กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 101
Search took 0.00 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: ตัวเล็ก
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 14-01-2010, 21:19
คำตอบ: 105
เปิดอ่าน: 62,227
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
จบบริบูรณ์ ...

จบบริบูรณ์

หากท่านใดสนใจหนังสือของหลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ท่านได้นิพนธ์หนังสือไว้อีกหลายเล่มนะคะ เช่น

๑. สมาธิหลักของใจ
๒. ธรรมะให้ลูกดี
๓. ธรรมะปรารภยามเช้า
๔....
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 08-01-2010, 07:20
คำตอบ: 105
เปิดอ่าน: 62,227
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
คณะสงฆ์ในประเทศไทยจึงขอแสดงความดีใจ...

คณะสงฆ์ในประเทศไทยจึงขอแสดงความดีใจ ที่ท่านทั้งหลายได้ให้ความไว้วางใจแก่คณะสงฆ์ในประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 07-01-2010, 07:02
คำตอบ: 105
เปิดอ่าน: 62,227
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ที่จริง ในเรื่องนี้...

ที่จริง ในเรื่องนี้ ท่านทั้งหลายมีความเข้าใจกันดีอยู่แล้ว เพียงแต่ว่า ทุกท่านที่นำขึ้นมากล่าว ในการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาตินี้ เป็นครั้งแรก...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 06-01-2010, 08:28
คำตอบ: 105
เปิดอ่าน: 62,227
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
เพราะแต่ก่อน ไม่เคยได้มีการประชุมกันในลักษณะนี้ ...

เพราะแต่ก่อน ไม่เคยได้มีการประชุมกันในลักษณะนี้

การประชุมนี้ ก็สร้างหัวข้อเรื่องไว้ที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกอย่างสำคัญ วิทยาศาสตร์ซึ่งมีความหมายกว้างขวางที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกนั่นเอง...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 05-01-2010, 05:23
คำตอบ: 105
เปิดอ่าน: 62,227
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
เมื่อชาวพุทธทั่วโลกสามารถที่จะรวมเป็นกลุ่มก้อน...

เมื่อชาวพุทธทั่วโลกสามารถที่จะรวมเป็นกลุ่มก้อน ก็จะดับความรุ่มร้อนของชาวโลกได้ ตามที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศไว้ เราทั้งหลายอยู่กันคนละประเทศ แต่ว่าเราทั้งหลายนับถือพระพุทธศาสนาร่วมกัน...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 04-01-2010, 07:54
คำตอบ: 105
เปิดอ่าน: 62,227
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
พระพุทธองค์ตรัสไว้เป็นเวลานานสองพันกว่าปีแล้ว...

พระพุทธองค์ตรัสไว้เป็นเวลานานสองพันกว่าปีแล้ว ความจริงก็ปรากฏเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งมีสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ซึ่งท่านทั้งหลายทราบดีว่า มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานั้น ...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 03-01-2010, 23:07
คำตอบ: 105
เปิดอ่าน: 62,227
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ความเกิดขึ้นแห่งสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชา...

ความเกิดขึ้นแห่งสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ จึงกล่าวได้ว่า เป็นการเกิดขึ้นจากความคิดของผู้นับถือพระพุทธศาสนาทั่วโลกโดยตรง

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำโลก...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 01-01-2010, 07:36
คำตอบ: 105
เปิดอ่าน: 62,227
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำโลก

ขออนุโมทนาชื่นชมยินดี ที่ท่านทั้งหลายได้จัดให้มีการประชุมสมาคมอธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติขึ้นตามที่ได้มีมติไว้ก่อนแล้ว ท่านทั้งหลายทราบดีว่า...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 31-12-2009, 09:40
คำตอบ: 105
เปิดอ่าน: 62,227
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย...

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย จึงตั้งมั่นและครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ ทั่วทั้งประเทศมีวัดอยู่ทั่วทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน ชาวไทยต่างก็มีความปลื้มใจ ที่มีพระพุทธศาสนาปกคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 30-12-2009, 09:33
คำตอบ: 105
เปิดอ่าน: 62,227
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ในประเทศไทยจึงได้ดำเนินการให้สอดคล้อง...

ในประเทศไทยจึงได้ดำเนินการให้สอดคล้อง ดังที่ท่านเจ้าคุณพระเทพโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รายงานให้ท่านผู้นำศาสนาและพุทธศาสนิกชน ในที่ประชุมนี้ได้รับทราบร่วมกันแล้ว
...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 29-12-2009, 05:17
คำตอบ: 105
เปิดอ่าน: 62,227
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ในปีนี้...

ในปีนี้ เป็นปีเริ่มต้นที่พิธีวิสาขบูชามีความสำคัญยิ่งขึ้น จึงได้ตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ขึ้นมาคอยดูแลรับผิดชอบงานส่วนต่าง ๆ มีท่านจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานอำนวยการ

การที่เป็นเช่นนี้...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 28-12-2009, 14:48
คำตอบ: 105
เปิดอ่าน: 62,227
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ในปีนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

ในปีนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร เสด็จไปทรงปฏิบัติที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ประชาชนชาวไทยทุกจังหวัด ทุกอำเภอ...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 26-12-2009, 03:09
คำตอบ: 105
เปิดอ่าน: 62,227
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการทำความดี

ขอแสดงไมตรีจิตต่อท่านผู้นำศาสนา ทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายานทั่วโลก และท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่าน

คณะสงฆ์ไทย โดยมหาเถรสมาคม ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกท่านได้มาพบกันในประเทศไทย...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 25-12-2009, 08:32
คำตอบ: 105
เปิดอ่าน: 62,227
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ขอให้ท่านทั้งหลายได้กลับไปยังประเทศของท่านด้วยความ...

ขอให้ท่านทั้งหลายได้กลับไปยังประเทศของท่านด้วยความสวัสดี และด้วยความชื่นใจว่า ที่ประเทศไทยนี้เอง ท่านทั้งหลายได้มีพี่น้องเกิดขึ้นแล้ว จากประเทศต่าง ๆ ถึง ๑๔๐ ประเทศ
...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 24-12-2009, 18:04
คำตอบ: 105
เปิดอ่าน: 62,227
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า...

ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดของประเทศ แม้แต่จังหวัดที่ห่างไกลออกไป ต่างก็คอยฟังข่าวแห่งการประชุมครั้งนี้ ซึ่งเป็นการประชุมนานาชาติที่มีความสำคัญ และต้องเพิ่มคำว่า...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 23-12-2009, 06:38
คำตอบ: 105
เปิดอ่าน: 62,227
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
โดยเฉพาะในด้านพระศาสนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

โดยเฉพาะในด้านพระศาสนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงมุ่งหวังอย่างเดียวว่า จะทำอย่างไรให้พระพุทธศาสนาที่ชาวไทยทะนุถนอมรักษามาเป็นเวลานานเหมือนกับชาวพุทธทั่วทั้งโลก ได้ยืนยงคงทนถาวรอยู่ในโลก...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 22-12-2009, 10:16
คำตอบ: 105
เปิดอ่าน: 62,227
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
รัฐบาลไทยได้ตั้งคณะกรรมการคณะต่าง ๆ ขึ้น...

รัฐบาลไทยได้ตั้งคณะกรรมการคณะต่าง ๆ ขึ้น เพื่อให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้มอบหมายให้ผู้แทนของรัฐบาลโดยตรง มาเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด คือ ท่านจาตุรนต์ ฉายแสง ในฐานะเป็นประธานอำนวยการ
...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 21-12-2009, 07:53
คำตอบ: 105
เปิดอ่าน: 62,227
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
การประชุมครั้งนี้กล่าวได้ว่า...

การประชุมครั้งนี้กล่าวได้ว่า เกิดผลสำเร็จเกินกว่าความคาดหมายของประเทศไทย

ดังนั้น ในนามคณะสงฆ์ไทย และรัฐบาลไทยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ มีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 19-12-2009, 20:52
คำตอบ: 105
เปิดอ่าน: 62,227
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่ประชุมนี้...

ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่ประชุมนี้ ยังไม่ได้เห็นภาพรวมจากสื่อมวลชนต่าง ๆ เช่น จากทีวี เป็นต้น อาจจะมีความรู้สึกว่า การประชุมครั้งนี้เป็นกลุ่มไม่สำคัญ หรือเป็นกลุ่มเล็ก...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 18-12-2009, 23:48
คำตอบ: 105
เปิดอ่าน: 62,227
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
เราทั้งหลายมีจุดมุ่งหมายเป็นอันเดียวกัน...

เราทั้งหลายมีจุดมุ่งหมายเป็นอันเดียวกัน ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใด ต่างก็เป็นพุทธศาสนาด้วยกัน แล้วเราก็แบ่งภาระหน้าที่ช่วยกันทำ เพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่ ดังที่กล่าวแล้ว

เวลานี้เราอยู่ร่วมกันในที่นี้...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 18-12-2009, 07:41
คำตอบ: 105
เปิดอ่าน: 62,227
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
พระพุทธศาสนา เป็นดวงประทีปแห่งโลก

ท่านผู้นำศาสนาจากประเทศต่าง ๆ ทั้งฝ่ายเถรวาท และมหายาน ตลอดถึงท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ขอแสดงความปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายาน ได้แสดงความเป็นพี่เป็นน้องกัน
...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 17-12-2009, 08:52
คำตอบ: 105
เปิดอ่าน: 62,227
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ในนามคณะสงฆ์ไทย จึงขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง...

ในนามคณะสงฆ์ไทย จึงขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านพระเถระประมุขสงฆ์ ผู้นำพระพุทธศาสนา และชาวพุทธในประเทศต่าง ๆ ได้มีโอกาสมาร่วมกันประชุมในครั้งนี้ และขออนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งต่อรัฐบาลไทย...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 16-12-2009, 11:20
คำตอบ: 105
เปิดอ่าน: 62,227
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ขอแสดงความขอบคุณ ท่านพระเถระ ผู้นำทางศาสนา...

ขอแสดงความขอบคุณ ท่านพระเถระ ผู้นำทางศาสนา และชาวพุทธในประเทศต่าง ๆ ที่ได้มีน้ำใจไมตรีรับเชิญจากรัฐบาลไทย ให้มาร่วมในงานวันสำคัญสากลของสหประชาชาติในประเทศไทยในครั้งนี้...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 15-12-2009, 11:03
คำตอบ: 105
เปิดอ่าน: 62,227
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
พระพุทธศาสนา เพิ่มความอบอุ่นแก่ชาวโลก

คณะสงฆ์ไทย ขอแสดงความยินดี ที่ได้มีโอกาสต้อนรับพระเถระ ผู้นำศาสนา และชาวพุทธทั้งหลาย รัฐบาลไทยได้เห็นความสำคัญของวันสำคัญสากลของสหประชาชาติ คือ วันวิสาขบูชา จึงได้จัดงานขึ้นเป็นพิเศษ...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 14-12-2009, 10:58
คำตอบ: 105
เปิดอ่าน: 62,227
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
เคยมีพระผู้ใหญ่ฝ่ายมหายานได้กล่าวมาเมื่อประมาณ ๓๐...

เคยมีพระผู้ใหญ่ฝ่ายมหายานได้กล่าวมาเมื่อประมาณ ๓๐ ปีแล้ว ซึ่งเป็นความคิดของท่าน แต่ว่าเป็นความคิดที่น่าจับใจท่านว่า “พระพุทธศาสนาเหมือนต้นไม้ใหญ่และมีสองกิ่งใหญ่ ๆ กิ่งหนึ่งเป็นเถรวาท...
Showing results 1 to 25 of 101

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:35ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว