กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 13 of 13
Search took 0.00 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: หยาดฝน
ห้อง: เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน 07-09-2022, 03:15
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 2,427
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
(สัญญาณบอกว่าหมดเวลา) พุทโธ พุทโธ พุทโธ.. ...

(สัญญาณบอกว่าหมดเวลา)

พุทโธ พุทโธ พุทโธ..
ได้ยินหนอ ได้ยินหนอ ได้ยินหนอ..

กำหนดใจให้นิ่งอยู่ส่วนหนึ่งส่วนใดของเราก่อน แล้วค่อยขยับเขยื้อนเคลื่อนกาย ให้หายเหน็บหายปวด...
ห้อง: เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน 07-09-2022, 03:11
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 2,427
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ถ้ายังมีลมหายใจ ยังมีคำภาวนา กำหนดดูลมหายใจ...

ถ้ายังมีลมหายใจ ยังมีคำภาวนา กำหนดดูลมหายใจ กำหนดดูคำภาวนาไปด้วย
ถ้าลมหายใจเบาลง กำหนดรู้ว่าลมหายใจเบาลง
ถ้าคำภาวนาหายไป กำหนดรู้ว่าคำภาวนาหายไป

อย่าอยากให้เป็นเช่นนั้น...
ห้อง: เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน 07-09-2022, 03:07
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 2,427
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
หายใจเข้า..ภาพพระสว่างขึ้น ใหญ่ขึ้น ...

หายใจเข้า..ภาพพระสว่างขึ้น ใหญ่ขึ้น
หายใจออก..ภาพพระกลับมาสว่างไสวบนศีรษะของเรา

จนกระทั่ง..รู้สึกว่าภาพพระสว่างไสวมั่นคงดีแล้ว ให้น้อมจิตน้อมใจกราบลงที่องค์พระ...
ห้อง: เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน 07-09-2022, 03:03
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 2,427
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ให้ตั้งใจว่า..มนุษย์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย...

ให้ตั้งใจว่า..มนุษย์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย ผู้เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น พึงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกัน เสียสละให้ปัน...
ห้อง: เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน 07-09-2022, 02:57
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 2,427
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ให้กำหนดใจว่า..มนุษย์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย...

ให้กำหนดใจว่า..มนุษย์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย ผู้เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ผู้ที่ชีวิตของท่านทั้งหลายเหล่านั้น ตกอยู่ในความทุกข์ยากเศร้าหมอง เดือดร้อนลำเค็ญ...
ห้อง: เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน 07-09-2022, 02:54
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 2,427
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ตั้งใจว่า..เราไม่เป็นศัตรูกับใคร...

ตั้งใจว่า..เราไม่เป็นศัตรูกับใคร เรายินดีเป็นมิตรกับคนและสัตว์ทั่วโลก ให้ความสว่างไสวกว้างเต็มทั้งศาลาแห่งนี้ กว้างไปทั่ววัดแห่งนี้ ภาพพระเหมือนกับขยายใหญ่ขึ้นเต็มทั้งวัด
...
ห้อง: เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน 07-09-2022, 02:39
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 2,427
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
เมื่อรู้สึกว่าภาพพระและตัวเราสว่างไสวกลมกลืนเป็นอั...

เมื่อรู้สึกว่าภาพพระและตัวเราสว่างไสวกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียว เหมือนกับเป็นสิ่งเดียวกัน หรือรู้สึกว่าตัวเราเป็นแค่ผิวบาง ๆ ชั้นหนึ่ง มีแต่ความสว่างไสวขององค์พระที่กลมกลืนเหมือนกับเป็นตัวเราไปด้วย...
ห้อง: เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน 07-09-2022, 02:34
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 2,427
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ตอนนี้ให้กำหนดภาพพระนิ่งไว้บนศีรษะก่อน...

ตอนนี้ให้กำหนดภาพพระนิ่งไว้บนศีรษะก่อน ถ้าเราไม่ถนัด แล้วยังปล่อยให้ภาพพระเคลื่อนขึ้นลง ความชัดเจนจะมีน้อย
หายใจเข้า..ภาพพระสว่างขึ้น
หายใจออก..ภาพพระสว่างขึ้น
...
ห้อง: เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน 07-09-2022, 01:10
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 2,427
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
เมื่อรู้สึกว่าภาพพระและลมหายใจเข้าออกแนบชิดติดกันด...

เมื่อรู้สึกว่าภาพพระและลมหายใจเข้าออกแนบชิดติดกันดี มีความกลมกลืนไปด้วยกันได้ถนัดแล้ว..
ก็กำหนดภาพพระให้นิ่งอยู่บนศีรษะของเรา

หายใจเข้า..ภาพพระสว่างขึ้น
หายใจออก..ภาพพระสว่างขึ้น...
ห้อง: เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน 07-09-2022, 01:08
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 2,427
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ระยะแรก..อย่าเอาความชัดเจนของภาพพระเป็นประมาณ...

ระยะแรก..อย่าเอาความชัดเจนของภาพพระเป็นประมาณ แค่กำหนดรู้ว่ามีภาพพระอยู่ก็ใช้ได้ จะสว่างหรือไม่สว่างก็ไม่เป็นไร รูปร่างเป็นอย่างไรก็ไม่ต้องใส่ใจ แค่รู้ว่าภาพพระไหลตามลมหายใจลงไปในท้อง...
ห้อง: เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน 07-09-2022, 01:03
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 2,427
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
เมื่อลมหายใจเข้าออกแนบชิดกับคำภาวนาเป็นอันหนึ่งอัน...

เมื่อลมหายใจเข้าออกแนบชิดกับคำภาวนาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รู้สึกว่ามั่นคงทรงตัวดีแล้ว..

ก็กำหนดภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เรารักเราชอบมากที่สุด จะเป็นสมเด็จองค์ปฐมก็ได้ พระวิสุทธิเทพก็ได้...
ห้อง: เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน 07-09-2022, 01:00
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 2,427
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ให้ความรู้สึกทั้งหมดของเราแนบชิดติดกับลมหายใจเข้าไ...

ให้ความรู้สึกทั้งหมดของเราแนบชิดติดกับลมหายใจเข้าไป แนบชิดติดกับลมหายใจออกมา อย่าบังคับลมหายใจ ร่างกายต้องการแค่ไหน จะแรง จะเบา จะยาว จะสั้น เราแค่ตามรู้ไปแค่นั้น

การกระทบของฐานลมอยู่ที่เราถนัด...
ห้อง: เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน 07-09-2022, 00:53
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 2,427
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
เทศน์ช่วงทำกรรมฐานเช้า วันอาทิตย์ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

เทศน์ช่วงทำกรรมฐานเช้า
วันอาทิตย์ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

tpQjAoxQvB8
เชิญรับฟังได้ที่ https://youtu.be/tpQjAoxQvB8

วิ่งเข้าหาลมหายใจเข้าออกก่อน เรื่องอื่นว่ากันทีหลัง...
Showing results 1 to 13 of 13

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:53ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว