กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 500
Search took 0.03 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: หยาดฝน
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เมื่อวานนี้, 20:24
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 239
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐...

วันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ทำหน้าที่ประธานสนามสอบธรรมศึกษา และจัดพระภิกษุวัดท่าขนุน ๒๙ รูป...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เมื่อวานนี้, 20:21
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 239
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๑๕...

วันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๑๕ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 04-03-2021, 21:01
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 239
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา...

วันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 04-03-2021, 21:00
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 239
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา...

วันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๑๕ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 03-03-2021, 22:58
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 239
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันพุธที่ ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๐๐ น. ...

วันพุธที่ ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) พระครูอดุลย์ประชารักษ์ เจ้าคณะตำบลกระตีบ เจ้าอาวาสวัดเจริญราษฎร์บำรุง...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 03-03-2021, 22:57
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 239
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันพุธที่ ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. ...

วันพุธที่ ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 03-03-2021, 22:56
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 239
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันพุธที่ ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ...

วันพุธที่ ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 02-03-2021, 20:41
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 239
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอังคารที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐...

วันอังคารที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 02-03-2021, 20:41
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 239
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอังคารที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐...

วันอังคารที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. ประธานคณะกรรมการจัดหาทุนสร้างวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ตรวจติดตามการสร้างอาคารเรียนรวมและอาคารปฏิบัติธรรม ณ...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 02-03-2021, 20:40
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 239
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอังคารที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐...

วันอังคารที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 01-03-2021, 13:12
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 239
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐...

วันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 01-03-2021, 13:11
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 239
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๐๐...

วันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 01-03-2021, 13:10
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 239
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

https://www.watthakhanun.com/webboard/hipimg/foo4/2563/04/m9y5w1587556483.jpg

ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

วิสัยทัศน์ของชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน
...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 01-03-2021, 13:08
คำตอบ: 69
เปิดอ่าน: 2,083
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา...

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน พระครูกาญจนปริยัติคุณ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประชุมชนาราม...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 28-02-2021, 20:22
คำตอบ: 69
เปิดอ่าน: 2,083
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา...

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒)...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 28-02-2021, 20:21
คำตอบ: 69
เปิดอ่าน: 2,083
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา...

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๙ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 28-02-2021, 20:20
คำตอบ: 69
เปิดอ่าน: 2,083
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา...

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 27-02-2021, 22:53
คำตอบ: 69
เปิดอ่าน: 2,083
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา...

วันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ต้อนรับคณะของนาวาเอกวุฒิชัย ภู่เจริญยศ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองบัญชาการกองเรือยุทธการ...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 27-02-2021, 22:53
คำตอบ: 69
เปิดอ่าน: 2,083
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา...

วันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 27-02-2021, 22:45
คำตอบ: 16
เปิดอ่าน: 245
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
อาตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาในมาฆบูชากถาก็พอสมควรแก่เ...

อาตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาในมาฆบูชากถาก็พอสมควรแก่เวลา ท้ายสุดแห่งพระธรรมเทศนา อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐาน อ้างคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ เป็นประธาน มีบารมีของหลวงปู่สาย...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 27-02-2021, 22:42
คำตอบ: 16
เปิดอ่าน: 245
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ในเมื่อท่านทั้งหลายเป็นผู้ประกอบกรรมความดี...

ในเมื่อท่านทั้งหลายเป็นผู้ประกอบกรรมความดี ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ เป็นผู้ประกอบไปด้วยทาน ด้วยศีล ด้วยภาวนา ดังนี้แล้ว ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายต้องล่วงลับดับขันธ์ไป ไม่ว่าจะหมดอายุขัยตายลงก็ดี...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 27-02-2021, 22:41
คำตอบ: 16
เปิดอ่าน: 245
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมบุญวันมาฆบูชาในวัดท่าขนุนแ...

ญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมบุญวันมาฆบูชาในวัดท่าขนุนแห่งนี้ เมื่อท่านตั้งใจมาถึงแล้วก็ได้สมาทานศีล ในส่วนนี้ก็ถือว่าท่านได้ปฏิบัติในศีล

ได้ทำบุญใส่บาตร ก็ถือว่าท่านได้ให้ทาน...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 27-02-2021, 22:37
คำตอบ: 16
เปิดอ่าน: 245
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
"มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ"...

"มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ" ท่านให้รู้จักประมาณในการกิน ไม่กินล้น ไม่กินเกิน จนกระทั่งร่างกายหนักด้วยอาหาร ไม่สามารถประกอบด้วยความเพียรได้ เอาแต่นอนอย่างเดียว

"ปนฺตญฺจ สยนาสนํ" พระองค์ตรัสว่า...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 27-02-2021, 22:36
คำตอบ: 16
เปิดอ่าน: 245
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
แล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า...

แล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังได้ตรัสถึงวิธีการว่า

"อนูปวาโท" เราต้องไม่เป็นผู้ว่าร้ายใคร

"อนูปฆาโต" เป็นผู้ไม่ทำร้ายใคร

"ปาฏิโมกฺเข จ สํวโร"...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 27-02-2021, 22:32
คำตอบ: 16
เปิดอ่าน: 245
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
สัมมาสติ คือ การตั้งสติเอาไว้ ในกายนี้ ในเวทนา...

สัมมาสติ คือ การตั้งสติเอาไว้ ในกายนี้ ในเวทนา ในจิต และในธรรมต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้นในใจ สิ่งนี้เป็นหลักธรรมชั้นสูงแล้ว สำหรับท่านที่ต้องการความหลุดพ้นอย่างแท้จริง ก็จะมาเน้นในเรื่องของสัมมาสติ
...
Showing results 1 to 25 of 500

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:46ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว