กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 500
Search took 0.11 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: เถรี
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เมื่อวานนี้, 20:50
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 316
ถูกเขียนโดย เถรี
การที่เราถึงพร้อมด้วยสมาธิสิกขา...

การที่เราถึงพร้อมด้วยสมาธิสิกขา แปลว่าเราปฏิบัติอยู่ในมรรค ๘ ตรงทางแน่นอน ก็เหลือแต่ปัญญาสิกขา คือการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาให้เห็นความจริงว่า ร่างกายนี้ก็ดี โลกนี้ก็ดี...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เมื่อวานนี้, 20:45
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 316
ถูกเขียนโดย เถรี
ในมรรค ๘ นั้น...

ในมรรค ๘ นั้น โบราณาจารย์ท่านย่อลงมาเหลือเป็นไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิและปัญญา แต่ความจริงถ้าว่าตามลำดับ ก็ต้องเป็น ปัญญา ศีล และสมาธิ เพราะว่าสัมมาทิฐิ ความเห็นที่ถูกต้อง สัมมาสังกัปปะ...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เมื่อวานนี้, 20:39
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 316
ถูกเขียนโดย เถรี
มรรคหรือว่าหนทางแห่งการพ้นทุกข์ที่เป็นสายกลาง ๘...

มรรคหรือว่าหนทางแห่งการพ้นทุกข์ที่เป็นสายกลาง ๘ อย่าง ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ? ก็คือ สัมมาทิฐิ มีความเห็นที่ถูกต้อง อย่างเช่นเห็นว่าร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์ โลกนี้มีแต่ความทุกข์

สัมมาสังกัปปะ...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เมื่อวานนี้, 20:36
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 316
ถูกเขียนโดย เถรี
ส่วนฟ้าทะลายโจรนั้นเป็นยาเย็น โบราณใช้ในการลดไข้...

ส่วนฟ้าทะลายโจรนั้นเป็นยาเย็น โบราณใช้ในการลดไข้ โดยเฉพาะไข้กาฬต่าง ๆ ในเมื่อเขาบอกว่าฟ้าทะลายโจรดี ท่านทั้งหลายก็ตั้งหน้าตั้งตากินเข้าไป พอร่างกายเย็นเกิน คราวนี้โรคภัยไข้เจ็บยิ่งเกิดง่าย...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เมื่อวานนี้, 20:34
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 316
ถูกเขียนโดย เถรี
ญาติโยมทั้งหลายในสมัยนั้นผู้คนนิยมการทรมานตน...

ญาติโยมทั้งหลายในสมัยนั้นผู้คนนิยมการทรมานตน เชื่อว่าจะทำให้เป็นที่พอใจของพระผู้เป็นเจ้า แล้วรับไปอยู่กับพระองค์ท่าน องค์สมเด็จพระภควันต์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงทรมานตนอยู่ถึง ๖ ปีเต็ม ๆ...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เมื่อวานนี้, 20:31
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 316
ถูกเขียนโดย เถรี
ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ใจความที่พระองค์ท่านได้ตรัสเอาไ...

ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ใจความที่พระองค์ท่านได้ตรัสเอาไว้คือ

เทฺวเม ภิกขะเว อันตา ส่วนสุดทั้งสองอย่างนี้ ภิกษุทั้งหลาย
ปัพพะชิเตนะ นะ เสวิตัพพา ซึ่งบรรพชิตทั้งหลายไม่ควรซ่องเสพเสวนาด้วย...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เมื่อวานนี้, 20:25
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 316
ถูกเขียนโดย เถรี
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ...

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

เทฺวเม ภิกขะเว อันตา ปัพพะชิเตนะ นะ เสวิตัพพาติ

ณ...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 23-07-2021, 23:59
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 446
ถูกเขียนโดย เถรี
แต่ก็มีอยู่รายหนึ่ง...

แต่ก็มีอยู่รายหนึ่ง ส่งข่าวมาพร้อมกับหลักฐานใบขึ้นเงินเดือน สวนกระแสชาวบ้านเขาสุด ๆ ระยะนี้เขามีแต่โดนไล่ออก ให้ออก ปลดออก แต่เจ้านายขึ้นเงินเดือนให้...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 23-07-2021, 23:56
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 446
ถูกเขียนโดย เถรี
เอาของง่าย ๆ บ้าง...

เอาของง่าย ๆ บ้าง มีคนถามว่าพระเนื้อตะกั่วหลังตอกโค้ด ๕ เป็นของวัดท่าขนุนหรือเปล่า ? เห็นมีขายกันอยู่ในเฟซบุ๊กเพียบเลย ต้องบอกว่า "เป็นของวัดท่าขนุนไม่กี่องค์" พระชุดนี้สร้างโดยพระครูไพโรจน์ภัทรคุณ,...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 23-07-2021, 23:50
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 446
ถูกเขียนโดย เถรี
พระพุทธเจ้าทรงเรียงตามกำลังใจของเราที่เกิด...

พระพุทธเจ้าทรงเรียงตามกำลังใจของเราที่เกิด ตามกำลังใจของเราที่เป็น จึงเป็น ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค นิโรธนอนอยู่เฉย ๆ ไม่มีอะไรเลย ความสำคัญอยู่ที่มรรค ๘ คือทำอย่างไรเราจะเดินบนหนทาง ๘...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 23-07-2021, 23:47
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 446
ถูกเขียนโดย เถรี
ในเมื่อเป็นเช่นนั้น...

ในเมื่อเป็นเช่นนั้น เรื่องของการบวชจึงเป็นของที่ยากมาก อย่างที่บาลีเขาใช้คำว่า "บรรพชาเป็นของหนัก" คนที่จะอยู่ได้จะต้องประกอบไปด้วยเนกขัมมบารมีจริง ๆ ทั้งยังต้องมีความอดทนอดกลั้นอย่างสูงสุดจริง ๆ...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 23-07-2021, 23:43
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 446
ถูกเขียนโดย เถรี
วันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พุทธศักราช...

วันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ในช่วงเช้ากระผม/อาตมภาพก็รับเทียนพรรษา ก่อนหน้าที่เชื้อไวรัสโควิด ๑๙ จะระบาด ทางหน่วยราชการ เอกชน ตลอดจนกระทั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทองผาภูมิ...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 22-07-2021, 22:24
คำตอบ: 3
เปิดอ่าน: 360
ถูกเขียนโดย เถรี
ถ้าหากว่าประทุษร้ายผู้ที่ไม่ประทุษร้ายตอบ...

ถ้าหากว่าประทุษร้ายผู้ที่ไม่ประทุษร้ายตอบ จะบังเกิดความวิบัติ ๑๐ ประการ ชาตินี้คุณก็ไม่ต้องหวังความเจริญก้าวหน้าใด ๆ แล้ว และก็ยังไม่รู้ว่าโทษนี้จะติดตัวไปอีกกี่ชาติ...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 22-07-2021, 22:20
คำตอบ: 3
เปิดอ่าน: 360
ถูกเขียนโดย เถรี
ในส่วนที่น่าสงสารมากก็คือ รัก โลภ โกรธ หลง...

ในส่วนที่น่าสงสารมากก็คือ รัก โลภ โกรธ หลง ที่ท่วมหัวอยู่ ทำให้ต้องเสียเวลาไปคิดแผนการต่าง ๆ ขึ้นมา แล้วก็ไม่อาจจะทำให้อาตมภาพกระทบกระเทือนอะไรได้เลย เหมือนกับท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 22-07-2021, 22:18
คำตอบ: 3
เปิดอ่าน: 360
ถูกเขียนโดย เถรี
วันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช...

วันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ บันทึกเสียงธรรมจากวัดท่าขนุนหายไป ๑ วัน เพราะว่าเมื่อวานมีผู้หวังดีปรารถนาดี ฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัด ฟ้องผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 20-07-2021, 22:41
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 614
ถูกเขียนโดย เถรี
ดังนั้น..สิ่งที่ญาติโยมทั้งหลาย...

ดังนั้น..สิ่งที่ญาติโยมทั้งหลาย ตลอดจนกระทั่งพระภิกษุสามเณรของเราจะลืมไม่ได้เลยก็คือ ในแต่ละวันพยายามมองความทุกข์ให้เห็น พยายามที่จะปลดใจตนเองออกมาจากร่างกาย และโลกนี้ที่เต็มไปด้วยความทุกข์...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 20-07-2021, 22:41
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 614
ถูกเขียนโดย เถรี
การที่เราตั้งเป้าเอาไว้ว่าขอไปพระนิพพานในชาตินี้...

การที่เราตั้งเป้าเอาไว้ว่าขอไปพระนิพพานในชาตินี้ เราก็ต้องทุ่มเทกำลังกายกำลังใจทั้งหมดให้กับศีล สมาธิ ปัญญาอย่างเต็มที่ ไม่เช่นนั้นแล้วจะอันตรายมาก เพราะว่าบุคคลที่จะเข้าถึงพระนิพพานได้...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 20-07-2021, 22:35
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 614
ถูกเขียนโดย เถรี
จะว่าไปแล้ว...

จะว่าไปแล้ว หลักการปฏิบัติธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นง่ายมากก็คือ ทำตอนนี้ เดี๋ยวนี้ ให้ดีที่สุดเท่านั้น เพราะว่าอดีตผ่านมาแล้ว ไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้ อนาคตก็ยังมาไม่ถึง...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 20-07-2021, 22:19
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 614
ถูกเขียนโดย เถรี
วันนี้ตรงกับวันอังคารที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช...

วันนี้ตรงกับวันอังคารที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ กระผม/อาตมภาพมีงานตั้งแต่เช้ายันค่ำ โดยเฉพาะการสอนหนังสือออนไลน์และการประชุมออนไลน์ ซึ่งการสอนหนังสือนั้น...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 19-07-2021, 23:06
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 586
ถูกเขียนโดย เถรี
เรื่องของไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์นั้น...

เรื่องของไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์นั้น เหมือนอย่างกับเหรียญเดียวที่เป็นสองหน้า หลวงพ่อวัดท่าซุงเปรียบว่าเหมือนน้ำกับปลา น้ำไปถึงไหนปลาก็ไปถึงนั่น เพราะว่าพุทธะ แปลว่าตื่น ไสยะ แปลว่าหลับ...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 19-07-2021, 23:03
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 586
ถูกเขียนโดย เถรี
แต่อาตมภาพอยากจะแนะนำว่า ถ้าจะกันผีกันจริง ๆ...

แต่อาตมภาพอยากจะแนะนำว่า ถ้าจะกันผีกันจริง ๆ รูปหรือเหรียญท้าวเวสสุวรรณ หรือว่าผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณเหมาะสมที่สุด เพราะว่านั่นก็คือจอมผีเลย นามหนึ่งของท่านก็คือภูติบดี (เจ้านายแห่งผีทั้งปวง)
...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 19-07-2021, 22:55
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 586
ถูกเขียนโดย เถรี
แม้แต่อาตมภาพเองตอนอยู่ชายแดน...

แม้แต่อาตมภาพเองตอนอยู่ชายแดน โดนอาวุธหนักอาวุธเบาเท่าไรก็แคล้วคลาดปลอดภัยมาได้ ทำให้ชอบวัตถุมงคลของหลวงพ่อวัดท่าซุงมาก ชอบตรงที่ยิงออก..! แต่ยิงเท่าไรก็ไม่ถูก...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 19-07-2021, 22:48
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 586
ถูกเขียนโดย เถรี
เหตุที่เป็นเช่นนั้น...

เหตุที่เป็นเช่นนั้น เพราะว่าปลัดขิกหลวงปู่เมฆนั้นขลังมากในเรื่องป้องกันสัตว์มีพิษ สมัยนั้นพื้นที่แถวนั้นยังเป็นท้องไร่ท้องนา แม้แต่บ้านที่สร้างอยู่ของพี่ชายอาตมา ก็เกิดจากการไปซื้อท้องร่องสวน...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 19-07-2021, 22:43
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 586
ถูกเขียนโดย เถรี
วันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พุทธศักราช...

วันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ดูจากยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ เกินหมื่นมาหลายวันติดกันแล้ว และจำนวนผู้ตายก็อยู่ในระดับหลายสิบหรือว่าเป็นร้อย
...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 19-07-2021, 01:18
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 517
ถูกเขียนโดย เถรี
คราวนี้การที่ท่านทั้งหลายลากลับบ้าน...

คราวนี้การที่ท่านทั้งหลายลากลับบ้าน ขอให้สังเกตว่า เมื่อเรากลับมาวัดแล้ว ยังฟุ้งซ่านถึงเรื่องที่เราลาไปอีกกี่วัน ? กว่าที่จะสามารถทำใจของตัวเองให้สงบได้เหมือนตอนที่ก่อนออกจากวัด แล้วท่านก็จะรู้ว่า...
Showing results 1 to 25 of 500

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:23ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว