สะพานบุญ 16-07-2021, 10:38
คำตอบ: 319
เปิดอ่าน: 55,366
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๗ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 16-07-2021, 10:36
คำตอบ: 204
เปิดอ่าน: 177,854
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๖ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 16-07-2021, 10:34
คำตอบ: 52
เปิดอ่าน: 151,321
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนเพิ่มกองทุน ๑๑๙ ทุนอุทิศให้แด่ญาติและมิใช่ญาติ...

โอนเพิ่มกองทุน ๑๑๙ ทุนอุทิศให้แด่ญาติและมิใช่ญาติ จำนวน ๓๐๐ บาท วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๔ น. กราบขอบพระคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 14-07-2021, 14:46
คำตอบ: 111
เปิดอ่าน: 11,976
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
จองรายการที่ ๓ จำนวน ๑ แผ่น

จองรายการที่ ๓ จำนวน ๑ แผ่น
ห้อง: สะพานบุญ 29-06-2021, 22:34
คำตอบ: 319
เปิดอ่าน: 55,366
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๒๒.๓๓ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 29-06-2021, 22:25
คำตอบ: 204
เปิดอ่าน: 177,854
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๒๒.๒๕ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 25-06-2021, 10:00
คำตอบ: 312
เปิดอ่าน: 19,499
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
-ลำดับการจอง ๖๙ -โอนยอด ๒๗๐.๐๐ บาท วันที่ ๒๕...

-ลำดับการจอง ๖๙
-โอนยอด ๒๗๐.๐๐ บาท วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๕๘ น.
-ผู้รับ นายรัชชสิทธิ์ เสวกเสนีย์ (โทร. ๐๙๕๗๖๐๑๒๗๙) รอจ่าย ที่ทำการไปรษณีย์รามคำแหง ๑๐๒๔๑
ห้อง: สะพานบุญ 16-06-2021, 21:24
คำตอบ: 312
เปิดอ่าน: 19,499
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
จองรายการที่ ๔ จำนวน ๒ องค์

จองรายการที่ ๔ จำนวน ๒ องค์
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 10-06-2021, 21:48
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 508
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
บวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

กรณีหน่วยงานในมหาวิทยาลัยรามคำแหง จะจัดเครื่องบวงสรวงบูชาพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ควรจัดเครื่องบวงสรวงแบบใดครับ
ห้อง: สะพานบุญ 24-05-2021, 19:21
คำตอบ: 319
เปิดอ่าน: 55,366
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๒๐ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 24-05-2021, 19:19
คำตอบ: 204
เปิดอ่าน: 177,854
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๑๘ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 29-04-2021, 17:31
คำตอบ: 319
เปิดอ่าน: 55,366
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๓๑ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 29-04-2021, 17:30
คำตอบ: 204
เปิดอ่าน: 177,854
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๒๙ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 30-03-2021, 16:20
คำตอบ: 319
เปิดอ่าน: 55,366
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๒๐ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 30-03-2021, 16:17
คำตอบ: 204
เปิดอ่าน: 177,854
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๑๖ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 13-03-2021, 10:47
คำตอบ: 204
เปิดอ่าน: 177,854
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๔๗ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 13-03-2021, 10:42
คำตอบ: 319
เปิดอ่าน: 55,366
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๔๑ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 28-01-2021, 18:25
คำตอบ: 319
เปิดอ่าน: 55,366
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๒๔ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 28-01-2021, 18:18
คำตอบ: 204
เปิดอ่าน: 177,854
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๑๗ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 20-12-2020, 20:52
คำตอบ: 319
เปิดอ่าน: 55,366
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๕๒ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 20-12-2020, 20:49
คำตอบ: 204
เปิดอ่าน: 177,854
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๔๘ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 25-11-2020, 17:37
คำตอบ: 319
เปิดอ่าน: 55,366
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๗ น. ขอบคุณครับ
Showing results 1 to 25 of 32

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:52ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว