กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 500
Search took 0.04 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: หยาดฝน
ห้อง: เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน 29-06-2022, 05:39
คำตอบ: 15
เปิดอ่าน: 116
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
(สัญญาณบอกว่าหมดเวลา) พุทโธ พุทโธ พุทโธ.. ...

(สัญญาณบอกว่าหมดเวลา)

พุทโธ พุทโธ พุทโธ..
ได้ยินหนอ ได้ยินหนอ ได้ยินหนอ..

ค่อย ๆ คลายสมาธิออกมาช้า ๆ นะจ๊ะ
กำหนดสติให้มั่นคงก่อน แล้วค่อยขยับเขยื้อนเคลื่อนกาย สมาธิจะได้ไม่หลุดไปไหน...
ห้อง: เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน 29-06-2022, 05:35
คำตอบ: 15
เปิดอ่าน: 116
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ถ้ายังมีลมหายใจเข้าออก..ดูลมหายใจเข้าออกควบได้วย ...

ถ้ายังมีลมหายใจเข้าออก..ดูลมหายใจเข้าออกควบได้วย
ถ้ายังมีคำภาวนา..กำหนดคำภาวนาควบไปด้วย
ถ้าลมหายใจเบาลง..กำหนดรู้ว่าลมหายใจเบาลง
ถ้าลมหายใจหายไป คำภาวนาหายไป..ให้กำหนดรู้ว่าตอนนี้ลมหายใจหายไป...
ห้อง: เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน 29-06-2022, 05:33
คำตอบ: 15
เปิดอ่าน: 116
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงความจริงแท้...

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงความจริงแท้ให้เราเห็นว่า "สัพเพ สังขารา อนิจจา" สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง มีความเปลี่ยนแปลง แปรปรวนอยู่เสมอ ท้ายที่สุดก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ต้องเสื่อมสลายตายพังไป ...
ห้อง: เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน 29-06-2022, 05:25
คำตอบ: 15
เปิดอ่าน: 116
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
จากเด็กเล็กค่อย ๆ โตขึ้น จากนอนหงายก็พลิกคว่ำได้...

จากเด็กเล็กค่อย ๆ โตขึ้น จากนอนหงายก็พลิกคว่ำได้ คืบได้ คลานได้ หัดตั้งไข่ ยืนหกล้มหกลุก
จากไม่มีฟันก็มีฟัน จากยืน เดิน เตาะแตะ ก็กลายเป็นวิ่งได้
ค่อย ๆ เป็นเด็กโต เป็นวัยรุ่น เป็นหนุ่มเป็นสาว...
ห้อง: เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน 29-06-2022, 05:23
คำตอบ: 15
เปิดอ่าน: 116
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ของใครไม่ชัดเจน เริ่มต้นใหม่ ...

ของใครไม่ชัดเจน เริ่มต้นใหม่
หายใจเข้า..ภาพพระสว่างขึ้น
หายใจออก..ภาพพระสว่างขึ้น

แบ่งกำลังใจส่วนหนึ่งกำหนดดูไอ้ตัวเล็กที่ลอยอยู่ในท้องแม่ พร้อมกับกำหนดภาพพระให้สว่างไสวชัดเจนไปด้วย...
ห้อง: เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน 29-06-2022, 05:19
คำตอบ: 15
เปิดอ่าน: 116
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันนี้เราจะมาดูที่องค์สมเด็จพระบรมครูตรัสเอาไว้ว่า...

วันนี้เราจะมาดูที่องค์สมเด็จพระบรมครูตรัสเอาไว้ว่า "สัพเพ สังขารา อนิจจา" สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง
ตัวเราตอนนี้เป็นจุดปฏิสนธิ์เล็ก ๆ อยู่ในท้องแม่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบว่า...
ห้อง: เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน 29-06-2022, 05:17
คำตอบ: 15
เปิดอ่าน: 116
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ครึ่งเดือนที่แล้ว ๑ เดือนที่แล้ว ๒ เดือนที่แล้ว ๓...

ครึ่งเดือนที่แล้ว ๑ เดือนที่แล้ว ๒ เดือนที่แล้ว ๓ เดือนที่แล้ว ๔ เดือนที่แล้ว ๕ เดือนที่แล้ว ๖ เดือนที่แล้ว
๑ ปีที่แล้ว ๒ ปีที่แล้ว ๓ ปีที่แล้ว ย้อนหลังไปเรื่อย ๆ ๑๐ ปีที่แล้ว ๒๐ ปีที่แล้ว
...
ห้อง: เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน 29-06-2022, 05:16
คำตอบ: 15
เปิดอ่าน: 116
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
คราวนี้..ไม่ว่าเราจะกำหนดภาพพระไว้ส่วนไหนก็ตาม...

คราวนี้..ไม่ว่าเราจะกำหนดภาพพระไว้ส่วนไหนก็ตาม ตรงไหนก็ตาม ให้กำหนดใจดึงเอาภาพพระเข้ามาอยู่ในศีรษะของเรา ให้รู้สึกว่าศีรษะของเราเป็นที่กลวง ๆ โล่ง ๆ ว่างเปล่า มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า...
ห้อง: เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน 29-06-2022, 05:12
คำตอบ: 15
เปิดอ่าน: 116
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
เมื่อรู้สึกว่ากำลังตก...

เมื่อรู้สึกว่ากำลังตก เพราะเราใช้กำลังสมาธิในการแผ่เมตตามาก ก็กำหนดนึกถึงภาพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สว่างไสวอยู่บนศีรษะของเรา
หายใจเข้า..ภาพพระสว่างขึ้น ตัวเราสว่างขึ้น...
ห้อง: เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน 29-06-2022, 05:11
คำตอบ: 15
เปิดอ่าน: 116
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
มนุษย์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย ผู้เป็นเพื่อนทุกข์...

มนุษย์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย ผู้เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ผู้ที่ชีวิตของท่านทั้งหลายเหล่านั้น ตกอยู่ในความทุกข์ยากเศร้าหมอง เดือดร้อนลำเค็ญ ทุกข์กายทุกข์ใจ...
ห้อง: เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน 29-06-2022, 05:10
คำตอบ: 15
เปิดอ่าน: 116
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
จนกระทั่งรู้สึกว่าองค์พระและตัวเรา...

จนกระทั่งรู้สึกว่าองค์พระและตัวเรา กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับว่า พระคือเรา เราคือพระ

ก็กำหนดให้ความสว่างนั้นคือ พระเมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า...
ห้อง: เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน 29-06-2022, 05:05
คำตอบ: 15
เปิดอ่าน: 116
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
เมื่อรู้ว่าภาพพระและลมหายใจหนักแน่น มั่นคง...

เมื่อรู้ว่าภาพพระและลมหายใจหนักแน่น มั่นคง สามารถจับได้ดีแล้ว
หายใจเข้า..ให้ความสว่างจากองค์พระครอบคลุมตัวเราลงมา
หายใจออก..ให้ความสว่างจากองค์พระครอบคลุมตัวเราลงมา

หายใจเข้า..ภาพพระสว่างขึ้น...
ห้อง: เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน 29-06-2022, 05:04
คำตอบ: 15
เปิดอ่าน: 116
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ดังนั้นแม้ว่าความสว่างของเราจะน้อย ก็ยินดีแค่นั้น...

ดังนั้นแม้ว่าความสว่างของเราจะน้อย ก็ยินดีแค่นั้น พอใจแค่นั้น
หายใจเข้า..รู้สึกว่าองค์พระสว่างขึ้น
หายใจออก..รู้สึกว่าองค์พระสว่างขึ้น
หายใจเข้า..องค์พระสว่างขึ้น
หายใจออก..องค์พระสว่างขึ้น
...
ห้อง: เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน 29-06-2022, 05:01
คำตอบ: 15
เปิดอ่าน: 116
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
เมื่อรู้สึกว่าสามารถกำหนดภาพพระได้แบบสบาย ๆ แล้ว...

เมื่อรู้สึกว่าสามารถกำหนดภาพพระได้แบบสบาย ๆ แล้ว ก็กำหนดให้ท่านนิ่งอยู่บนศีรษะของเรา
หายใจเข้า..ภาพพระสว่างขึ้น
หายใจอออก..ภาพพระสว่างขึ้น
หายใจเข้า..ภาพพระสว่างขึ้น
หายใจอออก..ภาพพระสว่างขึ้น
...
ห้อง: เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน 29-06-2022, 04:58
คำตอบ: 15
เปิดอ่าน: 116
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ถ้าตั้งภาพพระไว้บนศีรษะ...

ถ้าตั้งภาพพระไว้บนศีรษะ ให้ไหลตามลมหายใจขึ้นไปบนศีรษะ
ถ้าตั้งภาพพระไว้ข้างหน้า ก็ไหลตามลมหายใจไปอยู่ตรงหน้า ระดับสายตาของเรา

ถนัดแบบไหนให้ทำแบบนั้น สำคัญตรงที่อย่าไปใช้สายตาเพ่ง...
ห้อง: เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน 29-06-2022, 03:55
คำตอบ: 15
เปิดอ่าน: 116
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
เทศน์ช่วงทำกรรมฐานเช้า วันจันทร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

เทศน์ช่วงทำกรรมฐานเช้า
วันจันทร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

FYLQTbMomVs
เชิญรับฟังได้ที่ https://youtu.be/FYLQTbMomVs

ทุกคนนึกถึงลมหายใจเข้าออกของตัวเองนะจ๊ะ...
ห้อง: เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน 05-05-2022, 17:00
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 330
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
(สัญญาณบอกว่าหมดเวลา) พุทโธ พุทโธ พุทโธ.. ...

(สัญญาณบอกว่าหมดเวลา)

พุทโธ พุทโธ พุทโธ..
ได้ยินหนอ ได้ยินหนอ ได้ยินหนอ..

ค่อย ๆ คลายสมาธิและลืมตาออกมาช้า ๆ ถ้าสมาธิทรงตัวมากแล้วคลายออกมาเร็ว หัวใจจะเต้นแรงมาก

ดังนั้นต้องตั้งสติค่อย ๆ...
ห้อง: เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน 05-05-2022, 16:55
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 330
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ให้รักษาลมหายใจเข้าออกและคำภาวนาเอาไว้...

ให้รักษาลมหายใจเข้าออกและคำภาวนาเอาไว้ พร้อมกับภาพพระ..
ถ้าลมหายใจเบาลง กำหนดรู้ว่าลมหายใจเบาลง
ถ้าคำภาวนาหายไป กำหนดรู้ว่าคำภาวนาหายไป
ถ้าลมหายใจหายไป กำหนดรู้ว่าลมหายใจหายไป
...
ห้อง: เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน 05-05-2022, 16:54
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 330
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
เมื่อรู้สึกว่ากำลังสมาธิทรงตัวแล้ว...

เมื่อรู้สึกว่ากำลังสมาธิทรงตัวแล้ว ภาพพระชัดเจนสว่างไสวดีแล้ว ก็น้อมจิตน้อมใจกราบลงไปตรงนั้น ว่านั่นคือพระพุทธนิมิตแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์เสด็จมาโปรดเราจนถึงที่อยู่
...
ห้อง: เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน 05-05-2022, 16:52
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 330
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
เมื่อแผ่เมตตาเสร็จสิ้นแล้ว...

เมื่อแผ่เมตตาเสร็จสิ้นแล้ว ให้กำหนดนึกถึงลมหายใจเข้าออก พร้อมกับภาพพระของเรา
หายใจเข้า..ภาพพระสว่างไสวออกไปไม่มีประมาณ
หายใจออก..กลับมาสว่างไสวอยู่บนศีรษะของเราตามเดิม
...
ห้อง: เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน 05-05-2022, 16:50
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 330
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
หายใจเข้า..พระรัศมีสีขาวสว่างไสวแผ่กว้างออกไป ๆ...

หายใจเข้า..พระรัศมีสีขาวสว่างไสวแผ่กว้างออกไป ๆ ครอบคลุมไปทั้งโลก
กว้างออกไปทั้งสุริยจักรวาล กว้างออกไปตลอดดาราจักรทางช้างเผือก กว้างออกไปสู่อนันตจักรวาลที่มีมนุษย์และสัตว์นับไม่ถ้วน
...
ห้อง: เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน 05-05-2022, 16:48
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 330
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ให้กำหนดใจว่า..มนุษย์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย...

ให้กำหนดใจว่า..มนุษย์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย ผู้เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ผู้ที่ชีวิตของท่านทั้งหลายเหล่านั้น ได้ตกล่วงไปแล้วในวันหนึ่งคืนหนึ่ง...
ห้อง: เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน 05-05-2022, 16:46
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 330
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
เมื่อรู้สึกว่าภาพพระสว่างไสวกลมกลืนดีแล้ว...

เมื่อรู้สึกว่าภาพพระสว่างไสวกลมกลืนดีแล้ว ก็กำหนดใจว่า..ความสว่างนี้คือพระเมตตาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่แผ่ปกไปยังสรรพสัตว์ทุกภพ ทุกภูมิ ทุกหมู่ ทุกเหล่า
...
ห้อง: เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน 05-05-2022, 16:43
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 330
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
อย่าใช้สายตาเพ่ง..ไปใช้สายตาเพ่งแบบนั้น...

อย่าใช้สายตาเพ่ง..ไปใช้สายตาเพ่งแบบนั้น พอเลิกกรรมฐานบางทีจะปวดหัวไปเลย เพราะว่าไม่ใช่ตาเห็น

ให้กำหนดเป็นห้วงนึก..เหมือนกับเรามองขึ้นไปบนกระหม่อมตัวเอง แล้วก็โค้งลงไปในอก ลงไปในท้อง ...
ห้อง: เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน 05-05-2022, 16:38
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 330
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
เมื่อรู้สึกว่าภาพพระสว่างไสวอยู่ในห้วงนึก...

เมื่อรู้สึกว่าภาพพระสว่างไสวอยู่ในห้วงนึก ก็กำหนดให้ความสว่างนั้นค่อย ๆ คลุมตัวเราลงมา

หายใจเข้า..ภาพพระสว่างขึ้น ตัวเราสว่างขึ้น
หายใจออก..ภาพพระสว่างขึ้น ตัวเราสว่างขึ้น
...
Showing results 1 to 25 of 500

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:52ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว