กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 16 of 16
Search took 0.00 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: แพรวา
ห้อง: สะพานบุญ 09-05-2021, 21:26
คำตอบ: 138
เปิดอ่าน: 7,791
ถูกเขียนโดย แพรวา
-ลำดับการจองที่ ๓๐ -จองบูชารายการที่ ๕ จำนวน ๑...

-ลำดับการจองที่ ๓๐
-จองบูชารายการที่ ๕ จำนวน ๑ องค์
จองบูชารายการที่ ๖ จำนวน ๑ องค์
จองบูชารายการที่ ๗ จำนวน ๑ องค์
จองบูชารายการที่ ๘ จำนวน ๑ องค์
-โอนเงินแล้วจำนวน ๘๐๐.๒๑ บาท เมื่อวันที่ ๙...
ห้อง: สะพานบุญ 09-05-2021, 21:02
คำตอบ: 44
เปิดอ่าน: 4,577
ถูกเขียนโดย แพรวา
-ลำดับการจองที่ ๖ -จองบูชารายการที่ ๒ จำนวน ๑...

-ลำดับการจองที่ ๖
-จองบูชารายการที่ ๒ จำนวน ๑ องค์
-โอนเงินจำนวน ๕๕๐.๕๐ บาท เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๕๖ น.
-ขอรับวัตถุมงคลทางไปรษณีย์ - ที่อยู่จัดส่งแจ้งทางข้อความส่วนตัวค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 05-05-2021, 23:30
คำตอบ: 117
เปิดอ่าน: 6,530
ถูกเขียนโดย แพรวา
ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกฐินปลดหนี้ ณ วัดท่าโขลง...

ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกฐินปลดหนี้ ณ วัดท่าโขลง จังหวัดลพบุรี
จำนวนเงิน ๓๐๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๒๓.๒๘ น.
ห้อง: สะพานบุญ 05-05-2021, 23:19
คำตอบ: 44
เปิดอ่าน: 4,577
ถูกเขียนโดย แพรวา
จองบูชารายการที่ ๒ จำนวน ๑ องค์

จองบูชารายการที่ ๒ จำนวน ๑ องค์
ห้อง: สะพานบุญ 05-05-2021, 23:15
คำตอบ: 50
เปิดอ่าน: 5,630
ถูกเขียนโดย แพรวา
ร่วมบุญสร้างพระปางห้ามสมุทรทรงเครื่องจักรพรรดิ...

ร่วมบุญสร้างพระปางห้ามสมุทรทรงเครื่องจักรพรรดิ เนื้อเงิน สูง ๑๕๕ ซ.ม. เนื้อทองคำ สูง ๗๒ ซ.ม. จำนวนเงิน ๕๐๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๒๓.๑๑ น.
ห้อง: สะพานบุญ 05-05-2021, 23:04
คำตอบ: 138
เปิดอ่าน: 7,791
ถูกเขียนโดย แพรวา
จองบูชารายการที่ ๕ จำนวน ๑ องค์ ...

จองบูชารายการที่ ๕ จำนวน ๑ องค์
จองบูชารายการที่ ๖ จำนวน ๑ องค์
จองบูชารายการที่ ๗ จำนวน ๑ องค์
จองบูชารายการที่ ๘ จำนวน ๑ องค์
ห้อง: สะพานบุญ 05-05-2021, 22:56
คำตอบ: 244
เปิดอ่าน: 43,334
ถูกเขียนโดย แพรวา
ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวน ๓๐๐ บาท...

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวน ๓๐๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๒๒.๕๕ น.
ห้อง: สะพานบุญ 18-04-2021, 15:45
คำตอบ: 605
เปิดอ่าน: 26,194
ถูกเขียนโดย แพรวา
- ลำดับการจองที่ ๑๗๖ - รายการที่ ๒ จำนวน ๑ องค์...

- ลำดับการจองที่ ๑๗๖
- รายการที่ ๒ จำนวน ๑ องค์
- รายการที่ ๓ จำนวน ๑ องค์
- รายการที่ ๔ จำนวน ๑ องค์
- โอนเงินแล้วจำนวน ๑,๒๕๐ บาท วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๔๔ น.
- ขอรับทางไปรษณีย์ -...
ห้อง: สะพานบุญ 14-04-2021, 18:49
คำตอบ: 273
เปิดอ่าน: 18,035
ถูกเขียนโดย แพรวา
ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกฐินปลดหนี้ ณ วัดท่าโขลง...

ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกฐินปลดหนี้ ณ วัดท่าโขลง จังหวัดลพบุรี
จำนวนเงิน ๕๐๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔
เวลา ๑๘.๔๐ น.
ห้อง: สะพานบุญ 14-04-2021, 18:33
คำตอบ: 605
เปิดอ่าน: 26,194
ถูกเขียนโดย แพรวา
จองบูชา รายการที่ ๒ จำนวน ๑ องค์ รายการที่ ๓...

จองบูชา
รายการที่ ๒ จำนวน ๑ องค์
รายการที่ ๓ จำนวน ๑ องค์
รายการที่ ๔ จำนวน ๑ องค์
ห้อง: สะพานบุญ 14-04-2021, 18:21
คำตอบ: 244
เปิดอ่าน: 43,334
ถูกเขียนโดย แพรวา
ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์วัดท่าขนุน จำนวนเงิน ๕๐๐...

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์วัดท่าขนุน
จำนวนเงิน ๕๐๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔
เวลา ๑๘.๑๙ น.
ห้อง: สะพานบุญ 18-02-2021, 22:49
คำตอบ: 244
เปิดอ่าน: 43,334
ถูกเขียนโดย แพรวา
ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๒๐๐...

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๒๐๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๒๒.๔๖ น.
ห้อง: สะพานบุญ 07-02-2021, 17:18
คำตอบ: 244
เปิดอ่าน: 43,334
ถูกเขียนโดย แพรวา
ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์วัดท่าขนุน จำนวนเงิน ๒๐๐...

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์วัดท่าขนุน จำนวนเงิน ๒๐๐ บาท
โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๑๗ น.
ห้อง: สะพานบุญ 14-12-2020, 14:11
คำตอบ: 244
เปิดอ่าน: 43,334
ถูกเขียนโดย แพรวา
ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์วัดท่าขนุน จำนวนเงิน ๓๐๐...

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์วัดท่าขนุน จำนวนเงิน ๓๐๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๑๐ น.
ห้อง: สะพานบุญ 05-10-2020, 14:21
คำตอบ: 244
เปิดอ่าน: 43,334
ถูกเขียนโดย แพรวา
ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๓๐๐...

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวนเงิน ๓๐๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๑๘ น.
ห้อง: ยาแผนไทย 26-01-2011, 21:51
คำตอบ: 14
เปิดอ่าน: 21,923
ถูกเขียนโดย แพรวา
อีกวิธีก็คือ นำเปลือกส้มสดมาขยำให้น้ำมันส้มออก...

อีกวิธีก็คือ นำเปลือกส้มสดมาขยำให้น้ำมันส้มออก จนพอได้กลิ่นหอม ๆ ของส้ม (ต้องในปริมาณที่มากพอ) แล้วทิ้งไว้ในถังขยะและทางที่เราไม่ต้องการให้มดรบกวนเรา

หรืออาจจะใช้สเปรย์ตะไคร้หอมฉีด ทั้งหนู, มด,...
Showing results 1 to 16 of 16

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:22ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว