กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 185
Search took 0.01 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: มกร
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๗ 31-05-2024, 18:26
คำตอบ: 184
เปิดอ่าน: 8,647
ถูกเขียนโดย มกร
วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ ...

วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗

เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน
เชิญรับชมได้ที่ https://youtu.be/CeNcyX361NQ

CeNcyX361NQ

ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าขนุน ได้ที่
ธนาคาร...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๗ 31-05-2024, 18:25
คำตอบ: 184
เปิดอ่าน: 8,647
ถูกเขียนโดย มกร
วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา...

วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๔๕ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๗ 31-05-2024, 14:35
คำตอบ: 184
เปิดอ่าน: 8,647
ถูกเขียนโดย มกร
วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา...

วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๗ 31-05-2024, 14:34
คำตอบ: 184
เปิดอ่าน: 8,647
ถูกเขียนโดย มกร
วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา...

วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) เข้าร่วมฟังบรรยายในงานประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๗ 31-05-2024, 14:33
คำตอบ: 184
เปิดอ่าน: 8,647
ถูกเขียนโดย มกร
วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา...

วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๗ 30-05-2024, 18:19
คำตอบ: 184
เปิดอ่าน: 8,647
ถูกเขียนโดย มกร
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ ...

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗

เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน
เชิญรับชมได้ที่ https://youtu.be/5jGEwqTxgwc

5jGEwqTxgwc

ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าขนุน ได้ที่ ...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๗ 30-05-2024, 18:19
คำตอบ: 184
เปิดอ่าน: 8,647
ถูกเขียนโดย มกร
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา...

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๗ 30-05-2024, 18:18
คำตอบ: 184
เปิดอ่าน: 8,647
ถูกเขียนโดย มกร
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา...

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม,ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๗ 29-05-2024, 18:29
คำตอบ: 184
เปิดอ่าน: 8,647
ถูกเขียนโดย มกร
วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ ...

วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗

เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน
เชิญรับชมได้ที่ https://youtu.be/mqbG5kq-VvY

mqbG5kq-VvY

ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าขนุน ได้ที่
ธนาคาร...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๗ 29-05-2024, 18:29
คำตอบ: 184
เปิดอ่าน: 8,647
ถูกเขียนโดย มกร
วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐...

วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๗ 29-05-2024, 18:27
คำตอบ: 184
เปิดอ่าน: 8,647
ถูกเขียนโดย มกร
วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐...

วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ที่ปรึกษาคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๗ 29-05-2024, 18:26
คำตอบ: 184
เปิดอ่าน: 8,647
ถูกเขียนโดย มกร
วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐...

วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๗ 29-05-2024, 18:13
คำตอบ: 184
เปิดอ่าน: 8,647
ถูกเขียนโดย มกร
วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐...

วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ที่ปรึกษาคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๗ 29-05-2024, 04:15
คำตอบ: 184
เปิดอ่าน: 8,647
ถูกเขียนโดย มกร
วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ ...

วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗

เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน
เชิญรับชมได้ที่ https://youtu.be/NggDWyjrrSU

NggDWyjrrSU

ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าขนุน ได้ที่ ...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๗ 29-05-2024, 04:15
คำตอบ: 184
เปิดอ่าน: 8,647
ถูกเขียนโดย มกร
วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา...

วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๗ 29-05-2024, 04:13
คำตอบ: 184
เปิดอ่าน: 8,647
ถูกเขียนโดย มกร
วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา...

วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๗ 29-05-2024, 04:12
คำตอบ: 184
เปิดอ่าน: 8,647
ถูกเขียนโดย มกร
วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา...

วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๗ 27-05-2024, 18:30
คำตอบ: 184
เปิดอ่าน: 8,647
ถูกเขียนโดย มกร
วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ ...

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗

เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน
เชิญรับชมได้ที่ https://youtu.be/iDdexxh7pJw

iDdexxh7pJw

ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าขนุน ได้ที่ ...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๗ 27-05-2024, 16:36
คำตอบ: 184
เปิดอ่าน: 8,647
ถูกเขียนโดย มกร
วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา...

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๗ 27-05-2024, 16:35
คำตอบ: 184
เปิดอ่าน: 8,647
ถูกเขียนโดย มกร
วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา...

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒)...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๗ 26-05-2024, 20:13
คำตอบ: 184
เปิดอ่าน: 8,647
ถูกเขียนโดย มกร
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ ...

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗

เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน
เชิญรับชมได้ที่ https://youtu.be/nlRMRzd9z-U

nlRMRzd9z-U

ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าขนุน ได้ที่ ...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๗ 26-05-2024, 20:13
คำตอบ: 184
เปิดอ่าน: 8,647
ถูกเขียนโดย มกร
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา...

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๕๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๗ 26-05-2024, 20:12
คำตอบ: 184
เปิดอ่าน: 8,647
ถูกเขียนโดย มกร
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา...

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๐๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๗ 26-05-2024, 13:43
คำตอบ: 184
เปิดอ่าน: 8,647
ถูกเขียนโดย มกร
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา...

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๗ 26-05-2024, 13:41
คำตอบ: 184
เปิดอ่าน: 8,647
ถูกเขียนโดย มกร
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา...

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
Showing results 1 to 25 of 185

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:14ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว