กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 500
Search took 0.07 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: เถรี
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เมื่อวานนี้, 22:45
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 253
ถูกเขียนโดย เถรี
เนื่องเพราะว่าการปฏิบัติทุกรูปแบบนั้น...

เนื่องเพราะว่าการปฏิบัติทุกรูปแบบนั้น จะต้องประกอบไปด้วยอุเบกขาเป็นอารมณ์สุดท้าย ถ้าหากว่าไม่มีอุเบกขารมณ์อยู่ด้วย ท่านทั้งหลายจะไม่มีโอกาสเข้าถึงที่สุดของการปฏิบัติธรรมขั้นนั้น ๆ

...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เมื่อวานนี้, 22:42
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 253
ถูกเขียนโดย เถรี
พิธีในวันนี้ องค์ประธานก็คือ...

พิธีในวันนี้ องค์ประธานก็คือ พระเดชพระคุณพระพรหมมงคลวัชราจารย์ (ไสว วฑฺฒโน) พระอนุชาของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร)...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เมื่อวานนี้, 22:37
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 253
ถูกเขียนโดย เถรี
เมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤๅษีฯ...

เมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุงท่านทราบเข้า ก็บอกว่า "สมน้ำหน้ามัน..! ไม่ได้มีคุณความดีอะไรเลย แต่ดันไปเรียกเทวดา ก็เท่ากับไปจิกหัวใช้เขา ยังบุญที่เขาละอายชั่วกลัวบาป ก็เลยแค่ถีบส่งเบา ๆ...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เมื่อวานนี้, 22:30
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 253
ถูกเขียนโดย เถรี
อีกท่านหนึ่งก็คือพระมหาสมคิด อตฺถสิทฺโธ...

อีกท่านหนึ่งก็คือพระมหาสมคิด อตฺถสิทฺโธ รองเจ้าคณะอำเภอโพธาราม เจ้าอาวาสวัดหนองโพ เพื่อนร่วมรุ่นพระอุปัชฌาย์ ๕๑ ยังได้ถามพระครูรวีโรจน์ว่า "นี่ตกลงว่าคุณจะใช้แต่เพื่อนกันทั้งหมดเลยหรือ ?"...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เมื่อวานนี้, 22:26
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 253
ถูกเขียนโดย เถรี
วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช...

วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นวันสำคัญก็คือ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เมื่อวานนี้, 00:51
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 484
ถูกเขียนโดย เถรี
ดังนั้น...ใครที่ไปร่วมรายการ...

ดังนั้น...ใครที่ไปร่วมรายการ กระผม/อาตมภาพจึงอยากที่จะคืนกำไรให้ เนื่องเพราะไม่ว่าจะที่กินที่อยู่อะไรก็ตาม สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ เมื่อหักจากค่าทริปแล้วก็จะเหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้น...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เมื่อวานนี้, 00:49
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 484
ถูกเขียนโดย เถรี
เป็นที่น่าเสียดายแค่ว่า...

เป็นที่น่าเสียดายแค่ว่า ในส่วนของแรลลี่เที่ยวชุมชนยลวิถี ของเว็บเพจกิฟท์จังพลังเวทย์นั้น ระยะเวลาที่กำหนดไว้ไม่ตรงกับช่วงหน้าผลไม้ ไม่เช่นนั้นแล้ว ท่านทั้งหลายที่จองแรลลี่เที่ยวชุมชนยลวิถี...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เมื่อวานนี้, 00:40
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 484
ถูกเขียนโดย เถรี
ในเมื่อเป็นเช่นนั้น ถ้าหากว่ามีการรบกัน...

ในเมื่อเป็นเช่นนั้น ถ้าหากว่ามีการรบกัน โดยเฉพาะมีการใช้นิวเคลียร์ขึ้นมาเมื่อไร ก็จะมีบุคคลที่เดือดร้อนกันเป็นจำนวนมาก เพราะว่ารังสีนิวเคลียร์นั้น สามารถที่จะลอยตามลมไปได้หลายร้อยหลายพันกิโลเมตร...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เมื่อวานนี้, 00:38
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 484
ถูกเขียนโดย เถรี
ในเมื่อเป็นเช่นนั้น วัตถุมงคลรุ่นหลัง ๆ...

ในเมื่อเป็นเช่นนั้น วัตถุมงคลรุ่นหลัง ๆ ที่ได้รับอานุภาพพิเศษเพิ่มเติมมากขึ้น ๆ จนกระทั่งกลายเป็นว่ารุ่นสุดท้ายนั้นมักจะได้มากที่สุด จึงควรที่จะหารุ่นสุดท้ายเอาไว้ แต่ว่าในการเล่นหาวัตถุมงคลนั้น...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เมื่อวานนี้, 00:28
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 484
ถูกเขียนโดย เถรี
วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช...

วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ ในช่วงเช้าได้เดินทางไปร่วมงานทำบุญ ๓๙ ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 25-06-2022, 00:09
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 380
ถูกเขียนโดย เถรี
หลักธรรมข้อที่ ๒ ก็คือ วิธุโร...

หลักธรรมข้อที่ ๒ ก็คือ วิธุโร แปลว่าผู้ที่สามารถจัดการธุระได้อย่างวิเศษยิ่ง ในที่นี้ก็คือเป็นผู้ที่สามารถติดต่อประสานงานได้เก่ง เป็นผู้ที่เข้าถึงตลาด เป็นผู้ที่เข้าถึงแหล่งการผลิต...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 25-06-2022, 00:05
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 380
ถูกเขียนโดย เถรี
กระผม/อาตมภาพได้บอกกับทางด้านเทศบาลตำบลวัดท่าขนุนไ...

กระผม/อาตมภาพได้บอกกับทางด้านเทศบาลตำบลวัดท่าขนุนไปว่า ถ้าหากสวนต่าง ๆ ที่พืชผลออกช้ากว่า และสามารถที่จะออกมาจำหน่ายต่อจากทั้ง ๓ วันนี้ ก็ให้ยืดระยะเวลาในการเปิดตลาดให้ยาวนานออกไปได้...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 25-06-2022, 00:02
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 380
ถูกเขียนโดย เถรี
ดังนั้น...ในปีนี้ทางที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ...

ดังนั้น...ในปีนี้ทางที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนวชิราลงกรณ จึงไม่ได้จัด "งานเทศกาลผลไม้ของดีอำเภอทองผาภูมิ"เหมือนกับทุกปี โดยท่านนายอำเภอนภเดช เกลียวศิริกุล...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 24-06-2022, 23:59
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 380
ถูกเขียนโดย เถรี
วันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช...

วันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ ทางวัดท่าขนุนได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอทองผาภูมิ ในระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 23-06-2022, 23:57
คำตอบ: 6
เปิดอ่าน: 517
ถูกเขียนโดย เถรี
ข้อที่ ๙...

ข้อที่ ๙ เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาแบบธรรมเนียมของสถานที่นั้นก่อน อย่างเช่นว่าทางด้านอินเดีย เนปาล ที่กระผม/อาตมภาพไป จะจับมือกับเขา อย่าใช้มือซ้ายเป็นอันขาด เพราะว่าเขาถือสา...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 23-06-2022, 23:54
คำตอบ: 6
เปิดอ่าน: 517
ถูกเขียนโดย เถรี
ข้อที่ ๗ ต่อเนื่องจากข้อที่ ๖ ก็คือ...

ข้อที่ ๗ ต่อเนื่องจากข้อที่ ๖ ก็คือ สถานที่แต่ละแห่ง โดยเฉพาะที่พักและอาหาร อย่าเอาไปเปรียบเทีบบกัน เพราะว่าแต่ละแห่งนั้น ระดับการบริการอาจจะแตกต่างกัน ถ้าเราไปเจอที่ซึ่งดีที่สุดตั้งแต่วันแรก...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 23-06-2022, 23:50
คำตอบ: 6
เปิดอ่าน: 517
ถูกเขียนโดย เถรี
ท่านทั้งหลายอาจจะไม่เคยเจอในประวัติของหลวงปู่ปาน...

ท่านทั้งหลายอาจจะไม่เคยเจอในประวัติของหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค ที่ว่าท่านไปพักอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีสระน้ำอยู่ในวัด แล้วก็ไปสรงน้ำในสระน้ำนั้น ลูกศิษย์ที่ไปด้วยถามว่า "หลวงปู่สรงไปได้อย่างไร ?"...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 23-06-2022, 23:43
คำตอบ: 6
เปิดอ่าน: 517
ถูกเขียนโดย เถรี
โดยเฉพาะตื่นเช้าขึ้นมา หรือว่าในระหว่างจะเดินทาง...

โดยเฉพาะตื่นเช้าขึ้นมา หรือว่าในระหว่างจะเดินทาง ให้ภาวนาบทกรณียเมตตสูตร ขอความสะดวกปลอดภัยต่อเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลาย แล้วอย่าลืมอุทิศส่วนกุศลให้ท่านด้วย ถ้าทำแบบนี้ได้ ไม่ว่าจะไปไหน...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 23-06-2022, 23:42
คำตอบ: 6
เปิดอ่าน: 517
ถูกเขียนโดย เถรี
ในเมื่อเป็นเช่นนั้น...

ในเมื่อเป็นเช่นนั้น กระผม/อาตมภาพจึงไม่เห็นความต่างของเงินสงฆ์กับเงินส่วนตัว เพราะครูบาอาจารย์ท่านสอนแล้วว่า เราได้มาในระหว่างที่เป็นพระ ก็แปลว่าควรที่จะเป็นเงินสงฆ์นั่นแหละ...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 23-06-2022, 23:33
คำตอบ: 6
เปิดอ่าน: 517
ถูกเขียนโดย เถรี
วันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน พุทธศักราช...

วันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ หลังจากที่ไม่อยู่หลายวัน กลับมาก็ทำแต่งาน จนกระทั่งบางคนประท้วงว่า "กลับมาไม่พักเลยหรือ ?" กระผม/อาตมภาพใช้เวลากลางคืนพักแทน
...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 23-06-2022, 01:04
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 448
ถูกเขียนโดย เถรี
อีกเรื่องหนึ่งก็คือบรรดาพระภิกษุสามเณรของเราที่ลาไ...

อีกเรื่องหนึ่งก็คือบรรดาพระภิกษุสามเณรของเราที่ลาไปตามรอบ ท่านจะเห็นว่ากระผม/อาตมภาพกลับมา ก็เหมือนเดิมทุกประการ นอกจากน้ำหนักที่หายไป ๒ กิโลกรัม..! ขอบอกว่าอาหารทุกอย่างอร่อยมาก...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 23-06-2022, 01:02
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 448
ถูกเขียนโดย เถรี
ในเรื่องของวันเกิดนั้น...

ในเรื่องของวันเกิดนั้น กระผม/อาตมภาพไม่เคยให้ความสำคัญกับตัวเองมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว ในสมัยที่เป็นฆราวาส วันเกิดคือวันที่พาแม่ไปไหว้พระ ไปทำบุญ ไปเลี้ยงอาหาร ท่านอยากจะกินอะไรก็พาไป...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 23-06-2022, 00:55
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 448
ถูกเขียนโดย เถรี
ดังนั้น..ตรงนี้ท่านจะเห็นว่า แม้ว่า...

ดังนั้น..ตรงนี้ท่านจะเห็นว่า แม้ว่า "เจ้าแม่หลักเมืองนภิสราเทวี" นั้น จะมีอานุภาพขนาดสั่งได้ในเรื่องของธรรมชาติในแต่ละแห่งก็ตาม แต่เราต้องไม่ลืมว่า ท่านเองยังเป็นแค่เทวดาในกามาวจรสวรรค์เท่านั้น...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 23-06-2022, 00:51
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 448
ถูกเขียนโดย เถรี
วันนี้ตรงกับวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕...

วันนี้ตรงกับวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ ต้องบอกว่า "เดินทางข้ามเส้นเวลา" ตั้งแต่เมื่อวานนี้ หลังจากที่เก็บข้าวของจากโรงแรม หรือว่ารีสอร์ตที่สวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา ก็คือ Mayfair Hotels &...
ห้อง: เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 21-06-2022, 23:40
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 491
ถูกเขียนโดย เถรี
เมื่อออกจากสถานที่นั้น...

เมื่อออกจากสถานที่นั้น ทางด้านไกด์พื้นเมืองก็ได้พาวิ่งไปที่ Pine View Nursery ซึ่งเป็นสถานที่เพาะปลูกพันธุ์ไม้ต่าง ๆ โดยเฉพาะเขาเน้นไม้ทะเลทรายตระกูลกระบองเพชร เพื่อให้พวกเราได้เข้าไปชม...
Showing results 1 to 25 of 500

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:55ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว