กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 4 of 4
Search took 0.00 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: ตัวเล็ก
ห้อง: ศาสนพิธี 06-09-2017, 16:40
คำตอบ: 3
เปิดอ่าน: 14,799
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
คำอาราธนาเบญจศีล อะหัง ภันเต, วิสุง ...

คำอาราธนาเบญจศีล

อะหัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ.
ทุติยัมปิ, อะหัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ ...
ห้อง: ศาสนพิธี 17-08-2017, 16:50
คำตอบ: 3
เปิดอ่าน: 14,799
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ...

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะนั้น คือเมื่อบุคคลผู้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยแล้ว จะยอมรับนับถือเป็นที่พึ่งต่อไป จึงได้มาแสดงตนเป็นพุทธมามกะต่อหน้าพระสงฆ์...
ห้อง: ศาสนพิธี 11-08-2017, 11:50
คำตอบ: 3
เปิดอ่าน: 14,799
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
๑. กุศลพิธี คือ พิธีการบำเพ็ญกุศล ประกอบด้วย ...

๑. กุศลพิธี คือ พิธีการบำเพ็ญกุศล ประกอบด้วย
๑.๑ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
๑.๒ พิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
๑.๓ พิธีรักษาอุโบสถ

๒. บุญพิธี คือ พิธีการทำบุญ ประกอบด้วย
๒.๑...
ห้อง: ศาสนพิธี 11-08-2017, 11:47
คำตอบ: 3
เปิดอ่าน: 14,799
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ความหมายของ "ศาสนพิธี"

ศาสนพิธี หมายถึง พิธีกรรมหรือระเบียบแบบแผนที่พึงปฏิบัติในทางพุทธศาสนา โดยจะเกี่ยวกับพิธีทำบุญ ในด้าน
๑. การให้ทาน
๒. การรักษาศีล
๓. การเจริญภาวนา
...
Showing results 1 to 4 of 4

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:50ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว