กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 500
Search took 0.03 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: หยาดฝน
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ วันนี้, 05:33
คำตอบ: 8
เปิดอ่าน: 59
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
อาตมภาพรับหน้าที่วิสัชชนามาในอาสาฬหปูชากถา...

อาตมภาพรับหน้าที่วิสัชชนามาในอาสาฬหปูชากถา ก็พอสมควรแก่เวลา ท้ายสุดแห่งพระธรรมเทศนา อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐาน อ้างคุณพระศรีรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะเป็นประธาน...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ วันนี้, 05:32
คำตอบ: 8
เปิดอ่าน: 59
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
การที่เราถึงพร้อมด้วยสมาธิสิกขา...

การที่เราถึงพร้อมด้วยสมาธิสิกขา แปลว่าเราปฏิบัติอยู่ในมรรค ๘ ตรงทางแน่นอน ก็เหลือแต่ปัญญาสิกขา คือการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาให้เห็นความจริงว่า ร่างกายนี้ก็ดี โลกนี้ก็ดี...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ วันนี้, 05:28
คำตอบ: 8
เปิดอ่าน: 59
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
การที่ท่านทั้งหลายได้มายังวัดท่าขนุนแห่งนี้...

การที่ท่านทั้งหลายได้มายังวัดท่าขนุนแห่งนี้ เพื่อทำบุญในวันอาสาฬหบูชา ทายกก็นำท่านทั้งหลายสมาทานศีล โดยเฉพาะศีลอุโบสถ ซึ่งทุกท่านสามารถรักษาได้สมบูรณ์บริบูรณ์ เพราะตั้งแต่สมาทานมาจนป่านนี้...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ วันนี้, 05:27
คำตอบ: 8
เปิดอ่าน: 59
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ในมรรค ๘ นั้น...

ในมรรค ๘ นั้น โบราณาจารย์ท่านย่อลงมาเหลือเป็นไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิและปัญญา แต่ความจริงถ้าว่าตามลำดับ ก็ต้องเป็น ปัญญา ศีล และสมาธิ เพราะว่าสัมมาทิฐิ ความเห็นที่ถูกต้อง สัมมาสังกัปปะ...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ วันนี้, 05:25
คำตอบ: 8
เปิดอ่าน: 59
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
"มรรค" หรือว่า "หนทางแห่งการพ้นทุกข์"...

"มรรค" หรือว่า "หนทางแห่งการพ้นทุกข์" ที่เป็นสายกลาง ๘ อย่าง ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ? ก็คือ

"สัมมาทิฐิ" มีความเห็นที่ถูกต้อง อย่างเช่น เห็นว่าร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์ โลกนี้มีแต่ความทุกข์
...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ วันนี้, 05:19
คำตอบ: 8
เปิดอ่าน: 59
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ส่วนฟ้าทะลายโจรนั้นเป็นยาเย็น โบราณใช้ในการลดไข้...

ส่วนฟ้าทะลายโจรนั้นเป็นยาเย็น โบราณใช้ในการลดไข้ โดยเฉพาะไข้กาฬต่าง ๆ ในเมื่อเขาบอกว่าฟ้าทะลายโจรดี ท่านทั้งหลายก็ตั้งหน้าตั้งตากินเข้าไป พอร่างกายเย็นเกิน คราวนี้โรคภัยไข้เจ็บยิ่งเกิดง่าย...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ วันนี้, 05:12
คำตอบ: 8
เปิดอ่าน: 59
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ญาติโยมทั้งหลายในสมัยนั้นผู้คนนิยมการทรมานตน...

ญาติโยมทั้งหลายในสมัยนั้นผู้คนนิยมการทรมานตน เชื่อว่าจะทำให้เป็นที่พอใจของพระผู้เป็นเจ้า แล้วรับไปอยู่กับพระองค์ท่าน องค์สมเด็จพระภควันต์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงทรมานตนอยู่ถึง ๖ ปีเต็ม ๆ...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ วันนี้, 05:07
คำตอบ: 8
เปิดอ่าน: 59
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ใจความที่พระองค์ท่านได้ตรัสเอาไ...

ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ใจความที่พระองค์ท่านได้ตรัสเอาไว้คือ "เทฺวเม ภิกขะเว อันตา" ส่วนสุดทั้งสองอย่างนี้ ภิกษุทั้งหลาย "ปัพพะชิเตนะ นะ เสวิตัพพา" ซึ่งบรรพชิตทั้งหลายไม่ควรซ่องเสพเสวนาด้วย...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ วันนี้, 04:51
คำตอบ: 8
เปิดอ่าน: 59
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
เทศน์วันอาสาฬหบูชา วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

เทศน์วันอาสาฬหบูชา วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

เชิญรับชมได้ที่ https://youtu.be/dROhwXfnqWc
dROhwXfnqWc

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ วันนี้, 00:23
คำตอบ: 136
เปิดอ่าน: 2,216
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๔๕...

วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๔๕ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ วันนี้, 00:22
คำตอบ: 136
เปิดอ่าน: 2,216
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐...

วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ วันนี้, 00:20
คำตอบ: 136
เปิดอ่าน: 2,216
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐...

วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ วันนี้, 00:19
คำตอบ: 136
เปิดอ่าน: 2,216
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ...

วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน
เชิญรับชมได้ที่ https://youtu.be/dROhwXfnqWc
dROhwXfnqWc

ท่านผู้จิตศรัทธาสามารถร่วมบุญธรรมทานได้ที่
ธนาคาร กรุงไทย...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เมื่อวานนี้, 11:46
คำตอบ: 136
เปิดอ่าน: 2,216
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐...

วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เมื่อวานนี้, 11:45
คำตอบ: 136
เปิดอ่าน: 2,216
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐...

วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เมื่อวานนี้, 00:54
คำตอบ: 136
เปิดอ่าน: 2,216
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ...

วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน
รับชมอีกช่องทาง ได้ที่ https://youtu.be/LcyFQOdzv_g

LcyFQOdzv_g

ท่านผู้จิตศรัทธาสามารถร่วมบุญธรรมทานได้ที่
ธนาคาร กรุงไทย...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เมื่อวานนี้, 00:53
คำตอบ: 136
เปิดอ่าน: 2,216
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๔๕...

วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๔๕ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เมื่อวานนี้, 00:52
คำตอบ: 136
เปิดอ่าน: 2,216
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐...

วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เมื่อวานนี้, 00:51
คำตอบ: 136
เปิดอ่าน: 2,216
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐...

วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 23-07-2021, 00:47
คำตอบ: 136
เปิดอ่าน: 2,216
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ...

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน
รับชมได้ที่ https://youtu.be/GIqlDXY-JYY

GIqlDXY-JYY

๐๐:๐๐ ผลของการประทุษร้ายผู้ที่ไม่ประทุษร้ายตอบ ๑๐ ประการ
๐๒:๒๙...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 23-07-2021, 00:46
คำตอบ: 136
เปิดอ่าน: 2,216
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา...

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 23-07-2021, 00:45
คำตอบ: 136
เปิดอ่าน: 2,216
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา...

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๕๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 23-07-2021, 00:44
คำตอบ: 136
เปิดอ่าน: 2,216
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา...

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) มอบถังดับเพลิง ๔ ใบ ตรวจติดตามการ ประกอบเตียงสนามและการสร้างห้องปลอดเชื้อ ณ...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 23-07-2021, 00:43
คำตอบ: 136
เปิดอ่าน: 2,216
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา...

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) มอบหมายให้พระภิกษุวัดท่าขนุนโกนหัวนาคซึ่งจะอุปสมบทหมู่จำพรรษา จำนวน ๖ คน ณ...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 23-07-2021, 00:42
คำตอบ: 136
เปิดอ่าน: 2,216
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ...

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

บรรยายหัวข้อ "พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบัน"
โดยพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน

เชิญรับชมได้ที่ https://youtu.be/a64iTBYMIhY
...
Showing results 1 to 25 of 500

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:06ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว