กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 140
Search took 0.00 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: หยาดฝน
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 30-11-2020, 20:24
คำตอบ: 139
เปิดอ่าน: 18,119
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา...

วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๙ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน บวงสรวงบูชาพระรัตนตรัยและปลุกเสกวัตถุมงคลพยัคฆ์บารมี รุ่น ๑...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 30-11-2020, 20:23
คำตอบ: 139
เปิดอ่าน: 18,119
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา...

วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รับนิมนต์จากพลตรีหญิงกชกร ไชยบุตร เข้าชมเสือพันธุ์ต่าง ๆ ณ คุ้มเสือตระการ เลขที่ ๕๑/๑...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 29-11-2020, 22:19
คำตอบ: 139
เปิดอ่าน: 18,119
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา...

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 29-11-2020, 22:18
คำตอบ: 139
เปิดอ่าน: 18,119
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา...

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 29-11-2020, 22:16
คำตอบ: 139
เปิดอ่าน: 18,119
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา...

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 28-11-2020, 20:07
คำตอบ: 139
เปิดอ่าน: 18,119
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา...

วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 28-11-2020, 20:06
คำตอบ: 139
เปิดอ่าน: 18,119
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา...

วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 28-11-2020, 20:05
คำตอบ: 139
เปิดอ่าน: 18,119
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา...

วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 28-11-2020, 20:04
คำตอบ: 139
เปิดอ่าน: 18,119
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา...

วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 27-11-2020, 21:11
คำตอบ: 139
เปิดอ่าน: 18,119
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา...

วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 26-11-2020, 19:55
คำตอบ: 139
เปิดอ่าน: 18,119
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา...

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน มอบเหรียญพญาเต่ามังกรเงินล้านเปิดโลกพลิกชีวิตเนื้อเงิน พิมพ์จิ๋ว จำนวน ๓,๐๐๐...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 26-11-2020, 19:54
คำตอบ: 139
เปิดอ่าน: 18,119
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา...

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. ประธานคณะกรรมการจัดหาทุนสร้างวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ตรวจติดตามการก่อสร้างอาคารเรียนรวม ณ...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 25-11-2020, 22:19
คำตอบ: 139
เปิดอ่าน: 18,119
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐...

วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ ให้สัมภาษณ์พระศิระ จิตฺตสุโภ...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 25-11-2020, 22:18
คำตอบ: 139
เปิดอ่าน: 18,119
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐...

วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. ประธานการสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์อำเภอทองผาภูมิ พระปลัดวินัย ชาคโร เจ้าอาวาสวัดพุทธมณฑลอรัญญิกาวาส และคณะสงฆ์วัดท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 25-11-2020, 22:17
คำตอบ: 139
เปิดอ่าน: 18,119
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐...

วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ร่วมงานสวดทักษิณานุปทานถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ณ...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 25-11-2020, 22:15
คำตอบ: 139
เปิดอ่าน: 18,119
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐...

วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) แสดงมุทิตาคุณแม่สำราญ ครุฑวงศ์ โยมแม่พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติโสภณ...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 25-11-2020, 22:14
คำตอบ: 139
เปิดอ่าน: 18,119
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐...

วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.

พระครูวรกาญจนโชติ เจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ พระครูกาญจนปัญญาวุฒิ รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๑) พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 25-11-2020, 22:13
คำตอบ: 139
เปิดอ่าน: 18,119
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๑๕...

วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๑๕ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) นำพระปลัดวินัย ชาคโร เจ้าอาวาสวัดพุทธมณฑลอรัญญิกาวาส เข้ารับตราตั้ง...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 25-11-2020, 22:11
คำตอบ: 139
เปิดอ่าน: 18,119
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐...

วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) นำพระประเทือง ญาณวีโร เข้ารับตราตั้งเจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำสหกรณ์นิคม...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 25-11-2020, 22:09
คำตอบ: 139
เปิดอ่าน: 18,119
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐...

วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ถวายมุทิตาสักการะในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๖๕ ปี พระเทพปริยัติโสภณ...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 24-11-2020, 19:11
คำตอบ: 139
เปิดอ่าน: 18,119
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา...

วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 24-11-2020, 19:10
คำตอบ: 139
เปิดอ่าน: 18,119
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา...

วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. อาจารย์ประจำห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 23-11-2020, 20:21
คำตอบ: 139
เปิดอ่าน: 18,119
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา...

วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. อาจารย์ประจำห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 22-11-2020, 20:01
คำตอบ: 139
เปิดอ่าน: 18,119
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา...

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๙ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน เป็นประธานเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐมปางนาคปรก เพื่อถวายแก่วัดโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ณ...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 22-11-2020, 19:59
คำตอบ: 139
เปิดอ่าน: 18,119
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา...

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๔๕ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. ประธานคณะกรรมการจัดหาทุนสร้างวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ตรวจติดตามการก่อสร้างอาคารเรียนรวม ณ...
Showing results 1 to 25 of 140

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:09ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว